Złoże gazu we Lwowie.Мечты сбываются: на Львовщине открыли месторождение газа


По ходу, Боженька начал троллить Миллера и „Газпром” с удвоенной силой:
http://oleg-leusenko.livejournal.com/2428169.html
На Львовщине открыли газовое месторождение

В Жидачевском районе Львовской области сегодня, 15 апреля, открыли Креховское месторождение природного газа.

Креховское месторождение расположено в 16 км на юг от г. Жидачев. Недалеко от него эксплуатируют Тейсаровское, Любешевское и Дашавское газовые месторождения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.

На площади месторождения ООО „Захиднадрасервис” пробурило три поисково-разведочные скважины глубиной 360-500 м. Во всех трех пробуренных скважинах удалось получить промышленные притоки газа.

Для очистки газа от влаги и механических примесей ООО „Захиднадрасервис” построило газораспределительную станцию.

Добавим, что ТОВ „Захиднадрасервис” имеет одно спецразрешение на геологическое изучение и разработку территории на площади – Мостище-Креховская, которое действительно до 14 августа 2017 года. Учредителем является ООО „РСК”, которое принадлежит нидерландской компании „РСК Би.Ви”. Эту фирму контролирует львовский бизнесмен Зиновий Козицкий.

Напомню, в 2013 году

На Полтавщине открыли крупное месторождение газа

Дочерняя компания НАК „Нафтогаз Украина”, ПАО „Укргазвидобування”, в результате поисковых работ открыла Пасичное газоконденсатное месторождение (Решетиловский район Полтавской области), общие запасы которого оцениваются в 700 млн куб. м газа.

Как стало известно, в 2000-2005 годах в этом регионе проводились сейсморазведочные работы. В 2012 году была пробурена поисковая скважина 28-Отрадненская глубиной 4 тыс. м, при испытании которой получен приток газа дебитом 130 тыс. куб. м в сутки. Результаты испытания пробуренной скважины указывают на перспективы проведения дальнейшего поискового бурения на Пасечной площади, в 2013-2014 годах планируется дальнейшая разведка месторождения. Пасичное месторождение расположено рядом с Горобцивським и Отрадненским, где уже ведется добыча газа.

Осенью 2012 года Укргазвидобування открыла Западно-Борисовское газоконденсатное месторождение (Чугуевский р-н Харьковской обл.), общие запасы которого оцениваются в 1,7 млрд куб. м. Стоит отметить, что Укргазвидобування является крупнейшей газодобывающей компанией Украины, обеспечивающей более 70% общей добычи газа в стране. Ведущим подразделением по переработке в ее структуре является Шебелинский газоперерабатывающий завод (Харьковская обл.). 100% акций Укргазвидобування владеет НАК Нафтогаз Украины, об этом сообщал Цензор.НЕТ.

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

7 odpowiedzi na „Złoże gazu we Lwowie.Мечты сбываются: на Львовщине открыли месторождение газа

 1. zenobiusz pisze:

  Po drodze, drogi Bóg zaczął troll Miller i „Gazprom” z zemsty:

  We Lwowie otwarto złoże gazu

  W dzielnicy Lwowa regionu Zhydachiv dziś, 15 kwietnia, Krehivskyy pole gazu ziemnego otwarty.

  Pole Krehivskyy jest znajduje się 16 km na południe od zhidachev miasta. Niedaleko od niej pracuje Teysarovskoe, Lyubeshevskoe Dashavske i złóż gazu.

  Jako Tsenzor.NET zgłoszonej przez RBC-Ukraina.

  W obszarze depozytów Ltd. „Zahidnadraservis” wiercone trzech odwiertów poszukiwawczych 360-500 m głębokości. We wszystkich trzech odwiertów udało się uzyskać przemysłowych przepływu gazu.

  Do oczyszczania gazu z wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych Ltd. „Zahidnadraservis” budować stacji dystrybucji gazu.

  Dodaj, że TOV „Zahidnadraservis” ma jeden specjalnych zezwoleń na poszukiwanie i rozwoju terytorium w rejonie – Mostishche-Krehivskyy, która jest ważna do 14 sierpnia 2017. Z oo jest założycielem „RSK”, która należy do holenderskiej firmy „RSK Bi.Vi.” Firma kontroluje Lwów biznesmen Zinovii Kozitskii.

  Pamiętam, w roku 2013

  W Połtawie otworzył duże złoże gazu

  Spółka zależna „Naftogaz Ukrainy”, PJSC „Ukrgazvydobuvannya”, jako wynik operacji wyszukiwania otworzył Pasichny pole kondensatu (Reshetylivskiy powiat Połtawa regionu), łączne zasoby szacowane są na 700 mln metrów sześciennych. metrów gazu.

  Gdy stało się znane, w latach 2000-2005 w regionie prowadzone były prace sejsmiczne. W 2012 roku, oraz badanie wywiercono 28 Otradnensky głębokości 4000 m., Który otrzymuje się w przepływie gazu badanego 130 tys. Cu. m dziennie. Wyniki badań wskazują, wywiercony otwór na perspektywy dalszych poszukiwań wiercenia na obszarze Pasichna w 2013-2014 planowane jest dalsze badanie pola. Pole Pasichny znajduje się obok Gorobtsivskim i Otradnensky gdzie produkcja gazu jest już w toku.

  Jesienią 2012 Ukrgazvydobuvannya otworzył Zachód Borisowa pole kondensatu (powiat Czuguew Charków regionu.), Łączne zasoby szacuje się na 1,7 mld metrów sześciennych. m. Warto zauważyć, że Ukrgazvydobuvannya jest największym producentem gazu ziemnego na Ukrainie, zapewniając ponad 70% całkowitej produkcji gazu w kraju. Ołów Dział do przetwarzania w swojej strukturze jest zakład przetwórstwa gazu Shebelynka (Województwo Charków.). 100% akcji Ukrgazvydobuvannya własnością Naftogaz, donosi Tsenzor.NET.

  Polubienie

 2. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 3. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 4. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 5. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 6. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 7. zenobiusz pisze:

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.