Desperaci ,czy usiłowanie doprowadzenia do zamachu stanu ???


CU7q5yVVEAASs4c

CU7F8fWVEAA8h25

http://www.arslege.pl/kodeks-karny/k1/s195/

 

Kodeks karny


Dz.U.1997.88.553 – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

Rozdział XVII. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 127. Zamach stanu

§ 1. Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
§ 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Art. 128. Zamach na organ konstytucyjny RP

§ 1. Kto, w celu usunięcia przemocą konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
§ 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 3. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 129. Zdrada dyplomatyczna

Kto, będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją, działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 130. Szpiegostwo

§ 1. Kto bierze udział w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Kto, biorąc udział w obcym wywiadzie albo działając na jego rzecz, udziela temu wywiadowi wiadomości, których przekazanie może wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
§ 3. Kto, w celu udzielenia obcemu wywiadowi wiadomości określonych w § 2, gromadzi je lub przechowuje, wchodzi do systemu informatycznego w celu ich uzyskania albo zgłasza gotowość działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 4. Kto działalność obcego wywiadu organizuje lub nią kieruje,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

Art. 131. Klauzula niekaralności

§ 1. Nie podlega karze za usiłowanie przestępstwa określonego w art. 127 zamach stanu, § 1, art. 128 zamach na organ konstytucyjny RP, § 1 lub w art. 130szpiegostwo, § 1 lub 2, kto dobrowolnie poniechał dalszej działalności i ujawnił wobec organu powołanego do ścigania przestępstw wszystkie istotne okoliczności popełnionego czynu; przepis art. 17 niekaralność dobrowolnego odstąpienia od przygotowania, § 2 stosuje się odpowiednio.
§ 2. Nie podlega karze za przestępstwo określone w art. 128 zamach na organ konstytucyjny RP, § 2, art. 129 zdrada dyplomatyczna, lub w art. 130 szpiegostwo, § 3, kto dobrowolnie poniechał dalszej działalności i podjął istotne starania zmierzające do zapobieżenia popełnieniu zamierzonego czynu zabronionego oraz ujawnił wobec organu powołanego do ścigania przestępstw wszystkie istotne okoliczności popełnionego czynu.

Art. 132. Dezinformacja

Kto, oddając usługi wywiadowcze Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadza w błąd polski organ państwowy przez dostarczanie podrobionych lub przerobionych dokumentów lub innych przedmiotów albo przez ukrywanie prawdziwych lub udzielanie fałszywych wiadomości mających istotne znaczenie dla Rzeczypospolitej Polskiej,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 134. Zamach na życie Prezydenta

Kto dopuszcza się zamachu na życie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Art. 135. Czynna napaść lub znieważenie Prezydenta

§ 1. Kto dopuszcza się czynnej napaści na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Kto publicznie znieważa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 136. Czynna napaść lub znieważenie przedstawiciela obcego państwa

§ 1. Kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dopuszcza się czynnej napaści na głowę obcego państwa lub akredytowanego szefa przedstawicielstwa dyplomatycznego takiego państwa albo osobę korzystającą z podobnej ochrony na mocy ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dopuszcza się czynnej napaści na osobę należącą do personelu dyplomatycznego przedstawicielstwa obcego państwa albo urzędnika konsularnego obcego państwa, w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 3. Karze określonej w § 2 podlega, kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej publicznie znieważa osobę określoną w § 1.
§ 4. Kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej publicznie znieważa osobę określoną w § 2,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 137. Publiczne znieważanie znaku lub symbolu państwowego

§ 1. Kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwa obcego, wystawione publicznie przez przedstawicielstwo tego państwa lub na zarządzenie polskiego organu władzy.

Art. 138. Zasada wzajemności

§ 1. Przepisy art. 136 czynna napaść lub znieważenie przedstawiciela obcego państwa oraz art. 137 publiczne znieważanie znaku lub symbolu państwowego § 2 stosuje się, jeżeli państwo obce zapewnia wzajemność.
§ 2. Przepisy art. 127 zamach stanu, art. 128 zamach na organ konstytucyjny RP,art. 130 szpiegostwo oraz art. 131 klauzula niekaralności stosuje się odpowiednio, jeżeli czyn zabroniony popełniono na szkodę państwa sojuszniczego, a państwo to zapewnia wzajemność.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

38 odpowiedzi na „Desperaci ,czy usiłowanie doprowadzenia do zamachu stanu ???

 1. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 2. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 3. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 4. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 5. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 6. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 7. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 8. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 9. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 10. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 11. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 12. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 13. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 14. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 15. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 16. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 17. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 18. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 19. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 20. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 21. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 22. zenobiusz pisze:

  Węgierskie władze poinformowały, że dwaj zatrzymani w mijającym tygodniu mężczyźni przyznali się do planowania zamachu na członków rządu. Przy zatrzymanych znaleziono broń wyposażoną w tłumiki – informuje serwis Daily News Hungary.

  O sprawie poinformowali w piątek przedstawiciele węgierskiego MSW. Według nich w czasie przesłuchań mężczyźni twierdzili, że należą do organizacji, którą nazywali „Armią”. Nie ujawniono nazwiska polityka, który miał być ich celem. Jak powiedział węgierski minister spraw wewnętrznych Sandor Pinter, zatrzymani chcieli użyć broni, by „rząd oddał władzę”. Obaj uznawali się za rewolucjonistów, zaś obecne węgierskie władze za „zdrajców”. Nie podano więcej szczegółów na temat tej sprawy.

  Polubienie

 23. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 24. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 25. Wizja pisze:

  Smoleńsk jest i będzie aktualny :
  Prof. Witakowski: Wybuchy w Smoleńsku? Deformacja szczątków i ich dyslokacja jednoznacznie wskazują, jaki był przebieg tragedii. NASZ WYWIAD……..
  ……….Prof. Piotr Witakowski, organizator Konferencji Smoleńskich: Mówiłem o tym w czasie referatu wprowadzającego do IV Konferencji Smoleńskiej. To pozostaje w mocy i jest aktualne. Wszystkie badania, jakie były prowadzone, bez względu na gruncie jakiej nauki się toczyły, są zgodne. W tym wystąpieniu mówiłem także o dowodach rozstrzygających. Na te dowody nie mogła mieć wpływu strona rosyjska. One dotyczą deformacji szczątków i ich dyslokacji. Jeśli się je przeanalizuje, to one jednoznacznie wskażą na to, jaki był przebieg tragedii. Wybuch staje się oczywisty.
  Jeśli wybuch, to zamach? Coś więcej można powiedzieć?……………………….cd
  http://wpolityce.pl/smolensk/273553-prof-witakowski-wybuchy-w-smolensku-deformacja-szczatkow-i-ich-dyslokacja-szczatkow-i-ich-dyslokacja-jednoznacznie-wskazuja-jaki-byl-prze

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.