Łukaszenka: Rosyjska baza lotnicza na Białorusi nie jest potrzebna.!!!Лукашенко: Российская авиабаза Беларуси не нужна


http://www.belaruspartisan.org/politic/322565/

Z wojskowego punktu widzenia, wprowadzenie do rosyjskiej bazy lotniczej na Białorusi nie ma potrzeby Białorusi lub stronie rosyjskiej, Łukaszenka powiedział, podkreślając, że głównym zadaniem – jest zapobieganie destabilizacji kraju.

 

Łukaszenka: Rosyjska baza lotnicza na Białorusi nie musi
Przemawiając w piątek na spotkaniu dowodzenia operacyjnego Sił Zbrojnych Białorusi,
Łukaszenka zauważyć, że w czasie pokoju na Białorusi są patrolowane przez siły obrony powietrznej, w ramach której znajduje się również elementem rosyjskiego. Na lotnisku w Baranowiczach, załogi Białoruś są codzienne MiG-29 i Su-27 rosyjski, donosi  Belta.
„Oni są z problemem ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej radzenia sobie, w tym ochrony Federacji Rosyjskiej” – powiedział.
„Nie ukrywamy, że w przypadku napadanie wojskowych przeciwko Białorusi, wliczane Rosji, będą stosowane wspólne regionalne ugrupowanie wojsk. Tak więc, oprócz naszych sił zbrojnych, zgodnie z planem, to nie jest też tajemnicą, być rozmieszczone duże siły armii rosyjskiej w tym znaczną liczbę rosyjskiego lotnictwa Jednak w przypadku konfliktu lub konflikt zbliża,. „- powiedział Łukaszenka.
Dodał, że dla tego lotnisk na Białorusi są w dobrym stanie i gotowy do podjęcia setki samolotów, w tym Federacji Rosyjskiej w celu zapewnienia ochrony interesów Rosji i Białorusi.
„To wywołało szum w mediach jest, jak sądzę, czysto polityczny charakter” – powiedział Łukaszenka. Według niego, w przypadku umieszczenia rosyjskiej bazy wojskowej na terytorium Białorusi Białoruś, podobnie jak Rosja, będzie miał więcej wad niż zalet.
Jednak Łukaszenka podkreślił, że Białoruś musi stale doskonalić system obrony kraju, w tym terytorialny i nie można przeciągać do „gry mięśniowej” zachodnich i wschodnich sąsiadów.
„Jako głowa państwa, nie widzę żadnego powodu, aby się wciągnąć w mięśniach gry naszych sąsiadów wschodnich i zachodnich – powiedział. – To nie jest czas, i to nie jest konieczne, jest to konieczne do prowadzenia prawdziwej obrony, a nie ostentacyjny I tu jesteśmy gotowi z Rosją na żadnym.. Wydarzenie „.
„Jeśli chodzi o przeciwdziałaniu współczesnych zagrożeń i wyzwań, musimy polegać przede wszystkim na własną rękę nikt nigdy nie mieliśmy.” Wstrząsnąć „, jeśli nie stworzymy warunki dla tego” – powiedział.
„Rozejrzyj Nie nowoczesny konflikt nie rozpoczął inwazję wojsk obcych na terytorium państwa Teraz stosuje bardziej subtelnych metod oddziaływania, ale scenariusz jest taki sam -.. Zniszczenia państwa od wewnątrz – powiedział Łukaszenka. – Dlatego głównym zadaniem jest w celu zapewnienia stabilności społecznej i politycznej w kraju, aby uniknąć chaosu i destabilizacji. „
Łukaszenka wspomniał również, że niepokojący trend rosnący wpływ procesów geopolitycznych, „różne podmioty niepaństwowe destrukcyjne skrzydło” i konfrontacji na globalnym polu informacyjnym, w jego opinii, nie jest gorsza od intensywności rzeczywistej walki
Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na kontynencie, jest pewien, Łukaszenka, winę Stanów Zjednoczonych. Według niego, głównym efektem destabilizacji na bezpieczeństwo w Europie nadal ma chęć do USA i ich sojuszników, aby umocnić swoją wiodącą rolę w nowoczesnym porządku świata.
Według niego, przywództwo polityczne tych krajów dąży do maksymalizacji wyimaginowanego zagrożenia ze Wschodu do otrzymania dywidendy w postaci rozmieszczenia dodatkowych wojsk NATO, a także na modernizację istniejących i tworzenie nowej infrastruktury wojskowej.
„Dlatego bardzo ważne jest, aby zobaczyć ukraiński kierunek, bo w kierunku zachodnim i północno-zachodniej, a więc mamy wystarczająco dużo problemów” – powiedział Łukaszenka.
Zauważył, że taka działalność Stany Zjednoczone, aby poprawić swoje możliwości militarne w regionie naruszyć istniejącą równowagę sił. „Ma to negatywny wpływ na stosunki amerykańsko-rosyjskich, ale także źródło zagrożenia militarnego dla Białorusi nie tylko” – powiedział.
Nie brakowało przez Łukaszenkę i temat podwójnych standardów w polityce międzynarodowej.
„Pod fałszywymi hasłami zagrożeń dla światowej społeczności i pretekstów do nałożenia” demokrację „zniszczone Irak i Libia Afryka Północna i Bliski Wschód zanurza się w chaosie.” – Powiedział Łukaszenka.
Według niego, bezprecedensowy wyrafinowania w ich kroki są podejmowane przeciwko Syrii. Tak więc, według niego, jest oczywiste, że podwójne standardy konsekwentnie dominują polityce światowej, a wyniki tej „demokratyzacji” notorycznie.
Dziś miliony imigrantów zalane kontynent europejski, który stał się poważne problemy międzynarodowe.
С военной точки зрения размещение российской авиабазы на территории Беларуси не нужно ни белорусской, ни российской стороне, заявил Лукашенко, подчеркнув, что главная задача – это не допустить дестабилизации внутри страны.
Выступая в пятницу на оперативном сборе командного состава Вооруженных Сил Беларуси,
Лукашенко отметил, что в мирное время в Беларуси есть дежурные силы ПВО, в составе которых имеется и российский компонент. На аэродроме в Барановичах ежесуточно находятся белорусские экипажи МиГ-29 и российских Су-27, передает БелТА.
„Они со своей задачей по охране госграницы в воздушном пространстве справляются, в том числе в интересах защиты Российской Федерации”, – сказал он.
