A. Ścios zadaje swój cios.Kościołowi i opozycji.


W skomplikowanej sytuacji światowej i wewnętrznej nie sposób nie odnotować przytaczanego niżej tekstu.Jest starannie przygotowany i wymierzony wprost w duszę narodu.Brawo autor.

 

Aleksander Ścios: DLACZEGO M I L C Z E L I Ś C I E ?

http://wzzw.wordpress.com/2014/12/17/%E2%96%A0%E2%96%A0-aleksander-scios-dlaczego-milczeliscie/

Jak to możliwe, że całe środowisko intelektualne, politycy i media kojarzone z opozycją, tak zgodnie przemilczały decyzję hierarchów o wycofaniu z Komitetu Honorowego wczorajszego marszu?

W mediach, przyznających sobie miano wolnych i niezależnych próżno szukać komentarzy lub próby wyjaśnienia tej niezwykłej sytuacji. Milczenie jest tym bardziej niepojęte, że w wywiadzie Jarosława Kaczyńskiego dla niezalezna.pl pojawiła się mocna i niepokojąca sugestia – „PO chce Kościół zastraszyć, pokazać, że ma stać po stronie władzy. Bo przy tej dynamice politycznej nie jest to trudne. Wystarczy by Kościół nie krytykował władzy, a już część społeczeństwa może odnieść wrażenie, że ją wspiera.”

Jeśli przywódca partii opozycyjnej mówi wprost o próbie zastraszenia Kościoła i zmuszenia hierarchów do „stania po stronie władzy”, dlaczego ten arcyważny temat nie staje się przedmiotem głębokiej refleksji wszystkich, którzy chcą bronić „wolności i demokracji III RP” ?

Zdaję sobie sprawę, że pytania dotyczące postaw polskich hierarchów pozostaną bez odpowiedzi. W środowisku związanym z opozycją nie ma woli zmierzenia się z tym problemem ani odwagi postawienia rzetelnej diagnozy. Jedyne, na co można liczyć poruszając dziś taki temat, to oskarżenie o „walkę z Kościołem” i zarzut „szkodzenia opozycji”.

Przed dwoma laty, gdy doświadczaliśmy „pojednania” z cerkwią Putina, mogłem jeszcze napisać:Nie ma dziś sprawy ważniejszej dla Polaków, jak głośne wykrzyczenie sprzeciwu wobec tego fałszywego aktu. Nie da się bowiem walczyć o prawdę bez wsparcia przywódców polskiego Kościoła i nie da się zachować polskości bez jej najważniejszego gwaranta. „Pojednanie” podpisane przez Kościół z wysłannikiem Putina – skazuje nas na przerażającą samotność. Tak wielką, jak zagrożenie, przed którym stoimy.

Dziś to słowa nieaktualne, bo wyrok samotności już zapadł i zagrożenie zmienia się w stan rzeczywisty.

Jeśli w niedalekiej przyszłości pojawi się pytanie – kto ponosi winę za polską „drogę do Cerkwii”, za stworzenie „kościoła belwederskiego” i pogardliwe pomieszanie dobra ze złem, trzeba pamiętać o tych, którzy z tchórzliwego milczenia uczynili cnotę rozwagi, a własny koniunkturalizm nazwali troską o Kościół.

Przyjdzie czas, gdy moi rodacy zapytają przedstawicieli patriotycznej opozycji i luminarzy wolnych mediów:

- dlaczego milczeliście, gdy hierarchowie polskiego Kościoła nie reagowali na rozpętanie kampanii nienawiść wobec Lecha Kaczyńskiego, gdy przyzwalali na ordynarne ataki i kłamstwa reżimowych gadzinówek;

-  dlaczego milczeliście, gdy tuż po dojściu do władzy PO-PSL rozpoczęło się błyskawiczne „zbliżenie” hierarchów Kościoła z putinowską Cerkwią i nawiązanie kontaktów inspirowanych przez członków tzw. Grupy ds. Trudnych i dyplomatów z moskiewskiej ambasady;

- dlaczego milczeliście, gdy za zgodą polskich hierarchów na miejscu kaźni naszych oficerów w Katyniu stanął „Zespół Memorialny” i Cerkiew Zmartwychwstania Chrystusa, zbudowane za pieniądze koncernu  Rosnieft, zarządzanego wówczas przez oficera KGB – Sieczina ;

- dlaczego milczeliście, gdy ludzie mieniący się pasterzami nie odważyli się żądać wyjaśnienia przyczyn zamachu smoleńskiego, nie zabiegali o szacunek dla ofiar i obronę pamięci tych, którzy zginęli za Polskę;

- dlaczego milczeliście, gdy chwilę po narodowej tragedii ci sami hierarchowie nawoływali do „pojednania”  i podążając za retoryką Turowskiego „z krwi naszych rodaków” chcieli budować fundamenty „nowych relacji z Rosją”;

- dlaczego milczeliście, gdy prymas Muszyński znosił granice między katem i ofiarą i wołał, że „niewinnie przelana krew ofiar tego samego, nieludzkiego systemu, która wsiąkła w tę samą ziemię i dzieliła nas przez pokolenia, nie musi koniecznie dzielić, a może także łączyć”, gdy abp. Życiński życzył – „Krew naszych rodaków, która wsiąkła w ziemię rosyjską, na tym terenie, gdzie przedtem wsiąkała krew bohaterów rozstrzelanych za miłość do ojczyzny – niech z tej gleby wyrosną dojrzałe kłosy rodzące chleb pojednania”, gdy  kard. Dziwisz kłamał – „ukrywanie prawdy o niewinnie przelanej krwi nie pozwalało zabliźnić się bolesnym ranom. Tragedia sprzed ośmiu dni wyzwoliła wiele pokładów dobra, tkwiących w osobach i narodach”;

- dlaczego milczeliście, gdy hierarchowie Kościoła słali do Putina podziękowania „za życzliwość i wrażliwość rosyjskiego ludu”, a w tym samym czasie rosyjscy żołdacy niszczyli wrak samolotu, zacierali ślady po zamachu i kłamliwie oskarżali polskich pilotów? Milczeliście, gdy sekretarz Konferencji Episkopatu Polski. bp Budzik perorował, że „wspólne przeżywanie katastrofy, jaka wydarzyła się pod Smoleńskiem będzie nowym otwarciem, kamieniem milowym na drodze porozumienia i pojednania polsko-rosyjskiego” i przypomniał, że pasterze polskiego Kościoła„zinterpretowali tragiczne wydarzenia pod Smoleńskiem jako okazję do pogłębienia dialogu polsko-rosyjskiego”;

