Разве это ожидании Путиным. Point of Pole Shift identified.


Opublikowano Uncategorized | 26 komentarzy

The collapse of Russia unstoppable


http://ireport.cnn.com/docs/DOC-664687

The collapse of Russia unstoppable

All this Republics have their own presidents, own national flag, own parliaments, hymn and all other things that an independent state needs. These republics are not Russian linguistically, they have their own culture, traditions and religion:

 

The Adygea Republic
The Tatarstan Republic
The Chechnya Republic
The Dagestan Republic
The North Ossetia
The Bashkortostan Republic
The Karelia Republic
The Altai Republic
The Kabardino-Balkaria
The Buryatia Republic
The Chuvash Rebublic
The Ingushetia Republic
The Kalmykia Republic
The Karachayevo-Circassian Republic
The Khakasia Republic
The Komi Republic
The Mari Republic
The Mordovian Republic
The Sakha Republic (Yakutia)
The Tyva Republic
The Udmurtia Republic

 

THEY DREAM ABOUT INDEPENDENCE EVERY DAY

 

It is only Putin’s bloody regime, that does not tolerate freedom of speech, makes them afraid to speak about this.These republics are in fact independent, they are not Russians and never want to be. Chechnya for example has already issued a declaration of independence, that is one step away recognition. How cynical can you be to demand independence for regions in Georgia and not to allow this for republics in Russia.

The collapse of Russia unstoppable

Opublikowano Uncategorized | 1 komentarz

Солдати з гарячих точок просять молитви МОЛИТВА ПРО ПЕРЕМОГУ ВОЇНІВ ХРИСТИЯН,ЩО ЙДУТЬ НА ВІЙНУ


http://catholicnews.org.ua/molitva-pro-peremogu-voyiniv-hristiyanskih-shcho-ydut-na-viynu

Молитва про перемогу воїнів християнських, що йдуть на війну

  • Пон, 01/09/2014 – 01:20

(З Требника митрополита Київського Петра Могили)

Господи Боже наш, ти єси Бог єдиний вгорі на Небесах і на землі внизу. Ти управляєш усіма державами і народами. В руці твоїй кріпость і сила і ніхто противитись Тобі не може. Не має в нас, Господи, такої сили і кріпості, щоб боротися з множеством ворогів, які насуваються на нас і що маємо робити не знаємо. Тому очі свої тільки до Тебе звертаємо і підносимо – бо тільки в Тобі наша поміч – Ти єдиний можеш дати перемогу, як в малому так і в великому. Допоможи нам, Господи, Боже наш, бо тільки на Ім’я Твоє Святе надію маєм. Допоможи нашому воїнству, що проти ворогів наших бореться (проти ворогів наших на боротьбу виходить). Господи, Ти єси Бог наш, хай не повстає проти тебе людина.

Господи Боже Сил, Боже Авраама, Ісака і Якова, Святий Ізраїлів, Боже християн, що возсідаєш на Херувимах, Ти єси Єдиний Бог і Цар усього світу, Ти сотворив небо і землю. Прихили вухо Твоє, Господи і почуй, відкрий очі Твої і поглянь на пиху ворогів наших, і на Тебе Істинного і Живого Бога, в Тройці Святій Єдиного покланяємого і славимого, і на Церкву Твою Святу беззаконну їхню хулу, і як щедрий вибав нас із рук їхніх, щоб спізнали усі народи землі, що Ти єси Господи, Бог Єдиний.

Благословен єси Спасе й Ізбавителю людей Своїх, що сокрушив єси наміри сильного рукою раба Свого Давида, що віддав єси полки чужинців у руки Йонатана сина Саулового і зброєносця його. Молимо Тебе серцем скрушені і духом упокорені: Віддай же ж і нині в руки воїнів наших усіх ворогів наших, в руки христолюбивих людей Твоїх, і хай будуть засоромлені воїни ворожі. Зішли на ворогів наших страх і боязнь, і розтопи кріпость сил їхніх, і хай вони похитнуться, і будуть стерті. І кинь їх і знищ їх зброєю тих, що люблять Тебе. І восхавлять Тебе піснею всіх, що знають Тебе і відають про силу Твою.

Боже, Боже наш, Ти єдиний твориш чудеса. Ти даєш здолати ворогів і перемогти їх не тим, що сильні зброєю, а так як буде Тобі вгодно. Так як колись Ти, Владико, послав Ангела Свого, в часи Езекії, царя Юдейського, і вигубив він воїнів Сенахирибових сто вісімдесят п’ять тисяч, так і нині, Владико Небесний, пішли Ангела Твого благого перед воїнами нашими, а з ним старх і трепет величі Твоєї сили, щоб налякані були і знищені вороги наші, що йдуть на нас, людей Твоїх. І нехай втікають вороги наші. Прожени же їх і нехай під ноги вірним твоїм вони покорені будуть. Ти бо єси кріпост і утвердження, і перемога вірних, що на Тебе надіються, і Тобі славу віддаємо (†) Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

 

Opublikowano Uncategorized | 3 komentarzy

VOINA


Opublikowano Uncategorized | 22 komentarzy

Это только вулкан..В Москве воздух загрязнён сероводородом и оксидом азота


Do najczęstszych objawów zapowiadających rychłą erupcję należą miedzy innymi: lekkie wstrząsy skorupy ziemskiej o niewielkim zasięgu, wzmożone wydostawanie się gazów z okolic wulkanu, podniesieniem się ciepłoty gruntu otaczającego miejsce erupcji.

Wybuchy wulkanów zawsze stanowią zagrożenie dla mieszkającej w pobliżu ludności, a stopień tego zagrożenia zależy z jednej strony od typu wulkanu, z drugiej zaś od liczby osób zamieszkujących obszar pozostający w bezpośrednim sąsiedztwie krateru.

http://liport.ru/obschestvo/85411-v-moskve-vozduh-zagryaznen-serovodorodom-i-oksidom-azota.html

В Москве воздух загрязнён сероводородом и оксидом азота

В четырёх районах Москвы воздух загрязнён сероводородом и оксидом азота. Специалисты фиксируют превышения концентраций по ряду веществ.

Согласно лабораторным данным, отклонения от норм отмечены на улицах Головачёва, Глебовской, 16-й Парковой и в 16-м микрорайоне Зеленограда.

По словам специалистов, зафиксированные концентрации не представляют существенной опасности для населения.

В пятницу жители столичного региона вновь пожаловались на запах гари и сероводорода. В МЧС отметили повышенное содержание загрязняющих веществ в воздухе в Москве. Причиной загрязнения стало сжигание порубочных остатков в Подмосковье, а также высокая концентрация выхлопных газов автомобилей.

При этом власти Подмосковья заверяют, что запах гари в Москве не связан со сжиганием леса. «В четверг было дано распоряжению лесничеству приостановить сжигание до 30 ноября по всей Московской области. Этот смог никак не мог образоваться в результате порубочных остатков. Это связано с климатическими условиями, с отсутствием ветра, с инверсией, когда на высоте 350 м накапливаются все промышленные выбросы», — рассказал «Русской службе новостей» зампредседателя Комитета лесного хозяйства Московской области Николай Гиряев. Источник: rusnovosti.ru

„lekkie wstrząsy skorupy ziemskiej o niewielkim zasięgu, wzmożone wydostawanie się gazów z okolic wulkanu,”

 

W Moskwie, powietrze jest zanieczyszczone siarkowodorem i tlenkiem azotu w czterech dzielnicach Moskwy powietrza zanieczyszczonego siarczkowych i azotu, wodoru tlenków. Specjaliści przekroczenia stężeń od wielu substancji.

Według danych laboratoryjnych, odchylenia od normy są oznaczone na ulicach Golovachev, Glebovsky, 16 parków w 16. dzielnicy Zelenogradzie.

Zdaniem ekspertów, stałe stężenie nie stanowią istotnego zagrożenia dla społeczeństwa.

