Zanim oddasz głos w wyborach..przeczytaj.


Zamach stanu z 10 kwietnia 2010

 http://2itp.blogspot.com/2015/04/zamach-stanu-z-10-kwietnia-2010_4.html

Gdy wszedłem do domu, zostałem powitany bez zwykłego uśmiechu. Od razu wiedziałem, że coś się stało.
– Polski prezydent zginął w wypadku lotniczym w Rosji. Właśnie podali to w telewizji.
– Niemożliwe. Żaden prezydent na świecie nigdy nie zginął w „wypadku”, zawsze były to zamachy, nawet jeśli to nie było wiadome od razu!
Taka była moja pierwsza reakcja na wieść o śmierci Prezydenta Kaczyńskiego. Przebywałem wtedy bardzo daleko od Polski, jednak dzięki sieci internetowej natychmiast miałem wszystkie oficjalne informacje na bieżąco. Następne, czego dowiedziałem się, był fakt, że na pokładzie feralnego samolotu zgromadzono najwyższe dowództwo Wojska Polskiego oraz polityków i osobistości pragnące odsunięcia dawnych komunistów od władzy – od ostatniego Prezydenta II Rzeczpospolitej na uchodźstwie po „zwykłą” robotnicę, która swą postawą powstrzymała działania agentury UBeckiej i doprowadziła do powstania „Solidarności” w 1980 roku.
Pamiętam, jak natychmiast zadałem sobie (i w sieci) pytanie:

Kto upchał ich w jednym samolocie?

„Po nitce do kłębka”, jak mówi polskie przysłowie.
Znając tego, kto rankiem 10 kwiernia 2010 roku dnia przeniósł pasażerów drugiego samolotu do samolotu Prezydenta Kaczyńskiego poznalibyśmy od razu pierwszą z osób uczestniczących w tym zamachu. Jednak polskojęzyczne media w Polsce oczywiście nie były zainteresowane zadaniem tak logicznego, samemu wręcz narzucającego się pytania. Wtedy jeszcze wydawało się to dziwne, dzisiaj jest już jednak w pełni zrozumiałe dlaczego nikt w polskojęzycznej prasie i telewizji od razu nie zadał tak oczywistego pytania, gdyż wiemy już, że natychmiast po zamachu rozpoczęła się zawczasu przygotowana kampania fałszu i dezinformacji we wszystkich mediach.
Pytania mogące w jakikolwiek sposób naprowadzić na rzeczywistych sprawców zamachu były – jak dzisiaj wyraźnie to widać – zabronione lub ignorowane, jedynie oficjalna narracja „o wypadku spowodowanym przez głupotę” była dopuszana na antenę. Tak samo wszelkie hipotezy o zamachu były natychmiast usuwane, nawet z komentarzy pod artykałami w sieci (tak jak moje pytanie o nazwisko tego, kto ich upchał w jeden samolot). Dosłownie nikt w głównych ośrodkach prasy telewizji polskojęzycznej w Polsce nie odważył się (albo też nie było to nigdy puszczone na antenie) nawet pośrednio zapytać o ewentualność zamachu.
Od zupełnie pierwszych informacji narzucona została wszystkim oficjalna narracja o „wypadku”. Jak to ujawnił generał Petelicki, rządząca wówczas Platforma Obywatelska rozsyłała już w kilka godzin po „wypadku” instrukcję jak pisać i mówić o tym wydarzeniu:

Katastrofę spowodowali piloci, którzy zeszli we mgle poniżej 100 metrów. Do ustalenia pozostaje, kto ich do tego skłonił.

W Smoleńsku dymią jeszcze szczątki samolotu, nie ma jeszcze żadnego śledztwa, ale Tusk, Komorowski i PO już „wiedzą”, że to wina pilotów i tego, kto ich „zmusił” do lądowania (w domyśle: była to decyzja Kaczyńskiego, więc sam sobie winien)… Zauważmy, że ta narracja będzie potem podtrzymywana przez długie miesiące za wszelką cenę, nawet gdy Rosjanie opublikują później stenogramy rozmów z kokpitu na których nie ma niczego ani nikogo „zmuszającego” pilotów do lądowania.
W świadomości opinii publicznej zaszczepiono specjalnie na samym początku „winę pilotów zmuszonych przez kogoś do lądowania” gdyż spece propagandy pracujący dla zamachowców wiedzieli, że tak to już zostanie zapamiętane w Polsce i na świecie.

Gdy po 24 godzinach od „wypadku” nadal nie usłyszałem nawet jednego dziennikarza choćby dopuszczającego możliwość zamachu, było to dla mnie tylko kolejnym dowodem, że właśnie odbywa się dawno zaplanowana i sprawnie przeprowadzona operacja przejęcia władzy w Polsce.
Oczywiście, dopóki sprawcy zamachu nie zostaną rozpoznani, osądzeni i ukarani, dopóty nie będzie na to żadnych bezpośrednich dowodów, jednak „po owocach ich poznacie” – i jak dzisiaj wiemy z absolutną pewnością, dosłownie wszystkie podawane wówczas przez oficjalne polskojęzyczne media „fakty” o „wypadku” okazały się kłamstwami i już ten fakt sam w sobie jest kolejnym pośrednim dowodem spisku: od wiadomości o „nakazie lądowania za wszelką cenę”, przez uderzenie w „pancerną brzozę” i „roztrzaskanie się” prezydenckiego samolotu na tysiące kawałków, aż po tajemnicze śmierci tak wielu osób obecnych wówczas na lotnisku w Smoleńsku, słuchających radiowej komunikacji prezydenckiego samolotu z rosyjskimi kontrolerami i w inny sposób związanych z „wypadkiem”.
Nie jest moim celem wyliczenie wszystkich bzdur jakie w ramach fałszowania i dezinformacji społeczeństwa podawały opanowane przez dawnych UBeków i ich agentury dosłownie wszystkie polskojęzyczne media w Polsce, gdyż istnieje wiele witryn temu poświęconych i dokładnie nie tylko je demaskujących, ale punkt po punkcie logicznie tłumaczących każde kłamstwo.

Natomiast faktem jest jednak, że do dzisiaj – 5 lat od chwili tego „katastrofy” – nadal nie wiadomo, kto upchał wszystkie te osoby w prezydenckim samolocie. Swego czasu padło jedno nazwisko, jednak do dzisiaj osoba ta nie została ukarana, więc oficjalnie jest on niewinny… I być może rzeczywiście tak jest; UBecy uczyli się przecież sztuki dezinformacji w sowieckich szkołach, a więc jednych z najlepszych na świecie, a jedną z ich ulubionych metod propagandy jest przypisywanie własnych czynów swoim przeciwnikom: np. Polaków w Katyniu wymordowali Niemcy, zaś atak na Ukrainę to „obrona” Rosjan. Jak widać tylko na tych dwóch przykładach, sowieckie metody do dzisiaj nic nie zmieniły się.

Fundamenty państwa zdrajców

Cofnijmy się w czasie o ćwierć wieku.
Plany „pierestrojki” Gorbaczowa nie powiodły się, gospodarka ZSRS była już poza możliwością jakiejkolwiek naprawy i tylko o krok od kompletnej zapaści. Sowiecka agentura w Polsce daje „zielone światło” na przeprowadzenie tzw. „rozmów okrągłego stołu” i oficjalny demontaż PRL-u, albowiem jest już wiadome, że Związek Sowiecki długo nie pociągnie. Aby zapobiec niekontrolowanemu rozpadowi i anarchii, jaka powstałaby na jego terenach, towarzysze sowieccy zadecydowali o rozmontowaniu bloku państw komunistycznych w stopniowy, jak najmniej bolesny (dla nich) sposób, najlepiej pod płaszczykiem wprowadzania „demokracji”, o której wiedziano, że społeczeństwa zmęczone dziesiątkami lat „socjalizmu” pod panowaniem Imperium Sowieckiego przyjmą z radością, a tym samym zaakceptują towarzyszące procesowi przemian „przejściowe trudności” na kilka do kilkunastu lat – okres czasu wystarczająco długi, aby w tym czasie komuniści przejęli wszystko co możliwe w dotychczasowych socjalistycznych kołchozach i stali się „kapitalistami pełną gębą”, a jednocześnie większość społeczeństwa zapomniała o ich grzechach z przeszłości.