- dlaczego milczeliście, gdy rządowa instytucja powołana dla zadekretowania „przyjaźni polsko-rosyjskiej”, tzw. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia otrzymała od Archidiecezji Warszawskiej luksusową siedzibę w warszawskim biurowcu Centrum Jasna;

- dlaczego milczeliście, gdy Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, nawiązując wprost do obcej Polakom tradycji patriarchów moskiewskich, wystosowało do Bronisława Komorowskiego czołobitne homagium? Nigdy wcześniej w polskim Kościele nie było tak serwilistycznego aktu pochlebstwa, jaki zawarto w liście z dnia 5 lipca 2010 roku, gdy biskupi napisali do następcy Lecha Kaczyńskiego – „Wyrażając uznanie dla odniesionego sukcesu, pragniemy życzyć, aby podjęta odpowiedzialność owocowała działaniami realizowanymi w duchu najwyższych wartości. Niech dobry Bóg daje Panu Prezydentowi potrzebne siły i konieczne łaski dla owocnego wypełnienia tego zaszczytnego zadania. Polecamy Bogu osobę Pana Prezydenta, Jego Rodzinę i wszystkich współpracowników, życząc obfitości Bożych darów na lata szczególnej odpowiedzialności za Ojczyznę i wszystkich jej obywateli.

- dlaczego milczeliście w pamiętnym sierpniu 2010 roku, gdy podczas konfliktu wywołanego przez Belweder, hierarchowie potępiali „fanatyczną sektę broniącą krzyża”, mówili o szkodach „wyrządzanych przez tych którzy podawali się za obrońców Kościoła”, zaś wiernych, atakowanych i bitych przez sforę degeneratów, nazywali „zadymionymi PiS-em”? Ci, którzy miesiąc wcześniej słali homagium do Komorowskiego, mieli czelność pouczać Polaków w liście z 12.08.2010 r., że Krakowskie Przedmieście „stało się terenem gorszących manifestacji, wywołujących niepokój w całym kraju i zdumienie międzynarodowej opinii publicznej” i zgodnie z przekazem reżimowych mediów twierdzili, że „to nie jest spór religijny, tylko polityczny”, w którym obrońcy krzyża „są politycznym punktem przetargowym stron konfliktu”;

- dlaczego milczeliście, gdy w pierwszą rocznicę zamachu smoleńskiego, Polacy otrzymali od prymasa przestrogę, że nie zgadza się „na żadne upolitycznienie tego wydarzenia” i równie haniebne pouczenie, iż „na śmierci brata, siostry czy ojca nie możemy zbijać pseudokapitału politycznego” ;

- dlaczego milczeliście, gdy hierarchowie zapewniali wiernych, że „współpraca rządu i Kościoła układa się znakomicie”, gdy deliberowali o „wzajemnej autonomii i oparciu współpracy na zasadach demokracji”, by chwilę później, gdy reżim ujawnił zamiar likwidacji Funduszu Kościelnego, zaproponował wprowadzenie odpisu podatku na rzecz Kościołów oraz płatność składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne duchownych, ogłosić, że „rząd prowadzi wojnę z Kościołem”, wyzwać Polaków do „obrony chrześcijańskich wartości” i krzyczeć o „zmasowanym ataku na Kościół, który tchnie PRL, jakimś szukaniem wroga ludu”;

- dlaczego milczeliście, gdy w sprzeczności z faktami i prawdą historyczną, wspólny dokument rosyjskiej Cerkwi i Episkopatu Polski, był przedstawiany jako „akt historyczny, nawiązujący do Listu biskupów polskich do niemieckich z 1965 roku”;

- dlaczego milczeliście, gdy polscy hierarchowie nie ustawali w peanach na cześć Cyryla- Gundiajewa i nazywali wysłannika Putina – „mężem opatrznościowym dla świata, Kościoła prawosławnego i naszych wspólnych kontaktów” oraz „świadkiem i prorokiem”, z którym Kościół podejmie wspólne dzieło ewangelizacji Europy”, gdy w sprzeczności z wiedzą o roli stalinowskiej Cerkwii i w oderwaniu od przeszłości agenta KGB „Michajłowa” gloryfikowali tę postać, według wzorca z wypowiedzi T. Turowskiego z  23 marca 2010 r.: „Nie do przecenienia jest rola, jaką w wymiarze pojednania narodów pełni obecnie Rosyjski Kościół Prawosławny, a zwłaszcza Cyryl I, patriarcha Moskwy i Wszechrusi. To osobowość charyzmatyczna”;

- dlaczego milczeliście, gdy 17 sierpnia 2012 roku na Zamku Królewskim w Warszawie, wysłannik Putina Cyryl – Gundiajew oraz przewodniczący KEP abp Józef Michalik podpisali akt polityczny inspirowany przez środowisko Belwederu – „Wspólne Przesłanie do Narodów Polski i Rosji”, nazwane następnie przez Episkopat „najważniejszym wydarzeniem 2012 roku”;

- dlaczego milczeliście, gdy ten szalbierczy dokument, uwłaczający pamięci milionów naszych rodaków, zrównujący katów z ofiarami i zacierający granice dobra i zła – hierarchowie nakazali odczytać we wszystkich polskich kościołach;

- dlaczego milczeliście, gdy abp. Michalik, przeciwników „pojednania polsko- rosyjskiego” i krytyków paktu z Cyrylem  nazywał pogardliwie „marginesem”.