W piątek, mieszkańcy stolicy regionu znów narzekał zapach spalenizny i siarkowodoru.Ministerstwo odnotowała wysoką zawartość zanieczyszczeń w powietrzu w Moskwie.Przyczyną zanieczyszczenia paliło pozostałości lasów na przedmieściach, a także wysokie stężenie spalin samochodowych.

Władzami przedmieścia zapewniam, że zapach spalenizny w Moskwie nie jest związany ze spalaniem lasów. W czwartek, został wydany rozkaz o wstrzymaniu spalanie leśnego do 30 listopada w całym regionie Moskwy. Może to nie może być utworzona w wyniku odpadów leśnych. Wynika to z warunków klimatycznych, brak inwersji wiatru, gdy na wysokości 350 metrów zgromadzonych wszystkie emisje przemysłowe, „- powiedziałRosyjski serwis informacyjny Wiceprzewodniczący Komisji Leśnictwa regionie moskiewskim Nikołaj Giryayev. Źródło: rusnovosti.ru

http://www.bryk.pl/wypracowania/geografia/geografia_fizyczna/10947-charakterystyka_zjawisk_wulkanicznych_przyk%C5%82ady_najtragiczniejszych_eksplozji_wulkanicznych_w_historii.html

Za widomy ślad występowania zjawisk wulkanicznych na danym obszarze uznaje się obecność stożka (lub stożków) wulkanicznych. Jednak takie kryterium może okazać się mylące zważywszy, że wulkany wcale nie muszą przybierać kształtu stożka. Kształt ten charakterystyczny jest tylko dla erupcji wulkanów, w przypadku których wylew magmy jest skoncentrowany. Wybuchy takie określa się jako centralne; obok nich w przyrodzie występują także linijne oraz aeralne, które nie prowadzą do powstania formy stożkowej.

Wybuchy wulkanów inaczej niż trzęsienia ziemi w większości przypadków można przewidywać. jest to możliwe ponieważ przeważnie erupcja poprzedzona jest pewnymi zjawiskami zapowiadającymi jej wystąpienie. Do najczęstszych objawów zapowiadających rychłą erupcję należą miedzy innymi: lekkie wstrząsy skorupy ziemskiej o niewielkim zasięgu, wzmożone wydostawanie się gazów z okolic wulkanu, podniesieniem się ciepłoty gruntu otaczającego miejsce erupcji.

Wybuchy wulkanów zawsze stanowią zagrożenie dla mieszkającej w pobliżu ludności, a stopień tego zagrożenia zależy z jednej strony od typu wulkanu, z drugiej zaś od liczby osób zamieszkujących obszar pozostający w bezpośrednim sąsiedztwie krateru. W historii, także najnowszej notowanych było bardzo wiele niszczycielskich eksplozji wulkanicznych.

Сегодня, 15:50
Opublikowano imperium zła | 15 komentarzy

Co łączy Kreml i „Zetas”.


Jak widzimy „kosmici ” włączyli sie po stronie Putina ,podpierając tezę o zestrzeleniu przez Ukrainę Boeinga.Czy zależność jest obustronna??

http://www.zetatalk.com/ning/22no2014.htm

ZetaTalk Chat Q&A for November 22, 2014

Is there a hidden agenda for the Rosetta comet probe mission? And was the Council of Worlds involved in the disastrous landing? Not only did the harpoon fail to work, so Philea bounced into shadows and could not be charged by sunlight, but the lens cap on the Spectrometer failed to come off. All this after a successful landing. Was Philea being killed for some reason? There is an intriguing video claiming to be a ESA leak last August, claiming that radio signals were heard from this comet and signs of intelligent life imaged on the comet’s surface. [and from another] https://www.youtube.com/watch?v=mlXoLwvzhzc  Published on Aug 11, 2014 8/11/2014 Leaked! Raw Rosetta Images of Alien Buildings on Comet 67P [and from another] http://en.wikipedia.org/wiki/67P/Churyumov%E2%80%93Gerasimenko  Formally designated 67P/Churyumov–Gerasimenko is a comet with a current orbital period of 6.45 years. It will next come to perihelion (closest approach to the Sun) on 13 August 2015. Churyumov–Gerasimenko is the destination of the European Space Agency’s Rosetta mission, launched on 2 March 2004. On 10 February 2015, it will come to solar conjunction when it will appear 5 degrees from the Sun and be 3.3 AU from Earth. [and from another] http://www.aljazeera.com/news/europe/2014/11/space-probe-successfully-lands-comet-2014111216109898224.html  Philae, a probe dropped from the Rosetta spacecraft, has successfully descended on a comet but its harpoons did not fire. Rosetta was launched in 2004 on a 6.5bn-km space trek that saw it enter 67P/Churyumov-Gerasimenko’s orbit in August this year. The spacecraft reached the comet – a 3km-by-5km rock discovered in 1969 – after a journey of 6.4 billion km as part of a mission that cost close to $1.8bn [and from another] http://rosetta.esa.int/  [and from another] http://www.cnn.com/2014/11/13/world/comet-landing/index.html?hpt=hp_t4  The lander is relying on solar energy to operate over time, and the panels are receiving a lot less sunlight than hoped for. The probe is only getting about 1 1/2 hours of sunlight a day, versus the 6-7 hours scientists had anticipated. The spaceship is named after the Rosetta Stone, an inscribed piece of volcanic rock found in Egypt in 1799 that allowed scientists to decipher hieroglyphics and thus understand the ancient Egyptian culture. The lander is named after an island in the Nile River where an obelisk was found that helped decipher the Rosetta Stone. Led by ESA with a consortium of partners including NASA, scientists on the Rosetta comet-chasing mission hope to learn more about the composition of comets and how they interact with the solar wind: high energy particles blasted into space by the sun. [and from another] http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2834382/It-s-time-risks-coming-end-Rosetta-probe-deploy-drill-ditch-attempt-comet-samples-clock-ticks-fading-battery-power.html  Scientists confirmed Philae sent back all of its sensor data before batteries finally died. Spectrometer onboard failed – and lens cap did not come off.What is the nexus between the Rosetta comet mission and the series of failures during Philea landing? 67P rounds the Sun at a distance that ensures it will not plunge into the Sun nor evaporate. It has a frequent period, every 6 or so years. And it appears to have a solid rocky structure.  Aliens have used the Earth, the Moon, Mars and various other gravitational bodies in the Solar System as residences or to anchor their space ships. Being anchored in some way is an issue for Mother Ships, which otherwise are subject to floating about and potentially bumping into things, so utilizing the existing gravitational neighborhood for anchoring is a logical move.

The anonymous video from an ESA employee is legitimate, and indeed 67P was chosen because radio and other signals had indeed been traced coming from 67P, signs of intelligent alien life. Why not allow Philea to land and snoop around? If this were something the ESA and their partners were planning to do, it would increase awareness of the alien presence, intelligent life elsewhere, as the Mars Rover and even Google Earth has been doing. But in August, when Rosetta came close enough to 67P to send back detailed photos, a decision was made to air brush out the dome and structures that appeared in the images. 67P is projected to swing close to the Earth orbit on August 13, 2015.

The Earth, as is known by astronomers and the elite, has been pushed back into the August position, a Zeta prediction that was made in 1995 when details of the ZetaTalk Triangle were published. It was clear in 2004, when Rosetta was launched, that the Earth’s orbit had been halted in December, 2003. It was also clear from the ZetaTalk triangle details that the Earth would end up in the August position for the Pole Shift. It has also been clear from the many attempts by the elite to launch the wealthy into space, to ride out the Pole Shift on the Moon or on Mars, that escaping Earth during the passage has been an elite agenda.

Rosetta was sent forth as an exploratory probe, to make contact with aliens that might be amenable to saving the elite, as their prior arrangements with Service-to-Self aliens to be taken to the Moon or to Mars were being ignored. As can be seen from abandoned space ports in Antarctica, the dome shaped cap next to a cavern can remain long after the port is inactive. But In 2004, it was not clear to the elite that the Council of Worlds would prevent their escape from Earth. Their goal in 2004 was to find a cooperative alien group. Thus Rosetta and Philea were laden with communication equipment ready to make contact. That the landing has suffered mishaps is yet another message to the elite. You will not escape the Earth during the forthcoming cataclysms.

