Czy możliwe jest istnienie pradawnych rzeźb wykonanych z żelaza np.mamuta.


Możliwe co dowodzi ten zapis.,i zdjęcie które zamieszczam obiektu ze zbiorów własnych.

http://portablerockart.blogspot.com/2014/09/iron-mammoth-sculpture-from-arkfeld.html

Wycofaj Żelazny Wiek: rzeźbę z metalu i żużlu mamuta oraz metalową włócznię z profilem twarzy ze strony Arkfeld

Rzeźba z metalu i żużlu mamuta zidentyfikowana przez Adama Arkfelda, Clear Brook, Virginia
 
Mamut stoi na trzech nogach. Czwarta noga rozpadła się, ale pozostał szczątek. Nogi i kikut są metalowe według pana Arkfelda. Pień mamuta jest projekcją z prawej strony.
Widok dołu figury mamuta. Pień mamuta jest projekcją z prawej strony.
Być może istnieją dowody na pracę człowieka nad rzeźbą mamuta, podczas gdy materiał był jeszcze stopiony. Wygląda to tak, jakby prosty przedmiot został wciśnięty w brzuch mamuta, aby zdefiniować obszary, które oddzielają przednie nogi od tylnych nóg.

Właściciel strony i archeolog amator Adam Arkfeld przesłali na miejscu próbkę żużla z organicznymi nośnikami dla datowania radiowęglowego AMS i otrzymała datę> 43.500 lat wcześniej od Beta Analytic Labs. Planuje kolejne testy randkowe. Obecność węgla drzewnego w niektórych żużlach, jak pokazano powyżej, może pozwolić na określenie ram czasowych dla utworzenia obiektu.

Ostatnie komentarze do tego posta autorstwa Alana Daya odnoszą się do tej informacji z witryny Beta Analytic Lab, która stała się częścią tego postu na dzień 9/9/2014:   „Beta Analytic ustaliło rzeczywisty i konserwatywny limit ponad 43500 BP kiedy aktywność materiału jest statystycznie taka sama jak tło, jest to wiarygodna liczba w oparciu o własne wewnętrzne limity AMS laboratorium.W związku z tym Beta Analytic nie podaje skończonych czasów przekraczających 43500 BP. lub poniżej są zgłaszane jako „większe niż” 43500 BP. ” 

” – Zasięg: od dzisiejszego dnia do 47 000 lat BP 
– limity wykrywania: 47 000 BP ”

Aktualizacja 10/08/2014: osobista komunikacja od Adama Arkfelda ” Jack (archeolog, który chciał pomóc panu Arkfeldowi) odbył rozmowę z jednym z techników w Beta i powiedziano im, że data podana na ostatniej próbie jest wiarygodnym minimalnym wiekiem, który zapewnił Jackowi, że data jest rozstrzygająca, ponieważ wynosi co najmniej 43.500. Facet jest przekonany, że próbka jest starożytna. na najbliższą prezentację w Richmond w ten weekend. ” Technik zasadniczo mówi, że nie jest to tylko „szum tła” z nieskończonej przeszłości.

Technologia Levallois narzędzie ze strony zidentyfikowane przez pana Arkfeld
Możliwy metalowy włócznia plejstoceńska z miejsca Arkfelda, 18,5 cm

W stereotypowej konwencji artystycznej, którą można zobaczyć na tym blogu i udokumentowanej przez naukowców, takich jak James Harrod, doktorat, obraz twarzy lewego profilu został przerobiony na ten metalowy włócznię lub sztylet, gdy został wyważony. Pozostałości po nim można wciąż oglądać. Znaczniki podkreślają oko, nos i usta, które prawdopodobnie miały animować lub „potwierdzać życie” artefaktu. Ma dwa wyraźne nozdrza.

Dla tego autora obecność konfiguracji twarzy jest wskaźnikiem, że punkt włóczni nie został wytworzony w czasach historycznych.

To naprawdę uśmiecha się.

