Modlitwy Obrony Życia.Planned Parenthood Sells Dead Baby Parts.


Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej

Modlitwy Obrony Życia

 

Wielka modlitwa o życie

 „… potrzeba wielkiej modlitwy o życie, modlitwy, która wzniesie się nad całym światem…” (Evang. Vitae, 100)

 

W poniższej modlitwie prosimy o to, by miliony niewinnych dzieci, które zostały zabite przez aborcję mogły zostać uznane przez najwyższy autorytet apostolski Następcy Piotra za Towarzyszy Świętych Niewiniątek i świętych Męczenników.

 

Niech łaski, płynące na świat przez zasługi ich męczeństwa skierują serca ich rodziców na powrót ku Bogu przez szczerą pokutę o odmianę życia. Niech Bóg da jednostkom, rządom i społeczeństwom na całym świecie tę łaskę, by skończył się holokaust aborcji.

 

 

 Modlitwa o kanonizację dzieci zabitych przez aborcję.

 

+ W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

 

Wszechmogący, Wieczny Boże, wzywając Ducha Świętego, Pana i Dawcę życia i ufając w zbawczą moc Imienia Pana Jezusa i Jego Przenajświętszej Krwi – wierzę, że wszystkie dzieci, którym odebrano życie umyślnie przez aborcję zostały obmyte we Krwi Jezusowej i są prawdziwymi męczennikami, którzy „żyją w Panu” *, otrzymawszy zbawczy chrzest krwi.

 

Przez wzgląd na ich milczące świadectwo Twego Świętego Słowa, które absolutnie zabrania zabijać niewinnych, błagam Cię, Ojcze Niebieski, spraw aby za przyczyną Maryi, Matki o Ukrytych Mistycznych Ranach, oraz św.Józefa, św. Jana Chrzciciela, świętych Męczenników i wszystkich Świętych Pańskich, ci maleńcy Towarzysze pierwszych Świętych Niewiniątek zostali uznani przez Kościół, aby ze skarbów ich męczeńskich zasług można było czerpać obficie.

 

Z ufnością błagam Cię, umiłowany Panie, przez wstawiennictwo milionów umęczonych dzieci, zabitych w łonie matki, których aniołowie oglądają Oblicze Twoje, byś raczył dać mi łaskę … (wymień łaskę o którą prosisz).

 

Wszechmogący Boże, daj aby ich świadectwo dla twego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem zabrzmiało w całym Kościele Powszechnym i głosiło wymownie Jezusowe zwycięstwo nad grzechem i śmiercią. Niech ich męczeństwo świadczy w całym świecie o Prawdzie, o nauczaniu Kościoła Świętego – dla zbawienia dusz i dla wiecznej chwały Przenajświętszej Trójcy.

 

O mój Jezu, Boska Niewinności, zatryumfuj w Krzyżowanej niewinności tych maleństw!  Amen.

 

 (* Papież Jan Paweł II, Evang. Vitae, 99). Zrozumiesz z czasem, że nic nie jest bezpowrotnie stracone i że możesz także prosić o przebaczenie twoje dziecko żyjące teraz w Panu.

 

 

Fragmenty  z Pisma Świętego  mówiące o życiu i o tych najmniejszych, bezbronnych

 

 

„Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie.” Mt  5, 10  (Sprawa dzieci, zgładzonych przez aborcję jest słuszną sprawą. Jakaż mogłaby być bardziej słuszna, niż kwestia prawa do życia? Niechaj Kościół, który zawsze podtrzymywał to prawo, da im też prawo do życia, w Kościele jako męczeńskich Towarzyszy Świętych Niewiniątek).

 

„… powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi.” Mt  3, 9

 

„I będzie Pan ucieczką dla uciśnionego.”  Ps  9, 10;   ( 1-18 )

 

„Tobie się biedny poleca Tyś pomocnikiem sierocie.”  Ps   10, 14

 

„Choć o tym nie wiedzą, te dzieci umierają dla Chrystusa… Chrystus – Dziecko uczynił niemowlęta, nie umiejące mówić, godnymi Jego świadkami. Choć bezbronne, nie mogące brać udziału w bitwie, one dalej wynoszą palmę zwycięstwa.” (Brewiarz, czytanie z kazania św.Quodultdeusa na Święto Niewiniątek.)