It appears there is a game afoot to release to WESTERN media a shopped satellite image, just ahead of Putin’s G20 stance, to pollute people into thinking the Russians shopped this image! Here’s what I found. On 10/27 the Dutch admit the possibility of Kiev shootdown, and referring to German experts. This is not new. On 11/13 RT has an article that does NOT include the shopped sat image, but Russian radar images, also not new. On 11/14 another channel – 1TV.ru – publishes the shopped photo and states Russian engineers only got it on 11/12. Literally the day Putin is arriving in Australia for G20. Bastards laid a trap! But it is unlikely Putin is presenting the shopped version. This was for the western media, I think. Would the Zetas comment? [and from another] 10/27 http://rt.com/news/199891-dutch-investigation-mh17-crash/  German’s foreign intelligence agency reportedly also believes that local militia shot down Malaysia Airlines flight MH17, according to Der Spiegel. The media report claimed the Bundesnachrichtendienst (BND) president Gerhard Schindler provided “ample evidence to back up his case, including satellite images and diverse photo evidence,” to the Bundestag in early October. [and from another] 11/13 http://rt.com/news/205339-mh17-air-plane-malaysian/  According to Sergey Melnichenko, CEO of Aviation Safety consultancy, there were one or two warplanes in the air close to the Malaysian airliner. The data casts doubt on the version of the tragedy favored by Western nations, which claims the plane was shot down from the ground by rebel forces with a sophisticated surface-to-air missile. [and from another]  11/14 (citing 11/12 receipt of the sat image) https://www.1tv.ru/news/leontiev/271824  And ultimately the 12th we got it here,” – said the first vice-president of the Russian Union of Engineers Ivan Andrievsky. „I fully agree with the results of your analysis of the causes of death” Boeing „- says the man who introduced himself as a graduate of MIT, with twenty years experience George Bilt. -” Boeing „was shot down by fighter jet chase him. At first the crew fired the gun, then the cabin was struck missile „air-air”, then the right engine and the right wing were amazed missile homing system with heat. „The picture, which clearly shows the launch from the left wing fighter exactly the cockpit, attached to e-mail. On terrain, weather, aircraft dimension picture is fully consistent with the circumstances of the accident. [and from another] http://www.bbc.com/news/world-europe-30064374  Late on 14 November, Russia’s state-controlled Channel One TV broadcast what appeared to be a satellite photo of a passenger plane and a jet fighter in the skies above Donetsk. Channel One said the „sensational photograph” came from a certain George Bilt, who claimed to be a Massachusetts Institute of Technology graduate with more than two decades of experience in the aviation industry. He emailed it to Ivan Andriyevsky, the first vice-president of the Russian Union of Engineers, the report went on. Several commentators pointed out that the „Malaysia” logo on the plane from the photograph was in the wrong place. Maksim Kats, a Russian blogger, said the plane in the picture looked like a slightly altered version of the one that tops the search results if you Google „Boeing view from above” in Russian. It also happens to be a publicity photo of a Boeing 767, not a 777, which was shot down over Ukraine in July. Others noted that the fighter jet looked different from an Su-25 – the type which the Russian media had consistently claimed shot down MH17. There were also claims that the shape of clouds in the satellite image proved that it actually came from a Google Earth photo of the area taken on 28 August 2012.


Was 1TV, Russia’s version of the US Public Television channel, fooled into publishing a hoaxed satellite photo on the eve of Putin’s defense on MH 17 issues at the G20? The satellite image came with credentials from someone purporting to be an MIT graduate with 20 years in the field. But with Putin stepping off the plane in Australia for the G20 meeting to be held on November 15-16, there was scant time to examine the satellite image received on November 12. This was by design.

The fraudsters knew the Russian’s were aware that the MH 17 shootdown had been recorded by US satellite imagery. The Russians had been challenging the west to produce this. What was in Russian hands was only their radar imagery, showing the jets attacking MH 17. Jubilant over having such evidence, at the last hour, 1TV rushed to press. The more caution and official arm of the Russian media, RT, was more restrained and stuck to the thoroughly verified Russian radar imagery. Does any of this change the facts?

In that the truth of the shootdown – that it was done by Kiev jets and not Russian rebels via a Buk missile – is already acknowledged by the Dutch investigators and Germany analysts, it is only the public that was to be misled.  The public is to remember that the Russians published a false image. Who promoted this fraud? Expertise capable of fooling Russian engineers, who examined the image, is held by few – the CIA, the KGB, and the Israelis.  It was the latter, who in sympathy with Jewish bankers resent Putin joining the BRICS banking system.

I was researching some recent transactions of Bill Gates, the wealthiest man on earth, to „follow the money” and see what he is buying these days.  He does most of his purchasing through his private firm Cascade Investments, LLC run by Michael Larson.  Turns out they have purchased over 100,000 acres of farmland/farms in California, Iowa, Illinois, Louisiana, Georgia and most recently 4500 acres in north Florida for $28 million.  My question is two fold.  First, is there an alternate reason for Mr. Gates to be purchasing all of this farmland beyond general investment? Second, why would his recent purchases include 4500 acres in Florida @ 98 ft above sea level, Coggins Farms in Lake Park, GA @ 167 ft above sea level and Stanley Farms in Lyons, GA @ 234 ft above sea level.  Am I wrong to assume that the richest individual on the planet is not aware of the future sea level rise reported by the Zetas?  [and from another] http://imarketreports.com/buffalo-bills-ranch-among-holdings-of-bill-gatess-cascade-market-talk.html  Microsoft (MSFT) co-founder Bill Gates owns more than 100,000 acres of farmland. His money manager Michael Larson began investing in agricultural land in 2006 and continued buying up farms through the recession. Mr. Larson has placed a long-term bet on farmland, tying it to growing global demand for food from emerging markets such as China. These assets were among Cascade’s best-performing during the economic downturn.  [and from another] http://www.sharonherald.com/news/bill-gates-gobbling-up-florida-farmland/article_cae7d1d2-5a0e-11e4-9dae-57d770efe6c0.html  The investment company that manages the wealth of the world’s richest man, Bill Gates, has been acquiring gobs of farmland in north Florida the past two years, real estate records show. [and from another] http://www.newsweek.com/janet-yellen-bill-gates-economy-microsoft-world-bank-morgan-stanley-world-282096  November 14, 2014. Bill Gates, the founder and chairman of Microsoft, is the richest man in the world, with an $81.7 billion fortune that places him atop the staggeringly rich 1 percent of human beings who own nearly half the wealth on planet Earth.

To assume that a $28 million dollar purchase in North Florida by a Gates manager indicates Gates does not read or consult ZetaTalk is not a valid conclusion.

  1. In the first place, $28 million is less than a penny in the pocket of a millionaire. Insignificant.
  2. In the second place, as one of those articles clearly states, this is viewed as a shrewd investments given crop shortages elsewhere and the consequent increase in food prices.
  3. A third factor is the power that food production places in the hands of the owner, who is thus in a position to control others via food when money ceases to have value.
  4. A fourth factor is that the amount of time until the Pole Shift is not a known entity, and thus a number of years could be assumed to pass until the time when the lands would be pulled down and flooded.
  5. A fifth factor is the element of doubt, in which our prediction on the devastation is doubted by many, who suspect or adhere to the theory that the passage will have scant effect on the Earth.
  6. And lastly, it would be naïve to assume that the wealthy would create a buy list for their investment managers that adhered so closely to ZetaTalk predictions that it would confirm that Nibiru exists. The cover-up crowd still hopes to fool the populace, and this would be a dead giveaway.