12 komentarzy:

 1. Cześć Ken …

  Jest kilka intrygujących (jeśli poszlakowych) dowodów sugerujących prehistoryczne przetopienie metalu w Native American, pozornie (jak dotąd) w przedziale czasowym od wczesnego do środkowego lasu. W tym momencie osobiście uważam, że jest to dość silna hipoteza. Jednakże, nie należy zakładać, że data radiowęglowa> 43 500 lat od próbki żużla wykazuje, że żużel pochodzi z plejstocenu. Trzeba wziąć pod uwagę bardziej prawdopodobny scenariusz, że materiał został przetopiony antracytem, ​​a nie węglem drzewnym, na początku antracyt ma zwykle miliony lat. (Jeśli dobrze pamiętam, nawet najnowocześniejsze randki AMS nie mogą dać dokładnego odczytu poza około 40 000 lat.)

  Ale to są interesujące znaleziska! Mam nadzieję, że ich stratygraficzny kontekst z innym materiałem artefaktu jest dokładnie dokumentowany.

  Pozdrawiam, Alan Day

  Odpowiadać

 2. Każdy C-14 zniknął miliony lat temu w antracycie lub jakimkolwiek typie węgla i nie mógł zwrócić żadnych dat w testach, więc nie jest to możliwy scenariusz.

  Moje zrozumienie z moich własnych kontaktów z Beta Analytic Labs polega na tym, że randki C-14 mogą trwać solidnie do 50 000 lat BP i nieco dalej. Wyniki uzyskane w Arkfeld były zgodne ze standardowymi przestrogami wydanymi przez laboratorium w dowolnych randkach C-14. Data> 33.500 jest niezależna i nie ma żadnego wskazania, że ​​była ona nieprawdziwa lub uszkodzona. Pan Arkfeld planuje więcej testów, więc być może uda się uzyskać dodatkowe potwierdzenie.

  Odpowiadać

 3. Informacje z laboratorium „Niektóre laboratoria przeanalizują próbkę jeden raz i zgłaszają skończony wynik, np. 48000 +/- 500 lub 53000 +/- 2500. Badania własne Beta Analytic wykazały, że takie raporty dotyczące pojedynczej analizy mogą być bardzo mylące. W przeszłości Beta Analytic wysłał grafitowe podziały tego samego dokładnego grafitu wytworzonego z mioceńskiego węgla do aż siedmiu różnych laboratoriów AMS i uzyskał skończone cytaty o długości od 42000 do 53000. „

 4. W odpowiedzi na komentarze Alana Daya.

  Alan, w

  jakiś sposób tęsknisz za oczywistością, więc pozwól mi przejść przez to.
  Pierwszym pytaniem, które musisz sobie zadać, jest: W jakim okresie ludzie rzeźbili mamuty w N. Ameryce? … Cóż, byłby to okres, w którym mamuty wciąż istniały, więc czyni to pleistocen, prawda ?.
  Zostań ze mną, wiem, że dla niektórych jest to złożona logika.
  Ustaliliśmy, że w plejstocenie powstały rzeźby mamuta. Ten jest zrobiony z żelaza i żużlu.
  Tak więc nawet bez daty C14 wyraźnie pokazuje, że żużel pochodzi z pliestocenu. Data radiowęglowa tylko potwierdza (co powinno być) oczywiste.
  Odzyskałem duże kawałki drewna węglowego z przyczepionym żużlem. W pobliżu nie ma żadnych pokładów węgla. Muszę zgodzić się z Kenem w scenariuszu antracytowym … nie jest to możliwe.

  Adam Arkfeld

  Odpowiadać

 5. Cześć Adam … Dziękuję za twoje komentarze i moje przeprosiny za nieco powolne reagowanie. Byłem zajęty i / lub zajęty w zeszłym tygodniu.