Oczywiście w żadnym nawet momencie „transformacji ustrojowej” nie chodziło o faktyczne oddanie władzy w Polsce (ani tym bardziej w Rosji po rozpadzie ZSRS), ale jedynie o przeprowadzenie transformacji czerwonych towarzyszy i ich kolesiów z bankrutujących i prawie uniwersalnie nie akceptowanych już przez społeczeństwo komunistów – w nowych „demokratów”. Transformacji polegającej najpierw na „prywatyzacji”, czyli przejęciu wszystkich największych przedsiębiorstw państwowych w bezpośrednie posiadanie agentury UBeckiej lub pośrednie, przez podstawionych przez nich „słupów”. Równocześnie – nie tylko dla zamydlenia oczu społeczeństwa – zorganizowano „okrągły stół”, do którego dopuszczono tzw. „rozsądne” (z punktu widzenia czerwonych zdrajców) grupy opozycji nie nawołującej do odsunięcia zdrajców od władzy. Komuniści musieli zapewnić sobie legalną kontynuację własnych wpływów i otrzymać zapewnienie o bezkarności dla wszystkich czerwonych zdrajców w zaplanowanej przez nich nowej, „demokratycznej” Polsce i był to praktycznie jedyny powód, dla którego komuniści doprowadzili do „rozmów okrągłego stołu”, gdyż z opozycją czy bez – „transformacja” w Polsce już trwała od 1988 roku, rozpoczęta wraz z tzw. reformami ministra Wilczka (wtedy właśnie zaczęło się przejmowanie przedsiębiorstw państwowycg przez czerwonych „kapitalistów”).
Dlatego właśnie dzięki „okrągłemu stołowi” wraz z narodzinami III Rzeczpospolitej powstała niepodważalna do dziś doktryna „grubej kreski”, która była i jest nadal gwarantem utrzymania dotychczasowych przywilejów i zalegalizowanej bezkarności dla ogromnej rzeszy zdrajców i wykonawców komunistycznej władzy PRL-u w III RP. W zamian za ten swoisty immunitet dla zdrajców zagwarantowali oni „rozsądnej opozycji” niewielki dostęp do władzy, oczywiście pod kontrolą agentury UBecko-sowieckiej.
Z upływem lat widać wyraźnie, jak genialny był to plan.
Pozostawiając swoje agentury przy władzy nadal faktycznie rządzili (i nadal rządzą) krajem, a jednocześnie nie byli już więcej skrępowani, żadnymi ideologicznymi mrzonkami o „powszechnym dobrobycie” i innymi „socjalistycznymi fanaberiami”, jakie od wielu lat były im tylko kulą u nogi i przeszkadzały w rozwoju ich władzy.
Plan ten jednak częściowo nie powiódł się, gdyż w sytuacji naprędce przeprowadzanej „transformacji” wielu agentów i tajnych współpracowników komunistycznego UB nie zostało właściwie „wynagrodzonych” za ich służbę lub po prostu chciało wykorzystać sytuację aby dorobić się i – jak to zdrajcy – poszukali sobie nowych panów. Błyskawicznie zainteresowali się nimi Niemcy, którzy po zjednoczeniu RFN i NRD przejęli część archiwów STASI, zawierające m.in. ogromną liczbę polskich zdrajców pracujących dla UB i sowietów w czasach PRL-u.
Dopóki istniał Związek Sowiecki, dopóty Polska była nienaruszalną „strefą wpływów” zastrzeżoną tylko dla wywiadu ZSRS. Jednak po rozpadzie ZSRS sytuacja uległa zmianie i nieformalna (a może nawet formalna) umowa między ZSRS i Niemcami przestała obowiązywać, zaś w krajach dawnego Układu Warszawskiego zapanowała „wolna amerykanka”.
Kompromitującymi materiałami STASI i pieniędzmi wywiad zjednoczonych Niemiec przejął więc część dawnej UBeckiej agentury i tak – prawdopodobnie w przeciągu jednego roku – narodziła się w Polsce nowa „frakcja” agentury wpływu, „frakcja” niemiecka, podczas gdy dotychczasowi agenci sowieccy stali się „frakcją” rosyjską, jak słusznie kiedyś nazwał te grupy zdrajców Stanisław Michalkiewicz.
Natomiast o „frakcji żydowskiej / izraelskiej” dotychczas mało jest pewników, poza oczywistym faktem istnienia takiej grupy, oraz jakże częstymi faktami nakładania się interesów tej grupy z pozostałymi, co prowadzi do logicznego wniosku, że „frakcja” żydowska z pewnością do dzisiaj współpracuje z niemieckimi i rosyjskimi „frakcjami” agentur w Polsce, zależnie od potrzeb w danym czasie. Pewne jest także, że wielu z agentów wpływu niemieckiej i rosyjskiej frakcji jest jednocześnie agentami frakcji żydowskiej, ale to osobna historia…

Oczywiste jest więc, że powstanie III Rzeczpospolitej od samego początku było sterowane przez dawnych komunistów i ich UBeckie siły agenturalne, które po „transformacji” podzieliły się na kilka grup, z których największe – „frakcja rosyjska” i „frakcja niemiecka”- nadal posiadają faktyczną władzę w Polsce. Świadczą o tym nie tylko do dzisiaj obowiązująca doktryna „grubej kreski”, ale też ich działania na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza istnienia III RP: od zawierania korzystnych dla Rosji czy Niemiec, ale niekorzystnych dla Polski umów handlowych i międzynarodowych, aż po wyprzedaż dosłownie całego majątku narodowego za bezcen „odpowiednim” osobom i korporacjom. Są to fakty i po nich można jasno ocenić działania rządów Tuska, Belki, Millera, Buzka, Cimoszewicza, Oleksego, Pawlaka, Suchockiej, Bieleckiego i Mazowieckiego jako absolutnie i wybitnie szkodliwe dla Polski. Tylko zdrajcy szkodzą i działają przeciw własnemu narodowi, dlatego nie waham się – pomimo braku bezpośrednich dowodów – nazywać ich tym, kim rzeczywiście są: plugawymi zdrajcami.
Podobnież jest ze wszystkimi prezydentami III RP: Jaruzelski, Wałęsa , Kwaśniewski i Komorowski – absolutnie każdy z nich bezpośrednio wywodzili się, lub byli (są) powiązani z dawną agenturą komunistycznego UB.
Gdy prezydentem jest agent jednej „frakcji”, premierem zostaje agent drugiej „frakcji” agentury. Taki mniej-więcej jest podział faktycznej władzy w Polsce A.D.2015

Ten nieustający korowód zdrajców na szczytach władzy III Rzeczpospolitej trwał dopóki bracia Kaczyńscy nie zostali równocześnie Prezydentem i Premierem III RP.
I w tym właśnie fakcie zawarty jest klucz do zrozumienia przyczyn zamachu stanu, jakiego dokonano 10 kwietnia 2010 roku.

Dlaczego?

