Fatima,Faustyna i przyszłość Polski.


http://www.sekretariatfatimski.pl/734-fatima-i-wybory

Fatima i wybory przedstawicieli Narodu

 

„Trwa cierpienie Kościoła i trwa zagrożenie człowieka, a tym samym nie ustaje szukanie odpowiedzi; dlatego wciąż aktualna pozostaje wskazówka, którą dała nam Maryja. Także w obecnym utrapieniu, gdy siła zła w najprzeróżniejszych formach grozi zdeptaniem wiary. Także teraz koniecznie potrzebujemy tej odpowiedzi, której Matka Boża udzieliła dzieciom” w Fatimie mówił w 2011 Benedykt XVI.

 

Na naszych oczach wypełnia się prorocka misja Fatimy. Widzimy, jak błędy ateizmu rozlewają się po całym świecie wywołując wojny, cierpienia, prześladowania, „całe narody znikają z powierzchni ziemi”. Zło nazywa się dobrem, dobro ukazuje się jako coś złego i szkodliwego dla człowieka, a bardziej dla swoiście pojmowanego „szczęścia i rozwoju”. Zabijając mówi się, że się jest za życiem, a broniących życia ukazuje się jako ludzi „bez serca”, nie mających nawet odrobiny współczucia dla bliźniego.

 

Wypełnia się zatem jakaś „tajemnica zła”, której realność ukazała Maryja fatimskim pastuszkom poprzez „wizję piekła”. Padają wówczas istotne słowa dotyczące Portugalii, które dziś dla nas Polaków powinny zabrzmieć równie donośnie: „w Portugalii będzie zawsze zachowany dogmat wiary”. Pamiętajmy, iż Polska, jako pierwszy kraj po Portugalii, poszła drogą wskazań Maryi, poświęcając się Niepokalanemu Sercu Maryi, przez ten akt zawierzyła swoją przyszłość prosząc o ocalenie w czasie „czerwonej zarazy”. Niech interpretacja tego krótkiego zwrotu, jakiej dokonała s. Łucja, sprowokuje nas do myślenia w czasie, dokonywania przez nas wyboru przedstawicieli Narodu. Nie są to sprawy drugorzędne, lecz niezmiernie istotne decydujące nie tylko o tym, co dziś, lecz o przyszłości.

 

Sens obietnicy dotyczącej Portugalii wskazuje na zasadę, której nie powinniśmy lekceważyć!

Obietnica dotycząca Portugalii

W Portugalii na zawsze zachowany zostanie dogmat Wiary. Ta obietnica Matki Bożej nie oznacza, że Portugalczycy z góry są chronieni przed wszelkim złem, że mogą robić, co im się podoba i że wszystko będzie się pomyślnie układać…

Choć bardzo oszczędna w słowach, gdy odnosiła się do Przesłania z Fatimy, a szczególnie wówczas, gdy wyrażała swą osobistą interpretację wydarzeń, Łucja pozostawiła nam ważne stwierdzenie, owoc osobistych przemyśleń:

jeśli Portugalia nie zatwierdzi aborcji, będzie uratowana; jeśli jednak ją zatwierdzi, będzie musiała wiele wycierpieć. Za grzech jednostki płaci osoba odpowiedzialna za jego popełnienie, lecz za grzech Narodu płaci cały Lud. Przecież rządzący, którzy ustanawiają niecne prawa, robią to w imię Narodu, który ich wybrał.

Dzisiaj na Portugalii ciążą trzy społeczne grzechy, które domagają się zadośćuczynienia i nawrócenia: rozwód, aborcja i cywilne śluby osób tej samej płci. To wielki kryzys moralny jest przyczyną wszystkich innych kryzysów. W ciele toczonym przez gangrenę, niezależnie od wielości zastosowanych kuracji, dopóki źródło zła nie zostanie usunięte, nie pojawi się polepszenie stanu zdrowia i śmierć będzie jego kresem. Tak samo dzieje się w tkance społecznej – dopóki amoralność będzie grasować niczym śmiercionośna plaga, dopóty cały naród będzie jęczeć i cierpieć katusze.

Jednak obietnica się wypełni, gdyż zawsze pozostanie reszta uboga i pokorna, która będzie niczym zaczyn w cieście. Dobro zawsze zwycięża zło i wyłącznie do Boga należy zwycięstwo”.

 

W Portugalii będzie zawsze zachowany dogmat wiary

W aspekcie rysującego się dość czarnego scenariusza dla świata i ludzkości Maryja wplata 13 lipca również i takie zdanie: „W Portugalii będzie zawsze zachowany dogmat wiary itd.” . Łucja komentuje to bardzo prosto, a mianowicie: „Obietnica ta wskazuje, iż w Portugalii wiara zawsze będzie istnieć, nawet wtedy, gdy ateiści będą chcieli ją ugasić”.