  Po pierwsze, mam nadzieję, że nie sądzisz, że dyskredytuję starożytną witrynę, którą odkryłeś. Wygląda całkiem realnie i jest raczej podobny do tych, które badałem (sporadycznie) tutaj w Ohio. Zespoły artefaktów mają ze sobą wiele wspólnego i świetnie jest mieć oko na rzeczy – większość ludzi tego nie robi. Mam jednak kilka sugestii, aby poprawić wiarygodność twojej pracy i stowarzyszenia, a także innych osób w naszym postępowaniu.Mam nadzieję, że weźmiesz ich w zamierzonym duchu kolegialnym.

  Prawdopodobnie nie ma potrzeby przechodzenia przez „złożoną logikę”, którą przedstawiasz, ponieważ jej ścieżka jest prawie okrągła. W napotkaniu nagłówka z napisem „wycofać epokę żelaza”, po którym następują zdjęcia (bez skali) kawałka żużla z otwartą (prawdopodobnie nieskalibrowaną) surową datą radiowęglową, nikt, kto ma dużo naukowego zrozumienia, nie zapyta go najpierw / sama „W jakim okresie ludzie rzeźbili mamuty w Ameryce Północnej?”.

  Ten utwór rzeczywiście wygląda jak mamuta, bardziej niż prawdopodobnie 98% przypuszczalnych północnoamerykańskich rzeźb mamuta, które widzę teraz w Internecie.Ale czy było to zamierzone? Być może mniej więcej równoległe metalowe wypukłości uformowały się w rozkwicie z bezpośrednią redukcją, ponieważ grawitacja pociągnęła żelazo z półpłynnego żużla.

  Stosując metodę naukową, tak jak tu na pewno należy sformułować hipotezę (w tym przypadku, że w plejstocenie ludzie zajmowali się wytapianiem żelaza w miejscu Arkfeld), aby zostać przetestowanym przez uczciwą próbę obalenia („sfałszowania”) tego w prawdopodobny sposób. Musi to uwzględniać scenariusze, takie jak wytapianie węgla (w dowolnym czasie w przeszłości) – a jeśli węgiel nie mógł być dostępny w pobliżu, możliwość wystąpienia w innym miejscu, artefakt został przetransportowany i poddany kuracji z powodu jego zoomorficzny wygląd. I oczywiście istnieje możliwość, że prehistoryczny węgiel drzewny, wystawiony na setki lat, został skażony materiałem „nieskończonej wielkości”.Mając dużo węgla drzewnego przyczepionego do żużla, jak pan opisuje, z pewnością oferuje możliwość wykazania powtarzalności. Ale za około 600 USD za datę AMS, upewnij się, że kontekst stratygraficzny jest dobrze udokumentowany i że próbki są chronione przed zanieczyszczeniem.

  Dla większej pewności, możesz rozważyć posiadanie C-14 (węgiel drzewny lub cokolwiek innego) z żelaza datowanego (destrukcyjnego, niestety). Nie jestem pewien, czy Beta Analytic ma taką możliwość, ale laboratorium AMS z University of Arizona może to zrobić.Zrobili to dla mnie kilka lat temu, zwracając wysokie statystyczne prawdopodobieństwo wieku Middle Woodland. (Nie jest to plejstocen, ale wciąż wystarcza, by jeden spalił się na stosie …).

  Jeśli chodzi o> 43.500 daty: Beta Analytic stwierdza na swojej stronie internetowej, że jest to data, którą zgłasza, gdy próbka daje aktywność na poziomie lub poniżej poziomu hałasu wewnątrz akceleratora . Tj. Może istnieć lub nie być obecny C-14 – w każdym razie nie mierzalny.

  Bardzo chcę usłyszeć, jak sprawy toczyły się na twojej stronie, Adam. Masz tam coś interesującego!

  Pozdrawiam, Alan Day

  Odpowiadać

 6. Alan Day odnosi się do tej informacji ze strony internetowej Beta Analytic Lab, która stała się częścią tego postu na dzień 9/9/2014: „Beta Analytic ustaliło rzeczywisty i zachowawczy limit większy niż 43500 BP, gdy aktywność materiału jest statystycznie taki sam jak tło – jest to wiarygodna liczba w oparciu o własne wewnętrzne limity AMS laboratorium.W związku z tym Beta Analytic nie podaje skończonego wieku przekraczającego 43500 p. Próbki, które dają aktywność na poziomie lub poniżej tego są zgłaszane jako ” większa niż „43500 BP”.