We have been told in this ning that Obama and Putin are on good terms and that they are in agreement with announcing Planet X, along with Xi Jinping of China.  China has the Hong Kong protests and Russia is involved with Ukraine.  Both Xi Jinping and Putin have chosen to potentially undercut the dollar when Russia’s second biggest financial institution, VTB, signed a deal with the Bank of China to bypass the dollar and pay each other in domestic currencies.  As China is one of the biggest lenders to the US, they may be granted immunity to their treatment of the protesters in Hong Kong and the financial agreement.  So how is the treatment of Putin at the G20 by the world’s „leaders” especially in relation to Ukraine, the various reports of the downing of M17, the financial agreements, along with the positive treatment of Xi Jingpin at this same summit play into world affairs and the impending announcement.   It seems that not only are double standards present. There are a lot of things being highlighted above, yet there seems to be actions going on that do not mesh with moving towards an announcement of Planet X.  Might you please comment on this whole mess that is taking place.

We are forever being asked to explain complex situations in simplistic terms. Nancy gets email asking why Obama does not simply stand up in front of the cameras and make a statement. It seems so simple to them. If he is being blocked in some way he should simply order that the block be removed. Lift his pen or phone and place the order. It is so simple, why is this not done? The idea of every individual having their own agenda, of orders selectively followed or subtly sabotaged, of the potential of bribes or intimidation, of witness elimination or false accusations, and of stalling or passive aggressive maneuvers never entering the picture.

To explain complexity to one who thinks in simplistic terms is not possible, as it takes many lifetimes and many diverse experiences in this lifetime to lay the groundwork.  It is not simplistic! Agreements between leaders of large, multi-cultural countries can be in place without requiring these leaders to drop or resolve every other conflict between these countries as a consequence!  We cannot imbue you with wisdom and experience, so if you cannot contemplate this complexity, or put yourself in the shoes of one who must manage this complexity effectively, then you must either accept or reject our statements as you will.

Take the mayor of a small village, who must encourage the villagers to work with each other. He must politic to get elected, convincing voters he will work in their interest and following through on promises else face recall or failure to get re-elected. He must work within his budget, and in this argue with the village board. He must be clever at finding compromise. He must be aware of religious sensitivities and political allegiances, so as to honor them without committing himself. He must be aware of legal implications, the laws that apply, and any contracts or judgments affecting his actions. He must have good relations with the law enforcement in the region, or potentially suffer harrassment.

What of the weather or wildlife migration? Will snow removal or flooding be an issue he must address? Will hunters chase wildlife through the village, and how to prevent this without impinging on local customs and the rights of hunters? Will troublesome vocal residents insist on dominating the village forums, and if they are pushed aside, will this impact the mayor’s ability to govern on other matters? Now take these matters, which a mayor of a small town of a few hundred must consider, and multiply them by a million. This is what the leader of a large country must consider. Or do you expect us to detail all their concerns, in a long list, so that you, thinking simplistically, can understand?

Russia was going to bring into space its own space station. 1. I do not understand a bit, they want to move, but at the same time to control the migration of the survivors? It is clear that you can not rely on the government, but would like to understand what they want. Or there is a different side to the elite and the government? Thus, the urban population will be seen as unnecessary? I would like to clarify that as the world’s urban population will try to block? (Not only in Russia, China, and etc.) They hope to revive the „civilization”? 2. Why do they need a space station? [and from another] http://www.interfax.ru/russia/407491  17 November, 2014. Russia in 2017 can begin to deploy their own high-latitude space station. Launch of the own station is registered in the project development of manned spaceflight for the period up to 2050. Operation of the station will be provided by a ship „Progress-MS” and „Soyuz-MS.” „In the period of 2020-2024’s possible testing of energy and transformed modules used in the lunar program”. Inclination own station should reach 64.8 degrees, and the flight to the elimination stage will pass over land. In addition, it will be conveniently located, with its own station will be seen 90% of the land of Russia, while the ISS is visible only 5%.

Of course there are different agendas between the elite, the wealthy and powerful individuals who feel they run the world, and those working in government. The Russian government wants to save its peoples, arranging for an orderly migration from the populous regions near Europe to the scantly populated high lands in its Far East. Countries with a heavy percentage of their populace living in cities will have a serious sales campaign ahead of them. In general, the more industrialized, the more difficult the future. The cities will be death traps full of starvation and rioting. Pampered, soft city dwellers will make angry demands before they will compromise and become farmers.

The Russian people are intelligent, as technologically advanced as the US and China and in fact have led the way. Sputnik was first into space, and the Russians are currently the means by which the ISS is serviced. They do not “need” another space station. One should not read into a long-range plan put into print when the public fully expects the future to be the same as yesteryear. Plans for the Pole Shift and the Aftertime are not published, nor will they be. Such plans will be slipped in front of the public bit by bit, likely after some disaster that make a move to the country, to a rural lifestyle of self-sufficiency, seem like the logical move. In this way a difficult sales campaign is facilitated.

Recently I was preparing material about prophecies of Pole Shift and accidentally came across an article about Grigory Rasputin, who lived in Russia at the beginning of the last century. His story is very complicated – he was a healer, seer, soothsayer, a simple peasant, who had an influence on the royal family and was killed. In the English version of Wikipedia says nothing about his prophecies, but in the Russian version of them mentioned. Page Troubled Times also refers to one of them. I will cite only a few, but very accurate: „Earthquakes in this time of participation, land and water will unfold, and their wounds devour men and belongings. The seas, as thieves, will enter the cities, in the houses, and the land will be salty. And the salt enters in the waters, and there will be no water, that had not been salted. Salty earth will not bring more fruits, and if they bring, it will be bitter fruit. Therefore, you will see the fertile lands turned into salty marshes. And other lands are dried up by a growing heat.” „And the bitter waters infect the time … as the bitter waters will bring bitter times. People will leave the cities.” „For three days, the sun disappears from the sky, and for thirty days the smoke and fog of pain cover the earth gray veil.” „And in these times, even the seasons change, and the rose will bloom in December and in June will be snow.” „Great snake shed a lot of blood.” „Where once, there was only snow, today grown olives. And in the land, where once grew olives, will only snow. For, all mixed up in this time. The mountains are will where before there was the sea, and the sea, will where there were mountains”. In Russia, I have not found prophecies, that would so accurately describes the future. Basically, he is known as a healer, influencing on the royal family, the predictions of Rasputin’s very little known, and besides he lived in a very difficult time for Russia. About him were a lot of bad rumors. He himself was killed, this was a dark story. Do I understand that maybe his embodiment was the a specially organized? What was his mission? Could our friends to explain all this? [and from another] http://en.wikipedia.org/wiki/Grigori_Rasputin  Grigori Yefimovich Rasputin (baptized on 22 January 1869 – murdered on 30 December 1916) was a Russian peasant, mystical faith healer and private adviser to the Romanovs. Historians agree that his presence played a significant part in the increasing unpopularity of the Tsar and Alexandra Feodorovna his wife, and the downfall of the Russian Monarchy. In April 1907 Rasputin was invited to see Tsarevich Alexei. The boy had received an injury which caused him painful bleeding. It was not publicly known that the heir to the throne had hemophilia B, a disease that was widespread among European royalty. Rasputin was said to possess the ability to heal through prayer and was able to calm the parents and to give the boy some relief, in spite of the doctors’ prediction that he would die. On the following day the Tsesarevich showed significant signs of recovery. Rasputin’s healing practice included halting the administration of aspirin, a pain-relieving analgesic available since 1899. Aspirin has also blood-thinning properties. It appears that Rasputin’s personal influence over the Tsarina became so great that it was he who ordered the destinies of Imperial Russia, while she compelled her weak husband to fulfill them. The Tsar and his wife were convinced of upholding their autocracy, against the influence of the Duma, and not accessible for any advice. The murder of Rasputin has become something of a legend. [and from another] https://ru.wikipedia.org/wiki/  Deserts will attack, and Earth is populated by monsters that are not human beings or animals. Thanks to the „human alchemy” will be flying frogs, butterflies, vultures, crawling bees, huge mouse and no less enormous ants, as well as the Beast „Kobak.” Two Princes from East and West will challenge the right to world domination. They will battle in the land of the four demons, but western Prince Grayug defeated his eastern enemy blizzard, but he will fall. After these misfortunes people again turn to God and enter into „heaven on earth”. [and from another] http://www.zetatalk.com/theword/tworx316.htm  The Russian Monk Rasputin, who did prophecies fulfilled – on his murder, on the Russian Revolution etc. said: “Mankind is going in the direction of the catastrophe. The less able ones will be guiding the car. This will happen in Russia, in France, in Italy and in other places. The humanity will be squashed by the lunatics’ roar. The wisdom will be chained. The ignorant and the prepotent will dictate the laws to the wise and to the humble person. So, most of the humanity will believe in the powerful ones and not more in God. The punishment of God will arrive late, but it will be tremendous. And it will arrive before our century ends. Then, finally the wisdom will be free from the chains and the man will return entirely to God, as the baby who goes to his mother. In this way, mankind will arrive on the terrestrial paradise.”