Ogromna medialna nagonka na braci Kaczyńskich, jaka rozpętała się po „nieopatrznym dopuszczeniu” do wygranej Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich z 2005 roku, najlepiej i najwyraźniej pokazuje, jak wielki wpływ mają „frakcje” agenturalne na rządy w Polsce. Przy okazji proszę zapamiętać tamte wybory, gdyż były to prawdopodobnie jedne z ostatnich (jeśli nie ostatnie) w miarę uczciwie przeprowadzone wybory w III RP. Już po nich agentura UBecka, aby uniknąć kolejnych takich „niedopuszczalnych niespodzianek” w przyszłości, zaczęła zabezpieczać się na taką ewentualność. Propaganda przeciw Kaczyńskim stała się jeszcze bardziej zajadła niż podczas wyborów, konsolidując wszystkie „frakcje” UBeckiej agentury przeciw nim, a także po raz pierwszy z pomocą przybyły im media zagraniczne będące w rękach ich przyjaciół z moskiewskiej agentury, jak np. niemiecki szmatławiec do dzisiaj znany z wybitnie pro-rosyjskiej demagogii „Tageszeitung” i jego sławne „kartofle”-Kaczyńscy w artykule „Die Wahrheit” („Prawda”) z 2006 roku.
Dojście do władzy przez Kaczyńskich było prawdopodobnie jakimś niedopatrzeniem, „wypadkiem przy pracy” dla UBeków i ich ludzi, którzy dotąd niepodzielnie rządzili Trzecią Rzeczpospolitą.
Dlatego poprzez swe agentury zagnieździli się w Polskiej Komisji Wyborczej i już w następnych wyborach w 2007 roku doprowadzili do przejęcia na powrót władzy wykonawczej w III RP przez będącą od samego początku pod wpływami ich agentów Platformę Obywatelską.
Następnie upewnili się, że od tamtego czasu wszystkie wybory w III RP obsługiwane będą przez „podwykonawców” na rosyjskich serwerach komputerowych i nadzorowane przez rosyjskich „speców” od komputerów. Prawdopodobnie przykrywką do tego celu była założona w 2009 roku spółka „Nabino” z Łodzi, która została zaangażowana do tego, pomimo, że „powstała w lutym 2009 roku, przy współpracy dwojga ludzi zajmujących sie wszelkiego rodzaju usługami internetowymi. Nasz ponad 6-cio letnie doświadczenie w branży informatycznej pozwoliło zdobyć wiedzę, jaka stała się fundamentem spółki.”  [sic]. Zauważmy niby przypadkową manipulację słowną w ich własnym opisie o 6-cio letnim doświadczeniu. Spółka ta ma 6-cio letnie doświadczenie dopiero dzisiaj, w roku 2015! W chwili otrzymania rządowych kontraktów doświadczenie tej spółki wynosiło dokładnie 0 (zero).
Na „Nabino” zwrócono uwagę już wcześniej, gdyż niektórzy uważali, że jest to „spółka-słup” mająca tylko za zadanie legalną kradzież pieniędzy państwowych do kieszeni kolesiostwa z PO i ich agenturalnych osób prowadzących. Uważam, że prawdopodobnie jest jeszcze gorzej: jest to nie tylko „spółka-słup”, ale zarazem przykrywka dla agentur sterujących wynikami wszystkich wyborów w Polsce od 2009 roku poprzez „przyjaciół” obsługujących rosyjskie serwery podwykonawców.
Chyba tylko kompletny idiota uwierzy, że Zofia Bogusławska i Maciej Celtera, którzy dopiero co skończyli studia w 2009 roku i zaraz po nich założyli „Nabino”, byli tak dobrzy, że uczciwie wygrali „przetarg” rządowy na usługi informatyczne!
A jednak fakt jest taki, że ta nieznana i bez absolutnie żadnego doświadczenia, istniejąca raptem kilka tygodni spółka od razu otrzymała od rządu Tuska swój pierwszy lukratywny kontrakt – kontrakt o jakim przeciętni ludzie mogą tylko marzyć. Podkreślmy jeszcze raz: spółka założona przez 2 studentów którzy dopiero co ukończyli studia, nie mająca absolutnie żadnego doświadczenia, której „informatycy” nawet po 6-ciu latach działania dotąd nie posiedli znajomości nawet najprymitywniejszych sposobów automatycznej korekcji błedów w tekstach własnej witryny, otrzymała kontrakt na stworzenie i obsługiwanie komputerów Polskiej Komisji Wyborczej obsługującej prawie 40 milionowy kraj! Czy ktokolwiek ma najmniejsze wątpliwości, że przyznanie takiego kontraktu, takiej właśnie spółce, to po prostu kolejna operacja agentury?
Najlepiej zresztą działanie tej agentury ilustrują wybory samorządowe z listopada 2014 roku, obsługiwane oczywiście przez „Nabino”, które nie tylko, że zostały już jawnie wręcz sfałszowane, ale też oficjalnie i bezczelnie uznano te sfałszowane wyniki jako obowiązujące! Ale to osobna historia…

Po „nieopatrznej” wygranej wyborów 2005 roku przez Lecha Kaczyńskiego wymyślano wszelkie możliwe kłamstwa w myśl zasady, że obsmarowywanie jak największą ilością choćby i najbzdurniejszych kłamstw musi w jakimś stopniu zapaść w podświadomość społeczeństwa.
Przypomnę w tym miejscu, że po raz pierwszy metodę taką zastosowano już w 1990 roku przeciw Stanisławowi Tymińskiemu, pierwszemu w Polsce niezależnemu kandydatowi na prezydenta III RP spoza UBeckiej agentury. Będące wtedy w rękach UBeków media starały się zniszczyć go przez publikowanie informacji m.in. o jego narkomanii, biciu żony, a nawet oskarżeniami o… bycie agentem UBeckim. I, niestety, było to skuteczne. Polacy po raz kolejny w swej historii dali się wtedy nabrać propagandzie zdrajców.
Dlatego według dokładnie tych samych schematów rozpętano podobną propagandę przeciw „kaczorom” w czasie kampani prezydenckiej, a po wygranej Lecha Kaczyńskiego kampania oczerniania tylko przybrała na sile i trwała bez żadnych już hamulców, osiągając rozmiary niespotykane dotąd w polskiej historii. Proszę poczytać „polską” prasę z tamtych lat dla przypomnienia; jest to jeden ściek inwektyw i ataków personalnych, których jakże wyraźnie dostrzegalnym z perspektywy czasu celem była dyskredytacja urzędujących wtedy Prezydenta i Premiera Rzeczpospolitej za wszelką cenę. Kaczyńskich lżono i znieważano na wszystkie możliwe sposoby we wszystkich polskojęzycznych mediach, z niemała pomocą ze strony mediów niemieckich i przede wszystkim rosyjskich. Doszło nawet do tak absurdalnej sytuacji, że podczas gdy prawie wszędzie na świecie chylono głowy nad wspaniałym czynem Lecha Kaczyńskiego gdy w 2008 roku udał się z poparciem do Gruzji, kilka dni wcześniej zaatakowanej przez Rosję – w Polsce był za to wyśmiewany! Nazywano Go nawet „faszystą” i „rusofobem” za wskazywanie rosyjskiego imperializmu, o którym alarmował na długo przed dostrzeżeniem i oficjalnym uznaniem tego faktu przez opinię światową dopiero po zajęciu Krymu przez Rosję.
Nawet nie jest śmieszne, że te same sprzedawczyki dzisiaj nazywające Putina faszystą jeszcze kilka lat temu tak usłużnie wyśmiewały się z ostrzeżeń Prezydenta Kaczyńskiego. Podłość takiego Michnika i jemu podobnych zdrajców i pożytecznych idiotów po prostu nie zna granic; trudno zresztą oczekiwać czegokolwiek innego od komunistycznych zdrajców, ich potomków i sprzedawczyków im dzisiaj służących. Zdrajca zawsze będzie zdrajcą i tylko zdrady należy od zdrajcy oczekiwać.

Gdy w ostatnim dniu 1999 roku władzę w Rosji przejął Putin, było oczywiste, że ten pułkownik sowieckiego KGB dokona przewrotu nie tylko w rosyjskiej polityce wewnętrznej, ale i zagranicznej.
Pierwsze lata władzy Putin poświęcił naprawie rozpadającej się, fasadowej „demokracji” – a właściwie praktycznej anarchii rządów różnych miejscowych kacyków i oligarchów – i scementował władzę w swych rękach. Podobnie jak w Polsce UBecja, dawne rosyjskie KGB po demontażu ZSRS podzieliło się także na kilka mniej i bardziej wpływowych frakcji. Jednak zupełnie odwrotnie do polskich frakcji agenturalnych, dawni rosyjscy aparatczycy mieli zawsze na celu umacnianie swego kraju. Dlatego w bardzo krótkim czasie udało się Putinowi doprowadzić do ponownej centralizacji władzy w Moskwie, zlikwidować rządy oligarchów i przeprowadzić renacjonalizację i przejęcie przez jego podwładnych wszystkich kluczowych przedsiębiorstw, a przede wszystkim głównego źródła dochodów Rosji: eksportu gazu i ropy naftowej. Pozwoliło mu to na zrealizowanie drugiej części jego planów: modernizację i unowocześnienie dawnej Armii Czerwonej. Dzięki wpływom z eksportu paliw płynnych, których cena została w tym czasie sztucznie wywindowana do niebotycznych rozmiarów, wojsko rosyjskie zostało w krótkim czasie gwałtownie dofinansowane i postawione na nogi, na powrót stając się armią zagrażającą wszystkim sąsiadom Rosji.
Pierwszy test nowych sił Putin przeprowadził w typowo sowieckim zwyczaju, a więc w czasie, gdy uwaga całego świata była zajęta czym innym. Podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie wojsko rosyjskie zaatakowało Gruzję, która miała być pierwszym krajem z dawnych terytoriów ZSRS przyłaczonym na powrót do Rosji (aby nie być gołosłownym przypomnę, że Afganistan został zaatakowany przez sowietów także w czasie, gdy świat zachodni był „zajęty” i obchodził Boże Narodzenie, w wigilię 1979 roku).
Plan ten jednak zawiódł, przejęcie władzy przez rosyjską agenturę w samej Gruzji nie doszło do skutku prawdopodobnie dzięki błyskawicznej akcji i zdecydowanej postawie gruzińskiego prezydenta Michaiła Saakaszwili i jego ludzi. Ogromny wpływ na zachowanie przez Gruzję niepodległości miała także decyzja prezydenta Kaczyńskiego o natychmiastowym udaniu się do Tbilisi 12 sierpnia 2008 roku, gdy czołgi rosyjskie były już zaledwie 20km od stolicy Gruzji. Udało mu się namówić do tego także prezydentów Ukrainy, Litwy i Estonii oraz premiera Łotwy (którzy dobrze przecież wiedzieli, że jest to tylko kwestią czasu zanim ich kraje także staną się kolejnymi celami Rosji) i wraz z nimi pojawił się na wiecu politycznym w stolicy Gruzji, udzielając publicznego poparcia prezydentowi Gruzji i piętnując Rosję za zaatakowanie tego suwerennego państwa.
Zwróciło to uwagę całego świata na rosyjską agresję i… poskutkowało. Już następnego dnia Rosjanie zostali zmuszeni do zawarcia z Gruzją traktatu pokojowego, traktatu, który jeszcze 2 dni wcześniej Rosja oficjalnie odrzuciła twierdząc przy tym, że „nie zamierzają go nawet rozważać” – ale to także osobna historia…

