„Elekcyjna Królowo nasza, usłysz dzieci głos! Wspieraj dzisiaj Ojczyznę naszą i odmień nasz los!”


Wybory 1575 – 2015. Matka Boża Elekcyjna „specjalistka od wyborów wszelkich”

http://scholi.salon24.pl/645971,wybory-1575-2015-matka-boza-elekcyjna-specjalistka-od-wyborow-wszelkich

Matka Boża Pocieszenia Elekcyjna. Fot.własna.

„Matko Boża Elekcyjna! Jak niegdyś doradzałaś szlachcie we właściwych wyborach królów polskich, tak dzisiaj zechciej stać przy nas w naszych trudnych decyzjach, wyborach i na rozstajach życiowych dróg. Spojrzyj na nas łaskawie tym samym zatroskanym wejrzeniem Twoim, z jakim od tylu stuleci patrzysz na dzieje naszego narodu. Pragniemy polecić Ci, Matko Elekcyjna, wszystkie troski i problemy nasze, naszych rodzin, naszego miasta i całej ojczyzny. Polecamy Ci również Ojca Świętego, naszych Pasterzy i sprawy Kościoła Świętego w Ojczyźnie i świecie (…)”.(z modlitwy Nowennowej do MB Elekcyjnej.)

„Elekcyjna Królowo nasza, usłysz dzieci głos! Wspieraj dzisiaj Ojczyznę naszą i odmień nasz los!”

(z pieśni do MB Elekcyjnej).

 

Warszawska Wola (Wielka Wola) stała się znana w Rzeczpospolitej i na świecie w związku z odbywającymi się na pobliskich polach, wolnymi elekcjami królów polskich. W latach 1575 – 1764 ( od Stefana Batorego, aż do Stanisława Poniatowskiego) , których pamiątką i świadkiem jest obraz Matki Bożej Pocieszenia, zwanej Elekcyjną. Choć datowany jest na ok. 1621r. to wedle tradycji już od wyboru Stefana Batorego towarzyszył szlachcie w wyborach władców podczas wolnych elekcji. Każdorazowo był on zabierany na elekcyjne pola i wystawiamy w specjalnej kaplicy Prymasowskiej w tzw. szopie senatorskiej. Przed Nią, Matką Pocieszenia, Prymas „Inter rex” sprawował Msze św. i modlił się razem z senatorami o dobry wybór monarchy. Po wyborze króla obraz wracał do kościoła parafialnego, który był w najbliższym sąsiedztwie pól elekcyjnych. Kustoszem i strażnikiem tej posiadającej bezcenną wartość historyczną i narodową pamiątki czasów szlacheckiej demokracji, był i jest każdorazowy proboszcz parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika. I tam między elekcjami, odbierała należną cześć. Od czasu najazdu szwedzkiego (1655) Wola to zachodni bastion broniący Warszawę przed wrogami. Obrona przez Prusakami w czasie Insurekcji Kościuszkowskiej i Rosją (24.03. – 16.11.1794), po której nastąpił III rozbiór Polski, Wola szczególnie wsławiła się w czasie Powstania Listopadowego (29.11.1830 – 10.1831) bohaterską walką w Forcie 56 (obwałowania wokół kościoła przy dzisiejszej ul. Redutowej istniejące do dziś), gdzie poległ gen. Józef Longin Sowiński – legendarny obrońca Woli i Warszawy. Po upadku Powstania władze carskie wprowadziły upokarzające represje wobec Polaków.W wyniku tychże represji kościół św. Wawrzyńca i Stanisława odebrano Katolikomi zamieniono na prawosławną cerkiew dla żołnierzy rosyjskich. Po zabraniu kościoła obraz Matki Bożej został przeniesiony przez rodzinę Biernackich do ich prywatnej kaplicy, gdzie był przechowywany. Od roku 1834, przez blisko ćwierć wieku, parafia tułała się pozbawiona swojej świątyni. Msze św. odprawiane były w innych kościołach: m.in. u OO. Karmelitów na Lesznie, w Domu Zarobkowym Ks. Staszica – późniejszym szpitalu wolskim – oraz w prywatnej kaplicy rodziny Biernackich, przy ul. Wolskiej. W końcu, dzięki ofiarności właściciela dóbr na Czystem, Adama Michała hrabiego Biernackiego, na działce przy ul. Dworskiej (dziś Kasprzaka) rozpoczęto w roku 1859 budowę nowego kościoła parafialnego. Ówczesnym proboszczem, a zarazem pierwszym w nowym miejscu, został Ks. Leopold Rzeczycki, kanonik honorowy warszawski. Po wybudowaniu kościoła obraz został na powrót przekazany jako dar z kaplicy pałacowej, przez córkę fundatora kościoła, Marię hr. Biernacką.

