Szybka Intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla Polski ,jest możliwa. !!!!


Tekst zamieszczałem już kilka razy,na razie bez specjalnego odzewu.Miast tego pojawiły się jakieś absurdalne drwiny,dwa moje blogi zniszczono,ale idea niech nie zaginie.

Intronizacja ,bez kokieterii,czasu coraz mniej…

Poniższe słowa brzmią jak testament,zmarłego Ojca Jana Mikruta.

W tym wyjaśnieniu kluczowa rolę ma słowo „autonomia”.
 Kościół i państwo to dwie różne rzeczywistości autonomiczne. Kierują się swoimi prawami i mają swoje własne pola, zakresy, w które nie mogą nawzajem ingerować.
W historii Kościoła i państw, takim polem była władza, przenikanie się wpływów. Królowie, władcy świeccy często uzurpowali sobie władzę decydowania o sprawach Kościoła, z kolei władza kościelna przenikała struktury państwowe. /walka o inwestyturę/. Dziś ten problem został na tyle jasno postawiony i rozstrzygnięty w Kościele, że praktycznie nie powinno być wątpliwości, co należy do Kościoła, a co do władzy państwowej /politycznej/. Jest autonomia Kościoła i państwa. Kościół nie ustanawia praw państwowych, ani nie tworzy struktur państwowych, z kolei państwo nie powinno przejmować tych funkcji, które należą do Kościoła.
Tu dotykamy istoty problemu intronizacji związanej z Osobą Jezusa Chrystusa, Jego Boskiego Serca. Państwo, struktury państwowe nie są kompetentne, aby w tej sprawie podejmować decyzje. Zresztą, te decyzje byłyby narażone na zmiany w zależności od tego, kto znalazłby się u władzy. Jedna mogłaby dokonywać intronizacji, następna podejmować decyzje przeciwne.Takie decyzje leżą w kompetencjach Kościóła, co nie znaczy, że nie mogą w nich uczestniczyć osoby reprezentujące państwo i ich organy /władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza/.
Inicjatywa takich działań może wychodzić albo od Kościoła, albo od władzy świeckiej, jednak działanie kościelne ma być decyzją Kościoła, a osoby reprezentujące państwo uczestniczą w nich jako zaproszone przez Kościół.

 Służebnica Boża nazwała to bardzo precyzyjnie:

Aktu Intronizacji ma dokonać Prymas z rządem.

 

Gdy więc parlament podejmuje decyzje o charakterze kościelnym, przekracza swoje kompetencje. Takie działanie, kierowanie nawet najszlachetniejszymi pobudkami przynosi szkodę sprawie intronizacji i nie ma pożytecznego przełożenia na to dzieło.

Czym innym jest decyzja opowiedzenia się za wartościami chrześcijańskimi i krzyżem Jezusa Chrystusa. W tym względzie ludzie władzy mają nie tylko prawo, ale i obowiązek stanąć w obronie wartości i krzyża, znaku zbawienia i te decyzje nie wykraczają poza ich kompetencje, jako ludzi wiary i kultury chrześcijańskiej. Wynika to z obowiązku sumienia.
Natomiast Akty religijne,

nadawanie tytułów Jezusowi należy nie do państwa,

lecz do władzy Kościoła.

Należałoby uczynić wszystko, aby Polacy, Jezusa, Jego Boskie Serce uczynili dla siebie najważniejszym punktem odniesienia, ale 

Aktu Intronizacji, jako Aktu Kościoła nie mogą dokonać instytucje państwowe, lecz Kościół z udziałem władzy państwowej.”

Prawdy to tak oczywiste ,że tylko ślepy może ich nie widzieć.Tak więc wszelkie inicjatywy ,głosowania tej kwestii w Sejmie należy uznać za dowód politycznej głupoty,jeśli nie świadomej dywersji,zmierzającej do ośmieszenia ideii Intronizacji.
Jest oczywistym,że wrogowie Chrystusa a więc i Polski ,są przerażeni perspektywą dokonania aktu uroczystej Intronizacji,zgodnej w wizją Rozalii Celakówny.
Robią więc,i będa robili wszystko by do niej nie dopuścić.!!!
To jedna z zaobserwowanych lini postępowania,obok sporów co do znaczenia słów Jezusa.Jak zauważyłem,i co jest powszechnie wiadome,

Intronizacja Serca Jezusowego ,została

przeprowadzona w Polsce dwukrotnie,przed

dniem,gdy

Jezus objawił swoją wolę Rozalii.

Jest więc oczywiste,że nie chodzi mu o powtórzenie

tego aktu,a o coś zgoła innego.