Although coming from humble beginnings as a peasant in Siberia, Rasputin was highly intelligent. In addition to being observant on what constituted health and how to treat obvious medical conditions like hemophilia, which afflicted the royal Russian families, he learned of many prophecies during his years as a monk. He was not a prophet, nor did he have assistance of any kind from visiting aliens. He gave practical advice, and as an imposing and charismatic figure, when his advice impressed the royalty, his influence was feared. He was not without ambition, and thus was killed by those in the Duma who desired to supplant him.

Was there anything special about the End Times prophecies he repeated? There are literally hundreds of sources, valid at their inception, that give such warnings – Mother Shipton, the Book of Revelations, the Oashpe, the Koran, Father Malachi, Edgar Cayce, and others. Many of these prophets resided in remote regions, and beyond being documented and known locally have never gained broad fame in today’s world. Being able to discern which had the ring of truth, Rasputin was able to incorporate these prophecies into what he claimed as his own.

Are Kenyan women now being sterilized disguised as a vaccine campaign to eradicate maternal and neonatal tetanus? Sources in media:
* Daily Nation (15. november 2014): http://www.nation.co.ke/news/Church-misinterpreted-test-results/-/1056/2523968/-/smap3pz/-/index.html * KBC (12. november 2014): http://www.kbc.co.ke/govt-to-jointly-test-controversial-tetanus-vaccine/  * WHO (10. november 2014): https://docs.google.com/file/d/0B_HCti7H55OzVXpMc2xDWGFaUE0/edit  * LifeSite (6. nov. 2014): https://www.lifesitenews.com/news/a-mass-sterilization-exercise-kenyan-doctors-find-anti-fertility-agent-in-u * Matercare International (4. nov. 2014): http://www.matercare.org/news-publications/latest-news/catholic-doctors-speak-tetanus-vaccination-campaign-is-all-about-population-control/ * Kenya Today (4. nov. 2014): https://www.kenya-today.com/news/catholic-warning-neonatal-tetanus-vaccine-wto-deadly-bad-women-reproductivity * The Liberty Beacon (20. okt. 2014) http://www.thelibertybeacon.com/2014/10/20/kenya-government-caught-using-tetanus-vaccinations-to-sterilize-women/
[and from another] https://www.kenya-today.com/news/catholic-warning-neonatal-tetanus-vaccine-wto-deadly-bad-women-reproductivity  The tetanus vaccine being used in this campaign has been imported into the country specifically for this purpose and bears a different batch number from the regular TT. Pregnant women get two doses of tetanus vaccine at least one month apart. Giving three or five doses of tetanus vaccination at six months intervals is not usual and will definitely not eradicate neonatal tetanus! Tetanus vaccination resembling the protocol being applied in this WHO/UNICEF campaign has previously been given in Mexico, Nicaragua and the Philippines. The vaccine given in these countries was a fertility regulating vaccine composed of tetanus toxoid as a carrier for the beta subunit of Human Chorionic Gonadotropin (HCG). Subsequent research amongst those girls and women immunized has been shown to have made them permanently infertile. The development of the fertility regulating vaccines was commissioned and sponsored by the World Health Organization (WHO) in 1972. By 1992, a vaccine against the hormone of pregnancy called Human Chorionic Gonadotropin (HCG) using the tetanus vaccine as a carrier had been developed. Once a mother develops antibodies against HCG, she rejects any pregnancy as soon as it starts growing in her womb thus causing an abortion. Pregnancy would in turn boost her immunity against HCG making the rejection of the next pregnancy even more vigorous and in this way cause sterility in the woman. WHO went ahead and conducted the massive vaccinations campaigns using the new tetanus vaccine laced with HCG in Mexico in 1993 and Nicaragua and Philippines in 1994 ostensibly to eradicate neonatal tetanus.

Is the World Health Organization (WHO) experimenting with sterilizing women in Third World Countries via a tetanus vaccine? No, but this is a vast organization, spanning multiple countries with various agendas and recruiting assistance from multiple agencies with various agendas. WHO is a coordinating body, not a cohesive body, and oversight falters. Population control is a concern, else starvation results. India is currently paying its women to have themselves sterilized, a matter that recently hit the press when rat poison was accidentally given via antibiotic tabs to these patients. China has had a one-child policy for decades as it cannot feed its huge population.

Population control is a key agenda item among the world’s elite, who see regions of the world without established contraception practices exploding. This threatens the world, in many ways. As is known, heavily industrialized countries drop to a population growth below zero as too many children threaten the standard of living. This is true for Japan, most of Europe, Russia, and lately the US. But in countries where the citizens live in grinding poverty – as in the Philippines, the Middle East, S America, and especially Africa – the population is exploding.

Certainly, the Catholic Church, which does not even allow married couples to find release from sexual tension or share their love the way God intended unless conception could result, is opposed to any contraception of any kind. The church is dominant in the Philippines and S America and is attempting to push into Africa. It should not be a surprise that a sterilization experiment – multiple tetanus shots in a short period of time – would ignite the Catholic Church. Sterilization programs, under whatever guise, will not go away, nor will the Catholic Church. But it will be the Pole Shift and mass starvation that will reduce the world’s population in the near future.

I’m sure I’m not the first to ask but this link provides good images of the light seen over Urals. Would our friends care to elaborate? Methane? Gov’t? [and from another] http://www.dailymail.co.uk/news/article-2839831/What-mysterious-flash-lit-Russian-sky-11-seconds-turning-night-day-Government-s-refusal-say-sparks-theories-missile-blast-UFOs.html  A huge flash in the night sky over Russia is raising suspicions after the authorities refuse to comment on its cause. The eruption lit up the sky near Yekaterinburg for 11 seconds in what appeared to a major aerial explosion. The strange light was not accompanied by any sound, according to eyewitnesses, although Russian authorities are refusing to comment on the event. Theories for the explosion included a missile or an object from space.

Speculation on the cause of this event is unlikely to be resolved, as the establishment does not want the public to focus on an unstable footing. The Eurasian Plate is solid, though under stretch stress from one end to the other, from Europe to the shores of China. We have predicted a new seaway ripping up toward the Ural Mountains, though this rip will not occur until the hour of the Pole Shift. The seaway will rip along the western border of Pakistan and Afghanistan, and aim toward the low lands just to the east of the Ural Mountains. This region has ripped before, as the geology shows.

What happens when long frozen land, formerly tropical so that trapped vegetation has evolved into methane gas, gets stretched? Methane releases, and being lighter than air, rises. A spark of any kind will light this highly flammable gas. Air layers passing over one another are sufficient to spark this, as this is what causes lightning to spark. A slight difference in the electrical charge is all that is required. We have from the start of ZetaTalk stated that Tunguska was a methane explosion, the frozen ground opened by an earthquake and the rising methane lit by lightning. The explosion traveled back along the methane path to the ground, in Tunguska, thus the basis of the myth that a meteor was the cause.