- dlaczego milczeliście, gdy we „wspólnym stanowisku” Episkopatu i Belwederu, ludobójstwo na Wołyniu nazwano „czystką etniczną” i w czerwcu 2013 roku podpisano „polsko – ukraińską deklarację o pojednaniu”, w której zawarto prośby o wybaczenie „za postawy tych Polaków, którzy wyrządzali zło Ukraińcom i odpowiadali przemocą na przemoc.” ;

- dlaczego milczeliście, gdy w śpiewniku uczestników  Orszaku Trzech Króli w Warszawie, hierarchowie dozwolili umieścić treść „Przesłania” lokatora Belwederu i zaprosili go na XVII Spotkanie Młodych Lednica 2000;

- dlaczego milczeliście w listopadzie 2013 roku, gdy Episkopat Polski wykonał „kolejny krok na drodze polsko-rosyjskiego pojednania” i  wespół z Belwederem ogłosił „nowy etap wzajemnych relacji”? W tym samym czasie cerkiewny „Światowy Rosyjski Sobór Ludowy”, kierowany przez Cyryla-Gundiajewa fałszował historię stosunków polsko-rosyjskich i oskarżał nas o „patologiczną nienawiść do Rosjan”;

- dlaczego milczeliście, gdy w przededniu agresji Putina na Ukrainę polscy hierarchowie w porozumieniu z Komorowskim zorganizowali wielodniowy spektakl propagandowy pod nazwą – „Katolicko-prawosławna konferencja o roli Kościołów z Polski i Rosji w budowaniu przyszłości chrześcijaństwa w Europie”? W tym samym czasie Cyryl I odznaczał przywódcę Kremla za „bezprzykładne zasługi w odbudowie mocarstwowości Rosji” ;

- dlaczego milczeliście, gdy pasterze polskiego Kościoła otwierali wówczas „nowy etap dialogu polsko-rosyjskiego i katolicko-prawosławnego” i domagali się, by „przenieść go z oficjalnego hierarchicznego szczebla na poziom wspólnot kościelnych i społeczeństw”;

- dlaczego milczeliście, gdy zaledwie przed rokiem polscy biskupi twierdzili, że „przyszłość chrześcijaństwa zależy od narodów oraz Kościołów polskiego i rosyjskiego” i wespół z wysłannikami Putina chcieli prowadzić „misję ewangelizacyjną”, by „dawać wspólne świadectwo wartości chrześcijańskich w Europie i na świecie”;

- dlaczego milczeliście, gdy postać sowieckiego agenta i prześladowcy Polaków, hierarchowie nazywali „dramatyczną, czasami tragiczną”, gdy zapewniali o swoich modlitwach i zalecali Polakom „ducha współczucia”? Ludzie, którzy nigdy nie upomnieli się o godne pochówki rodaków zamordowanych w Smoleńsku, o cześć dla zbezczeszczonych i pozamienianych ciał – w obliczu śmierci sowieckiego arcyłotra kazali nam okazywać „szacunek dla śmierci, dla pogrzebu”;

Dlaczego milczeliście… mógłbym zapytać po wielokroć. Nie oczekując, że padnie odpowiedź.

Każdy dzień, jaki upływał od haniebnej daty 17 sierpnia 2012 roku utwierdzał mnie w przekonaniu, że za milczenie w obliczu historycznego zaprzaństwa, za setki wcześniejszych zaniechań – przyjdzie kiedyś zapłacić. Cena musi być o tyle wyższa, że milczenie to jest zjawiskiem stokroć groźniejszym niż decyzje reżimowych decydentów, niż kłamstwa propagandy, fałszowanie wyborów i wszystkie przykłady niszczenia iluzorycznej „demokracji III RP”.

Cena musi być o tyle wyższa, że nie zapłaci jej nasze pokolenie, lecz ci, którym na gruzach „kościoła belwederskiego” przyjdzie odbudowywać wspólnotę narodu.

Aleksander Ścios • bezdekretu.blogspot.de
fot. Jacek Babiel / Agencja Gazeta

Opublikowano Uncategorized | 16 komentarzy

Gdzie ustawi się nowy równik?Pole Shift And Changing Skies!


Earth Warning – Pole Shift And Changing Skies! Inuit Warning Backed By New Data

December 17, 2014

By Susan Duclos

PoleShiftArticle.jpg

We have all noticed the extreme weather events happening with increasing frequency over the last decade, and recently it was reported that the Inuit Elders had issued a warning to NASA and the world that „Their sky has changed!”, stating the „Sun doesn’t rise were it used to, they have longer day light to hunt and the Sun is higher than it used to be and warms up quicker than before,” and the earth has „shifted, wobbled or tilted to the North.” (Seen in the second video below)

Their assertions are now backed by data detailed by BP EarthWatch in the first video below, where using satellite images which measure the differences from 2000 to 2014, show model deformations and „highly unusual data” which suggests strongly that the poles are shifting.

EarthShiftSatelliteImages.jpg

According to NASA’s own website, this type of shift would not cause „Earth’s destruction,” but they do admit that „Earth has settled in the last 20 million years into a pattern of a pole reversal about every 200,000 to 300,000 years, although it has been more than twice that long since the last reversal,” which indicates that it is more than just possible we are witnessing the next pole shift.

Via the Hab Theory website, we see that documentation of Earth’s pole shift goes back to Ancient Egypt, specifically Herodotus:

Fortunately, though, during his visits, Herodotus noted some other very peculiar information passed on to him by the priests… information which heretofore has been discounted as imaginings.

Assuming that an observer in one of the so-called safe areas of Earth at the time of a capsizing were looking at the heavens, he would note a drastic change in the course of the moon, stars and sun. The sun might rise in the south instead of the east, and set in the north instead of the west. Or it might even shift a full 180 degrees, so that the sun would appear to rise in the west instead of the east.

More detailed information can also be found on bibliotecapleyades.net.

Some even believe that the pole shift was referenced in portions of the bible, specifically Isaiah 24:1, Job 9:5-6, Revelation 6:14, Isaiah 22:25, Joel 2:31, Isaiah 13:10, Isaiah 13:13, and others.

The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before the great and the terrible day of the LORD come. – Joel 2:31

For the stars of heaven and the constellations thereof shall not give their light: the sun shall be darkened in his going forth, and the moon shall not cause her light to shine.- Isaiah 13:10

 

 

Opublikowano Uncategorized | 8 komentarzy

Zabójstwo ???Court Orders Autopsy After Openly Anti-Putin German Politician Dies


http://www.themoscowtimes.com/article/513433.html

http://www.koerber-stiftung.de/uploads/pics/02_fbd2fa_01.jpg

Court Orders Autopsy After Openly Anti-Putin German Politician Dies

A German court has ordered an autopsy on a conservative member of parliament who was a prominent critic of Russia’s Vladimir Putin in order to rule out any link between his death and his hard-line stance towards the Kremlin, state prosecutors said.

Andreas Schockenhoff, a deputy parliamentary floor leader for Chancellor Angela Merkel’s conservative party, died unexpectedly on Saturday at the age of 57.

A former point-man for the German government on relations with Russia, Schockenhoff was an outspoken proponent of tough sanctions against Russia after its annexation of Crimea.