Od tego czasu Matka Boża jest czczona w tym święty wizerunku, w tutejszym kościele. Na fotografiachw parafialnej kronice można zobaczyć bardzo liczne wota przy tym obrazie, które zostały rozgrabione lub zniszczone w czasie wojny, kiedy to kościół był zamieniony na stajnię dla Niemców. Świadczą one niezbicie o tym, że Matka Boża Elekcyjna odbierała należną i godną cześć, cieszyła się czcią i miłością wiernych, a Jej kult był żywy i owocny.

W okresie PRL historia i kult obrazu MB Elekcyjnej z wiadomych przyczyn nie były nagłaśniane. Nie czyniono tego z obawy przed zniszczeniem obrazu ze względu na ciążącą na Nim historyczną przeszłość. Do roku 1997 obraz pokrywała srebrzona XIX-wieczna „sukienka”. Kiedy z okazji 400-lecia stołeczności Warszawy odsłaniano obelisk upamiętniający historyczne miejsce elekcji królów polskich na wolskich polach, uroczystościom tym towarzyszyła również Matka Boża w Elekcyjnym wizerunku. Tak jak niegdyś brana była na elekcje, tak po przeszło 200 latach, znowu stanęła na elekcyjnych polach, jako jedyny świadek tamtych lat. Po uroczystościach w 1997 roku korzystając z okazji, że obraz został wyjęty z ołtarza, postanowiono poddać go konserwacji. Prace trwały blisko trzy lata. Prowadzone były w Pracowni Konserwacji Zabytków Zespołu Pałacowego w Wilanowie. W czasie prac renowacyjnych zdjęto „suknię”, kilka warstw farb i przemalowań i odsłonięto pierwotny, widoczny dzisiaj, przepiękny wizerunek Matki Bożej Pocieszenia. Przedstawia on Matkę Bożą w półpostaci, zwróconą ćwierćprofilem w stronę widza, z błogosławiącym Dzieciątkiem Jezus siedzącym na kolanach, które podtrzymuje lewą ręką i obejmuje prawą, opierając dłoń o kolanka Dzieciątka. Ubrana jest w czerwoną tunikę i błękitne maforium. Dzieciątko ubrane w różową tunikę (chiton) ze złotą lamówką pod szyją, wykonuje gest błogosławieństwa prawą ręką, trzyma w lewej ręce złożoną Ewangelię. Obraz emanuje łagodnością i pogodnym nastrojem. Matka Boża na tym obrazie ma twarz niezwykle pogodną, z lekkim półuśmiechem. Oczy Jej zwrócone są w nostalgicznej zadumie, jakby patrzyła w dal z wielkim zatroskaniem. Dzieciątko Jezus, z nieśmiałym uśmiechem, wskazując na Swoją Matkę, jakby chciało mówić nam: „Nie bójcie i nie martwcie się, Ona jest z wami!”. Wielką radością było dla nas wszystkich, kiedy po wielu latach obecności obrazu w naszej parafii, po konserwacji ukazała się odmieniona, inna, wspanialsza i piękniejsza twarz „naszej” Matki Bożej. Mogliśmy ujrzeć Ją po raz pierwszy podczas uroczystej intronizacji i instalacji po renowacji. Była to podniosła uroczystość. Przewodniczył jej Zmarły Józef Kardynał Glemp – ówczesny Prymas Polski – Inter Rex. Uczestniczyli w niej licznie zgromadzeni nasi parafianie, ale również przybyli wierni z Warszawy i okolic, dzięki nagłośnieniu w katolickich środkach przekazu. Ponieważ konserwatorzy zabytków po odnowieniu obrazu i zdjęciu z niego posrebrzanej „sukienki” zabronili ją ponownie nakładać na obraz, powstał zamysł, aby wykonać kopię naszego obrazu. Została ona przyozdobiona sukienką z oryginału i podczas uroczystości intronizacji poświęcona i przekazana na ręce ówczesnej Pani Marszałek Senatu prof. Alicji Grześkowiak, jako dar dla kaplicy naszego Parlamentu. Zostało to udokumentowane na specjalnym Akcie przekazania, który podpisali: Prymas Polski, Marszałek Senatu i kustosz – proboszcz parafii ks. prał. Janusz Godzisz. W czasie uroczystej Mszy św. przedstawiciele Sejmu i Senatu odmawiali specjalne modlitwy powierzając polski Parlament i parlamentarzystów opiece Elekcyjnej Pani. Niestety, po jakimś czasie okazało się, że dla Matki Bożej Elekcyjnej nie ma miejsca w sejmowej kaplicy, ze względu, jak to powiedziano „na obszerne i zbyt duże gabaryty”. Wówczas Parafia, jako ofiarodawca, zażądała zwrotu obrazu, który nawet nie rozpakowany, stał owinięty w folię w sejmowych magazynach. Kopia obrazu powróciła do Parafii i aktualnie znajduje się pod opieką naszej szkoły Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. Ks. Piotra Skargi, mieszczącego się obok kościoła parafialnego.