Jest więc pewne, że właśnie wtedy Putin zdał sobie sprawę, że nie może dalej lekceważyć sobie lub ignorować Lecha Kaczyńskiego. Znamienne jest, że propaganda „antykaczorowa” nie tylko w polskojęzycznych mediach właśnie wtedy ogromnie przybrała na sile i wkrótce osiągnęła rozmiary histerii. Przeprowadzano wtedy niezliczone ilości dobrze skoordynowanych operacji medialnych poprzez agentury wszystkich „frakcji” mających na celu dyskredytację Kaczyńskich nie tylko w opinii społeczeństwa polskiego, ale i międzynarodowego.
Mniej-więcej w tym samym czasie w III RP zaczęły powstawać pierwsze rzeczywiście niezależne media. Początkowo tylko niewielka część społeczeństwa polskiego dostrzegała obłudę, fałsz i antypolską działalność rządu premiera Tuska, na które dotąd zwracała uwagę tylko polska prasa wydawana za granicami Polski. Musiało jednak minąć kilka lat, aby niezliczona ilość tzw. afer – czyli zalegalizowanej (lub nie) kradzieży pieniędzy i majątku narodowego – zaczęła docierać do opinii publicznej w Polsce.
Wraz z powstawaniem niezależnych mediów sytuacja zaczęła więc wymykać się spod ścisłej dotychczas kontroli agentur. Pamiętajmy też, że minęło także ponad 20 lat od wielkiego przekrętu UBeckiego zwanego „transformacją ustrojową” i w tym czasie wyrosło w Polsce nowe pokolenie Polaków, pokolenie, na które „frakcje” i ich agentury nie miały prawie żadnego wpływu ani żadnych „haków”. Było to pierwsze pokolenie, dla którego „pełna micha i przechodzona bryka” nie były już wyznacznikami „poprawy” ich bytu; pokolenie, które nie znało siermiężnej rzeczywistości PRL-u, zaś rzeczywistość III RP w porównaniu z resztą cywilizowanego świata była (i jest) dla nich nie do zaakceptowania. Stąd właśnie wzięła się późniejsza tzw. wojna rządu Tuska z „kibolami”, czyli pokoleniem młodych Polaków, pozbawionych „bagażu porównań z PRL-em” i złudzeń co do obecnej rzeczywistości, ale to kolejna osobna historia…

Po gruzińskim incydencie Prezydenta Kaczyńskiego presja na odsunięcie „kaczystów” od władzy wzmogła się. Lech Kaczyński stał się niewygodny nie tylko dla „frakcji” agentur w Polsce, ale też (i przede wszystkim) zaczął przeszkadzać Moskwie.
Jego prezydentura była też powodem troski dla Berlina.
Pomimo oficjalnej „przyjaźni” polsko-niemieckiej i teoretycznej „współpracy” między naszymi narodami, rządy niemieckie od samego początku zjednoczenia RFN z NRD prowadzą wybitnie antypolską politykę prawdopodobnie mającą na celu gospodarcze wykończenie i w jej wyniku wasalizację Polski (lub przejęcie zachodniej części Polski). To Niemcy wymusiły na Unii Europejskiej prawie wszystkie dyrektywy, dzięki którym np. polskie stocznie zostały zlikwidowane z braku możliwości dotacji rządowych (podczas gdy niemieckie stocznie do dzisiaj są dotowane przez państwo niemieckie), polski handel został prawie całkowicie przejęty (większość handlu detalicznego w Polsce jest w rękach niemieckich i zyski szerokim strumieniem płyną do Niemiec, ogromnie zubażając wpływy do budżetu państwa polskiego), polskie rolnictwo zostało zdziesiątkowane (podczas gdy rolnictwo niemieckie korzysta z tak olbrzymiej liczby dotacji z UE, od państwa niemieckiego, od rządów wszystkich landów i tylu innych, że trzeba by napisać książkę aby tylko je wymienić), polskie górnictwo jest likwidowane, a polski przemysł został wykupiony i natychmiast

HISTORIA:
Made in Poland

tak dokładnie spustoszony, że dzisiaj nie produkuje już prawie niczego na skalę rzeczywiście przemysłową. Przypomnę w tym miejscu, że jeszcze ćwierć wieku temu ten sam „przestarzały” i „nierentowny” polski przemysł produkował prawie wszystko: od zegarków, przez odzież, samochody, samoloty i nawet czołgi, aż po elektrownię jądrową (co prawda nigdy nie ukończoną, ale jednak możliwą wówczas do zbudowania gdyby nie brak pieniędzy wywołany UBeckim przekrętem zwanym „transformacją ustrojową” i nieszczęsnemu przystąpieniu do Unii Europejskiej, które było ostatnim gwoździem do trumny polskiego przemysłu).
Nawet bezczelne zablokowanie polskiego gazoportu budowanego w Szczecinie przez celowe położenie niemiecko-rosyjskiej rury na dnie Bałtyku, którą Niemcy i Rosjanie mogli przecież poprowadzić inną, nie blokującą polskiego portu drogą, nie wywołało wielu dyskusji w Polsce. Nie powinno to jednak być dziwne, gdyż w prasie polskojęzycznej nigdy nie było i zapewne nigdy nie będzie nawet wzmianki o tak oczywistych antypolskich działaniach Niemiec lub jakiejkolwiek krytyki poczynań niemieckich. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział, przypomnę kolejny fakt: praktycznie cała prasa obecnie dostępna w III RP została przejęta przez Niemców już lata temu…

Lech Kaczyński, jako pierwszy od 1939 roku polski patriota który został Prezydentem, był więc „solą w oku” zarówno Rosji, jak i Niemiec, a jego dojście do władzy przeraziło przede wszystkim rosyjskie i niemieckie „frakcje” agentur w Polsce, które dotychczas pod przykrywkami różnych partii tak beztrosko rządziły sobie Trzecią RP niczym dawna PZPR w PRL-u.
Gdy rządy braci Kaczyńskich zaczęły stopniowo naprawiać struktury polityczne III RP, gdy wyszło na jaw, że n.p. Macierewicz i inni, którzy od dawna domagali się zniesienia doktryny „grubej kreski” są coraz bliżej ewentualnego oskarżenia i postawienia przed rzeczywiście demokratycznymi sądami komunistycznych zdrajców, przerazili się.

Dla wszystkich „frakcji” agentur stało się oczywiste, że muszą odsunąć Kaczyńskich od władzy. Niestety, jak na złość, pomimo wyśmienicie przeprowadzonej i jakże udanej propagandy przeciw Kaczyńskim i PiS we wszystkich mediach, dzięki pierwszym niezależnym mediom szeregi zwolenników Kaczyńskich nie tylko nie zmalały, ale powoli rosły.
(tak – napisałem propagandy udanej, gdyż dzięki niej nie mało Polaków nie mających żadnego interesu w popieraniu dawnych UBeckich ścierw nadal w nią niestety wierzy).

Jak?

