Ukraiński extrasens o naturze trzęsienia ziemi w Mariupolu.


Украинский маг рассказал о землетрясении в Мариуполе

Украинский маг рассказал о землетрясении в Мариуполе

Украинский маг сказал, что недавнее землетрясение в Мариуполе — это последствия «большого выброса отрицательных эмоций», накопившихся в этом регионе за время войны на Донбассе. Также он заявил, что сейчас Донбасс продуцирует «неблагоприятные излучения», которые также способствуют повышенному градусу конфликтности, рассказал маг ведической традиции Игорь Мехеда передает Обозреватель.

Отвечая на вопрос о причинах землетрясения в Мариуполе, он заметил: «Это вопрос спорный, потому что наука до конца не доказала такую взаимосвязь, но можно найти определенные совпадения в истории. Например, перед распадом Советского союза на Кавказе были вооруженные конфликты. Через какое-то время после их начала произошло мощное землетрясение в Спитаке (7 декабря 1988 года в Спитаке интенсивность землетрясения составляла 9-10 баллов. – Ред.). Несколько землетрясений под закат Союза случилось также в тех местах, где начинались конфликты».

«То же самое происходило на севере Мексики в 1990-х годах, когда имело место сильное противостояние местного населения, наркомафии и армии», — добавил он

Как пояснил маг, «причиной необъяснимой агрессивности, неадекватности, — в данном случае – сепаратистов на Донбассе, — может быть влияние из глубин земли, то есть неблагоприятная энергетика, которая предшествует сильным землетрясениям и тектоническим сдвигам. Она начинает действовать на людей задолго до того как происходят тектонические катастрофы» — «сначала люди начинают вести себя неадекватно, а потом случается катастрофа».

Он сказал, что большая часть Донбасса продуцирует разрушительные излучения. «В большинстве сегодняшних населенных пунктов Донбасса скифы не делали никаких поселений и старались там не селиться, потому что там в глубине земли существуют разломы, и из глубины земли идет очень мощная энергия», — сказал он.

generał-KGB-Copy
Extrasens mówi o trzęsieniu ziemi w Mariupolu
Ukraińska mag powiedział, że niedawne trzęsienie ziemi w Mariupol – konsekwencje „wielkiego uwolnienia negatywnych emocji”, które nagromadziły się w regionie Donbasu w czasie wojny. Powiedział też, że obecnie produkuje Donbass „niekorzystnym świetle”, które również przyczyniają się do wzrostu stopnia konfliktu, powiedział mag tradycji wedyjskiej Igor Mekheda donosi obserwator.

Pytany o przyczyny trzęsienia ziemi w Mariupol, powiedział: „Jest to sprawa dyskusyjna, ponieważ nauka nie jest w pełni udowodnił ten związek, ale to jest możliwe znalezienie pewnych zbiegów okoliczności w historii. Na przykład, na Kaukazie były konflikty zbrojne przed upadkiem Związku Radzieckiego. Po pewnym czasie od rozpoczęcia potężnego trzęsienia ziemi w Spitak (7 grudnia 1988 w Spitak intensywności trzęsienia ziemi było 10/09 – red.) .. Kilka trzęsienia ziemi pod zachodzie słońca Unii stało się w tych miejscach, gdzie rozpoczęły się konflikty. ”

„To samo stało się w północnym Meksyku w 1990, kiedy nie było silny sprzeciw miejscowej ludności, handlarzy narkotyków i wojska” – dodał

Jak wyjaśnił maga, „przyczyną niewyjaśnionego agresji, niedoskonałości, – w tym przypadku – w separatystami Donbas – może być efektem głębi ziemi, która jest niekorzystna energia, która jest poprzedzona silnym trzęsieniu ziemi i tektonicznych przesunięć. Zajmuje wpływ na ludzi na długo przed tektonicznej miejsce katastrofy „-” pierwsi ludzie zaczynają zachowywać się źle, a potem zdarzy się katastrofa „.

Powiedział, że większość z Donbasu wytwarza promieniowanie niszczące. „Większość dzisiejszych osiedli Donbass Scytowie nie dokonywała rozliczeń i starał się tam osiedlić, bo nie ma w głębi ziemi, są błędy, a z głębi ziemi jest bardzo potężnym energii” – powiedział.

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.