I know that the Zetas already gave some answers about on how to deal with the STS. Like that they would use those around you to get to you.  Yet I would think that with the increased polarization that there are attacks also increased. Is this the case and/or is it be done on another level now, and what do the Zetas considers battles with the Service to Self? Could they say something about this, like what to expect as I would think that during the 8 of 10 this will increase big time?

We have defined the techniques used by the Service-to-Self in their dealings with others – to lie, to claim an advantage for the other when this is false and the outcome will primarily benefit the self, to seek power positions and refuse to help others unless forced to do so by public opinion or by law. Our advice when trying to discern the motives is to look to the result, to the actions taken especially when there is risk to the self as a possibility, as therein lies the proof of intent.

When Service-to-Self humans giving The Call have a self-serving motive, the response is from Service-to-Self visitors, who counsel the human on how to achieve his goals. They cannot promise the human any rewards, but have been known to lie about this. Other than counseling, nothing can be provided by the visitors, who can only work through the actions of humans. As with Service-to-Other visitations to those giving The Call for the good of others, it is possible for the visitors to encourage group actions, so that others can be guided to where they can help. Such coordination among the Service-to-Self is nill, because these humans are only thinking of themselves, not in assisting others.

We have mentioned that during the Earth’s Transformation there was an Earth vote sometime shortly before the Roswell incident, when the Earth’s souls voted for the planet to become Service-to-Other. Elsewhere, on other worlds and during other Transformations, it on occasion happened that a continent or location on the planet could remain under the control of the loser, in this case the Service-to-Self, who were making a concerted bid for S America and Africa. Both battles have been won for the Service-to-Other, but not before battles between the orientations, engagements between alien groups. Man noticed these battles when tools such as the Chupacabras were used, and during the Brazilian Roswell incident as a Service-to-Other countering maneuver.

The Service-to-Self seek to gain souls for their harvest by spreading despair and encouraging selfish acts among mankind. As the Earth changes move toward the time of the Pole Shift, starvation increases, migration of the desperate from flooding areas increases, and opportunities to take advantage of others seeking a safe location abound. We have called this a time of great opportunity, as those with Service-to-Other instinct can reach out and help others. It is a balanced opportunity, when choices can be made and confirmed by the actions taken. Coordinated actions by groups of Service-to-Self contactees are not expected, where this can happen among contactees of the Service-to-Other. But individual actions by self-serving individuals will be on the increase.

Question about the banker who died recently. Basically he championed a set of standards that banks should abide by when financing projects. For instance, no business with human rights violators, projects damaging the ecosystem (oil?) or those that displace indigenous ppl, etc, etc. Of course what is said on paper and what is done in real life are two different things. However, he was also responsible for being this sort of „internal watchdog” in over 100 countries. So, from this and his LinkedIn resume (https://www.linkedin.com/pub/shawn-d-miller/13/4a2/594) we can surmise that this man knew some of darkest projects CITI financed. and could have become a whisteblower. His death is very reminiscent of the murder of Prof. Carol Ambuster (http://www.zetatalk.com/ning/21de2013.htm). Both deaths send a loud and clear message to the colleagues who knew them.  My question is, is this related to the coverup? Are individuals part of the coverup trying to hide their trails, in order to minimize the blow back of COW blackmailing? [and from another] Citigroup Executive Probably Killed Himself, Police Say
http://www.bloomberg.com/news/2014-11-19/citigroup-s-risk-management-executive-shawn-miller-found-dead.html  Miller helped oversee the creation of policies developed by the Equator Principles Association, a U.K.-based group of 80 lenders worldwide that seeks to safeguard environmental and social conditions when financing major projects. He headed the group’s steering committee from 2010 to 2012 and co-authored standards for “responsible risk decision-making,” according to the group’s website. The so-called Equator Principles are “the gold standard for the project finance industry,” Citigroup said in its statement.”
[and from another] http://nypost.com/2014/11/19/man-found-dead-with-his-throat-slashed-in-apartment/  Miller was last seen on surveillance video getting off an elevator at about 6 p.m. Monday with a mysterious man who was not his beau. The unidentified male was later spotted on camera leaving alone. Investigators, however, believe the death is a suicide because of the nature of the wounds and the fact a knife was found under his body. Miller, who had previously worked for the World Bank, traveled frequently for Citigroup and was instrumental in designing Equator Principles, which banks widely use for establishing voluntary environmental policies.

Was this an assassination? Obviously. The news cannot cite any reason why this senior banker would want to commit suicide, and another man was present for the act, seen on video cams arriving with Miller and leaving later, alone. Who commits suicide like this, cutting not only the arms but the neck? As an advisor on lending practices, he is aware of the criminal intent behind many bank loans, to rape the environment and steal from the indigenous peoples. He knows who and what has been done, and this is precisely the type of information that is getting bankers killed these days. It does not matter that he has kept his mouth shut all these years. What matters is that he could be a witness.

Opublikowano Uncategorized | 13 komentarzy

PiS za odrzuceniem projektu ustawy o GMO, SLD nie zagłosuje


http://www.radiomaryja.pl/informacje/pis-za-odrzuceniem-projektu-ustawy-o-gmo-sld-nie-zaglosuje/?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed

Radio Maryja

Za odrzuceniem w całości rządowego projektu nowelizacji ustawy o GMO opowiedziało się w środę, w drugim czytaniu w Sejmie, Prawo i Sprawiedliwość; Sojusz Lewicy Demokratycznej zapowiedział, że wstrzyma się od głosowania. Projekt ustawy poparła koalicja.

fot. PAP

Projekt nowelizacji ustawy o GMO, przygotowany przez resort środowiska, został przyjęty przez rząd w końcu kwietnia. Reguluje on hodowlę w laboratoriach organizmów modyfikowanych genetycznie. Dotyczy zamkniętego użycia (np. w ośrodkach badawczych zajmujących się inżynierią genetyczną) zmodyfikowanych genetycznie organizmów – GMO i mikroorganizmów – GMM. W projekcie określa się, jakie działania muszą być podjęte na wypadek awarii, by zapobiec wydostaniu się tych organizmów na zewnątrz, poza laboratorium.Projekt ustawy zakłada, że obecny system wydawania zgód na zamknięte użycie GMO zastąpiony zostanie systemem, w którym wydawane będą “zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej oraz zgody na zamknięte użycie mikroorganizmów i organizmów genetycznie zmodyfikowanych”. Warunkiem wydania zgody będzie spełnienie wymogów bezpieczeństwa, dotyczących m.in. kwalifikacji osób pracujących z GMO, czy sposobu postępowania z odpadami.

Projekt pilotuje Ministerstwo Środowiska, ale jeszcze na etapie uzgodnień rządowych w pracach nad projektem uczestniczył m.in. resort rolnictwa. We wrześniu na posiedzeniu komisji resort rolnictwa zgłosił sprzeciw wobec poselskich poprawek dotyczących wprowadzenia przepisów regulujących kwestie lokalizacji upraw GMO, powiadomienia właściwych władz o uprawach GMO oraz ustanowienia publicznego rejestru upraw GMO. Według niego przepisy te wykraczały poza zakres przedłożenia rządowego i nie były przedmiotem konsultacji między resortami.

Przepisy te zostały ostatecznie usunięte przez posłów z projektu na posiedzeniu komisji ochrony środowiska 5 listopada.

“Procedowany projekt jest zgodny z ramowym programem rządu wobec organizmów GMO” – powiedziała w środę w Sejmie Krystyna Sibińska (PO), zapowiadając poparcie swojego klubu dla proponowanych w projekcie zmian.

Swoje poparcie zadeklarowało również PSL.

Innego zdania jest SLD. “Jeśli podczas prac nad rządowym projektem okazuje się, że rząd nie ma jednolitego stanowiska ws. swojego projektu – świadczy to o jego nieprzygotowaniu i o tym, że projekt nie był dopracowany, i (świadczy) o pewnych niedbałościach w podejściu do tak ważnych dla Polski spraw, jaką jest kwestia GMO” – powiedział w środę w Sejmie Marek Balt z sojuszu.