 

„Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska.”  Rz  5, 20

 

„Zanim ukształtowałem się w łonie matki, znałem cię. Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię. Prorokiem dla narodów ustanowiłem cię.”  Jr  1,15

(Gdy już te dzieci otrzymają głos w Kościele, staną się proroczymi świadkami Prawdy, Słowa Bożego, pouczeń Kościoła Katolickiego. Kościół Katolicki jest jedynym Powszechnym matczynym Ciałem, które może przygarnąć te dzieci w swoje ramiona.)

 

„Ja jestem Drogą i Prawdą i Życiem.” J 14, 6

 

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych, Mnieście uczynili.” Mt 25, 40

 

„Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Bóg Jahwe da tobie.” Wj 20, 12

(Macierzyństwo i ojcostwo tych, którzy usunęli dziecko przez aborcję zostało zhańbione.)

 

„A gdy otworzył pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa jakie mieli.”  Ap 6, 9

 

Pan Jezus powiedział do Piotra: „Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego, cokolwiek zwiążesz  na  ziemi  będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.”  Mt 16, 19

 

„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.”  Mt  5, 8

 

„Na ustach dzieci i niemowląt znalazłeś chwałę… cała ziemia napełni się ich głosami. Dzieci Twoje, Panie, podskakiwały jak jagnięta, wyśpiewując Twą chwałę, odkąd je wybawiłeś. Zostały odkupione spośród ludzi, by były pierwocinami dla Boga i dla Baranka. One są nieskalane przed tronem Bożym. Dziś adorujemy nowonarodzonego Chrystusa. On dał Świętym Niewiniątkom koronę męczeńską.”  (Czytanie z brewiarza na dzień Świętych Niewiniątek.)

 

„Nie będziesz zabijał.”  Wj  20, 13

 

„Strzeżcie się żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam: aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w  Oblicze  Ojca  Mojego, który jest w niebie.”  Mt  18, 10

 

„Nie gardź, Boże, sercem pokornym i skruszonym.”  Ps  51,  19

 

„Choćby grzechy wasze były czerwieńsze niż szkarłat, czarniejsze niż wór pokutny jednakże – jeśli całym sercem zwrócicie się do Mnie, <Ojcze>, posłucham was tak, jakbym słuchał świętych.”  (Papież, Św. Klemens do Koryntian.)

 

„Postępujcie, jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest prawość i sprawiedliwość i prawda.” Ef  5,  8-9

 

 

Modlitwa dla tych, którzy brali udział w zabiegu aborcji

 

+ W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Ojcze Niebieski, przychodzę do Ciebie z głębokim żalem i skruchą. Przekroczyłam (przekroczyłem) Twoje Święte Prawa, nieposłuszna (nieposłuszny) Twoim przykazaniom.

Skrzywdziłam (skrzywdziłem) najbardziej bezbronne z Twych dzieci, dziecko w łonie matki.

O Boże mój, pokornie proszę o Twe przebaczenie i proszę o nie także moje dziecko. Ojcze Niebieski, składam to niewinne niemowlę w Twe kochające ramiona i proszę Najświętszą Maryję, Dziewiczą Matkę oraz św.Józefa o opiekę nad nim.

 

Ufając słowom Twego Syna, że „o cokolwiek poprosicie Ojca Mego w Imię Moje, da wam”, proszę w Imię Jezusa, Zbawiciela ludzkości bądź miłościw mnie grzesznej (grzesznemu). Rozlej swą łaskę i miłość na mnie tak, abym miała siłę odmienić me życie zgodnie z Przykazaniami i Twym Świętym Prawem. Nie obwiniaj mnie za tę niewinną krew.

Gdzie plenił się grzech, niechaj łaska obfituje jeszcze więcej zalewając świat cały Twym Miłosierdziem i Miłością na chwałę Przenajświętszej Trójcy.  Amen.