Prawdziwa wierność ukazuje się w obliczu zagrożeń i przeciwności. Zachowanie wiary przez Portugalię, o którym przypomina Maryja w Fatimie nie zakłada „świętego spokoju” w tym kraju, ale właśnie uświadamia, iż pomimo zmagać i przeciwności dogmat wiary się ostoi i Portugalia nie wyprze się swego chrześcijańskiego dziedzictwa, a przede wszystkim katolickich norm wiary.

 

 

Ostatnie słowa Hiacynty wypowiedziane w czasie choroby w Lizbonie (1920 r.):

„Biedna Matka Boża! Ach, jak mi smutno z powodu Matki Bożej, tak bardzo się martwię!

Jeśli ludzie wiedzieliby, czym jest wieczność, zrobiliby wszystko, żeby zmienić swoje życie!

Lekarze nie mają światła, aby wyleczyć chorych, ponieważ nie mają miłości Bożej.

Jeśli rząd dałby spokój Kościołowi i zostawiłby wolność religii, byłby błogosławiony przez Boga”.

Umierająca Hiacynta, jako niespełna 10 letnia dziewczynka dzieli się swoimi przemyśleniami, których charakter bardziej wskazywałyby na to, iż ich autorem jest dorosły człowiek. A może w tym jest i jakieś wskazanie na dziś dla nas? Może to my dziś nie zauważamy oczywistości, które są tak jasne i proste? Mówią o nich nawet dzieci, lecz nas dorosłych coś zaślepiło i nie dostrzegamy fundamentalnych prawideł naszego życia i funkcjonowania w społeczeństwie.

 

Polska upadła, gdyż nie wypełniła ślubów

„Kiedy emigranci polscy w Paryżu obchodzili w roku 1856 dwóchsetną rocznicę „Ślubów Jana Kazimierza”, wówczas polski kaznodzieja,. ks. Aleksander Jełowicki, omawiając obowiązek człowieka wobec ślubowanego czynu, doszedł do wniosku, że Polska dlatego upadla, bo naród nie wypełnił zaprzysiężonych zobowiązań.

Przed trzema miesiącami znowu katolicki naród polski u stóp Jasnogórskiej Pani złożył nowe ślubowania, których  treść znana jest wszystkim.

A więc nie powtarzajmy dawnego błędu niewypełnienia przyjętych przez ślubowanie zobowiązań, ale od słów przejdźmy teraz do czynów, do życia prawdziwie katolickiego w rodzinie, w społeczeństwie” ( ks. A. Marchewka 1946 r.).

 

Czy wybieramy jednak tych, którzy pomogą nam w przyszłości wypełnić zaciągnięte zobowiązania? Czy popieramy tych, którzy będą mieli szczerą intencję, by współpracować w tym dziele podjęcia czynem złożonych przyrzeczeń? Dla każdego z nas: jako Polaków i ludzi wierzących, ten aspekt nie może być lekceważony. Dokonujmy wyborów mając świadomość, iż osoby na które głosujemy są naszymi reprezentantami. Jeśli zatem wybranie przez nas przedstawiciele Narodu będą ustanawiać prawa godzące w Boże prawo, my wszyscy poniesiemy tego konsekwencje.

Pamiętajmy: Za grzech jednostki płaci osoba odpowiedzialna za jego popełnienie, lecz za grzech Narodu płaci cały Lud – gdyż to Naród wybiera swoich przedstawicieli, którzy ustanawiają prawa

http://www.apokalipsa.info.pl/objawienia/faustyna.htm

686 + Wrzesień. Pierwszy piątek. Wieczorem ujrzałam Matkę Bożą, z obnażoną piersią i zatkniętym mieczem, rzewnymi łzami płaczącą, i zasłaniała nas przed straszną karą Bożą. Bóg chce nas dotknąć straszną karą, ale nie może, bo nas zasłania Matka Boża. Lęk straszny przeszedł przez moją duszę, modlę się nieustannie za Polskę, drogą mi Polskę, która jest tak mało wdzięczna Matce Bo­żej. Gdyby nie Matka Boża, na mało by się przydały nasze zabiegi.

 

687 W pewnej chwili, kiedy przechodziłam korytarzem do kuchni, usłyszałam w duszy te słowa: Odmawiaj nieustannie tą koronką, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wiel­kiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesz­nikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronką, dostąpi łaski z nies­kończonego miłosierdzia mojego. Pragnę, aby poznał świat cały mi­łosierdzie moje; niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufa­ją mojemu miłosierdziu.