Plan zamachu stanu, jakim był „wypadek” samolotu prezydenckiego, został opracowany prawdopodobnie w pierwszej połowie 2009 roku. Dlaczego wtedy – przede wszystkim dlatego, że to właśnie wtedy zadecydowano o przeprowadzeniu remontu prezydenckiego samolotu w Rosji, a także wtedy ukazała się oficjalna informacja o planowanych na kwiecień 2010 roku uroczystych obchodach pamięci ofiar sowieckiego ludobójstwa Polaków w Katyniu przez Prezydenta RP.

Samolot „prezydencki” TU-154M Lux był poprzednio remontowany dwukrotnie. Za każdym razem remontów dokonywano w Polsce. Jednak w 2009 roku jego trzeci planowy remont zlecono firmie „Awiakor” SA w rosyjskiej Samarze. Jest to fakt pośrednio wskazujący na opracowanie planu zamachu nie później niż w pierwszej połowie 2009 roku.
Rosyjska „frakcja” agentury UBeckiej z pewnością zwróciła się do ludzi Putina o pomoc w odpowiednim przygotowaniu prezydenckiego samolotu do zamachu. Czy były to mikroładunki ciśnieniowe, bomba baryczna, czy inne możliwe sposoby – nie wiemy. Za wcześnie jest dzisiaj pisać o tym, w jaki sposób zostało to zrobione. Szczątki prezydenckiego samolotu – już PIĘĆ LAT od chwili „katastrofy”! – nadal przecież znajdują się w Rosji, podobnie jak wszystkie rejestratory (tzw. „czarne skrzynki”) i nikt poza wybranymi ludźmi Putina nadal nie ma do nich dostępu. Istnieje kilka bardzo logicznych teorii największego prawdopodobieństwa w jaki sposób zostało to zrobione. Jednak są to teorie, a celem tego artykułu jest przypomnienie faktów, których bez dokładnego przebadania szczątków wraku przez polskich śledczych być może nigdy nie poznamy. Logika i różne udokumentowane i udowodnione wydarzenia pośrednio pozwalają nam dzisiaj na jak najbardziej zbliżony do rzeczywistych wydarzeń przebieg zamachu, ale bez naprawdę dokładnego przebadania szczątków wraku przez naszych ekspertów są to wszystko teorie. Sam zaś fakt, że Rosja od pięciu lat nie zgadza się na oddanie szczątków wraku jest chyba najlepszym dowodem na to, że Rosja była zamieszana w ten zamach.
Logiczne jest przecież, że gdyby Rosjanie nie mieli nic do ukrycia, to oddaliby szczątki wraku i czarne skrzynki natychmiast lub wkrótce po „katastrofie”, zamiast – latami już – zabraniać do nich dostępu, a nawet je wręcz niszczyć, jak nie raz już alarmowali i udowodnili to niezależni reporterzy.

Tak więc faktem jest, że parę miesięcy przed „wypadkiem” samolot prezydencki od czerwca do grudnia 2009 roku przebywał w Rosji, gdzie przechodził remont – bez żadnego nadzoru ze strony polskich służb wojskowych. Faktem jest też, że od 5 lat Rosja nie zwróciła szczątków wraku prezydenckiego samolotu, ani też nie ma zamiaru dopuścić jakichkolwiek niezależnych ekspertów do ich zbadania.

Cui bono

To stare rzymskie twierdzenie krótko i logicznie wskazuje, kto w przypadku braku dowodów jest najpewniej winny: zawsze ten, „kto skorzystał” (inaczej mówiąc: ten, kto miał z tego zysk).

Wiemy dzisiaj, że przede wszystkim na zabiciu prezydenta Kaczyńskiego zyskał Bronisław Komorowski i „frakcja” rosyjska, której jest on agentem najprawdopodobniej od wielu lat. Po przejęciu władzy przez Tuska i śmierci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i prawie setki wybitnie antykomunistycznych osobistości, chwiejące się status quo uchwalone podczas „okrągłego stołu” zostało przywrócone, a proces dekomunizacji Polski – zapoczątkowany pierwszymi małymi krokami przez Kaczyńskich – został zatrzymany ponownie na długie lata, jeśli nie na zawsze.
Bronisław Komorowski, oficjalnie udający antykomunistę, który podczas komunistycznej okupacji Polski w latach PRL-u niby nawet planował zabicie przypadkowo napotkanego milicjanta, tak wielkim antykomunistą był (jak sam mówił), że w „wolnej” już III RP jako jedyny najpierw zażarcie bronił, a następnie publicznie nazwał „hańbą” zlikwidowanie WSI – organizacji skupiającej pod wojskową przykrywką dawnych UBeków i komunistyczną agenturę. Organizacji już wtedy znanej z wielu działań przestępczych o których wszyscy wtedy już wiedzieli (m.in. dlatego WSI zostały zlikwidowane). A jednak ten niby zażarty antykomunista jest jedynym, który bronił WSI przed likwidacją! Nasuwa się więc logiczne pytanie, które wtedy ktoś nawet śmiał zadać: „To z kim właściwie walczył Komorowski w czasach PRL-u?” jeżeli dla Komorowskiego „hańbą” jest zlikwidowanie gniazda czerwonych ścierw w „wolnej” Polsce.
Komorowski ma prawo pleść co mu ślina na myśl przyniesie i wymyślać różne fantastyczne historie o sobie, nie zmieni to jednak faktu, że po jego działaniach jasno widać, iż jest on agentem działającym na szkodę Polski i wielkim przyjacielem UBeków i wszelkich zdrajców.
„Po owocach ich poznacie”…

Smoleńsk, 10 kwietnia 2010

Na śmierci Prezydenta Kaczyńskiego skorzystał oczywiście Związek Sowiecki Mniejszy, czyli Federacja Rosyjska, jak obecnie nazywa się sowietów (podobnie jak w Polsce, tylko nazwa kraju jest inna, ale ludzie tam rządzący są nadal tymi samymi, którzy rządzili w ZSRS). Pomimo, że Polska nie jest silnym krajem pod żadnym względem – ani ekonomicznym, ani militarnym, ani też politycznym – to jednak pod rządami braci Kaczyńskich Polska stanowiła znaczącą przeciwwagę dla rosyjskiej polityki i jako członek Unii Europejskiej miała częściowy wpływ na politykę UE względem Rosji. Prezydent Kaczyński niejednokrotnie przestrzegał przed rosyjskim imperializmem i nie obawiał się działać natychmiast bez oglądania się na to, „co powiedzą inni”, jak to najlepiej pokazał nagły lot do zaatakowanej Gruzji. Jednak największym zagrożeniem dla Rosji był prawdopodobnie zamierzany przez Kaczyńskiego projekt „Międzymorza”, czyli przeciwwagi dla Rosji w postaci federacji zrzeszającej kraje od Bałtyku po Morze Śródziemne – a więc zrzeszającej prawie wszystkie kraje, które Putin przecież ma nadzieję na ponowne właczenie do Nowego Imperium Rosyjskiego… ale to już zupełnie inna historia…

Także „frakcja” niemiecka agentury oraz same Niemcy tylko mogły gratulować sobie usunięcia polityka, który był polskim patriotą.
Już od chwili przejęcia władzy w Polsce przez Platformę Obywatelską pod wodzą Donalda Tuska – tak oczywistego agenta niemieckiego, że przeglądając jego „osiągnięcia” jako premiera III RP można pokusić się o używanie go jako podręcznikowego wręcz przykładu działalności typowego agenta wpływu – „kolesie” z PO zdawali sobie przecież sprawę, że aby móc w pełni kontrolować III RP trzeba usunąć Lecha Kaczyńskiego. Wątpliwe jest, aby niemiecka „frakcja” agentury w Polsce była zaangażowana w bezpośredni sposób w przygotowanie lub w przeprowadzenie zamachu stanu z 10 kwietnia 2010 roku, jednak należy pamiętać, że od 2005 roku kanclerzem Niemiec była już Angela Merkel, wieloletnia agentka STASI (pseudonim „Anita”), na którą Putin i jego dawni sowieccy kolesie mają tak wiele „haków”, że praktycznie wszystko jest możliwe. Jeśli w zamachu jakaś pomoc techniczna lub logistyczna nie zostały udzielone także i przez tą „frakcję” agentury, to z pewnością była nią gigantyczna pomoc medialna już po zamachu. Wszyscy przecież dobrze pamiętamy ogromny zalew kłamstw publikowanych od chwili „wypadku” przez polskojęzyczną prasę, a których jedynym celem była totalna dezinformacja i odwrócenie uwagi od zamachu stanu jaki dokonywał się na naszych oczach pod przykrywką „katastrofy”.
Te wszystkie nigdzie i niczym nie udokumentowane pogłoski o pijanym generale, wymuszeniu lądowania pomimo mgły, kilkukrotnych próbach lądowania, nieznajomości języka rosyjskiego przez pilotów, „pancernej” brzozie zdolnej nie tylko urwać metalowe skrzydło samolotu, ale też spowodować jego odwrócenie się do góry nogami, i wiele innych podobnych bzdur – one wszystkie ukazały się przecież nie bez powodu we wszystkich niby-polskich mediach, które – jeszcze raz podkreślę – od dawna są w rękach Niemiec rządzonych przez sowiecką agentkę…

Takie są fakty.