„We don’t know the cause of his death,” Karl-Josef Diehl from the state prosecutor’s office in Ravensburg told Reuters.

„In order to determine the exact cause of death and to counter all doubts and speculation, including any related to his previous work, like his role as the government’s coordinator for Russia, an autopsy was requested and approved by the court.”

Diehl said the coroner would perform the autopsy on Tuesday and results would be announced on Wednesday. The cause of death was unknown, he said. German media reported that he had died of natural causes.

Schockenhoff became a national figure in 2011 when he publicly acknowledged that he had an alcohol problem after crashing his car while driving under the influence. He left politics for a month for treatment.

Schockenhoff was the German government’s coordinator for Russia from 2006 until early 2014. Two years ago, after he authored a parliamentary report that criticized president Putin, the Russian Foreign Ministry refused to recognize him as a representative of the German government.

In an interview with Deutschlandfunk radio last month, Schockenhoff said Putin was waging „hybrid warfare” against Ukraine and the West. „Russia will only respond when pressure is applied,” he said. „And Putin will only do what he’s forced to do.”

See also:

Merkel Says Russia Punishing Countries for Leaning Toward EU

Opublikowano Uncategorized | 43 komentarzy

Physical Poleshift Happening Now.


http://www.marinelink.com/news/magnetic-updated-model382403.aspx

World Magnetic Model Updated

Posted by Eric Haun
Tuesday, December 16, 2014, 10:30 AM
The WMM is a large-scale representation of Earth’s magnetic field. The blue and red lines indicate the positive and negative difference between where a compass points the compass direction and geographic North. Green lines indicate zero degrees of declination. (Credit: NOAA)
NOAA and British Geological Survey make critical changes to World Magnetic Model to ensure accurate navigation
NOAA officials announced today the World Magnetic Model (WMM), a representation of Earth’s large-scale magnetic field and an indispensable complement to GPS devices used by NATO, the United States and United Kingdom militaries, as well as civil applications ranging from mineral exploration to smartphone apps, has been updated.
Changes in the Earth’s outer core trigger unpredictable changes in its magnetic field, an invisible force that extends from Earth’s interior to where it meets a stream of charged particles emanating from the Sun. For example, over the past few decades the North magnetic pole has been drifting toward Siberia at an irregular speed. This migration can adversely affect the accuracy of navigation if not compensated for by an updated WMM.
“We know the Earth’s magnetic field is constantly changing,” said Stephen Volz, Ph.D., assistant NOAA administrator for NOAA’s Satellite and Information Service. “But thanks to the environmental intelligence gathered from a wide array of platforms, including satellite observations, we can make vital updates to the World Magnetic Model and ensure the most accurate navigation for commercial applications.”
Updated every five years, the WMM, created using satellite observations of the Earth’s magnetic field, provides accurate magnetic field declination, the difference between true north and magnetic north critical for navigational safety. Scientists continuously survey the magnetic field and can precisely map the present field and its rate of change and then extrapolate changes into the future. WMM-corrected magnetic compass readings are not subject to ionospheric disturbances and work everywhere, including under the sea and in deep canyons.
„Although GPS is a great tool for navigation, it is limited in that it only provides your position. Your orientation, the direction you are facing, comes from the magnetic field,” said James Friederich, a geodetic scientist at the U. S. National Geospatial-Intelligence Agency. „Our war fighters use magnetics to orient their maps. Your smartphone camera and various apps can use the magnetic field to help determine the direction you are facing. All of these examples need the WMM to provide your proper orientation.”
The WMM is the standard navigation model for the U.S. Department of Defense, North Atlantic Treaty Organization, International Hydrographic Organization and consumer electronics. For the last 10 years, NOAA’s National Geophysical Data Center (NGDC) in Boulder, Colorado, working with the British Geological Survey in Edinburgh, Scotland, has co-developed the WMM on behalf of the U.S. National Geospatial-Intelligence Agency and the United Kingdom’s Defence Geographic Centre. NOAA’s partner, the Cooperative Institute for Research in Environmental Studies (CIRES), contributed key science to this project.
Opublikowano Uncategorized | 25 komentarzy

Putin’s land-grab of eastern Europe: His reasons why..Російські морпіхи взяли „Містраль” під охорону,зачем они так важны для Путина


To nie są jednostki desantowo-szturmowe ,a ewakuacyjne ,na „afertime” podobnie jak Krym „niezatapialny lotniskowiec”.Oto w co wierzy głęboko Pan Putin.

Poniższa mapa wyjaśnia i jego zainteresowanie Skandynawią,

i półwyspem Iberyjskim (Hiszkania kupuje „Patrioty”w reakcji),

jak i wyraźnie pogardliwy stosunek do zachodu Europy.

В течение двух лет после сдвига полюсов вследствие таяния ледяной шапки Антарктиды уровень океана поднимется на 200 метров. Карта, сделанная Валентином и доработанная мной, охватывает не только Западную Европу, как карта Михаэля, но и европейскую часть России. Синим цветом показана область затопления.

flood.jpg (248 Кб)

Kliknij by powiększyć.

http://www.eurointegration.com.ua/news/2014/12/15/7028750/

„Містраль”, який Франція повинна була передати РФ, охороняють російські морські піхотинці.

Про це повідомляє Газета.ru з посиланням на власні джерела в Генштабі ВМФ Росії.

За інформацією видання, на борту несуть бойове чергування кілька десятків морських піхотинців, які приїхали в Сен-Назер з Владивостока.

„Корабель повинен надійти на озброєння Тихоокеанського флоту, тому в складі приймального екіпажу перебувають офіцери ТОФ. Крім того, туди відправлені бійці морської піхоти, завдання яких – забезпечити безпеку корабля, а також перевірити працездатність систем десантування. Точна їх чисельність не підлягає розголошенню”, – зазначив співрозмовник газети.

За інформацією джерел, морські піхотинці прибули до Франції ще у вересні та наразі очікують на вирішення питання передачі вертольотоносця РФ.

Екс-головком ВМФ Росії Володимир Масорін пояснив виданню, що морпіхи прибули на „Містраль” для охорони корабля від нападу під час переходу.

„Після того, як з’явилися пірати, я прийняв рішення при будь-якому далекому поході надавати екіпажу невелику групу морської піхоти. Це зазвичай 20-30 осіб, яких достатньо, щоб не допустити захоплення судна. Тут така ж ситуація”, – зазначив він.