 

699 W pewnej chwili usłyszałam te słowa: Córko moja, mów światu całemu o niepojętym (138) miłosierdziu moim. Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrz­ności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łas­ki; niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grze­chy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie moje jest tak wielkie, że przez cala wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Wszystko, co istnieje, wyszło z wnętrzności miłosierdzia mego. Każda dusza w stosunku do mnie rozważać będzie przez wiecz­ność całą miłość i miłosierdzie moje. Święto Miłosierdzia wyszło z wnętrzności (139) moich, pragnę, aby uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do źródła miłosierdzia mojego.

 

848 Wtem usłyszałam glos podczas odmawiania tej koronki: O, jak wielkich łask udzielę duszom, które odmawiać będą tę koronkę, wnętrzności miłosierdzia mego poruszone są dla odmawiających tę koronką. Zapisz te słowa, córko moja, mów świa­tu o moim miłosierdziu, niech pozna cała ludzkość niezgłębione mi­łosierdzie moje. Jest to znak na czasy ostateczne, po nim nadejdzie dzień sprawiedliwy. Póki czas, niech uciekają się do źródła miłosierdzia mojego, niech korzystają z krwi i wody, która dla nich wytrysła. O dusze ludzkie, gdzie się schronicie w dzień gniewu Bo­żego?

 

1731  (93) Dziś zbudziła mnie wielka burza, wicher szalał i deszcz, ja­koby chmura była oberwana, co chwila uderzały pioruny. Zaczę­łam się modlić, aby burza nie wyrządziła żadnej szkody; wtem usły­szałam te słowa: Odmów tę koronkę, której cię nauczyłem, a burza ustanie. Zaraz zaczęłam odmawiać tę koroneczkę i nawet jej nie skończyłam, a burza nagle ustała i usłyszałam słowa:Przez nią uprosisz wszystko, jeżeli to, o co prosisz, będzie zgodne z wolą moją.

 

 1. 1732. Gdy się modliłam za Polskę, usłyszałam te słowa:
 2. Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje.

 

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

31 odpowiedzi na „Fatima,Faustyna i przyszłość Polski.

 1. zenobiusz pisze:

  PAN JEZUS: Matko Moja najmilsza, wiesz, ze Polskę umiłowałem sobie bardzo, lecz postawiłem warunek, aby pozostała Mi wierna. Wiesz także, Moja kochana Matko, że nigdy nie odmówię Twoim modlitwom, lecz rzeczywistość domaga się sprawiedliwości, ponieważ ten naród zdradza Mnie, a co bardzo Mnie smuci, odchodzi również od Ciebie. Zdradzają swoją wiarę, swoje przywiązanie do tradycji, ponieważ ulegli pokusie. Ustanawiają prawa, które nie są Moimi prawami. Dałem im możliwość wyboru drogi wolności, ale jej nie wykorzystali, dlatego wpadli w niewole Zachodu. Jeśli dalej uparci będą, popadną ponownie w niewolę Wschodu. Prawdziwą wolność uzyskają w urzeczywistnieniu Mojego Królestwa i Moich praw.
  Aby mogli się opamiętać, doświadczą Mojej sprawiedliwości i poślę Moich Aniołów, którzy poprzez siły natury, będą przypominać im o Moim zagniewanym Obliczu. W Sprawiedliwości Mojej będę im boleśnie przypominać o Ślubowaniu Narodu, które złożyli tutaj na tym wzgórzu wobec Ciebie, Najukochańsza Matko, gdzie wtedy wzywali Twojej pomocy i miłosierdzia w walce o dochowanie wierności „Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi”. Wiem doskonale, że Ty ich nigdy zawiodłaś.
  Wiedz jednak Moja Matko, że Twoja prośba i Twoje wstawiennictwo za nimi są dla Mnie synowskim zobowiązaniem wobec Twoich modlitw i modlitw tych, którzy przez pokolenia dali świadectwo prawdziwego oddania. WYSŁUCHAM TWOJEJ MODLITWY. TOBIE ODDAŁEM PIECZĘ NAD TYM NARODEM. WEZMĘ Z MOJEGO I DAM TOBIE. LECZ MUSZĄ UPAŚĆ NA KOLANA I PROSIĆ O PRZEBACZENIE. POWIEDZ IM, ŻE POTRZEBA JEST NARODOWEJ MODLITWY WYNAGRADZAJĄCEJ – NIE TYLKO MOJEMU SERCU, LECZ TWOJEMU NIEPOKALANEMU SERCU. POWIEDZ IM, ABY ZJEDNOCZYLI SIĘ NA MODLITWIE, ABY CI, KTÓRZY MOGĄ OFIAROWALI SIĘ ZA WOLNOŚĆ I MOJE KRÓLOWANIE W ICH NARODZIE. TERAZ STALI SIĘ SŁABI I BEZ MOJEJ INTERWENCJI NIE POKONAJĄ ZALEWU ZŁA, KTÓRE PRZYCHODZI ZE WSCHODU I ZACHODU.
  PATRZĄC NA TWOJE ZATROSKANIE, MATKO, NA GARSTKĘ DUSZ OFIARNYCH, WYSŁUCHAM MODLITW I POŚLĘ IM PRZEWODNIKA NA MIARĘ CZASU – LECZ MUSZĄ POZOSTAĆ WIERNI.
  http://www.duchprawdy.com/intronizacja_adam_czlowiek.htm