„Мы не скрываем, что в случае развязывания военной агрессии против Беларуси, считай и против России, будет применена совместная региональная группировка войск. А значит, кроме наших Вооруженных Сил, по плану, это тоже не секрет, в страну будут переброшены крупные силы российской армии, в том числе значительное количество российской авиации. Но в случае конфликта или назревающего конфликта”, – подчеркнул Лукашенко.
Он добавил, что для этого аэродромы в Беларуси содержатся в нормальном состоянии и готовности принять сотни самолетов, в том числе и Российской Федерации для обеспечения защиты России и Беларуси.
„То есть поднятая шумиха в средствах массовой информации носит, я считаю, чисто политический характер”, – заявил Лукашенко. По его мнению, в случае размещения российской базы на белорусской территории Беларусь, как и Россия, будет иметь больше минусов, чем плюсов.
Вместе с тем Лукашенко подчеркнул, что Беларуси необходимо постоянно совершенствовать систему обороны страны, в том числе и территориальную, чтобы не быть втянутой в „игру мускулами” западных и восточных соседей.
„Как глава государства я не вижу смысла быть втянутыми в игру мускулами наших западных и восточных соседей, – сказал он. – Не время, и это не нужно. Нужно заниматься реальной обороной, а не показушной. И вот тут мы готовы с Россией на любые мероприятия”.
„В плане противодействия современным вызовам и угрозам надо рассчитывать прежде всего на собственные силы. Никто и никогда нас не «раскачает», если мы сами не создадим для этого предпосылки”, – уверен он.
„Посмотрите вокруг. Ни один современный конфликт не начинался вторжением иностранных армий на территорию того или иного государства. В настоящее время применяются более изощренные способы воздействия, но сценарий один и тот же – развалить государство изнутри, – отметил Лукашенко. – Поэтомуглавная задача состоит в том, чтобы обеспечить социально-политическую стабильность внутри страны, не допустить хаоса и любой дестабилизации обстановки„.
При этом Лукашенко обмолвился о том, что угрожающей тенденцией стало усиление влияния на геополитические процессы „различных негосударственных субъектов деструктивного толка”, а противоборство на мировом информационном поле, по его мнению, по интенсивности не уступает реальным боевым действиям
Что же касается безопасности на континенте, то, как уверен Лукашенко, во всем виноваты США. По его словам, основное дестабилизирующее влияние на безопасность в Европе по-прежнему оказывает стремление США и их союзников закрепить за собой ведущую роль в современном мироустройстве.
„Именно в этом контексте следует рассматривать прогрессирующую милитаризацию региона, – цитирует Лукашенко БелТА. – Примерами этому являются создание оперативных штабов НАТО в странах Балтии и Польши, наращивание военного присутствия, в том числе американского ядерного оружия, в европейских государствах”.
По его мнению, политическое руководство этих стран стремится максимально использовать мнимую угрозу с Востока для получения дивидендов в виде развертывания дополнительных воинских контингентов НАТО, а также для модернизации существующих и создания новых объектов военной инфраструктуры.
„Вот поэтому очень важно видеть украинское направление, потому что на западном и северо-западном направлении у нас и так проблем хватает”, – подчеркнул Лукашенко.
Он заметил, что такая активность США по совершенствованию своего военного потенциала нарушает сложившийся в регионе баланс сил. „Это не только оказывает негативное влияние на российско-американские отношения, но и является источником военной угрозы для Беларуси”, – считает он.
Не обошел своим вниманием Лукашенко и тему двойных стандартов в мировой политике.
„Под фальшивыми лозунгами об угрозах мировому сообществу и надуманными предлогами для насаждения „демократии” уничтожены Ирак и Ливия. Северная Африка и Ближний Восток погружены в хаос”, – подчеркнул Лукашенко.
По его мнению, беспрецедентные по своей изощренности шаги предпринимаются против Сирии. Таким образом, по его словам, очевидно, что двойные стандарты неизменно доминируют в мировой политике, а итоги подобной „демократизации” печально известны.
Сегодня миллионы мигрантов хлынули на европейский континент, что стало острейшей международной проблемой.

 

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

23 odpowiedzi na „Łukaszenka: Rosyjska baza lotnicza na Białorusi nie jest potrzebna.!!!Лукашенко: Российская авиабаза Беларуси не нужна

 1. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 2. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 3. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 4. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 5. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 6. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 7. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 8. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 9. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 10. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 11. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 12. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 13. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 14. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 15. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 16. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 17. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 18. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 19. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 20. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 21. zenobiusz pisze:

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.