DeS

P.S.
Jeszcze jeden, prawdopodobnie najważniejszy fakt:
około 30 000 – to liczba kawałków na jakie samolot prezydencki rozpadł się w tej „katastrofie”.
W żadnym, jeszcze raz podkreślę: w żadnym wypadku lotniczym w stuletniej historii awiacji nie zdarzyła się tak ogromna liczba szczątków samolotu rozbitego w wypadku. Jest to po prostu niemożliwe.
Tak wielka liczba kawałków na jakie rozpadają się samoloty pojawia się tylko i wyłacznie po zamachach bombowych lub strąceniu samolotu przy użyciu broni i innej formie eksplozji. Im potężniejsza energia eksplozji, tym większa ilość kawałków. Dla przykładu Boeing 747, samolot dużo większy od prezydenckiego Tupolewa, który rozpadł się nie tylko pod wpływem umieszczonej w nim niewielkiej bomby, ale też eksplodowało 91 ton paliwa w jego zbiornikach – samolot ten rozpadł się „tylko” na trochę ponad 10000 kawałków…

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii imperium zła. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

59 odpowiedzi na „Zanim oddasz głos w wyborach..przeczytaj.

 1. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 2. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 3. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 4. zenobiusz pisze:

  http://niezalezna.pl/65851-targalski-krotko-rosjanie-dokonali-zamachu-reszta-jest-dezinformacja

  Targalski krótko: Rosjanie dokonali zamachu, reszta jest dezinformacją

  Dodano: 08.04.2015 [12:34]


  Targalski krótko: Rosjanie dokonali zamachu, reszta jest dezinformacją – niezalezna.pl
  foto: Serge Serebro, Vitebsk Popular News; creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl
  Na cztery tygodnie przed wyborami prezydenckimi w Polsce odbywa się gra katastrofą smoleńską. Z jednej strony RMF publikuje zmanipulowane stenogramy z kokpitu, a z drugiej Jurgen Roth publikuję książkę, w której wskazuje rosyjski FSB jako wykonawcę zamachu w Smoleńsku. – Jeśli chodzi o Niemców, to trzeba stwierdzić co jest prawdą, a co dezinformacją oraz w czyim interesie jest ich publikowanie – komentuje dr Jerzy Targalski.

  • To, że jakiś generał czy jakaś grupa z Polski miała zamówić u Rosjan zamach jest dowodem na niekompetencje tych, którzy to czytają. Sługa, który żyje na kolanach u cara nic nie zrobi. Sługus ma wiedzieć, że to car nim rządzi – wyjaśnia publicysta.

  Jakie były cele niemieckiej publikacji? – Roth działał tutaj jako instrument choć na pewno w dobrej wierze, ale bez decyzji BND niczego by nie opublikował, bo nie miałby dostępu do informacji. Niemiecki przekaz jest skierowany zarówno do Rosji, ale również do Polski. Wiadomości, o których piszę niemiecki dziennikarz zdejmują odpowiedzialność z Putina, aczkolwiek grożą mu, że Rosja jest zamieszana w katastrofę smoleńską. Informację te również uderzają w elitę rządzącą w Polsce. To jest kwestia czy człowiek, tak zwany „polski zleceniodawca” jak go określa Roth zostanie zidentyfikowany? To już zależy tylko od Berlina i jego decyzji o uderzeniu w lobby rosyjskie w Polsce. Nie będą przecież atakować lobby niemieckiego w naszym kraju. To by oznaczało wojnę służb niemieckich i rosyjskich – stwierdza dr. Targalski.

  Jeśli chodzi o stenogramy ujawnione przez RMF? – To bez znaczenia – mówi krótko publicysta. – Sierżant zadzwonił do kaprala i koniec. To są fałszywki na poziomie Platformy. Ja bym się tym nie zajmował. Co będzie jeśli ogłoszę, że Mars się zderzy z Ziemią i zaproponuję o tym całą serię artykułów? – ironizuje Targalski.

  • Prawdą jest, że Rosjanie dokonali zamachu w Smoleńsku, a wszystkie inne szczegóły są dezinformacją – kończy Targalski.

  Polubienie

 5. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 6. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 7. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 8. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 9. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 10. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 11. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 12. zenobiusz pisze:

  http://niezalezna.pl/65828-byly-minister-janukowycza-odpowiedzialny-za-zamach-w-smolensku-sledztwo-niezaleznapl

  Moskiewski generał FSB Jurij D. „nawiązał kontakt ze stacjonującą w Połtawie grupą operacyjną pod dowództwem Dmytra S.”, która miała przygotować zamach na polski rządowy Tu-154 M – wynika z dokumentów niemieckiego wywiadu, opublikowanych w najnowszej książce niemieckiego dziennikarza śledczego Jürgena Rotha. Według naszych ustaleń, może chodzić o byłego ministra obrony Ukrainy Dmytra Salamatina.

  Roth w swojej książce, premiera niemieckiej wersji której odbędzie się jutro, pisze o Dmytrze S.:

  „(…) należy przypomnieć raport BND z marca 2014 roku. W dokumencie tym nie tylko utrzymywano, że zlecenie zamachu na TU-154 pochodziło „bezpośrednio” od wysokiego rangą polskiego polityka i było skierowane do generała FSB, Jurija D. „Nie udało się ustalić, kiedy i gdzie do tego doszło.” Następnie wspomniany generał FSB nawiązał kontakt ze stacjonującą w Połtawie grupą operacyjną pod dowództwem Dmytra S. „Dmytro S. oraz cała jego grupa operacyjna, w skład której wchodzi piętnastu etatowych funkcjonariuszy FSB, posługują się oficjalnie na terenie Ukrainy dokumentami SBU [Służby Bezpieczeństwa Ukrainy]. Pozostają tam jako siły wsparcia dla działań SBU. W rzeczywistości jednak wszyscy są funkcjonariuszami 3. Wydziału FSB, Służby Naukowo-Techniczne. Nasuwa się pytanie, dlaczego akurat 3. Wydział FSB miałby być uwikłany w tego rodzaju proceder. D. do 2011 roku służył w Kabulu jako doradca Hamida Karzaja ds. spraw bezpieczeństwa. Wydaje się, że D. mógł zapewnić sobie łatwy dostęp do materiałów wybuchowych. Mimo to, uwzględniając fakt, że w przypadku TU-154 chodzi o rządowy samolot polskiego prezydenta o bardzo wysokich wymogach bezpieczeństwa – zdaniem autora – umieszczenie w samolocie ładunków TNT wyposażonych w zdalne zapalniki byłoby niemożliwe bez zaangażowania polskich sił.”

  Z kolei o Dmytrze Salamatinie udało się znaleźć następujące fakty:

  Urodzony w 1965 r. w Kazachstanie Salamatin, inżynier górnictwa, w latach 90-ch pracował jako doradca w różnych moskiewskich firmach paliwowych. W 1999 r. przeprowadził się na Ukrainę. Jesienią 2005 r. otrzymał obywatelstwo Ukrainy. W latach 2006-2011 był deputowanym do Rady Najwyższej Ukrainy z ramienia Partii Regionów. W czerwcu 2010 roku Salamatin został szefem ukraińskiej spółki państwowej Ukrspieceksport, mający wyłączność na eksport i import broni. W 2011 r. zaś szefem państwowy koncernu Ukroboronprom, łączącym ukraińskich producentów broni.

  Z lutego po grudzień Dmytro Salamatin 2012 r. obejmował stanowisko ministra obrony Ukrainy. Jego nominacja wywołała skandal polityczny na Ukrainie. Przede wszystkim krytykowano wybór na tak ważne stanowisko człowieka, który przez lata pracował dla Rosji. Wielokrotnie był oskarżany o związki z rosyjskimi służbami.