„Коли корабель у морі – це територія Російської Федерації. Коли „Містраль” буде передано Росії, він також стане територією нашої країни, і до тих пір, поки на ньому не встановлять озброєння, морські піхотинці повинні забезпечувати його безпеку”, – пояснив Масорін.

Він додав, що зброя у морпіхів може перебувати тільки за погодженням з Францією і виключив її застосування у разі, якщо французи все ж відмовляться передавати Росії корабель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські моряки залишаються у Франції чекати передачі „Містраля”.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

 

Na co Rosji helikopterowce ???

Płytkie zanurzenie,daje dostęp do rzek i zalanych przejściowo terenów,wozy bojowe???A może zaopatrzenie dla odciętych wodą terenów.Helikoptery do ewakuacji ludzi.Przecież te łajby są do zniszczenia jedną rakietą,a nikt mi nie wmówi że Francja i Rosja planują zamorskie ofensywy,Ocean Spokojny Rosjan jest tu najsmaczniejszy.

To typowe okręty ewakuacyjno ratunkowe na wypadek kataklizu…

(zen)

http://pl.wikipedia.org/wiki/Okr%C4%99ty_desantowe_typu_Mistral

Okręty desantowe typu Mistral – typ siedmiu współczesnych francuskich okrętów desantowych-doków łączących w sobie również cechy śmigłowcowców i okrętów dowodzenia (oficjalnie: BPC, fr. bâtiment de projection et de commandement – okręty projekcji sił i dowodzenia). Dotychczas (stan na marzec 2014) ukończono trzy jednostki tego typu. Dwie z nich, „Mistral” oraz „Tonnerre” trafiły do francuskiej marynarki wojennej w 2006 roku, zastępując okręty typu Ouragan, kolejna – „Dixmude” weszła do służby w 2012 roku.

W 2010 roku Rosja złożyła zamówienie na cztery okręty tego typu – dwie pierwsze jednostki miały zostać zbudowane we Francji, natomiast kolejne dwie w stoczni Admiraltejskie werfi, w Petersburgu[1]. Ostatecznie zamówienie ograniczono do dwóch jednostek, a plany budowy okrętów w rosyjskiej stoczni zarzucono[2]. Zawarta w 2011 roku umowa o wartości 1,6 mld dolarów jest największa w historii sprzedażą broni przez państwo NATO do Rosji[3]. Sprzedaż okrętów do Rosji wywołała protesty ze strony Gruzji, państw nadbałtyckich, USA i innych państw członkowskich NATO[4]. W listopadzie 2012 rosyjska marynarka wojenna ogłosiła, że okręty trafią do Floty Oceanu Spokojnego[5]. W związku z sytuacją we wschodniej części Ukrainy, Stany Zjednoczone i Unia Europejska naciskały na Francję, aby ta zerwała kontrakt[6]. Francuski rząd początkowo ogłosił możliwość wstrzymania dostawy drugiego z okrętów, ostatecznie jednak, w przeddzień szczytu NATO w Walii dostarczenie pierwszego okrętu również zostało zawieszone[7].

Okręty typu Mistral mogą transportować 450 żołnierzy desantu oraz do 70 wozów bojowych (w tym 13 czołgów AMX-56 Leclerc). W wewnętrznym hangarze o powierzchni 1600 m² mieści się 16 śmigłowców (NH90, SA330 Puma, AS532 Cougar, EC665 Tigre), a liczący 5000 m² pokład pozwala na jednoczesny start lub lądowanie sześciu z nich. W doku okręty mogą przenosić cztery barki desantowe CTM, cztery łodzie desantowe LCU lub dwa poduszkowce transportowe LCAC. Każdy z okrętów posiada także szpital polowy z 69 łóżkami. Wariant rosyjski ma zabierać 8 śmigłowców Ka-29TB i 8 Ka-52K.

 

Kliknij w obrazek by zobaczyć powiększenie.

http://mirror122.graniru.info/Politics/World/Europe/m.235949.html

Министр обороны Франции: Мы не поставляем оружие непонятно кому

15.12.2014
Вертолетоносец класса "Мистраль". Фото: Википедия

Вертолетоносец класса „Мистраль”. Фото: Википедия
Реклама

Отказ от передачи России вертолетоносцев „Мистраль” служит доказательством того, что Франция не поставляет оружие „непонятно кому”. Об этом заявил глава французского министерства обороны Жан-Ив Ле Дриан в интервью RFI.

Франция рассчитывает увеличить экспорт вооружений по итогам этого года по сравнению с прошлым, заявил Ле Дриан. В 2013 году рост экспорта вооружений во Франции уже составил 42 процента. До конца текущего года показатели экспорта вооружений еще вырастут. По словам министра, это свидетельствует о том, что „в мире есть еще серьезные угрозы, а также, что французская промышленность превосходно работает”.

В частности, французская военная промышленность поставляет на экспорт подводные лодки, спутники, а также другое оборудование „которое стоит дорого, и в котором французы достаточно компетентны”, отметил министр.

5 декабря Ле Дриан заявил, что Франция может вообще не передать России построенные для нее вертолетоносцы „Мистраль”. „Пока что мы не можем осуществить поставку, – сказал он – Возможно, мы вообще не сможем это сделать”.

В настоящее время условия, необходимые для передачи „Мистраля”, не выполнены, подчеркнул Ле Дриан. „Возможно, когда-нибудь ситуация изменится”, – добавил министр.

8 декабря премьер-министр Франции Манюэль Вальс, отвечая на вопрос о последствиях отказа поставить корабли России, заявил, что пока рано говорить о провале сделки по продаже вертолетоносцев. Приоритетом здесь служит достижение „прочного политического решения в восточной Украине”, подчеркнул он.

„На нынешнем этапе рано говорить о провале. Мы должны сначала достичь прекращения огня, возвращения мира, это очень важно для Европы, это очень важно для соответствующих стран, – сказал премьер. – Этот диалог, который позволит разрешить этот кризис, является постоянной заботой президента Республики”.

„В том, что касается дипломатии, условия для передачи кораблей России не созданы”, – подчеркнул при этом Вальс.

http://survivingthepoleshift.com/2014/09/22/putins-land-grab-of-eastern-europe-his-reasons-why/

Putin’s land-grab of eastern Europe: His reasons why.

