2 miliony ludzi w rejonie Czelabińska otrzymało śmiertelne dawki rutenu-106 i są skazane na całkowite wyginięcie. Ukraina również ucierpi


Odwołanie się do tekstu z informacjami na temat możliwych konsekwencji niedawnego strasznej katastrofy nuklearnej w regionie Czelabińska w Rosji ( państwo faszystowskie , uznane przez Radę Najwyższą 27.01.15 agresorem kraju) złożył dzisiaj w swoim Facebooku znanego rosyjskiego dziennikarza i publicysty Aleksandr Sotnik.

Pisze Vladimir Bass

Teraz o samej katastrofie. Trochę o nieszkodliwym rutenie-106 (ruten odkrył profesor Uniwersytetu Kazańskiego Karl Klaus w 1844 r. I nazwany imieniem Rosji, uśmiechem losu i gorzką ironią historii).

Ruten-106 (Ru-106) jest radionuklidem (tj. Atomem o niestabilnym jądrze podatnym na nieuprawnioną transformację (rozpad promieniotwórczy), któremu towarzyszy promieniowanie jonizujące) sztucznego pochodzenia. „Ru-106 to produkt wytwarzany przez działanie elektrowni jądrowych. Gdy energia jest uwalniana, rozpada się uran i otrzymuje się metale oskolochnye. W tym przypadku ruten jest wynikiem zaniku uranu-235, w przybliżeniu.

Ruten-106 jest „długowiecznym izotopem”, ponieważ ma długi okres rozpadu. Radioaktywny atom rozpada się powoli. Uważa się, że im dłuższy jest okres półtrwania, tym niebezpieczniejszy jest izotop promieniotwórczy. Okres półtrwania Ru-106 wynosi jeden rok. Tj. Ruten – 106 jest około 50 razy bardziej niebezpieczny niż radioaktywny izotop jodu-131. I jest to izotop jodu jest najbardziej niszczycielski dla znacznej liczby ludności, ponieważ ze względu na zmienność chmurze pokryte powierzchnię 5 milionów mieszkańców (a znacznie wyższe, ale zauważalne poziomy tutaj).

Całkowita aktywność substancji uwolnionych w wyniku katastrofy w Czarnobylu, według różnych szacunków, wyniosła do 14 · 1018 Bq (około 38 · 107 Ki), w tym

1,8 Ebk jod-131;
0,085 eBk cezu-137;
0,01 eBq strontu-90;
0,003 eBq izotopów plutonu.

Tzn. Dla skażenia radioaktywnego, znacznie mniej niebezpiecznego niż ruten – 106, jod -131 stanowi 95,2% wszystkich zanieczyszczeń.

Nieco bardziej niebezpieczny niż ruten – 106 cezów-137 z okresem półtrwania wynoszącym 35 lat pokrył terytorium z 300 tysiącami ludzi. Niemniej jednak głównym niebezpieczeństwem związanym z rutenem-106 jest ekspozycja na promieniowanie, jak również z każdego innego izotopu radioaktywnego. Oznacza to, że napromienianie rutenem może zwiększać ryzyko zachorowania na raka lub chorobę popromienną. Ruten, cez, kobalt, stront są najniebezpieczniejszymi izotopami promieniotwórczymi, ponieważ są bardziej żywe. Najbardziej niebezpieczny !!!!. Co? Wciąż się nie boisz? Nie osiągnął jeszcze skali i konsekwencji tego, co się stało? Idziemy dalej.

Ruten 106 – materiału radioaktywnego w radioterapii nowotworów, jak również w generatorach mocy i satelitów małych reaktorów jądrowych.