  – Powołanie na ministra obrony Ukrainy człowieka, który był obywatelem Ukrainy zaledwie przez 5 lat, a wcześniej pracował w rosyjskim biznesie, jest wyraźnym świadectwem albo niekompetencji prezydenta Janukowycza, albo, co jest bardziej prawdopodobne, bezpośrednim i świadomym lekceważeniem przez niego interesów bezpieczeństwa narodowego i obrony – mówił po powołaniu Salamatina w kwietniu 2012 r. deputowany do rady Najwyższej Taras Steckiw z partii byłego „pomarańczowego” prezydenta Wiktora Juszczenki Nasza Ukraina-Ludowa Samoobrona.

  Do dymisji Salamatina doszło w atmosferze skandali. Zdążył jednak we wrześniu 2012 r. udać się z oficjalną wizytą do Afganistanu, gdzie spotkał się z ówczesnym prezydentem Hamidem Karzajem. Od razu po dymisji Salamatina w grudniu 2012 r. ówczesny prezydent Wiktor Janukowycz wyznaczył Salamatina swoim doradcą ds. bezpieczeństwa.

  Jak ujawniła w lutym br. francuska gazeta Le Mond, opierając się na danych szwajcarskiego banku HSBC, Salamatin jest właścicielem domu w najdroższej podmoskiewskiej, burżuazyjnej dzielnicy Srebrny Bór w sąsiedztwie z wysokimi funkcjonariuszami FSB Rosji.

  Polubienie

 13. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 14. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 15. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 16. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 17. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 18. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 19. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 20. zenobiusz pisze:

  Polubienie

  • zenobiusz pisze:

   O międzynarodową komisję, która wreszcie przeprowadzi rzetelne śledztwo, rzetelnie zbada czarne skrzynki, skorzysta z autentycznie niezależnych ekspertów zaapelowały w środę w Sejmie cztery kobiety, które straciły bliskich w Smoleńsku – Ewa Błasik, Magdalena Merta, Ewa Kochanowska i Małgorzata Wassermann.

   – Apelujemy o to, aby powstała komisja międzynarodowa i, aby na forum tej komisji, rozpoczęto badanie (katastrofy smoleńskiej – przyp. red.) od samego początku – powiedziała Małgorzata Wassermann, córka śp. posła Zbigniewa Wassermanna. – Nie możemy się zgodzić z tym, z czym mamy do czynienia na dzień dzisiejszy. Ja nie wiem, ile już odczytów czarnej skrzynki strona polska pozyskała, każdy odczyt różni się od poprzedniego, i długością i zawartością – podkreśliła.

   W poruszającym wystąpieniu wdowa po generalne Andrzeju Błasiku skrytykowała wyniki dotychczasowych prac prokuratury, za skandaliczne uznała zachowanie niektórych tzw. ekspertów, którzy w mediach mainstreamowych oczerniają jej męża. Zaapelowała również do dziennikarzy, aby przestali kłamać.

   – Najwyższy czas, byście wy – jako środowisko dziennikarskie – zrozumiało, że nie możecie kompromitować polskiego państwa i generałów. Wiecie, do czego zdolne są władze rosyjskie i prezydent Putin. Nie ukryją rządzący swojej bezmyślności i niewytłumaczalnego zaufania do strony rosyjskiej – mówiła Ewa Błasik. – Ręczę, że mój Andrzej stawał w obronie swoich lotników, poszedłby za nimi w ogień. Niezależnie od opcji bronił ich przed innymi politykami – przecież to on wprowadził instrukcję HEAD, mówiącą, że piloci są świętością na pokładzie – dodawała.

   Małgorzata Wassermann na zakończenie zaznaczyła, że środowe wystąpienie w Sejmie ma zwrócić uwagę na to, w jaki sposób prowadzone jest śledztwo smoleńskie. – Nie wyjaśnimy nigdy, co się tam wydarzyło bez czarnych skrzynek i wraku – stwierdziła.

   Polubienie

 21. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 22. zenobiusz pisze:

  Ciekawe czy Pan Prezydent Poroszenko czytał Rotha ???

  Polubienie

 23. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 24. zenobiusz pisze:

  Polubienie

  • zenobiusz pisze:

   Rządowa „Rossijskaja Gazieta” informuje, że piloci Tupolewa zostali zmuszeni do posadzenia maszyny. W kabinie Tu-154M miały znajdować się osoby trzecie, w tym Dowódca Sił Powietrznych, który wydawał polecenia pilotom – podaje Polskie Radio.
   Rosyjski dziennik podaje, że najnowsze informacje potwierdzają to, co ustalił Międzypaństwowy Komitet Lotniczy w 2011 roku. Wtedy jako przyczynę katastrofy podano „działania załogi, która w warunkach psychologicznej presji zdecydowała się na lądowanie w niesprzyjających warunkach pogodowych”. „Rossijskaja Gazieta” zwraca też uwagę na fragmenty rozmów, które miały dotyczyć spożywania alkoholu w kabinie pilotów oraz na rozmowy o niesprzyjającej pogodzie. Według rosyjskiej gazety to polska delegacja miała naciskać na lądowanie w Smoleńsku. Ujawnione wcześniej fragmenty rozmów, zdaniem rosyjskiego dziennika, wykluczają winę rosyjskiego personelu naziemnego lotniska w Smoleńsku.

   Ujawnione stenogramy

   Ujawnione we wtorek przez RMF FM stenogramy zostały przygotowane przez ekspertów na zlecenie prokuratury wojskowej. Prokuratura stwierdziła, że materiały które upubliczniło RMF FM były „obarczone szeregiem nieścisłości zarówno w zakresie treści wypowiadanych fraz, identyfikacji mówców oraz, w pewnych przypadkach, opatrzony jest komentarzem niebędącym interpretacją przebiegu zdarzenia zaprezentowanego przez biegłych”.

   Marcin Maksjan z prokuratury wojskowej odniósł się też do dialogów, w których mowa jest o picu alkoholu na pokładzie Tupolewa. Stwierdził, że ekspertyzy polskich biegłych wykluczyły, że osoby będące na pokładzie były pod wpływem alkoholu.

   Pg/polskieradio.pl

   Polubienie

 25. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 26. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 27. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 28. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 29. zenobiusz pisze:

  Oni – nikczemnicy

  http://niezalezna.pl/65862-oni-nikczemnicy
  Im bardziej będą się bali swojej odpowiedzialności za układanie się z obcym, wrogim mocarstwem w celu poniżenia prezydenta własnego kraju – co podpada pod zdradę główną – im bardziej będą się bali odpowiedzialności za tuszowanie śledztwa smoleńskiego w interesie Rosji, a wbrew interesom Polski – co znów podpada pod zdradę główną – tym usilniej będą wymyślali cuda, by nie ponieść żadnej odpowiedzialności. To zupełnie naturalne. Nikt nie chce ponosić odpowiedzialności za swoje podłe i nikczemne czyny. A tym bardziej za zdradę główną – zdradę stanu. W Polsce dotychczas zdrajcy byli nagradzani, bo społeczeństwo uważało, że zdradzanie własnego kraju to rzecz normalna. Im bardziej Polacy będą wyrozumiali dla zdrajców, złodziei i nikczemników, tym częściej będą się pojawiały nowe przecieki oskarżające ofiary, że są same sobie winne.

  Polubienie

 30. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 31. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 32. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 33. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 34. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 35. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 36. zenobiusz pisze:

  Paweł Deresz, mąż Jolanty Szymanek-Deresz – jednej z ofiar katastrofy smoleńskiej – w PRL został zarejestrowany jako współpracownik SB oraz wywiadu wojskowego – wynika z archiwów znajdujących się w Instytucie Pamięci Narodowej. Czy jego przeszłość ma wpływ na jego obecne zachowanie w sprawie katastrofy smoleńskiej? To przecież Paweł Deresz notorycznie powtarza bezpodstawne zarzuty, jakoby to Jarosław Kaczyński kazał bratu lądować w Smoleńsku – choć ani nie ma dowodu na ten „rozkaz”, ani nie było lądowania (piloci odchodzili na drugi krąg).

  • Wcześniej czy później zostanie ujawnione nagranie amerykańskich i rosyjskich służb wywiadowczych, które – o czym jestem przekonany – potwierdzi, że w czasie rozmowy Jarosława Kaczyńskiego z Lechem Kaczyńskim padło sformułowanie „lądujcie koniecznie w Smoleńsku” – powiedział w grudniu ubiegłego roku Deresz gazecie codziennej „Fakt”.

  Deresz od dłuższego czasu uparcie lansuje tezę, że do katastrofy doprowadził pośpiech, by za wszelką cenę zdążyć do Katynia, gdzie – „według jego wiedzy” – Lech Kaczyński miał rozpocząć kampanię prezydencką, co było ewidentnym kłamstwem.