3 Votes

The complexities of dramatic political moves by powerful leaders can usually be reduced to the greed for power, influence and money, even though the reasons claimed are often an attempt to sanctify such actions. But the shroud by which a strongman uses to cloak his true motives, now in the case of Putin and his ex-soviet state land-grab, on the surface  seems to neither be necessary or desired. The obvious re-establishment of Russian rule over the Crimean peninsula as of March this year (2014) marks this new initiative by Putin in the former Soviet socialist republics.

Before Putin was president of Russia and holding several Russian premierships, he was an officer in the KGB for 16 years, now it seems his experiences in this regard to appear to have smoothed his deft political hand in the re-invasion of the former soviet republics. The current “crisis” in Ukraine (September 2014), in my opinion, is obviously more of the same. Putin is leaning on the Ukraine leadership, his tacit support for the “pro-Russian separatists” and his stated desire to “protect Russian citizens” is most-likely an attempt to drag the entirety of Ukraine back into his power vortex. We know at this point it is only Donetsk and western Ukraine, yet I predict that Putin wants all the Ukraine. Even as late as mid-September 2014, Putin has threatened a take-over some of the NATO aligned countries in a private conversation revealed by President Petro Poroshenko of Ukraine. Think about what means: a veiled threat to take-over NATO countries.  This is an  indirect confrontation, by innuendo, with the western allies.

To add to the intrigue, Putin is doing all this while the U.S. and the European Union have been applying sanctions against Russian oligarchs and Corporations: in other words, flying in the face of the raised eyebrows of the international community. So then, it clearly seems that Putin is brazenly effecting a takeover of portions eastern Europe, but what is his motive? Let’s take a look at this from an entirely different angle.

Russia.Elevation.Map.notated

First, let’s set the stage for the Pole-Shift with an understanding as to what it will bring. ZetaTalk tells us that as Planet X passes by within 15 million miles it takes hold of Earth’s magnetic core, re-orients it with the Earth’s mantle following behind, culminating in a 90° Earth-roll. This puts the current North and South pole geography  on the Equator:  that’s 6.4 million cubic miles  of quickly melting compacted ice of Antarctica alone (Wikipedia on the Antarctica ice sheet: “That is, approximately 61 percent of all fresh water on the Earth is held in the Antarctic ice sheet, an amount equivalent to 70 m of water in the world’s oceans.“).  After the Earth-roll (re-positioning mantel) comes to an abrupt stop, it causes a displacement of the world’s oceans forcing the full mass of the sea to pass over all the coastlines of the globe. This is why a safe location for the Pole-Shift must include a combination of a large distance and height from the nearest ocean. At this point, the Pole-Shift is finished and the After-Time begins. However, the After-Time starts with all the world’s ice positioned in Earth’s hot equatorial zone commencing a massive ice-melt.

If anyone were to study the ZetaTalk website, follow the current ZetaTalk via the weekly newsletters, observe the corresponding political, social, geographical , oceanographic and atmospheric events unfolding, they would be hard-pressed not to be very impressed, not only with the quality of thought put into the converging concepts,  but both verbal structure and meanings direct and implied. As an aside, ZetaTalk has been greatly maligned by very powerful forces, so much disinformation is found on the Internet. Yet it’s track record is second to none. Obviously ZetaTalk is attacked because  of it’s accuracy, which also means that it is very much watched by the world leaders, in typical incognito fashion, of course.

The Zetas of ZetaTalk have said many times that the Pole-Melt (both melting ice caps) will raise the sea level by 675 feet. This puts all coastlines underwater, slowly, over a ZetaTalk-predicted 1½ years. Now let’s take a look at what a 675 foot sea level rise will do to Russia:

russian-boarders-after-PS-polemelt.notated

Is it no wonder then why Putin is attempting to dominate the former eastern-block countries? With at least half the population of Russia seeking high ground in the west, Putin is clearly paving-the-way for his Russian people to have some where to go: the high land in western Ukraine, Crimea and perhaps that of southern Romania, Poland, Czechoslovakia and Slovakia, these countries all have high land and will be above the waves in the After-Time. We will see if he continues his conquering of eastern Europe.

Credit: Zetatalk for revealing the essential motives of Putin contained in this blog post.
Art is by Chris Thomas.

Relative ZetaTalk: “Russia has a broad border with Europe that will be massively flooded in the Aftertime. This issue is central to the fuss over the Crimea and eastern Ukraine at the present time, which are the only territories Russia desires. Russia will migrate its populace to eastern Russia, but will remain on the highlands near Moscow, on the highlands of the Crimea, on the highlands near Sochi, and in the Urals. How will these lands be defended, while Russia moves hundreds of millions of its people to the east? The Crimea is Russia’s main naval base, and the flooding Volga and Don rivers will provide an inlet to the flooded lands of western Russia. Russia will defend its rear, as it migrates, by boat!

 

Opublikowano Uncategorized | 32 komentarzy

Dobra wiadomość.EARTH’S POLE SHIFT IS HAPPENING NOW!!!!!To proces nie gwałtowny.


Mam dane wskazujące ,że tak właśnie się dzieje.Proces jest niemal niezauważalny,obserwowalny w sumie dla nas poprzez pogodę.Kto pamięta 13 grudnia 1991 roku? Ja aż nadto dobrze.Wygląda na to, że zapowiedzi „ekstrasensów” na których oparło swoje plany ,także walki o władzę nad ziemią …wielu,opierały się na „wizjach” jednej z rzeczywistości alternatywnych,i nie zaistnieją w znanej nam rzeczywistości.Tak więc scenariusze pisane przez „zetas”, Davida Icke itd nie ziszczą się.Depopulacja nie wyjdzie, a władzę nad Ziemią,..obejmie Chrystus.

Opublikowany 17 sty 2014

WAKE UP PEOPLE!!!. i predicted the pole shift last october, nobody listened to me, here is the undeniable evidence,the north and south pole’s have changed, that is why they are melting, check out my magnetic crystals video to see how much the compass reading has changed in a few weeks!!
please enjoy and LEARN!! (ps) dont panic!! it will be ok if we ALL work together!! :) step 1= get rid of the goverment’s and central banks, say no to gmo foods. step 2=stop believing in convention science, most or all of it is complete lies. step 3= stop worshiping money and be selfless, be nice to people and help those less fortunate, stop killing and eating animals, we have evolved past that, recycle stuff and stop destroying mother earth :)
(ps) i have posted 21 other cool video’s i have made on my utube channel.
just click on the 21 video’s icon next to my name so view them all :)

Opublikowano Uncategorized | 60 komentarzy

Czy na to czeka Pan Putin ???Nibiru Alert 4 to 5 weeks !!!