Naturalnie, z pewnym poziomem promieniowania, staje się niebezpieczny. Na ludzkim ciele działa równie dobrze jak cez-137 !!!!!!. A tak przy okazji, skutki jego oddziaływania nie są natychmiastowe, ale gdzieś w pół roku (w obszarach Mohylew, Homel, Briańsk, regiony Żytomierz zanieczyszczone przez radioaktywnego cezu i strontu porównywalnych niebezpieczeństw z rutenu-106 – to !!! UWAGA !!! strefy zamknięte !!!! i strefy stałej kontroli promieniowania !!!! z odpowiednimi ikonami i symbolami zagrożenia promieniowaniem !!!!). Czy to teraz? Nie? Cały Czelabińsk, który kąpał się przez dwa tygodnie w chmurach radioaktywnego rutenu, miał być ewakuowany i uznany za zamkniętą strefę. A my nie zgłosiła go i mieszkańców Czelabińska, z których wiele jest pełny fox z rakiem, too. Może ci, którzy mieli okazję, odejdą. Ale nie. Na nosie są „wybory”. A ludzie poboku. Postawa jest gorsza niż u bydła.

1. Czelabińsk i około 1,5-2 milionów ludzi w regionie otrzymało śmiertelne dawki rutenu-106 (konsekwencje zaczną pojawiać się w ciągu sześciu miesięcy) są skazane na całkowite wyginięcie.

2. 15-20 milionów mieszkańców (region Swierdłowski, Baszkiria, Tatarstan, Rostów nad Donem, itd. Otrzymało bardzo niebezpieczne dawki radioaktywnego rutenu.

3. Reszta europejskiej części Rosji od Uralu, w tym Moskwa, Ukraina, część zachodniej Syberii, północnego Kazachstanu – ponad 150 milionów ludzi !!!!! otrzymywał niebezpieczne dawki izotopu radioaktywnego.

Działanie radioaktywnego izotopu rutenu-106 i twardego promieniowania gamma podczas jego rozpadu beta będzie wystawiane na działanie dziesiątek milionów ludzi przez cały rok !!!! Około dwóch milionów zostało poddanych najbardziej realnej ekocide (ludobójstwo ekologiczne) !!! i jakby nic się nie stało. „Pij piwo i oglądaj futbol” – porada jednej z gondonów. Spisek milczenia.Idiotyka w najczystszej postaci. Tylko rośliny sodowe nie mają jeszcze czasu na rozpoczęcie wody.

Stosunkowo szczęśliwy Peter, Pskov, Nowogród i Smoleńsk. Relatywnie.

Duża medyczne Encyklopedia stwierdzono, że krytycznym narządem dla rozpuszczalnych związków izotopów promieniotwórczych R. jest przewodu żołądkowo-jelitowego, a w przypadku związków nierozpuszczalnych – w niektórych przypadkach, przewodu pokarmowego i płuc. W związku z tym znaczny wpływ będzie miał także katastrofalny wzrost zachorowalności na raka płuca, raka żołądka i inne rodzaje onkologii

Jest to promieniotwórcze izotopy rutenu z okresem półtrwania wynoszącym tylko w ciągu roku (373,6 dni). Po wystawieniu na działanie beta rozpadu w rod-106, który jest wówczas prawie natychmiast ulega jeszcze rozkładowi beta do stabilnej pallad-106. dwa elektrony rozpadu beta generowania danych o szerokim spektrum energii do około 3 MeV (cez-137 wynosi około 4 MeV) i towarzyszą napromieniowanie gamma (najsilniejszych linie 511 i 622 keV).

W związku z tym jest niebezpieczny dla swojej radioaktywności i radiotoksyczności.

I obrona – podobnie jak innych izotopów promieniotwórczych z promieniowania zewnętrznego – czas, odległość i, jeśli to konieczne, ołowiu ekranowania !!!! z kraju – podejmowanie wszelkich możliwych środków przeciwko niej dostaje się do organizmu poprzez ścisłe przestrzeganie wszystkich zasad open-source promieniowanie jonizujące !!!!!.

Czy to teraz?