Zwrócił uwagę, że przepisy dot. rejestru upraw nie były konsultowane ze stroną społeczną. “Pierwotna nowelizacja miała dotyczyć kosmetycznych zmian w zakresie zamkniętego użycia mikroorganizmów i organizmów genetycznie modyfikowanych. Jednak w trakcie prac wprowadzono przepisy zmieniające podstawowe definicje ustawowe, dotyczące m.in. uwalniania do środowiska. W takiej formie ustawa nie była konsultowana z podmiotami, z którymi konsultowano projekt pierwotny, m.in. ze stroną społeczną” – mówił.

Powyższe okoliczności oraz to, że projekt nie był należycie przygotowany sprawiają, że SLD ma wątpliwości co do zaprezentowanych zmian i jego członkowie wstrzymają się od głosowania – zapowiedział Balt.

Za odrzuceniem projektu w całości opowiada się PiS. Według Dariusza Bąka z tej partii w trakcie prac w komisji w projekcie znalazły się zapisy, które całkowicie zmieniły istotę rządowego projektu. “Pierwotnie regulował on sprawę zamkniętego użycia GMO i GMM, a teraz jest ukierunkowany na uwalnianie do środowiska GMO i pojawiły się zapisy o tworzeniu rejestru upraw genetycznie modyfikowanych” – mówił.

Jak dodał, stało się to już po zgłoszeniu i przegłosowaniu poprawek przez posłów PO i PSL. Poseł PiS sugerował, że w polskim Sejmie podejmuje się “ciągłe próby zniekształcenia prawa tak, aby ułatwić przestępcom skażenie środowiska GMO”.

Podsekretarz stanu w ministerstwie środowiska Piotr Otawski zapewnił, że projekt nie zmienia obecnych regulacji dotyczących wprowadzania GMO do obrotu i do środowiska. “Nie rozluźniamy w żaden sposób rygorów, nie wprowadzamy żadnych zmian w dotychczas obowiązujących regulacjach. W tej chwili, po usunięciu poprawki do art. 50, tak naprawdę całość projektu dotyczy mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych i ich zamkniętego użycia” – tłumaczył.

Głosowanie nad projektem odbędzie się najprawdopodobniej w piątek.

Opublikowano Uncategorized | 2 komentarzy

Donetsk women give terrorists two months to leave town


http://euromaidanpress.com/2014/11/25/donetsk-women-give-terrorists-two-months-to-leave-town/

protest

In Donetsk on Monday, November 24, a protest took place against the lack of food and social security benefits by the so-called “female opposition battalion” demanding that the terrorists leave town within two months. Similar protests demanding that  the Russians leave have also taken place in other cities in the Donbas, Andriy Lysenko, spokesman for the National Security Council, reported at a press briefing,  November 25.

“In the temporarily occupied territories of the Donbas, resistance by the local residents is growing and becoming better organized. In particular, in Donetsk another demonstration has taken place that was organized by the so-called united women’s opposition battalion,” Lysenko said.

“Local women are outraged by the present situation where there is a lack of food and the absence of any social security from the terrorist authorities as well as the distribution of counterfeit money by the DNR authorities that no store will accept,” he added.

“The protest movement activists have given an ultimatum to the so-called prime minister of DNR demanding that (his people) get out of town within two months,” he said.

Lysenko noted that over the past several days similar protests by local residents have also taken place in Amvrosiyivka, Sverdlovsk, Chervonopartyzansk and Rovenky in the Luhansk Oblast.

“In addition, in the occupied towns of Fashchivka, Chornukhino and Krasnyi Luch, where Russian troops have positioned Grad multiple rocket launchers in the midst of residential neighborhoods in order to fire at ATO forces, local residents have come out with makeshift weapons demanding that the Russians leave their cities and remove all their weapons,” he reported.

Opublikowano Uncategorized | 19 komentarzy

Przemówienie papieża w PE


http://gosc.pl/doc/2258750.Przemowienie-papieza-w-PE

ujazdowski.pl

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Wiceprzewodniczący, Dostojni Eurodeputowani, Szanowni Państwo z różnych tytułów pracujący w tej Izbie, Drodzy przyjaciele,

Przemówienie papieża w PE   NICOLAS BOUVY /PAP/EPA Papież Franciszek w Strasburgu

Dziękuję wam za zaproszenie, by zabrać głos na forum tej fundamentalnej instytucji życia Unii Europejskiej i za daną mi przez was szansę zwrócenia się za waszym pośrednictwem do reprezentowanych przez was ponad pięciuset milionów obywateli 28 państw członkowskich. Szczególną wdzięczność pragnę wyrazić Panu, panie przewodniczący Parlamentu, za pańskie serdeczne słowa powitania skierowane do mnie w imieniu wszystkich członków Zgromadzenia.

Moja wizyta ma miejsce ponad ćwierć wieku od tej, jaką złożył papież Jan Paweł II. Wiele się zmieniło od tamtych czasów w Europie i na całym świecie. Nie ma już przeciwstawnych bloków, które wówczas dzieliły kontynent na dwie części i powoli spełnia się pragnienie, aby „Europa suwerenna i wyposażona w wolne instytucje rozszerzyła się kiedyś aż do granic, jakie wyznacza jej geografia, a bardziej jeszcze historia”[1].

Oprócz rozszerzonej Unii Europejskiej jest również bardziej złożony i mocno zmieniający się świat. Jest on coraz bardziej wzajemnie powiązany i globalny, a więc mniej „eurocentryczny”. Obszerniejszej i posiadającej większy wpływ Unii zdaje się jednak towarzyszyć wizerunek Europy trochę podstarzałej i przytłumionej, skłonnej by czuć się mniej uczestniczącą w świecie, który patrzy na nią z dystansem, nieufnością, a niekiedy z podejrzliwością.

Zwracając się dziś do was i wychodząc od mojego powołania jako pasterza, chciałbym skierować do wszystkich obywateli Europy orędzie nadziei i zachęty.

Orędzie nadziei, którego podstawą jest ufność, że trudności mogą stać się silnymi katalizatorami jedności, by przezwyciężyć wszelkie obawy, jakie Europa przeżywa razem z całym światem. Nadzieję w Panu, który przekształca zło w dobro, a śmierć w życie.

Zachęty, by powrócić do stanowczego przekonania ojców założycieli Unii Europejskiej, którzy pragnęli przyszłości opierającej się na zdolności do wspólnego działania na rzecz przezwyciężenia podziałów i krzewienia pokoju i jedności wśród wszystkich narodów kontynentu. W centrum tego ambitnego projektu politycznego było zaufanie do człowieka, nie tyle jako obywatela ani też podmiotu ekonomicznego, ale do człowieka jako osoby obdarzonej godnością transcendentną.

Bardzo zależy mi na podkreśleniu ścisłego związku między tymi dwoma słowami: „godność” i „transcendentna”.