Jedno jest pewne.Rosjanie przemieścili wojska i sprzęt na południe .Od dawna wygląda jakby pozorowali walkę „ochotnikami” i na coś czekali.

 

 

Opublikowano imperium zła | 56 komentarzy

Pole shift next July 2015 ? طلوع الشمس من مغربها في رمضان


zenobiusz:

Nie tylko Putin i ska ,czekają jak na zbawienie.

Originally posted on The lost prophecy:

Pole shift next July 2015 ?

As shall be confirmed on December 2014

طلوع الشمس من مغربها في رمضان القدم  ؟

سوف يؤكد في صفر / ديسيمبر القادم  – ٢٠١٤


Austria - Nibiru  / Blue Katchina@ 02:50 AM
Austria – Nibiru / Blue Katchina@ 02:50 AM

We were warned from a red tailed star on its way down…. not before ?

The way things progressing is that star is as large as the sun now, which also means that it is in between the sun and earth below the ecliptic…..

Accordingly this star should be visible to every one on earth by December, 2014 while the pole shift shall take place next Ramadan or July 3’rd 2015 Friday right after dawn.

Whats relay weird is that the Zetas hasn’t mentioned a word about whets progressing the past month, while still showing stupid pics foe SOHO and STEREO ?

They either go to bed early at night or became…

View original 418 słów więcej

Opublikowano Uncategorized | 12 komentarzy

Po.. pendoliło ??? Niemcy wolą pociągi z Bydgoszczy.


Nie Pendolino – Niemcy wolą koleje Pesy

http://gb.pl/nie-pendolino-niemcy-wola-koleje-pesy-pnews-54.html

Nie Pendolino - Niemcy wolą koleje Pesy

W niedzielę na polskie tory wyjechały pociągi Pendolino, jednak nie był to start pozbawiony problemów.

Docierały informacje o poważnych opóźnieniach a nawet awariach pociągów. Wróciły też pytania o sam wybór tego rodzaju kolei zważając na fakt, iż polska firma Pesa produkuje szybką kolej o wiele taniej. I lepszej jakości. Potwierdzają to Niemcy, którzy właśnie kupili ponad 200 takich pociągów.

W środę polski producent pociągów Pesa podpisał z Deutsche Bahn umowę ramową dotyczącą dostarczania pojazdów szynowych typu LINK. Wartość kontraktu może sięgnąć nawet 5 mld złotych. Bydgoska firma ma dostarczyć Niemcom do 120 pociągów rozwijających prędkość 120 km/godz. oraz do 350 pociągów, które mogą jeździć 140 km/godz. To, czy kontrakt w całości zostanie spełniony zależy od tego, ile przetargów na obsługę połączeń wygra Deutsche Bahn.

Co ciekawe Pesa eksportuje swoje pociągi do wielu państw świata. W tym do Włoch.

O wysokiej jakości oferowanej przez polskiego producenta świadczy fakt, że niemieccy przewoźnicy stawiają wysokie wymagania wobec firm dostarczających pojazdy szynowe. Bydgoska firma obecnie eksportuje swój towar do takich krajów jak Brazylia, Chile, Ukraina, Węgry i… Włochy.

Pesa jest jedną z niewielu polskich firm, które nawet w sytuacji kryzysu gospodarczego była w stanie rozwijać swoją działalność. Warto dalej przyglądać się więc kulisom zakupu kolei z Włoch.

Newsweek/ as/

Opublikowano Uncategorized | 15 komentarzy

Parlament Europejski świętuje Boże Narodzenie


Opublikowano Uncategorized | 57 komentarzy

Pole shift still ongoing!


Originally posted on THE AWAKEZONE:

Pole shift - South

While the speed of the earth’s magnetic north pole shift has drastically sped up lately to about 34 miles per year (55 km), So let’s look at what is happening with the south magnetic pole.

I wrote about this in 2013, but now 2014 A growing number of scientists are starting to worry about a new magnetic pole shift, that seems to be underway, is the real culprit behind climate change. Not man-made air pollution, not the Sun, not the underground volcanic activity heating up the oceans, but the slow beginning of a pole shift that has been thought to destroy entire civilizations in the past and be one major factor in mass extinctions. NASA recently discovered and released information about a major breach in the Earth’s magnetic field. The magnetic poles of the Earth are expected to shift by 65 degrees by 2015. The cataclysmic pole shifts which happen…

View original 614 słów więcej

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

„…najbardziej antykomunistyczną grupą w Polsce był Sztab Generalny LWP!!!”


Wobec pobrzmiewania prognoz wojennych,i usilnej pracy obcej agentury próbującej podważyć zaufanie do Wojska Polskiego i jego dowództwa,warto przeczytać i przemyśleć ten tekst.

„Nie lękajcie się „miało nie tylko teologiczne podłoże.

http://www.rp.pl/artykul/1162273.html?print=tak&p=0

„Co powiedział generał Chocha pułkownikowi Kuklińskiemu?”

Jerzy Bukowski 05-12-2014, ostatnia aktualizacja 05-12-2014 00:41

W swojej najnowszej, znakomicie pod każdym względem napisanej, książce o pułkowniku Ryszardzie Kuklińskim pt. „Atomowy szpieg” Sławomir Cenckiewicz porusza m.in. jeden z najważniejszych momentów w biografii „pierwszego polskiego oficera w NATO”: jego rozmowę na początku lat 70. z generałem Bolesławem Chochą – ówczesnym szefem Sztabu Generalnego Ludowego Wojska Polskiego.

Była to chwila o ogromnym znaczeniu dla podjęcia przez Kuklińskiego ostatecznej decyzji o nawiązaniu współpracy z Amerykanami, o czym myślał od pewnego czasu. Już wcześniej wiedział, że wśród jego kolegów ze Sztabu Generalnego było wielu patriotycznie nastawionych oficerów, gotowych podjąć ryzyko walki z komunistycznym reżimem, ale zdających sobie sprawę, czym mógłby się zakończyć otwarty bunt. Całkiem poważnie twierdził, że najbardziej antykomunistyczną grupą byli w Polsce właśnie oni. Nie pozostawił co do tego cienia wątpliwości m.in. w przemówieniu podczas uroczystości wręczenia mu honorowego obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa 29 kwietnia 1998 roku. (…)

To wystąpienie zaintrygowało mnie i skłoniło do podjęcia owego wątku podczas kilku prywatnych rozmów, jakie prowadziłem z pułkownikiem w trakcie jego pierwszej po ewakuacji przez Amerykanów wizyty w Polsce. Chciałem się dowiedzieć czegoś więcej, chociaż Kukliński miał spore wątpliwości, czy może już ujawnić to, co wówczas się między nimi zdarzyło. Gen. Chocha nie żył już wprawdzie od 11 lat, ale postkomunistyczny aparat trzymał się w III Rzeczypospolitej jeszcze całkiem mocno (również w armii) i pułkownik nie chciał zaszkodzić rodzinie byłego zwierzchnika ani pozostającym w służbie kolegom.