Teraz wszystkie nowe dane będą powoli pojawiać się. Prawda może być znacznie gorsza niż opisałem. Rosja już teraz (po 2 miesiącach) uznała, że ​​w momencie wybuchu nadwyżka dopuszczalnej normy rutenu-106 wynosi 1000 razy !!!! Nie ma dokąd pójść donikąd. Liczbę tę można pomnożyć 10 razy na raz bez refleksji i analizy. Znaczna nadwyżka rutenu – od 106 do 20% (tak jak nasze usługi w Moskwie uznane!) Jest rejestrowana w Wielkiej Brytanii i Francji. Gdzie jest Francja i gdzie jest Moskwa? Nasz po prostu nie ma odpowiednich urządzeń do mocowania rutenu izotopowego do rozpadu beta. Po prostu w ogóle nie istnieją. Nic dziwnego, że norma zawartości rutenu-106 zostanie przekroczona w centrum epidemii w milionach, a nawet dziesiątkach milionów razy !!! Teraz tłumaczą, że nie było eksplozji i wypadku (prawie 100% prawdopodobieństwa w Mayaku), ponieważ zapisuje się tylko radioaktywny izotop rutenu -106.Ale gdzie to jest naprawione. W Rumunii i we Francji. Reszta zestawu radioaktywnego, uranu, cezu, strontu osiadła w Czelabińsku i jego sąsiadujących regionach. Rozproszyli nie więcej niż tysiąc kilometrów średnicy, a Francja, oczywiście, nie może tego naprawić, i nikt nie będzie.

Sądząc na skalę i rozprzestrzeniania natężenia zanieczyszczenia rutenu izotopy -106 znacznie większa niż w awarii w izotop jodu Czarnobylu – nagłe bardzo silny. Po prostu spójrz na mapę, a zrozumiesz wszystko. Tak miało się stać w Rosji Putina. Ku mojemu wielkiemu ubolewaniu, ale konieczne jest, aby stało się to z tymi profesjonalistami, jak Kiryenka (miła niespodzianka) w przemyśle jądrowym, a nawet wszędzie. I cud, który nastąpił tak późno.

PS Proszę o pomoc w poprawieniu tekstu wąskich specjalistów w tej dziedzinie i dystrybucji artykułu, dopóki nie zostaną zbanowani i nie zaczną sprzątać Internetu.

***

Roshydromet 20 listopada ogłosił 986-krotny wzrost stężenia radioaktywnego izotopu rutenu-106 w rejonie Czelabińska, który został zarejestrowany pod koniec września. Pomimo zastrzeżenia zawartego w przesłaniu, że nawet w tej koncentracji izotop jest bezpieczny, rosyjskie i międzynarodowe media pisały o poważnym wycieku radioaktywnym na południu Uralu.Dziennikarze i ekolodzy powiązali te informacje z danymi europejskich specjalistów, którzy na początku października mówili o zwiększeniu stężenia rutenu-106 w Europie. Wówczas zachodni naukowcy uważali, że źródłem izotopu jest południe Uralu lub Kazachstan. Rosatom State Nuclear Energy Corporation zaprzecza uwalnianiu rutenu-106, ale jego największą koncentrację odnotowano w pobliżu związku produkcyjnego atomów Chelyabinsk Mayak.

Ta informacja jest przedwczoraj złożył rosyjskiej edycji „Meduzy”.

Niemiecki Urząd Ochrony przed Promieniowaniem (Bundesamt für Strahlenschutz, BfS) ogłosiłpierwszy na temat poziomu promieniowania w Niemczech w dniu 6 października , ale przypuszczano, że wyciek miał miejsce w Rosji. Chodziło o bezpieczny wzrost zawartości radioaktywnego izotopu rutenu – 106 w powietrzu – eksperci ustalili to od 29 września do 3 października. „Stężenie substancji radioaktywnej mieści się w bardzo niskim zakresie, kilka miliekonieroli (mBq) na metr sześcienny” – powiedział wówczas BfS. Odnotowano niewielki wzrost izotopu w powietrzu we Francji.