 

 

 

 

 

Modlitwa matek w stanie błogosławionym

 

 

Św. Gerardzie, umiłowany sługo Jezusa Chrystusa,

doskonały naśladowco Dobrej i Pokornego Zbawiciela i wielbicielu Matki Bożej,

zapal w moim sercu iskrę ognia Bożej miłości, jak rozbłysnął w twoim sercu i uczynił

z ciebie anioła miłości.

 

Chwalebny św. Gerardzie, który fałszywie oskarżony zniosłeś bez szemrania i skarg,

podobnie jak Twój Boski Mistrz, oszczerstwa przewrotnych ludzi,

zostałeś wyniesiony przez Boga na Patrona i Opiekuna matek ciężarnych.

 

Wybaw mnie od niebezpieczeństwa i od nadmiernych bólów, jakie towarzyszą

narodzinom dziecka, broń dziecko, które teraz noszę, aby mogło ujrzeć

światło dnia i otrzymać wody chrztu.

 

Przez Chrystusa Pana naszego Amen.

 

 

Modlitwa matek oczekujących dziecka

 

Panie Jezu, proszę Cię z miłością za to powierzone mi życie, które noszę w łonie.

Z pokorą dziękuję, że wybrałeś mnie jako narzędzie Twojej miłości. W tym pięknym oczekiwaniu pomóż mi żyć w nieustannym zawierzeniu się Twojej świętej woli.

Daj serce matki: czyste, mocne i hojne. Ofiaruję Ci wszystkie obawy o przyszłość: lęki, niepewności, oczekiwania względem dziecka, którego jeszcze nie znam.

Spraw, aby narodziło się zdrowe, oddal od niego wszelkie zło fizyczne i wszelkie niebezpieczeństwa duszy.

Ty, Maryjo, która poznałaś niezliczone radości świętego macierzyństwa, daj mi serce zdolne do przekazania wiary żywej i gorącej. Uświęć moje oczekiwanie, błogosław moją cichą nadzieję, spraw, by owoc mego łona, wzrastał w łasce i świętości.

Przez Chrystusa, Twego Boskiego Syna. Amen.

 

 

Modlitwa do św. Dominika Savio

 

Boże – Stwórco i Dawco wszelkiego życia – błagamy o Twoje hojne błogosławieństwo dla małżeństw, które proszą o upragnione potomstwo.

 

Uświęć ich oczekiwanie, błogosław cichą nadzieję, przemień cierpienie w radość i spraw, by owoc ich ludzkiej miłości objawił się w łasce i darze nowego życia.

 

Przez Chrystusa, Twego Boskiego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Święty Dominiku Savio. Módl się za nami.

 

 

Modlitwa o dar potomstwa

 

Maryjo, Matko Jezusa! Pod swoim sercem nosiłaś Zbawiciela świata.

 

Dzięki łasce Ojca naszego w niebiosach poznałaś, czym jest radość i ból macierzyństwa.

Znasz moje imię. Znasz moją udrękę i smutek.

 

Z ukochanym małżonkiem nie możemy doczekać się upragnionego dzieciątka.

 

Wierzę, że dziecko przychodzi na świat, dlatego, że tego chce Bóg.

 

Dlatego z głęboką wiarą i ufnością błagam Cię o wyproszenie u Stwórcy łaski macierzyństwa.

 

 

 

 

http://www.kalkow.com.pl/info2.php?MMident=29&MMtyt=Modlitwy%20Obrony%20%AFycia

Sanktuarium w Kałkowie-Godowie należy do najmłodszych tego typu miejsc na terenie województwa świętokrzyskiego. Powstało w latach 80. XX wieku jako wotum dziękczynne za ocalenie Narodu Polskiego od ateizmu. Obecnie na terenie należącym do parafii znajduje się szereg obiektów, w tym kościół, Dom Pielgrzyma, Dom Jana Pawła, Dom Panoramy Świętokrzyskiej i Dom Męki Pańskiej. Tak jak w Licheniu wybudowano Drogę Krzyżową, której stacje stoją przy Drodze Martyrologii Ludu Świętokrzyskiego, prowadzącej do wielkiej, wzniesionej z kamienia  i betonu na 33 metry Góry Męki Pańskiej, Golgoty. W jej szczytu można podziwiać panoramę Pasma Łysogórskiego z widokiem na Święty Krzyż.