  Polubienie

 2. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 3. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 4. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 5. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 6. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 7. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 8. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 9. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 10. Pingback: Planet X Nibiru NASA Images Show 5 Orbiting Planets and map of doom of Europe | Zenobiusz

 11. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 12. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 13. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 14. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 15. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 16. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 17. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 18. Wizja pisze:

  …i przyszłość Polski……za chwilę wybory……
  nie zapominajmy o tym >
  ” Osiem lat destrukcji wartości chrześcijańskich i państwa prawa przez rządy Platformy! / ANALIZA/

  Ostatnie osiem lat rządów PO pozwolił zrozumieć dużej części Polaków co miał na myśli Św. Jan Paweł II , mówiąc w 1999 r. w parlamencie III RP:
  „…demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm ”
  http://wpolityce.pl/polityka/267304-osiem-lat-destrukcji-wartosci-chrzescijanskich-i-

  Polubienie

 19. Wizja pisze:

  ……i przyszłość Polski >
  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) potwierdziło odkrycie złoża gazowego w miejscowości Miłosław w powiecie wrzesińskim w woj. wielkopolskim.
  W Polsce nie brakuje złóż gazu ziemnego…………….
  …………….Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo realizowało w pierwszej połowie 2015 roku 27 otworów poszukiwawczych, badawczych, rozpoznawczych i eksploatacyjnych. Odwierty znajdują się na koncesjach zlokalizowanych w Wielkopolsce i na Podkarpaciu.

  Sześć odwiertów poszukiwawczo-rozpoznawczych to odwierty pozytywne, czyli takie w których stwierdzono występowanie złóż gazu ziemnego. Łączne zasoby wydobywalne, odkryte tymi odwiertami, są szacowane na ok. 3,5 mld m3 gazu. Przewidywalna produkcja z tych odwiertów jest szacowana na ok. 80 mln m3 rocznie…………….cd
  http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/kolejne-zloze-gazu-w-wielkopolsce,217465
  ………..płomień palącego się gazu nad otworem wiertniczym wygląda pięknie > ciekawe , kto tym razem i jaką techniką uniemożliwi skuteczne wydobycie i .t.d JAK ZAWSZE ;

  Polubienie

 20. Wizja pisze:

  ……..i przyszłość Polski :
  Czeka gotowy ” kompleksowy program PiS w dziedzinie edukacji. O którym się w ogóle nie rozmawia, chociaż jest on ważny dla prawie każdego Polaka…………../ za mało się mówi ! /
  …………wywiad z posłami Elżbietą Witek i Sławomirem Kłosowskim, współtwórcami edukacyjnego programu PiS. Głównej partii opozycyjnej, która ma szansę na objęcie władzy po wyborach za 3 tygodnie……………>
  Mamy do czynienia z poważną ofertą. I z grupą ludzi, która wie o co chodzi – bo są to praktycy, którzy, inaczej niż obecna szefowa MEN Joanna Kluzik-Rostkowska, w szkołach po prostu kiedyś pracowali. Polskiej szkole potrzeba dobrej rewolucji…………cd
  http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/267345-trzymam-kciuki-za-poslanke-elzbiete-wite
  ………..a to CHOLERNIE ważne , dla uczniów i permanentnie nękanych niepewnością losu zawodowego – nauczycieli

  Polubienie

 21. Wizja pisze:

  ….TERAŹNIEJSZOŚĆ Polski / jeszcze ! /

  Według premier Polacy zgodzili się „zacisnąć pasa” i dzięki temu znaleziono miliardy złotych na podwyżki dla urzędników. Naprawdę, Polacy wyrazili na to zgodę?
  http://niezalezna.pl/71569-kopacz-ma-tupet-polacy-zgodzili-sie-zacisnac-pasa-i-sta
  ……..Kopacz i tak długo zwlekała z ” pobudzaniem ” swojego elektoratu bo przecież większość urzędników to ICH LUDZIE ;

