A to..Ku pokrzepieniu serc.Proroctwa o Polsce.

Nigdzie nie znajdujemy wyraźnych słów o broni nuklearnej.Niektóre wersy jedynie się tak interpretuje.(zen)
Na podstawie książki W. Łaszewski, Proroctwo o Polsce – obietnica i krew, Szczecinek 2010.
http://intronizacja.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=243%3Aproproctwa-o-polsce&catid=35&Itemid=162
 • Św. ojciec Pio:

„Całej ludzkości grozi niebezpieczeństwo. Niebo czekało długo i ostrzegało, ale ludzie się tym nie przejmują. Gdy będzie za późno, wyłoni się duży głaz z nocnej mgły. Nocą nagle, bez wypowiedzenia, rozpocznie się wojna. Z południa przylecą czarne i szare ptaki z taką potęgą, że zmienią widok nieba i ziemi. Czołgi będą miażdżyć domy z ludźmi, z których zwisać będą martwe, zwęglone twarze. Wskutek powodzi znikną wsie i miasta. Kto spojrzy w kierunku zniszczeń wojennych, umrze, bo jego serce nie wytrzyma tak straszliwych widoków. W jedną noc zginie więcej ludzi niż podczas ostatnich dwóch wojen światowych.”

Dalej autor pisze: „Odnosi się wrażenie, że wszystkie złe sygnały przesyłane dziś na ziemię ze świata nadprzyrodzonego nie dotyczą Polski „.
 • Ojciec Andrzej Klimuszko:
„Przez Europę przejdzie fala wojen i kataklizmów, tylko nad Polską nie widzę krwi i zniszczeń, lecz promienne blaski przyszłości” 
 
 • Błogosławiony Bronisław Markiewicz, w sztuce „Bój bezkrwawy”:
„Pokój wam, słudzy i służebnice Pańscy! Ponieważ Pan najwyższy was więcej umiłował aniżeli inne narody, dopuścił na was ten ucisk, abyście oczyściwszy się z waszych grzechów stali się wzorem dla innych narodów i ludów, które niebawem odbiorą karę sroższą od waszej . Oto już stoją zbrojne miliony wojsk z bronią w ręku, straszliwie morderczą. Wojna będzie powszechna na całej kuli ziemskiej i tak krwawa, iż naród położony na południu Polski wyginie wśród niej zupełnie. Groza jej będzie tak wielka, że wielu ze strachu postrada rozum. Za nią przyjdą następstwa jej: głód, mór na bydło i dwie zarazy na ludzi, które więcej ludzi pochłoną aniżeli sama wojna. Ujrzycie zgliszcza, gruzy naokół i tysiące dzieci opuszczonych, wołających chleba. W końcu wojna stanie się religijna. Walczyć będą dwa przeciwne obozy: obóz ludzi wierzących w Boga i obóz niewierzących w Niego. Nastąpi wreszcie powszechne bankructwo i nędza, jakiej świat nigdy nie widział, do tego stopnia, że wojna sama ustanie z braku środków i sił. Zwycięzcy i zwyciężeni znajdą się w równej niedoli i wtedy niewierni uznają, że Bóg rządzi światem i nawrócą się, a pomiędzy nimi wielu żydów. Wojnę powszechną poprzedzą wynalazki zdumiewające i straszliwe zbrodnie popełniane na całym świecie. Wy, Polacy, przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim. I tym sposobem wprowadzicie dotąd niewidzialne braterstwo ludów, Bóg wyleje na was wielkie łaski i dary, wzbudzi między wami ludzi świętych i mądrych i wielkich mistrzów, którzy zajmą zaszczytne stanowiska na kuli ziemskiej. Języka waszego będą się uczyć w uczelniach na całym świecie. Cześć Maryi i Najśw. Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim. Szczególnie przez Polaków Austria podniesie się i stanie się federacją ludów. A potem na wzór Austrii ukształtują się inne państwa. Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu wielkiego papieża. Ufajcie przeto w Panu, bo dobry jest, miłosierny i nieskończenie sprawiedliwy. On pokornych podwyższa i daje im łaskę, a pysznych poniża i odrzuca na wieki. Szukajcie przede wszystkim Królestwa niebieskiego, dóbr duchowych, które trwają na wieki, bo co nie trwa na wieki, nie jest dobrem prawdziwym. Tym sposobem zapełnicie niebo, a na tej ziemi znajdziecie szczęście, jakiego świat dać nie może. Polacy, Bóg żąda od was nie walki, jaką staczali najlepsi przodkowie wasi na polach bitew w chwilach stanowczych, ale bojowania cichego, pokornego i znojnego na każdy dzień, szczególnie przeciw nieprzyjaciołom waszych dusz; żąda od was walki w duchu Chrystusowym i w duchu Jego świętych. On chce od was, abyście każdy na swoim stanowisku wiedli przede wszystkim na każdy dzień b ó j  b e z k r w a w y.  Tylko pod tym warunkiem dostaniecie się do nieba, a w dodatku zajmiecie już na tej ziemi świetne stanowisko pomiędzy narodami. Pokój wam!”
 • Kardynał Augustyn Hlond:

„Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i Różańcem. Trzeba ufać i modlić się. Jedyną broń, której Polska używając odniesie zwycięstwo – jest Różaniec. On tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil, jakimi może narody będą karane za swą niewierność względem Boga. Polska będzie pierwsza, która dozna opieki Matki Bożej. Maryja obroni świat od zagłady zupełnej. Całym sercem wszyscy niech się zwracają z prośbą do Matki Najświętszej o pomoc i opiekę pod Jej płaszczem. Nastąpi wielki tryumf Serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę.”

„Nowa Polska będzie dostojna, mocna, wielka, a nawet atrakcyjna i przewodząca właśnie przez to, że szczerzej niż kiedykolwiek i konsekwentniej niż inni oprze swe życie i swą politykę na zasadach Chrystusowych.”
Jesteśmy świadkami zaciętej walki między państwem Bożym a państwem szatana. Wprawdzie walka ta stale się toczy bez zawieszenia broni, walka najdłuższa i najpowszechniejsza, dziś jednak na oczach naszych toczy się ona tak zawzięcie jak nigdy. Z jednej strony odbywa się zdobywczy pochód Królestwa Chrystusowego, z drugiej zaś strony ciąży nad światem łapa szatana, tak zachłannie i perfidnie, jak to jeszcze nigdy nie bywało. Nowoczesne pogaństwo, opętane jakby kultem demona, odrzuciło wszelkie idee moralne, wymazało pojęcie człowieczeństwa. Upaja się wizją społeczeństwa, w którym już nie rozbrzmiewa imię Boże, a w którym pojęcie religii i moralności chrześcijańskiej są wytępione bezpowrotnie. Wynik tej rozgrywki pomiędzy państwem Bożym a państwem szatana nie nastręcza wątpliwości. Kościół ma zapewnione zwycięstwo: Bramy piekielne go nie przemogą. Chodzi tylko o to, by każdy człowiek rzucił na szalę tego zwycięstwa zasługę swego moralnego czynu. Od nas zależy, by godzinę triumfu przyspieszyć. Każdy z nas w tym boju ma wyznaczone stanowisko. Kto na swoim posterunku nie daje z siebie wszystkiego, jest zdrajcą sprawy Bożej i naraża na niebezpieczeństwo innych. Kto zaś z tej walki z wygodnictwa się usuwa, jest dezerterem z szeregów oficerskich Chrystusa.”

 • Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński:

„W Ojczyźnie naszej dopełnia się szczególne misterium, którego znaczenia może jeszcze w pełni nie rozumiemy (…) Tej tajemnicy nie zdołamy przeniknąć! …są to tajemnice Boże.”

 • Ojciec Czesław Klimuszko:

” Polska będzie źródłem nowego prawa na świecie, zostanie tak uhonorowana wysoko, jak żaden kraj w Europie (…). Polsce będą się kłaniać narody Europy. Widzę mapę Europy, widzę orła polskiego w koronie. Polska jaśnieje jak  słońce i blask ten pada naokoło. Do nas będą przyjeżdżać inni, aby żyć tutaj i szczycić się tym.”

” Jeśli chodzi o nasz naród, to mogę nadmienić, że gdybym miał żyć jeszcze pięćdziesiąt lat i miał do wyboru stały pobyt w dowolnym kraju na świecie, wybrałbym bez wahania Polskę, pomimo jej nieszczęśliwego położenia geograficznego. Nad Polską bowiem nie widzę ciężkich chmur, lecz promienne blaski przyszłości.”

 • Św. Malachiasz (1128 rok):

” Polska, powstając majestatycznie jak feniks z popiołów, mężnie zrzuci pęta niewoli i stanie się jednym z mocartsw w Europie.”