Pomni na prośbę naszego Arcypasterza, podjęliśmy modlitwy, które z inicjatywy ówczesnego Proboszcza Parafii Ks. Prałata Janusza Godzisza odbywają się w każdą sobotę o godzinie 7.30 w kaplicy przed obrazem Matki Bożej Elekcyjnej jest sprawowana Msza św., po której następuje nieustanna Nowenna do MB Elekcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem naszych parlamentarzystów i całego polskiego Sejmu i Senatu. W czasie tej Nowenny są odczytywane również indywidualne podziękowania i prośby do Matki Bożej w różnych, osobistych sprawach. Od tamtego uroczystego zainicjowania tych modlitw, spisanych zostało przez czcicieli Matki Bożej Elekcyjnej dwa tomy osobistych próśb o Jej przemożne wstawiennictwo i podziękowań za otrzymane tutaj łaski. Prosimy również naszą Matkę Bożą, „specjalistkę od wyborów” przed każdymi wyborami w specjalnych modlitwach nowennowych. Przed Jej obrazem w naszym kościele modliło się wiele pielgrzymów, nie tylko z Warszawy i okolic, ale nawet z Poznania i Opola. Jeszcze w czasach cichego kultu bardzo częstym „gościem” przed Jej Obrazem był śp. Bp Władysław Miziołek. Obraz nawiedzili i modlili się też nasi Pasterze: Kard. J. Glemp, Kard. Kazimierz Nycz, Bp T. Pikus, Bp P. Jarecki, Bp M. Duś.

„Matka Boża poprzez ten obraz była obecna wśród wyborców, uświada-miała wielkość podejmowanych decyzji, pocieszała ich w trudnych sytuacjach. Matka Boża była strażniczką narodowego – polskiego dobra poprzez trzymaną straż w sumieniach senatorów i posłów – polskiej szlachty.Dlatego pragniemy ukazywać Matkę Pocieszycielkę w tym historycznym obrazie. Była potrzebna w poprzednich pokoleniach, jest Ona potrzebna i dzisiaj: polskiej elicie polityczneji gospodarczej, kulturalnej i społecznej. Potrzebna jest i nam w naszych codziennych wyborach, w naszym życiu. Ona – Strażniczka!… Pocieszycielka!…(z homilii Ks. Prał. J. Godzisza, wygłoszonej podczas jednej z sobotnich Mszy św.).Bo sami tak często podejmujemy mylne decyzje, źle wybieramy: Tak często wszystko jest dla nas dzisiaj ważne, tylko nie to, czy nasz wybór będzie dobry, prawdziwy i właściwy. Chlubimy się tym, że jesteśmy wolni, lecz często z wolności robimy swawolę i dlatego siebie i innych oddajemy w różnorakie zniewolenia. Dlatego modlitwa nasza przed Elekcyjną Matką i Królową nie może ustawać, jest wciąż potrzebna, zwłaszcza dzisiaj.