  Odpowiadać

 7. Być może pouczające, przedłożyłem dwie próbki zwęglonego materiału z wytopu z hutnictwa w Ohio do tego samego laboratorium i nie byli oni w stanie zgłosić żadnego materiału organicznego, który mógłby umożliwić wykrycie. Węglowodorowy żużel i żużel wytapiania węgla są często wizualnie rozróżnialne.

  Odpowiadać

 8. Alan,
  dzięki za komentowanie.
  Zdaję sobie sprawę, że sugestia hutnictwa w plejstocenie jest co najmniej kontrowersyjna.Gdyby nie było tu tak wielu dowodów, nigdy bym sama tego nie wykorzystała.
  Podczas wydobywania tego miejsca odzyskuje się ogromne ilości żużlu i materiału ścian pieca. Jego znalezisko jest osadzone w kamiennych artefaktach. Nie jest to przypadek jednego kawałka żużla tu i tam, zebrałem wiadra żużla i ściany pieca.
  Produkcja żelaza była tu na dużą skalę, co wynikało z ilości żużla i wielkości jam, w którym wydobyto żelazo darniowe. Niewątpliwie produkcja żelaza odbywała się na miejscu.
  Będzie musiał poczekać na kolejne testy potwierdzające, aby udowodnić „kiedy” miała miejsce produkcja, ale wszystkie wskazania wskazują na bardzo wczesną datę.

  Wykorzystanie węgla do wytopu żelaza jest interesującą koncepcją, ale jest mało prawdopodobne.
  Jeden historyczny żelazny piec spali każdego dnia akr węgla drzewnego.
  Wylesianie trwało do końca 1800 roku, mimo że dostępnych było dużo węgla.
  Po co starać się wycinać drzewa i robić węgiel drzewny, gdy jest obfity węgiel?
  Ponieważ wysokiej jakości żelazo nie może być wytapiane z węglem. Siarka w węglu wytwarza metal, który jest kruchy i bezużyteczny.
  Węgiel musi najpierw zostać przekształcony w kok, zanim będzie można go użyć w żelaznym piecu. Konwersja węgla na koks nie jest procesem prostym.
  Dodatkowo, duża ilość paliwa wymaganego do wytopu wymaga, aby piec był usytuowany w pobliżu źródła paliwa.

  Odpowiadać

 9. Dzięki za tę interesującą informację, Adam. Sprawia, że ​​rzeczy w innym świetle. Zaraz wrócę do ciebie (mam nadzieję) – w tej chwili musisz poradzić sobie z pewnym chaosem.

  Później … Alan

  Odpowiadać

 10. Cześć znowu, Adam …

  Podnoszenie się tam, gdzie skończyłem: To bardzo interesujące, że odkrywasz obszerne dowody na hutnictwo żelaza. To jest ważne. Na początek, musisz obiektywnie wykluczyć możliwość wczesnego kwitnienia drzewek historycznych za pomocą węgla drzewnego i rudy darniowej (lub hematytu?), Biorąc pod uwagę, że zostało to zrobione już w 1600 roku w Wirginii, choć podejrzewam, że było to głównie bliżej wybrzeża. Stare artefakty mogą się pojawić wraz z nowszymi materiałami. Nigdy nie zaczynaj od pożądanego wniosku, spróbuj dopasować dowody do tego – rzeczy są po prostu tym, czym są, i trzeba spróbować dowiedzieć się, co naprawdę się stało. Ale jak już wcześniej wspomniałem, istnieją niezbite dowody na prehistoryczne wytapianie tutaj w Ohio (szczególnie w rejonie Ross and Pickaway), często w pobliżu i w okolicach Bliskiego Lasu. „Zakładowi” archeolodzy tutaj po prostu odrzucają to jako „natrętną cechę”, i dalej to idzie … Możesz mieć dowody na prehistoryczne wytapianie, ale nie daj się zwieść na plejstocenie – jakiekolwiek niezbite dowody na prehistoryczne hutnictwo żelaza w Ameryka Północna oznaczałaby przepisanie historii!