Ponieważ ta sprawa przestała już dzisiaj być tajemnicą i wiele osób pyta mnie o okoliczności owej rozmowy, postaram się odtworzyć ją na podstawie tego, co powiedział o niej Kukliński na publicznym spotkaniu, a potem uszczegółowił na moją prośbę.

„Któregoś wieczora w 1971 lub w 1972 roku gen. Chocha omawiał ze mną plan kolejnych manewrów Układu Warszawskiego, które opracowywałem dla sowieckich marszałków. Tak naprawdę był to najbardziej aktualny plan III wojny światowej, jaką Kreml przygotowywał już od dawna. Pamiętam, że staliśmy nad wielką mapą, na której uwidocznione były ruchy wojsk pierwszego i drugiego rzutu UW oraz planowane kierunki przeciwuderzeń armii państw NATO. W samym środku, na linii Wisły, narysowane były moją ręką przewidywane miejsca 30–40 uderzeń jądrowych, którymi dowództwo NATO zamierzało zniszczyć nasz pierwszy rzut strategiczny – składający się w głównej mierze z LWP i z Północnej Grupy Wojsk UW – zaraz po ataku nuklearnym Układu na kluczowe miejsca koncentracji ich jednostek w zachodniej Europie.

Generał był wyraźnie podenerwowany, w pełni zdawał sobie bowiem sprawę, że w pierwszych godzinach III wojny centrum Polski dosłownie wyparuje, nasza armia przestanie istnieć, pozostaną z niej tylko najwyżsi rangą sztabowcy, zawczasu ukryci w przeciwatomowych schronach. W pewnej chwili zadumał się i powiedział ni to do siebie, ni to do mnie:

– Jestem w służbie od początku istnienia LWP i jeszcze nigdy nie przeprowadzaliśmy ćwiczeń obronnych, zawsze tylko atak, atak i atak. Wiem, że oficjalna doktryna Układu mówi wyłącznie o obronie, a naprawdę przygotowujemy się jedynie do ofensywy, ale są przecież pewne granice. Jesteśmy w końcu polskim wojskiem i powinniśmy – nawet w ramach tych agresywnych planów – wreszcie pomyśleć o obronie naszych rodaków.

Ponieważ od kilku lat myślałem dokładnie tak samo, odpowiedziałem:

– Panie generale, przecież to pan jest najbliżej ministra Jaruzelskiego i w ogóle władz PRL. Trzeba im wreszcie uświadomić, że działamy na szkodę Polski, wypełniając wszystkie życzenia Sowietów. Sam o tym wiem najlepiej, bo przecież zlecając mi ściśle tajne zadania, oni nie kryją tego, że marzą o pochodzie na Zachód.

Chocha się żachnął:

– Czy myślisz, że ktoś z naszych przełożonych odważy się postawić Kremlowi? Przecież oni doskonale wiedzą, że z Sowietami nie można się dogadać, trzeba tylko wypełniać ich rozkazy, nawet jeżeli oznaczają zgubę dla nas.

I wtedy powiedziałem coś, o co sam bym się jeszcze chwilę wcześniej nie podejrzewał:

– Skoro nie można się dogadać z »naszymi«, to może trzeba zacząć rozmawiać z »tamtymi«.

W tym momencie Chocha zastygł nad mapą. Po trwających dla mnie wieczność kilku sekundach powiedział dość oschle:

– Panie pułkowniku, nasze dywagacje zaszły za daleko i – jak rozumiem – miały charakter czysto teoretyczny. Umówmy się, że tej rozmowy w ogóle nie było.

Kiedy wychodziłem z jego gabinetu, w pełni dotarło do mnie to, co zrobiłem. Nie wykluczałem, że następnego dnia przyjdzie po mnie żandarmeria i zacznie się mój proces o planowanie zdrady stanu. Okazało się jednak, że źle oceniłem Chochę. Kiedy wezwał mnie na następne spotkanie, powiedział jak gdyby nigdy nic:

– Rysiu, byłoby dobrze, gdybyś wybrał się na swoją następną ulubioną wyprawę żeglarską do portów zachodniej Europy. Trzeba rozeznać ten teatr przyszłych działań wojennych, skoro to nam Sowieci przydzielili zadanie zdobycia Danii i północnych Niemiec.

Strzeliłem obcasami i zrozumiałem: gen. Chocha dawał mi wyraźny sygnał, abym płynął do zachodniej Europy, chociaż parę dni wcześniej niedwuznacznie zasugerowałem podjęcie kontaktów z »tamtymi«. Czy mogła być zaś lepsza okazja do ich nawiązania niż taki rejs? Czułem, że mam cichą akceptację, a może i ochronę z bardzo wysokiego szczebla.

I tak zaczęła się moja misja”.

Na pytanie, czy mogę upowszechnić treść tej rozmowy, Kukliński kilkakrotnie odpowiadał, że to, co było w niej najważniejsze, już wyłuszczył w filharmonii i trochę się nawet dziwi, że tak ważnego jej wątku nie podjęli obecni tam dziennikarze. Kiedy dopytywałem go potem w licznych rozmowach telefonicznych, czy nie czas odkryć personalne kulisy tego, co zasygnalizował w krakowskim magistracie, mówiąc, że najbardziej antykomunistyczną grupą w Polsce był Sztab Generalny LWP, zastanawiał się i prosił o zwłokę.

Teraz, kiedy od śmierci pułkownika Ryszarda Kuklińskiego upłynęło już ponad dziesięć lat, a o jego rozmowie z generałem Bolesławem Chochą mówi się i pisze coraz częściej, uznałem się zwolniony z obowiązku dochowania tajemnicy.

dr Jerzy Bukowski, były reprezentant prasowy płk. Kuklińskiego w kraju

Rzeczpospolita
Opublikowano imperium zła | 15 komentarzy