Mieszkańcy Woli zapraszają zawsze do modlitwy przed obrazem Matki Bożej Elekcyjnej za nasze wybory, te małe – codzienne i te wielkie – narodowe. Pod obrazem znajduje się księga intencji, w którą wpisywane intencje są odczytywane podczas nabożeństwa w każdą sobotę o godz. 7.30. 

Z Panem Bogiem!

 

 

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

20 odpowiedzi na „„Elekcyjna Królowo nasza, usłysz dzieci głos! Wspieraj dzisiaj Ojczyznę naszą i odmień nasz los!”

 1. benka pisze:

  Matko Boża ulituj się nad swoim narodem .Uproś u Syna Bożego aby nam dana była kolejna szansa na odzyskanie zdrowia duchowego całego naszego narodu. Abyśmy wybrali człowieka ,który będzie strzegł wiary ,zdrowia narodu ,bezpieczeństwa granic , historii ,kultury, .Który nie będzie żył kłamstwem i uczył kłamstwa . Uproś łaskę mądrego wyboru dla wszystkich naszych rodaków. Daj Boże , aby ten koszmar w jakim żyjemy , już się zakończył .
  SŁUCHAJ JEZU , JAK CIĘ BŁAGA LUD
  SŁUCHAJ , SŁUCHAJ , UCZYŃ Z NAMI CUD

  Polubienie

 2. zenobiusz pisze:

  Polubienie

  • Wizja pisze:

   Andrzej Duda: Dotrzymam słowa, mam plan naprawy Polski >
   ……………..W ostatnim dniu kampanii przed niedzielnymi wyborami prezydenckimi kandydat PiS Andrzej Duda powiedział, że traktuje tę kampanię jako wielką debatę z narodem, wyciąga z niej wnioski i głęboko wierzy, że wygra wybory;
   ……………..Kandydat PiS dziękował wyborcom w całej Polsce za udział w spotkaniach. – To ostatnia okazja przed ciszą wyborczą, żeby powiedzieć dziękuję. Dziękuję za czas, który państwo poświęcili żeby przyjść, dziękuję za rozmowy, uwagi i propozycje zgłoszone podczas kampanii. Traktuję moją kampanię jako wielką debatę z narodem – mówił.
   http://www.deon.pl/wiadomosci/polska/art,24205,andrzej-duda-dotrzymam-slowa-mam-plan-napr

   Polubienie

  • Wizja pisze:

   Dobrze , że generał Błasik tam spocznie . Spod ohydnej , medialnej rynny , która zalewała strugami brudów jego pamięć > trafi pod NAJLEPSZĄ OPIEKĘ .
   Szczęśliwy odpoczynek racz mu dać Boże .

   Polubienie

   • benka pisze:

    A Światłość wiekuista niechaj mu świeci . Niech odpoczywa w pokoju wiecznym . Amen

    Polubienie

    • zenobiusz pisze:

     Polubienie

 3. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 4. Wizja pisze:

  A tymczasem >
  Polska flaga wyklęta? Patrioci walczą o biało-czerwoną w śląskich instytucjach !!
  ………………..Okazuje się, że pomimo wyraźnych wytycznych Muzeum Śląskie w Katowicach nie wywiesiło biało-czerwonych flag w związku z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Sprawą zajęli się mieszkańcy miasta. Dopiero po ich interwencji polska flaga wywieszana jest w narodowe święta i uroczystości państwowe.
  http://niezalezna.pl/66846-polska-flaga-wykleta-patrioci-walcza-o-bialo-czerwona-w-slaskich-inst

  Polubienie

 5. Wizja pisze:

  Katastrofa śmigłowca:

  Polski ambasador ma uraz kręgosłupa, a jego żona obrażenia głowy. Ich życie nie jest zagrożone – oświadczył minister spraw zagranicznych Pakistanu Aizaz Ahmad Chaudhry. Do zestrzelenia maszyny przyznali się talibowie.
  http://fakty.interia.pl/swiat/news-katastrofa-smiglowca-polski-ambasador-ma-uraz-kregoslupa,nI

  Polubienie

 6. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 7. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 8. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 9. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 10. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 11. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 12. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 13. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 14. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 15. zenobiusz pisze:

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.