  75–letni Paweł Deresz, korzystający w swojej działalności publicznej z mandatu wdowca po żonie Jolancie, pełni bardzo ważną funkcję dyżurnego rządowego propagandysty, stale będącego w gotowości do usprawiedliwiania działań, a raczej bezczynności obecnej władzy w wyjaśnieniu prawdziwych przyczyn katastrofy smoleńskiej, bądź do ośmieszania obywatelskiego śledztwa prowadzonego pod kierunkiem Antoniego Macierewicza, posła (PiS), byłego ministra spraw wewnętrznych w rządzie Jana Olszewskiego.

  W grudniu ubiegłego roku Instytut Pamięci Narodowej udostępnił badaczom nowy pokaźny zbiór archiwalny (spis 2602) powstały z opracowania materiałów operacyjnych dawnego komunistycznego wywiadu wojskowego. Wśród dostępnych już akt operacyjnych odnaleźć można materiały agenturalne dotyczące Pawła Deresza. Rzucają one nowe światło na związki z Deresza z wywiadem PRL, a później prawdopodobnie z WSI, oraz rzutują na jego wiarygodność, w aspekcie jego publicznych wypowiedzi na temat przyczyn katastrofy Smoleńskiej.
  http://niezalezna.pl/40093-tylko-u-nas-deresz-w-aktach-ipn-szczegolowa-biografia
  dalej w linku..ciekawe…

  Polubienie

 37. Wizja pisze:

  A jednak manipulacja RMF? Radio opublikowało stenogram, który obciąża gen. Błasika. A Seremet ujawnia: „Stenogramy są dwa…”
  …….Wygląda na to, że serial pt. „Nowe stenogramy” z tupolewa będzie miał swoje kolejne odcinki, a z każdą kolejną informacją dowiadujemy się więcej o kulisach operacji. Okazuje się, że radio RMF FM opublikowało we wtorek ten stenogram, który bardziej obciąża gen. Błasika – a jak się okazuje, stenogramy są dwa.

  Mówiąc wprost – jeden z biegłych miał inne zdanie w zespole badającym nagrania i to właśnie jego stenogram trafił do mediów…

  Mamy dwa załączniki, które obejmują badania fonoskopijne. Jeden fonoskop rozpoznał te wypowiedzi, które ukazały się ostatnio w sferze publicznej. Inny biegły przedstawił tę opinię w nieco zmniejszonym zakresie, pod innym względem kategoryczności rozpoznania identyfikacji głosowej
  

  — powiedział „Wiadomościom” TVP1 Andrzej Seremet.

  A gdy dodamy do tego plotki o źródle przecieku – obraz wyłania się wyjątkowo paskudny.
  http://wpolityce.pl/smolensk/240194-a-jednak-manipulacja-rmf-radio-opublikowalo-stenogram-kto

  Polubienie

 38. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 39. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 40. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 41. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 42. Wizja pisze:

  Mec. Hambura o książce Rotha: „Jeżeli BND nie mówi standardowo, że ani nie potwierdza, ani nie zaprzecza, tylko idzie dalej, to musi być coś poważnego >

  Jeżeli BND nie mówi, jak standardowo zawsze mówi, że ani nie potwierdza, ani nie zaprzecza, idzie dalej, to myślę, że coś jest w sprawi i to musi być coś poważnego w sprawie
  

  — mówił mec. Stefan Hambura w rozmowie z radiem rmf fm, komentując nową książkę Jurgena Rotha poświęconą w dużej mierze katastrofie smoleńskiej.

  Przypomnijmy – niemiecki dziennikarz śledczy przedstawia w niej dokument – raport, którym dysponują niemieckie służby specjalne, z którego wynika, że w Smoleńsku doszło do zamachu.
  http://wpolityce.pl/smolensk/240236-mec-hambura-o-ksiazce-rotha-jezeli-bnd-nie-mowi-standardo

  Polubienie

 43. Wizja pisze:

  Gowin do Olejnik: Dziś nie można wykluczyć scenariusza zamachu! „W sprawie 10/04 jestem coraz bardziej dezinformowany przez moje państwo…” ………….
  rzez wiele lat nie brałem pod uwagę scenariusza zamachu. Dziś, w tak dużym zamęcie i przy okazji tak wielu oznak złej woli państwa rosyjskiego, także ten scenariusz nie może być lekceważony

  — mówił Jarosław Gowin w rozmowie z radiem Zet.

  Przewodniczący Polski Razem mówił o tym, co – jego zdaniem – było przyczyną katastrofy smoleńskiej.

  Mam poczucie, że wiem coraz mniej. Zaskoczyła mnie ostatnio Magdalena Ogórek, bo zgadzam się z nią w stwierdzeniu: jestem coraz bardziej dezinformowany przez moje państwo. Przeciek z prokuratury, seria niefortunnych wypowiedzi budzi zamęt. Czy pani wie, jak to jest z tymi stenogramami? Jest jeden czy dwa?.........................cd
  

  http://wpolityce.pl/polityka/240230-gowin-do-olejnik-dzis-nie-mozna-wykluczyc-scenariusza-zamac

  Polubienie

 44. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 45. Wizja pisze:

  A co gada ten farbowaniec to już mnie przerasta ! >
  Roman Giertych idzie na całość: Winny Błasik. A może i Kaczyński. Czy są granice, których ten człowiek nie przekroczy?………………….
  Dzisiaj wiemy, że najprawdopodobniej główną winę za katastrofę smoleńską, oprócz oczywiście kontrolerów, oprócz tych, którzy źle przygotowali pilotów, szeregu osób, które mogą za to jakąś odpowiedzialność ponosić, ponosi gen. Błasik – powiedział w „Kropce nad i” mecenas Roman Giertych

  Pełnomocnik dwóch rodzin ofiar katastrofy uważa, że na podstawie nowych stenogramów opublikowanych przez RMF FM można stwierdzić, iż ówczesny Dowódca Sił Powietrznych gen. Andrzej Błasik wydawał pilotom rozkazy.

  Jest pytanie, na które pewnie nigdy nie znajdziemy odpowiedzi: na ile gen. Błasik robił to z własnej inicjatywy, a na ile wykonywał polecenia głowy państwa
  

  — powiedział.
  http://wpolityce.pl/smolensk/240219-roman-giertych-idzie-na-calosc-winny-blasik-a-moze-i-kaczyn

  Polubienie

 46. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 47. dancer1 pisze:

  Witam Cię, po długim czasie.
  Po pięciu latach – NAGLE, jest „objawiony”, „wspaniały”, „perfekcyjnie” i „fachowo” zrobiony , stenogram z rozmów przeprowadzonych w kokpicie tupolewa. Według tego,oprócz dziwek w tym miejscu, było wszystko! Nawet ruska swołocz wcześniej nie publikowała takich chamstw. NAGLE, bo trzeba coś zrobić, żeby obecnie „panujący nikt” przeszedł dalej. Czy myślący Naród to teraz kupi? – oby nie….. Oni są totalnymi ścierwami – kiedyś spadnie na nich Boża zapłata…

  Polubienie

 48. Wizja pisze:

  Będą czuwać przy wszystkich urnach >
  Wybory. PiS ma Korpus Ochrony Wyborów, jest też obywatelski Ruch Ochrony Wyborów. Obydwa podmioty mają kontrolować głosowanie Będą przez cały dzień śledzić przebieg głosowania, potem liczenie głosów, a w końcu sami podsumują wyniki i porównają je z podanymi przez Państwową Komisję Wyborczą. Tak ma wyglądać społeczna kontrola tegorocznych wyborów prezydenckich.

  http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3815777,beda-czuwac-przy-wszystkich-urnach,id,t.html

  Polubienie

 49. Wizja pisze:

  Wciąż pamiętajmy o tamtych przekrętach ;
  ​Kolejne wybory unieważnione! Skala wyborczych szwindli jest porażająca >
  Choć od ubiegłorocznych wyborów samorządowych minęło prawie pięć miesięcy, to ciągle pojawiają się informacje o kolejnych nieprawidłowościach z nimi związanych. W gminie Wijewo (woj. wielkopolskie) głosowanie odbędzie się ponownie. Okazało się, że ponad dwadzieścia osób, które wzięły udział w wyborach na wójta, nie było uprawnionych do oddania głosu.
  http://niezalezna.pl/65959-kolejne-wybory-uniewaznione-skala-wyborczych-szwindli-jest-porazaja

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.