  Twoje powiedzenie „wiaderka żużla i ściany pieca” sprawia, że ​​czuję się trochę nieswojo, biorąc pod uwagę, że archeologia jest z natury procesem niszczycielskim, niszczącym pozostałe stratygraficzne / kontekstualne dowody. Proponuję wycofanie się w tym momencie i próba zaangażowania, oprócz faceta, z którym pracowałeś, specjalistów w dziedzinie fizyki w odpowiednich dziedzinach; Myślę o geologach / petrologach, geomorfologach i – co bardzo ważne – o archeologowie. (Zastrzeżenie jednak: Niezależnie od dyscypliny zawodowej, stoisz przed przekonaniem, że rdzenni Amerykanie nie mają zdolności podniesienia temperatury ognia do temperatury wymaganej do wytopu żelaza, chociaż miało to miejsce tysiące lat temu w Europie, Azji i Afryce Nie kupuję tego pomysłu i najwyraźniej ty też tego nie robisz, ale na pewno biegniemy pod górę …)

  Alan

  Odpowiadać

 11. Alan,

  zdałem sobie sprawę z tego, że historia przerodziła się w implikacje, zanim doszedłem do wniosku, że na tej stronie istnieje metalurgia z epoki plejstocenu.Wszyscy jesteśmy zaprogramowani, aby sądzić, że technologia była prostym linearnym postępem. Istnieje znaczny dowód, aby wskazać inaczej. W najnowszej historii, zaawansowane kultury na całym świecie powstały i rozpadły się, pozostawiając za sobą mroczne wieki. Kto może być pewien, że nie miało to miejsca w naszej prehistorii?
  W ciągu ostatnich 2 lat, badając liczne stanowiska testowe wokół tego miejsca, stale znajdowałem dowody na metalurgię zatopioną w starożytnych narzędziach kamiennych i sztukach plejstoceńskich, nie mogłem odrzucić wniosku, że produkcja żelaza była współcześnie. Nie znaleziono artefaktu z holocenu.
  Po znalezieniu Iron Mammoth nie mogłem już odrzucić dowodu. Wszystkie wskazania wskazują na zaawansowaną technologię obecną w Ameryce Północnej w czasach, gdy popularna nauka upierałaby się, że człowiek jest prymitywny, a obie Ameryki pozbawione są ludzi.

 12. Aktualizacja 10/08/2014: osobista komunikacja od Adama Arkfelda „Jack (archeolog, który chciał pomóc panu Arkfeldowi) odbył rozmowę z jednym z techników w Becie i powiedziano mu, że data podana na ostatniej próbie jest wiarygodnym minimalnym wiekiem Zapewnił Jacka, że ​​data jest rozstrzygająca, ponieważ wynosi co najmniej 43.500. Facet jest przekonany, że próbka jest pradawna, a Jack ogłasza datę na jego najbliższej prezentacji w Richmond w ten weekend.

  Technik zasadniczo mówi, że nie jest to tylko „szum tła” z nieskończonej przeszłości.

  Archeolodzy zgłaszają otrzymaną datę końcową> 43.500 jako znaczącą i nie przekraczającą limitu testów AMS.

  Ken Johnston przedłożył obiekt żużla węglowego z XIX wieku do testów AMS i nie zarejestrował się jako organiczny. Próbka żużla pana Arkfelda została potwierdzona jako aktywna substancja organiczna w ramach możliwości AMS.

  Inni z wiedzą na temat radiowęgla AMS są zachęcani do komentowania tutaj.

  Odpowiadać

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Czy możliwe jest istnienie pradawnych rzeźb wykonanych z żelaza np.mamuta.

 1. Pingback: armi laser USA Russia – cecchino spadaccino

Możliwość komentowania jest wyłączona.