http://www.kalkow.com.pl/

Z darem zawierzenia i pełnej ufności, że jesteś dla nas najlepszą Matką i Królową, prosimy Ciebie Maryjo, abyś wyciągnęła swoje Matczyne ręce ku każdemu polskiemu sercu i sprawiła, aby nasze serca stały się wieczernikiem modlitwy, dobroci i miłości. Spraw również, aby owoc tej modlitwy zrodził w naszych rodzinach i w całej Ojczyźnie upragniony Boży pokój, przyniesiony na ziemię przez Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech każdy dzień, każda godzina naszego pielgrzymowania, będzie darem ofiarowania Twemu Matczynemu Sercu naszych cierpień i naszych radości. Zechciej Matko w swoich matczynych rękach zanieść te dar Swojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi, aby zrodziły błogosłąwione owoce pełnego zwycięstwa dobra nad złem w każdej człowieczej duszy i w naszej ukochanej ojczyźnie.
Amen
ks. Czesław Wala

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

38 odpowiedzi na „Modlitwy Obrony Życia.Planned Parenthood Sells Dead Baby Parts.

 1. zenobiusz pisze:

  (* Papież Jan Paweł II, Evang. Vitae, 99).

  Zrozumiesz z czasem, że nic nie jest bezpowrotnie stracone

  i że możesz także prosić o przebaczenie twoje dziecko żyjące teraz w Panu.

  Polubienie

 2. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 3. zenobiusz pisze:

  Ukryta kamera: Handel organami z aborcji

  http://gosc.pl/doc/2590767.Ukryta-kamera-Handel-organami-z-aborcji
  DODANE 2015-07-15 09:15 jdud /lifesitenews.com /YT
  Największa amerykańska organizacja aborcyjna Planned Parenthood handluje organami nienarodzonych dzieci, zabitych w jej klinikach – wynika z opublikowanych nagrań z ukrytej kamery. Cena: 30 – 100 dolarów za sztukę.

  Dziennikarze śledczy z Centrum na rzecz Postępu Medycznego, podający się za przedstawicieli firmy zainteresowanej kupnem organów, spotkali się na biznesowym lunchu z dr Deborą Nucatolą. Jest ona wysokim rangą pracownikiem Planned Parenthood, nadzorującym ośrodki w całym kraju, a także wykonującym w Los Angeles tzw. późne aborcje.

  Między jednym a drugim łykiem wina i porcją sałatki dr Nucatola opowiada, jak pod kontrolą USG miażdży się kleszczami części ciała abortowanego dziecka powyżej i poniżej organu, na który akurat jest zamówienie, tak, żeby go nie uszkodzić. Dodaje, że największy popyt jest na wątroby. – W ostatnich dniach mnóstwo ludzi chce (nabyć) nietknięte serca – dodaje, ale ma zamówienia także na płuca i inne fragmenty ciał nienarodzonych dzieci.

  Aborcjonistka mówi też o sposobach omijania prawa, które zakazuje takiego procederu. Przyznaje, że niechętny jest mu nawet dział prawny organizacji. Mimo to, rozmowy na ten temat prowadzone są za zamkniętymi drzwiami.

  Dziennikarze, którzy poświęcili 3 lata na zdobycie materiałów kompromitujących aborcyjnego giganta, dysponują także nagraniami szefowej Planned Parenthood Cecile Richards, która z entuzjazmem mówi o zaangażowaniu dr Nucatoli w pozyskiwanie organów od abortowanych dzieci. – Jest niesamowita – chwali swą podwładną.
  Prawo USA karze handel organami nawet 10 latami więzienia i grzywną do pół miliona dolarów.
  Planned Parenthood jest hojnie dotowana przez amerykańskie władze. Jej roczny budżet przekracza miliard dolarów, z czego prawie połowa pochodzi ze środków publicznych.

  Amerykańscy obrońcy życia domagają się śledztwa w sprawie Planned Parenthood w Kongresie USA.

  PP jest jednym z największych członków Międzynarodowej Federacji Planowanego Rodzicielstwa (IPPF), do której należy także polskie Towarzystwo Rozwoju Rodziny.