Pozostają preteksty teologiczne,co do których też ,istnieje wiedza,pozwalająca je odrzucić ,jako oczywistą dywersję ,niezależnie od tego ,kto je głosi.
“13 czerwca 2009 roku, w obecności nuncjusza papieskiego arcybiskupa Luigi Bonazzi i wikariusza generalnego biskupa Juozasa Tunaitisa mer rejonu Maria Rekść odczytała Akt Intronizacji Chrystusa Króla podczas uroczystości jubileuszowych w mejszagolskim kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Fundatorami tego kościoła byli król Władysław Jagiełło i św. królowa Jadwiga.
Wydarzenie to zostało wpisane w obchody milenijne pierwszej pisemnej wzmianki o Litwie, związanej z chrześcijaństwem. Dotyczy podróży misyjnej św. Brunona Bonifacego, misjonarza Węgrów, Pieczyngów, Słowian i Bałtów.
W roku bieżącym Litwa obchodzi swoje tysiąclecie. Wkroczenie Litwy do pisemnej historii świata jest powiązane z chrześcijaństwem. Od ponad 600 lat, od przyjęcia w 1387 roku chrztu, jest krajem katolickim. Wiara na tej ziemi przetrwała ponad 6 stuleci mimo różnych zagrożeń.
Wraz z odzyskaniem niepodległości Litwa była ofiarowana Najświętszemu Sercu Jezusowemu na Placu Katedralnym, przy udziale przedstawicieli Rządu oraz hierarchów Kościoła. Akt ten udzielił wszelkich łask dla wszystkich mieszkańców Litwy.

MaRo/Kurierwilenski.lt/Tygodnik.lt

Widzimy więc ,że po pierwsze, Litwa po poświęceniu Sercu Jezusowemu,wraz z odzyskaniem jej niepodległości.

dokonała  niedawno Intronizacji Chrystusa,w obecności nuncjusza apostolskiego.

Jednym słowem,argumenty,że nie wiadomo jakie jest w tej sprawie stanowisko  Benedykta XVI są także wprowadzaniem wiernych w błąd,i to z pełna premedytacją.

Wiemy,że nie tylko Rozalia Celakówna ,słyszy ponaglenia do Intronzacji ,jako jedynej szansy ratunku dla Polski.Poza nachalnymi fałszywymi objawieniami,mającymi na celu antagonizować czcicieli i ośmieszać całą Ideę,w wielu ,objawieniach prywatnych powtarza się to samo ,wręcz żądanie.

Czasu jest coraz mniej.

Niektóre wizje ,pokazują scenę Intronizacji ,wśród ruin .

Mamy szansę zmienić to ,jedynie niezwłoczną jednolitą akcją wszystkich środowisk którym droga jest Polska.Możemy wspólnie dokonać

ostatniego już “Cudu nad Wisłą.”

Pamiętajmy ,proroctwa i objawienia,nie są wyrokiem,ich spełnienie się zależy od zachowania ludzi.

W 1938 r. Rozalia Celakówna usłyszała:

“Za grzechy i zbrodnie popełniane przez ludność na całym świecie ześle Pan Bóg straszne kary. (…)

Ostoją się tylko te państwa, w których będzie Chrystus królował. Jeżeli chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić Intronizację we wszystkich państwach i narodach na całym świecie. (…) Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu”.

 
 
KUNEGUNDA SIWIEC

1943

Matka Boża (3 maja):
Przyszedł czas na powstanie Polski. Ja będę Królową, a Syn mój będzie obwołany Królem.
P an Jezus: Dam ci krzyż, a przez przyjęcie go w spokoju,  pomożesz Mi w zbawianiu dusz. Bądź cierpliwa.  Udzielę ci większych łask po tym krzyżu. Gdy całkowicie oderwiesz się od spraw doczesnych,  każde tętno serca będzie Mi oddawać miłość. Wszystko, cokolwiek będziesz czynić, zamieni się w miłość.  Polska będzie moim królestwem. Będzie wielka, będzie dobra i radość Mi sprawiać będzie.
29 VI 1944 r.)
Matka Boża: Niedziela palmowa Polacy dlatego tak dzielnie się biją, że czczą mnie, a ja upraszam im u Syna mojego odwagę i dzielność

Kunegunda Siwiec, nazywana Kundusią, to świecka karmelitanka ze wspólnoty wadowickiej, która zmarła w opinii świętości w 1955 r.
Od 1942 r. ks. Bronisław Bartkowski, kapelan sióstr zmartwychwstanek i kierownik duchowy Kundusi, rozpoczął notowanie jej Nadprzyrodzonych oświeceń, tj. rozmów, jakie prowadziła z Panem Jezusem, z Matką Bożą i ze świętymi.

Jakże znamienne dwa cytaty.Zapowiedź królowania nad Polską Jezusa,jest potwierdzeniem jedynej możliwej interpretacji przesłania dla Rozalii Celakówny.To jest skierowane  do Polskiego Kościoła.
Drugi cytat,powinien zapaść w pamięć świeckich.
“Polacy dzielnie się biją” nie tylko modlą się ,ale dzielnie się biją.To przesłanie ,do walki politycznej ,o jak najbardziej polski Rząd,więc obok krucjaty Różańcowej i modlitw ,za dezyzje Episkopatu,każdy Polak powinien zająć jednoznaczną postawę polityczną.
Jeśli ktoś myśli ,że Jezus jako Król rozwiąże wszystkie nasze problemy ,błądzi,albo nie zna historii.
Modlitwa i czyn,modlitwa i praca,modlitwa i walka.Dopokąd jeszcze mamy szansę.Nasi przodkowie
szablą bronili Chrześcijaństwa ,nie tylko modlitwą. !!!