 • Matka Najświętsza do Giulio Mancinelliego (1608 rok):

” Dlaczego nie nazywasz mnie Królową Polski? Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ osobliwą miłością do Mnie płoną jego synowie.”

„Ja jestem Królową Polski. Jestem Matką tego Narodu, który jest mi bardzo drogi, więc wstawiaj się do Mnie za nim i o pomyślność tej ziemi błagaj Mnie nieustannie, a Ja będę ci zawsze, tak jak teraz, miłosierną.”

 • LODOVIC ROCCA, franciszkanin, prorok:

„Polska powstanie wolna i będzie jednym z najpotężniejszych mocarstw w Europie. Pod hegemonią Polski Słowianie połączą się i utworzą własne katolicko-Słowiańskie mocarstwo Europy, którego granicami będą: Odra, Nysa, Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne, Dniepr i Dźwina. Wspólnie wypędzą Turków z Europy. Z Konstantynopola zniknie Półksiężyc, a zapanuje z powrotem Krzyż. Przy końcu wojny europejskiej czarny lud przyjdzie Polsce z pomocą, w czasie gdy liście z drzew opadać zaczną. Z gruzów i popiołów powstanie Polska i dojdzie wreszcie do porządku i spokoju w sprawach wewnętrznych. Będzie mieć swojego króla z prastarego rodu książęcego, krwi słowiańskiej, o wielkim umyśle i duchu, a języka polskiego uczyć się będą na wszystkich uczelniach świata. Wielu zdrajców zostanie wygnanych z granic Polski. Najwyżej Bóg wyniesie Polaków, gdy dadzą światu wielkiego papieża. Polska zawrze wieczną przyjaźń z Turcją, która po wieki zachowana będzie.”

 • Siostra Łucja, wizjonerka z Fatimy:

” Naród polski przejdzie drogę odrodzenia. Po raz pierwszy odczyta i zrealizuje prawdziwe cele ludzkości. Od niego zależeć będzie przyszłość Europy (…). W Polsce rozpocznie się odrodzenie świata przez ustrój, który wytworzy nowe prawa.”

 • Niemiecka stygmatyczka Teresa Neumann:

„Wy, Polacy macie do nas, Niemców, żal, bośmy was skrzywdzili. Macie rację. Ale przez to wyście już wszystko odpokutowali. Na nas, Niemców, przyjdzie jeszcze pokuta.Wy możecie czuć się spokojni (…). Za wami wstawia się Czarna Madonna, która będzie chodzić po ziemiach polskich. Wam się już nic złego nie stanie.”

„W języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa i najsprawiedliwsze ustawy.”

 • Ksiądz Luciano Guerra, rektor sanktuarium w Fatimie, zapowiedział, że Polskę czeka czas katakumb. Zapewniał jednak, że atak ten tylko umiocni Kościół i oczyści go.
 • Matka Boża Bolesna do Mikołaja Sikatki w objawieniach licheńskich (1850 rok):

„Ku zdumieniu wszystkich narodów świata z Polski wyjdzie nadzieja udręczonej ludzkości.
Wtedy poruszą się wszystkie serca radością, jakiej nie było przez tysiąc lat. Jeśli naród polski się poprawi, będzie pocieszony, ocalony i wywyższony.”

 • Biskup Cieplak (1888 rok):

„Anioł na gwiazdy pokazał i rzecze:
Patrz, to wszechświata pisane są losy
I ręką Bożą rzucone w kolei tak,
Jak Bóg ułożył losy człowiecze.

A tej, o którąś się modlił i płakał,
Ojczyźnie twojej, Bóg wyznaczył dzieje.
Lecz patrz, już dla niej lepsze jutro dnieje,
Niedługo będzie jęczeć pod przemocą.

Gdy od tej chwili ćwierć wieku przeminie,
Świat się pożogą zrumieni i rzeka krwi się przeleje,
A z łun tych pożarów Polska wyjdzie wolna
Mąż ją wywiedzie, pomazaniec Boży,

Na straży ziem tych swe serce położy.
Lecz odrzuć radość i módl się w pokorze,
Ciężko doświadczą was wyroki Boże.
Nim się następne ćwierćwiecze przechyli

Wilk z krwawą paszczą, wiecznie mordu głodny,
Co się pod znakiem krzyża zawsze chowa
Krzyż splugawiony znów weźmie za godło,
Pocznie narody pożerać dokoła.