  Polubienie

 4. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 5. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 6. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 7. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 8. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 9. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 10. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 11. zenobiusz pisze:

  „..prosimy o to, by miliony niewinnych dzieci, które zostały zabite przez aborcję mogły zostać uznane przez najwyższy autorytet apostolski Następcy Piotra za Towarzyszy Świętych Niewiniątek i świętych Męczenników.

  Niech łaski, płynące na świat przez zasługi ich męczeństwa skierują serca ich rodziców na powrót ku Bogu przez szczerą pokutę o odmianę życia. Niech Bóg da jednostkom, rządom i społeczeństwom na całym świecie tę łaskę, by skończył się holokaust aborcji.”

  A Pan wysłuchuje naszych modlitw…

  Polubienie

 12. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 13. zenobiusz pisze:

  Dochodzenie w toku ,czekamy na areszty.

  Polubienie

 14. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 15. zenobiusz pisze:

  Polubienie

  • zenobiusz pisze:

   Prezydent, Speaker Boehner, Sen.Ted Cruz : zamknąć wszystkie placówki Planned

   Parenthood, dopóki trwa dochodzenie w sprawie sprzedaży ciał dzieci.

   Polubienie

 16. zenobiusz pisze:

  Śledztwo w Texasie…lawina ruszyła.

  Polubienie

 17. zenobiusz pisze:

  Prokurator Generalny wszystkie kliniki w USA zamknąć, wszcząć śledztwa.

  Dzięki Ci Boże !!!!

  Polubienie

 18. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 19. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 20. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 21. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 22. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 23. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 24. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 25. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 26. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 27. Mary E. pisze:

  Panie Boże, bardzo proszę, obok innych bardziej świętych i zasłużonych Tobie,(nie takich marności jak ja), weź w opiekę każde dziecko, któremu zagraża śmierć przez aborcję i nie dopuść do tego. Ześlij Światło Ducha Świętego na rodziców, którzy ulegli pokusie i planują uśmiercenie swojego dziecka, nieświadomi czynu. Proszę także:pobłogosław i wspomagaj wszystkich Twoich wiernych wyznawców, (tak w KK św, jak i tych prywatnych działających w bardziej, lub mniej dostępnych źródłach medialnego przekazu), którzy nie bacząc na szyderstwa i krytykę, nie zaprzestają obrony niewinnych, w imię Twoich Świętych Bożych Praw. Amen.

  Polubienie

 28. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 29. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 30. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 31. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 32. Wizja pisze:

  Trochę o naszym wewnętrznym problemie :
  Jeszcze zdążę zostać matką. Albo i nie… Europejski letarg, izraelski baby boom >
  …………Stało się. Polki tak samo jak Niemki, Włoszki czy Hiszpanki (o ile nie mieszkają w Wielkiej Brytanii) coraz później decydują się na dziecko. Powody odkładania macierzyństwa są różne, przeważają jednak te natury ekonomicznej. Kryzys finansowy i wiążące się z nim poczucie braku stabilizacji odcisnął piętno na strukturze demograficznej całej Europy. W Polsce kryzys trwa permanentnie, a polityka prorodzinna nie istnieje, o czym zresztą dobitnie przypomniał ostatni raport NIK. Dzieci w Polsce jest coraz mniej, a jak nic w tym względzie się nie zmieni, w 2060 r. będą nas zaledwie 32 miliony – pisze w najnowszym numerze „Gazeta Polska”.
  Najwyższa Izba Kontroli alarmuje, że sytuacja demograficzna Polski jest dramatyczna,
  http://niezalezna.pl/69057-jeszcze-zdaze-zostac-matka-albo-i-nie-europejski-letarg-izraelski-

  Polubienie

 33. Wizja pisze:

  Zabiegi państwa o przyrost dzieci / zerowa skuteczność /
  Walka o zachowanie ziemi – może coś się uda >
  ……………….Zakup gruntów przez cudzoziemców. Ustawa chroniąca polską ziemię na finiszu …..cd
  http://agrobiznes.money.pl/artykul/zakup-gruntow-przez-cudzoziemcow-ustawa,44,0,18603

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.