9 października BfS wyjaśnił, że izotopy promieniotwórcze pochodzą nie tylko z Rosji, ale z południowego Uralu – podczas gdy agencja nie wyjaśniła, na jakiej podstawie opiera się ten wniosek. BfS wykluczył, że powodem uwolnienia rutenu-106 może być wybuch lub wypadek w elektrowni jądrowej – w tym przypadku odkryto by inne izotopy radioaktywne. Tego samego dnia władze regionu Czelabińska stwierdziły, że ruten – 106 nie przekracza normy. „Tło promieniowania w regionie mieści się w granicach normy, jego nadmiar nie został ustalony ani w pobliżu obiektów technologicznych, ani w pobliżu jakichkolwiek innych obiektów” – powiedział Minister Bezpieczeństwa Publicznego regionu Jewgienij Sawczenko. Przedstawiciele elektrowni jądrowych w sąsiednim regionie Swierdłowsku (jest to jedyny region na Uralu, gdzie znajduje się elektrownia jądrowa) również informowali, że nie było wypadków.

W dniu 11 października, państwo Corporation „Rosatom” o nazwie nie do obrony wersję rosyjskiego pochodzenia rutenu w następujący sposób: „Środowisko promieniowania wokół wszystkich obiektów jądrowych w Federacji Rosyjskiej w zakresie normy, a odnosi się do naturalnego promieniowania tła” Korporacja zaapelował do Rosgidromettsentr zainteresowanie wyniki próbek powietrza z różnych części kraju. „Na terytorium Federacji Rosyjskiej, w tym w południowym Uralu, ruten-106 nie zostanie odnaleziony, z wyjątkiem jednego punktu pomiarowego w Petersburgu” – powiedział „Rosatom”. 13 października rosyjskie Ministerstwo Nagłe powiedział, że „nie ma radioaktywne chmury nad terytorium Uralu nie jest ustalona.”

Były prezes funduszu ochrony środowiska „Planet of Hopes” z miasta Ozersk w regionie Czelabińska Nadieżda Kutepova (mieszkał we Francji w obawie przed prześladowaniem politycznym dla jego działalności publicznej) powiedział , że przyczyną wycieku może stać się przypadkiem w jednym z stowarzyszenia produkcji „Mayak”. Jest to roślina chemiczny „Mayak” w Ozersk w 1957 roku nastąpił duży sztuczny wypadek (wciąż i nie ma dokładnych danych) w wyniku których setki tysięcy ludzi zostało dotknięte, i ślad emisji promieniowania nadal ciągnie się przez 300 kilometrów.

9 listopada, Instytut Bezpieczeństwa Jądrowego i Radiacyjnego we Francji (IRSN) opublikowałwyniki symulacji komputerowych opartych na danych dotyczących pogody i kierunku wiatru pod koniec września i na początku października. Według informacji, źródło rutenu-106, najprawdopodobniej znajdowało się na południowym Uralu lub w Kazachstanie, najbardziej prawdopodobną lokalizacją jest region Czelabińsk, w tym Ozersk. IRSN zauważył, że jeśli wydarzenie miało miejsce w tym regionie, jego objętość szacuje się na 100-300 terabekereli (terabekereco jest milionem bekereli). „To, oczywiście, dużo; jeśli tak naprawdę jest tak dużo, to jest to bardzo poważny wypadek „- mówi Igor Ostretsov, ekspert w dziedzinie fizyki jądrowej i energii jądrowej, ekspert” Medusa „.

11 listopada Instytut Bezpieczeństwa Radiacyjnego i Ekologii Kazachstanu oświadczył, że nie mają one nic wspólnego z wyciekiem izotopu. „Mamy dwa reaktory – w Alma-Ata i Kurchatov.Gdyby coś było, wszyscy by o tym wiedzieli „- powiedział przedstawiciel instytutu. Rosyjskie agencje nie skomentowały sprawozdania francuskiego instytutu.

Wreszcie, 20 listopada Rosgidromettsentr opublikował biuletyn na temat sytuacji radiacyjnej na terytorium Rosji we wrześniu 2017 r. W szczególności, zawiera dane dotyczące stanu radioaktywności w regionie Czelabińska. Okazało się, że próbki pobrane pod koniec września w miejscowości Argayash (25 kilometrów od Ozersk oraz „Lighthouse”), wykazały nadwyżkę ponad tle prawie tysiąc razy (76,1 millibekkerelya z tłem w millibekkerelya 0,07), w miejscowości Novogorny (10 kilometrów od Ozersk) – 500 razy. W tym biuletynie zawiera dane podsumowania ze wszystkich źródeł promieniowania radioaktywnego (beta rutenu-106 – tylko jednym z wielu możliwych).