„Godność” to słowo-klucz, które charakteryzowało odbudowę po II wojnie światowej. Nasza historia najnowsza wyróżnia się z powodu niewątpliwie centralnego miejsca krzewienia ludzkiej godności wobec różnego rodzaju przemocy i dyskryminacji, których na przestrzeni wieków nie brakowało również w Europie. Dostrzeganie znaczenia praw człowieka rodzi się właśnie jako wynik długiej drogi, na którą składały się również liczne cierpienia i ofiary. Przyczyniła się ona do uświadomienia sobie wartości, wyjątkowości i niepowtarzalności każdej poszczególnej osoby  ludzkiej. Ta świadomość kulturowa znajduje swój fundament nie tylko w wydarzeniach historii, ale przede wszystkim w myśli europejskiej, wyróżniającej się bogactwem spotkania, którego liczne źródła pochodzą „z Grecji i Rzymu, ze źródeł celtyckich, germańskich i słowiańskich oraz z chrześcijaństwa, które ją dogłębnie ukształtowało”[2], dając właśnie miejsce pojęciu „osoby”.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | » | »»
Opublikowano Uncategorized | 2 komentarzy

Niemcy zachęcają Putina do dalszych aneksji;Putin przygotowuje pułapkę dla Zachodu – Fesenko


http://www.defence24.pl/przeglad-prasy_wtorkowy-przeglad-prasy-niemcy-zachecaja-putina-do-dalszych-aneksji-nacisnalem-na-cyngiel-i-uruchomilem-wojne-tajne-nazwiska-w-internecie-le-pen-finansowana-przez-rosyjskie-specsluzby-wilno-obiecuje-bron-dla-kijowa

Szef niemieckiego MSZ Frank-Walter Steinmeier ogłosił wszem wobec, że nie widzi Ukrainy ani w NATO, ani w Unii Europejskiej.
Paweł Kowal: – Pachnie to trochę podobnymi dyskusjami, jakie toczyły się wokół Polski w latach 90., kiedy ktoś chciał decydować za nas. (…) Inna sprawa, że Steinmeier nie ma żadnego tytułu do tego, by wypowiadać się na temat (…) członkostwa (…)- każdy kraj w Europie, który spełni kryteria kopenhaskie, może być członkiem Wspólnoty. (…)
-Wypowiedź Steinmeiera, niedługo po tym jak Rosja zażądała jasnej deklaracji, że Ukraina nigdy nie będzie członkiem NATO, to próba wyjścia naprzeciw oczekiwaniom Kremla?
– Z jednej strony to ukłony pod adresem Rosji, a z drugiej podcinanie skrzydeł rządowi ukraińskiemu. (…) To też plucie w twarz tym wszystkim Ukraińcom, których bliscy ponieśli śmierć w walce o to, by ich kraj mógł sam decydować o swojej przyszłości. (…) Pamiętam szczyt NATO w Bukareszcie w 2008 r., na którym NATO jasno opowiedziało się przeciwko przyjęciu do Sojuszu Gruzji. Niedługo potem rosyjskie wojska najechały ten kraj.

Rzeczpospolita, Krzysztof Rak, Pax Putina: Niepisana umowa Zachodu z Rosją dotyczy całej środkowej i wschodniej Europy. Region ten pozostanie otwarty na wpływy Moskwy i w ten sposób będzie nadal w szarej strefie bezpieczeństwa (…) Zachód (…) Rozpadł się na mocarstwa, które mają różne interesy strategiczne. (…) Negocjacje mocarstw z Moskwą wkroczyły w gorącą fazę w trakcie szczytu G20 w Brisbane. (…) O tym, że zawarto wstępny deal, świadczy epilog tej historii. (…)w Krzyżowej kanclerz Merkel przekonywała premier Ewę Kopacz: „trwamy w dialogu z Moskwą”, ponieważ „bezpieczeństwo w Europie w perspektywie średnio- i długofalowej można osiągnąć tylko wspólnie z Rosją”. Te wypowiedzi polityków niemieckich trzeba traktować jako zachętę do podżyrowania układu Berlin-Moskwa.

http://www.ukrinform.ua/ukr/news/putin_gotue__pastku_dlya_zahodu___fesenko_1994843

Путін готує пастку для Заходу – Фесенко

  • Голова Центру прикладних досліджень "Пента" Володимир ФесенкоГолова Центру прикладних досліджень „Пента” Володимир Фесенко

Останні умови Кремля про гарантування неучасті України в НАТО в обмін на мир є спробою вчепити Захід на «гачок» подальших вимог і ультиматумів.

Таку думку у розмові з кореспондентом Укрінформу висловив голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко.

«Російська Федерація намагається переконати окремі європейські країни, окремих європейських політиків у тому, що не потрібно брати Україну до НАТО. Буцімто це буде гарантією розв’язання української кризи. Зафіксувати, що Україна не буде у НАТО – тоді все буде гаразд. Заходу підкидають такий гачок», – зазначив він.

 

За словами експерта, такі поступки не стануть гарантією припинення війни. Навпаки, вони можуть розв’язати руки російському агресору: «Будуть нові ультиматуми. Зараз кажуть, що Україна не може бути в НАТО, а завтра скажуть, що проти того, щоб Україна була в Європейському Союзі».

Фесенко нагадав про саміт НАТО в Бухаресті 2008 року: «Тоді Росія пропонувала такі самі умови (щодо України та Грузії – ред.), і Захід, зокрема Німеччина і Франція, пішли на такий компроміс. Однак сталося наступне: того ж року РФ розв’язала війну проти Грузії».

«Дуже важливо чітко зафіксувати, що подібні пропозиції Росії є пасткою, що не можна погоджуватися на такі варіанти», – вважає Фесенко.

На його переконання, Україна сама повинна вирішувати вступати до Північноатлантичного союзу чи ні: «Для нас принципово, щоб ніхто у нас не забирав суверенного права самовизначатися, приймати рішення щодо того, куди і як рухатися. Ніхто не може чинити нам зовнішні обмеження».

Читайте також: США готові підтримати рішення України про приєднання до НАТО

США готові підтримати рішення України про приєднання до НАТО

  • Джефф РаткеДжефф Ратке. Фото: vda

Євроатлантичні прагнення України є прерогативою українського народу, Сполучені Штати лише вітатимуть таке рішення українців.

Про це наголосив під час брифінгу в п’ятницю директор прес-офісу Державного департаменту США Джефф Ратке, передає власний кореспондент Укрінформу.

„Наша політика полягає в тому, що двері до НАТО є відкритими, і країни, які готові зробити свій внесок у безпеку Євроатлантичного Альянсу та євроатлантичного простору, вітаються, щоб подати заявки на членство”, – заявив представник держдепу.

Він підкреслив, що рішення по цьому питанню лежить у сфері відповідальності українського народу. „Українці мають право приймати власні рішення стосовно того, яку політику вони хочуть запроваджувати”, – зауважив Ратке, відповідаючи на запитання щодо прагнення новосформованої парламентської коаліції відновити курс України на приєднання до НАТО.

Opublikowano imperium zła | 38 komentarzy

Вести из Новосибирска: движение за отделение Сибири от России – намного серьёзнее, чем до нас доносят слухи


http://uainfo.org/blognews/373546-vesti-iz-novosibirska-dvizhenie-za-otdelenie-sibiri-ot-rossii-namnogo-sereznee-chem-do-nas-donosyat-sluhi.html

Сегодня с утра до меня дошли вести из Новосибирска.
Там такой, простите, друзья, за мой французский, пиздец начался… Всё это движение за отделение Сибири от России – намного серьёзнее, чем до нас доносят слухи!! Там ОЧЕНЬ серьёзный движ начался! Поднялись местные национальности, всякие племена.. городские жители – все поднялись- за Сибирскую федерацию!! Там реально ТАКОЕ пошло!!!
И что самое главное – душат там по дикому это всё, не позволяют распространять инфу, увольняют, сажают в тюрьму даже тех, кто много в ВК об этом пишет!!! Началась очень серьёзная охота на ведьм.
И они реально нас в Сибири очень сильно массово поддерживают!! Они увидели, чего добились мы в Украине – а у них то там жить ещё страшнее, чем у нас было при Яныке!!!! Они приезжали и зимой в Киев, и летом сюда к нам – посмотрели, как было, чего мы добились, что поменялось!!! И они в шоке!!
Им надоело нынешнее положение вещей – из всего населения Сибири от силы 5% бывали в столице своей страны, видят её только по зомбоящику, а 90% ресурсов идёт именно в карманы Москвы.
Это именно то, чего так боялся плешивый ублюдок в Кремле – что пример Украины станет заразительным для республик Рашки.
Он понимал, что его собственный народ погонит ещё дальше, чем мы погнали Хряка. Поэтому и начал так дико закручивать гайки.
Но, похоже, поздно. Уже этот снежный ком не остановить…
Сибирской федерации – БЫТЬ!!!

 

Igor Orlik

Zobacz obraz na Twitterze

Opublikowano Uncategorized | 2 komentarzy