  Polubienie

  • zenobiusz pisze:

   Polubienie

   • Wizja pisze:

    Podobało mi się , kiedy dziękowała Bogu za to , że ” każdy dzień jest inny od poprzedniego” . Zważywszy ,że przydzielano jej na ogół proste acz męczące prace ogrodowe – musiała wykonywać je dosłownie w miłosnym uniesieniu , nie zauważając monotonii i nie czując wyczerpania . Cudna . Kto z nas w codziennej robocie , dziękuje Bogu za to ,że ” każdy dzień jest inny od poprzedniego” .
    Obyśmy się spotkały…kiedyś .

    Polubienie

    • Wizja pisze:

     Oo ! Dziękuję minusińskiemu za utrwalanie we mnie pokory , której mi / być może / brakuje . Co prawda > czasami trudno zrozumieć powód minusa………..ale może jest to minusowanie porządkujące , niejako forma upominania bliźniego .
     No chyba ,że to z przydziału zawodowego . Trudno , potraktuję , jak klapsy Anioła Stróża .

     Polubienie

 22. Wizja pisze:

  Do męskich uzurpatorów > coby się trochę zreflektowali :
  Jezus wydobywa kobiety z cienia. Traktuje je z takim samym szacunkiem jak mężczyzn, pomaga im uwierzyć we własną godność. Chroni ich pozycję w małżeństwie i rodzinie. Kobiety stają się Jego towarzyszkami, nawet uczennicami. On sam czyni z nich świadków swojej misji i orędzia. Odtąd będą miały niezastąpione miejsce w Kościele, zarówno w jego wymiarze domowym, jak i powszechnym………….
  Czy kobieta może pełnić rolę apostoła, czyli świadka posłanego do innych? Otóż tak! To kobiety wyprzedziły samych apostołów w najważniejszym momencie: one jako pierwsze przyszły w poranek wielkanocny do grobu Jezusa i zobaczyły, że jest on pusty! Ujrzały też aniołów, którzy przekazali im radosną nowinę, że Jezus, którego szukają, żyje! Była to nagroda za ich gorliwość i przywiązanie do Jezusa, ale też wyjątkowy wyraz zaufania: stały się pierwszymi świadkami tego, co było tak bardzo nieprawdopodobne – że Jezus zmartwychwstał! Ich zadaniem było zanieść tę dobrą nowinę uczniom Jezusa. Co za wyróżnienie! Co za wyjątkowa misja! Dotąd przecież nikt nie słuchał kobiet, nikt nie traktował ich poważnie w życiu społecznym – a teraz zostały wezwane do tak ważnego zadania. Niestety, uczniowie potraktowali kobiety tak, jak obchodzono się z nimi w męskim świecie: nie uwierzyli im, wydało im się czczą gadaniną to, co opowiadały o pustym grobie, o aniołach i o Jezusie. Niemniej jednak na kartach ewangelii już na zawsze pozostaną pierwszymi świadkami Zmartwychwstałego Pana……………cd
  ks. Dariusz Salamon SCJ
  http://www.katolik.pl/wydobyte-z-cienia,25105,416,cz.html
  ……..ks. Dariusz jest / mimo wszystko / mężczyzną , zatem niezwykle oszczędnie , a nawet „dyplomatycznie” wymienia zasługi kobiet coby nie wprawiać w niepokój standardowych mężczyzn .
  Nno , jakkolwiek ja też niezwykle oszczędnie komentuję art. ks.Dariusza to i tak spodziewam się minusów. Ciekawe ,czy Jezus dałby minus , może patrzy porozumiewawczo i myśli ” do mnie ” – Wytrzymaj ! Będzie dobrze.

  Polubienie

 23. Wizja pisze:

  ……i przyszłość Polski >
  Dwa dni temu pisaliśmy, że liczba Polaków, którzy wyjechali za granicę, rośnie i przekroczyła już 2,3 mln osób. Ale wkrótce może ich być dużo więcej, bo kolejne 3 mln zamierzają wyemigrować w przyszłym roku – wynika z badania instytutu Millward Brown. Ludzie wyjeżdżają z kraju, bo nie widzą tu perspektyw. – Pensje Polaków muszą wzrosnąć, bo ubywa rąk do pracy – alarmują eksperci…………….
  http://niezalezna.pl/71719-trzy-miliony-polakow-chca-wyjechac-z-kraju

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.