Tego samego dnia Rosgidromet opublikował nowy komunikat prasowy, w którym cytowano dane o zawartości rutenu-106 w rejonie Czelabińska od 6 października do 13 października (pierwsze publiczne ogłoszenie o zwiększeniu promieniowania w Niemczech w dniu 6 października). W Argayash zostało przekroczone o 986 razy, w Novogornym było to 440 razy.Jednak tym razem agencja osobno zauważyła, że ​​wskaźniki są wciąż 100-10000 razy niższe niż dopuszczalne (zgodnie z normami Rospotrebnadzor, średnia dzienna stawka wynosi 4 400 mikbekkerelei na metr sześcienny). W tabeli przytoczonej przez Urząd zawarto jednak sformułowanie „wyjątkowo wysokie zanieczyszczenie” w przeciwieństwie do danych na próbkach pochodzących z osad ludzkich. Z tego powodu media zgłosiły potężną emisję promieniowania w regionie Czelabińsk. Ten sam motyw 21 listopada stał się jednym z głównych tematów w zachodnich mediach; bezpośrednio na początku października łączyły one nowe informacje z poprzednimi raportami o radioaktywnej chmurze w Europie.

21 listopada rosyjska „Greenpeace” poinformował , że organizacja zamierza wystąpić do Urzędu rosyjskiego Prokuratora Generalnego z żądaniem, aby znaleźć źródło wycieku rutenu-106. W „Beacon” stwierdził, że uwolnienie izotopu mają żadnego związku. „Na FSUE” Mayak „w 2017. Źródła rutenu-106 nie jest wykonany, i pracy w sprawie alokacji rutenu-106 z wypalonym paliwem jądrowym i produkcję na jego podstawie źródeł promieniowania jonizującego w naszej firmie nie są realizowane przez wiele lat” – donosi w stowarzyszenie. Ministerstwo Zasobów Naturalnych, jak również Roshydromet, zwracać uwagę na odnotowanego postaciami ruten-106 zawartość jest znacznie niższa niż dopuszczalna norma.

Roshydromet opublikował 21 listopada specjalny komunikat prasowy, w którym podkreślił , że „zwiększone zainteresowanie danymi monitorującymi zostało stworzone przez organizacje ekologiczne podczas tworzenia ich budżetów na przyszły rok w celu” zwiększenia „ich znaczenia w oczach opinii publicznej.”

Serwis prasowy administracji Ozerska powiedział, że pomimo doniesień medialnych w mieście nie ma paniki; „Interfax” zauważył, że w sieciach społecznościowych mieszkańcy miasta ironicznie mówią o możliwym przecieku i sugerują, aby nie martwić się o nikogo, ponieważ „miesiąc już minął, nikt nie urósł”. Nie martw się, mieszkańcy poradzili także głównemu onkologowi w regionie Czelabińsk Andrei Vazhenin, który wyjaśnił, że ruten – 106 „nie jest czystym czynnikiem rakotwórczym”. Ci, którzy nadal czują się zaniepokojeni zdrowiem, Vazhenin doradził „oglądanie piłki nożnej i picie piwa”.

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

19 odpowiedzi na „2 miliony ludzi w rejonie Czelabińska otrzymało śmiertelne dawki rutenu-106 i są skazane na całkowite wyginięcie. Ukraina również ucierpi

 1. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 2. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 3. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 4. zenobiusz pisze:

  Рутения-106 в Челябинске.

  Polubienie

 5. Bogdan Kisiel pisze:

  Komputerowe tłumaczenie czyli miejscami bełkot. Temat frapujący ale nie da się przeczytać do końca. Przez to idiotyczne tłumaczenie. Pozdrawiam.

  Polubienie

 6. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 7. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 8. zenobiusz pisze:

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.