Tekst zamieszczałem już kilka razy,na razie bez specjalnego odzewu.Miast tego pojawiły się jakieś absurdalne drwiny,dwa moje blogi zniszczono,ale idea niech nie zaginie.

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

12 odpowiedzi na „Szybka Intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla Polski ,jest możliwa. !!!!

 1. Wizja pisze:

  Jeżeli mamy do czynienia z inwazją , która ma docelowo zniszczyć innowierców / chrześcijan , TO POMYŚLMY, DLACZEGO IMIGRANCI NAPRAWDĘ UNIKAJĄ POLSKI :
  Czy odstraszają ich marne widoki socjalne i niski poziom życia ? Nie wydaje mi się. Jeśli istotnie płyną do Europy na fali nienawiści religijnej , a z jakiegoś powodu ” skręcają” od nas na zachód – i to biegiem oraz milczkiem , to może oznaczać , że przeraża ich SIŁA OBECNOŚCI JEZUSA I MARYJI w naszym kraju , nad naszym narodem. Nie bieda płoszy najeźdźców tylko nieznośne natężenie ŚWIATŁA BOŻEGO.
  Czy takie przypuszczenie jest zuchwałością w pojmowaniu MIŁOSIERDZIA BOŻEGO ?

  Polubienie

 2. Jarek Kefir pisze:

  Po co intronizacja żyda na krula Polski? Ja wolałbym by królem został Andrzej Duda lub najlepiej Jarosław Kaczyński! Poza tym polskie prawo mówi jasno: ważnych funkcji publicznych (a więc króla) nie może pełnić osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądowym.

  Polubienie

 3. Wizja pisze:

  Z sądów znika „Gazeta Wyborcza”, „Newsweek” i „Polityka” >
  Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki rozesłał do sądów apelacyjnych zatwierdzony katalog tytułów prasowych, które mogą zostać zakupione. Wynika z niego, że „Gazeta Wyborcza”, „Newsweek”, czy „Polityka” zostały usunięte z dotychczasowej listy, a zastąpiły je m.in. „Nasz Dziennik”, „Rzeczpospolita”, „W Sieci” oraz „Do rzeczy”……………
  http://telewizjarepublika.pl/z-sadow-znika-quotgazeta-wyborczaquot-quotnewsweekquot-i-quotpolitykaquot,28255.html

  Polubienie

  • Wizja pisze:

   Newsweek puszczał takie teksty : ”
   6 stycznia 2016 17:25
   ” Może więc niechże już ta Polska zdechnie, będzie nam wszystkim trochę lżej – pisze publicysta ‚Newsweeka” Dawid Karpiuk. Do słów dziennikarza odniósł się Wojciech Wybranowski z tygodnika „Do Rzeczy”: Mam nadzieję, że dane będzie mi spotkać kiedyś autora tego tekstu. I potraktować go z całym szacunkiem na jaki zasłużył. Jak Korwin Boniego…………..
   otnewsweekaquot-skonczmy-z-ta-polska-niechze-juz-ta-polska-zdechnie,28105.html
   ………….jak tu prowadzić młodzież taką dziennikarską kołowacizną ;

   Polubienie

 4. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 5. Wizja pisze:

  Nieoczekiwany głos „Zielonych” ws. Polski. Reinhard Buetikofer upomina Niemców: „Należy wystrzegać się butnej postawy”………….CD
  http://wpolityce.pl/swiat/277867-nieoczekiwany-glos-zielonych-ws-polski-reinhard-buetikofer-upomina-niemcow-nalezy-wystrzegac-sie-butnej-postawy

  Polubienie

 6. Wizja pisze:

  Incydenty dające nadzieję :
  Byli parlamentarzyści popierają prezydenta Dudę i rząd. „Oczekujemy przywrócenia normalności”
  ……………….. Posłowie, senatorowie, ministrowie i premier Rzeczypospolitej Polskiej poprzednich kadencji napisali list w którym wyrażają poparcie dla działań Andrzeja Dudy i rządu Beaty Szydło.

  Parlamentarzyści piszą na wstępie, że wyrażają pełne poparcie dla Prezydenta Andrzeja Dudy i rządu Prawa i Sprawiedliwości, kierowanego przez Premier Beatę Szydło. Zaznaczają, że wybrani oni zostali przez Naród w demokratycznych wyborach.

  „Oczekujemy zmiany konstytucji, przywrócenia normalności w wymiarze sprawiedliwości, w szkolnictwie i gospodarce, przywrócenia prawdy w mediach, umocnienia roli i pozycji polskiej rodziny, obrony polskiej ziemi, zapewnienia bezpieczeństwa Polsce i Polakom, dbałości o moralne fundamenty narodu oparte na polskiej tradycji i wzmocnienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej” 
  

  http://niezalezna.pl/74861-byli-parlamentarzysci-popieraja-prezydenta-dude-i-rzad-oczekujemy-przywrocenia-normalnosci

  Polubienie

 7. zenobiusz pisze:

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.