Krwawe swe ślepia ku wschodowi zwróci
Zastęp pancerny na kształt chmury ptactwa
Całą potęgę na kraj twój rzuci.
A drugi niedźwiedź zdradziecki, co młotem kościoły wali,
Który prawo Boże wokół depta, nóż wam w plecy wrazi.

Próżno dobywać będziecie oręża,
Na ten raz w walce on zwycięża!
Lecz zginie własnym jadem zatruty.
Wicher z południa zawieje na państwa,
Runie najeźdzca i przemoc tyrańska!

Wilk z krwawą paszczą, zewsząd osaczony
Choć wszystkim groził, dokoła ściśnięty,
Próżno się miotać będzie jak szalony –
W bitwie nad rzeką w pień będzie wycięty!

Niedźwiedź, co dotąd zżerał własne dzieci
Krwią się zachłyśnie własną i upadnie.
Ten niby „olbrzym” przed karłem z północy
Drugi cios straszny z południa otrzyma,
A smok ze wschodu dobije olbrzyma.

Wszechmocny Pan Bóg kartę dziejów zmieni.
W stolicy Pańskiej tajne dokumenta
Ze 113 papież wyjmie szafy,
W Rzymie się pocznie odrodzenie świata.
Bóg wstrząśnie ziemią, powalą się domy.
Gdy zacznie mijać strasznie sroga zima,
Od Boga danym będzie znak widomy.
Od gór i stepów idzie wybawienie.

Pokój się Boży ustali w Warszawie,
Wielka w przymierzach, bogactwie i sławie
Polska ku morzom granicami sięgnie.
Dla tych co cierpią, przyjdzie dzień wesela,
Dla tych co wątpią, dzień sądu i kary.

Tak mówił Anioł i uleciał w gwiazdy
A jam się ocknął na swoim klęczniku
I jeszczem słyszał jak mówił z daleka:

Niech się twój naród burzy nie ulęknie,
Gdy Bogu ufa to w gromach nie pęknie.
Ręka go Boża przywiedzie wśród nocy
I zanim nadejdą dni lata gorące,
W proch zetrze wrogów i wynijdzie słońce.”

5 odpowiedzi na „A to..Ku pokrzepieniu serc.Proroctwa o Polsce.

 1. Wizja pisze:

  ….tylko nad Polską nie widzę krwi i zniszczeń, lecz promienne blaski przyszłości” …………
  Zważywszy ile krwi i dymu pożarów zaliczyła już Polska , to……taryfa ulgowa od Opatrzności byłaby całkiem wskazana ;
  Tyle , że wciąż trudno mi uwierzyć w wybraństwo jakiegoś narodu .

  Polubienie

  • margreth pisze:

   Pani „wizjo”
   O – WIARE – TRZEBA NAJPIERW ZADBAC ! ! !
   TO ZE DARMO DANA , TO NIE ZNACZY , ZE NIE MUSI BAC ZADBANA !
   ZAMIAST BALAMUCIC CZAS
   -SKUPIAC SIE TYLKO I WYLACZNIE NA SOBIE , WOKOL SIEBIE I TYLKO DLA SIEBIE
   ———PANI „W I Z J A „———
   sama stala sie TYM PANEM BOGIEM !
   A przeciez mialo byc niby inaczej , ze „BEZ BOGA , ANI DO PROGA”?
   Tymczasem u pani IMIE BOZE J-E-Z-U-S , WZYWANE JEST TYLKO WTEDY , ZEBY POSTAWIC NA SWOIM !
   BEZ PRZEKLINANIA -nimfy nie przeklinaja.
   WIZJA zajela JEGO miejsce i tylko wtedy sobie o NIM przypomina , zachciewa sie jej CZEGOS WIECEJ!
   To BALWOCHWALSTWO,przez lata uprawiane , ktore bylo niczym innym ..
   jak to kiedys nazywl p.Marian Kowalski,-
   INTELEKTUALNYM – GRUPENSEX .
   Zajmowanie sie soba-znudzonych pseudokratek,ktore zabawiaja sie w mimozy i glownie na to traca czas , na wymyslone „wyzsze sfery” wdodatku w przestworzach , gdzie szybuja niczym anioly…i temu podobne…moj Boze , ze tez mozna miec tak wielkiego fiola…?
   I poswiecam mu tak wiele uwagi i cennego czasu przez tak wiele lat?
   A POLSKA UMIERA ! ! !

   Oprucz tego,ze jest to-ta, tchurzliwa ucieczka z wlasnej rzeczywistosci , ktora jest nam nie PODAROWANA – tylko ZADANA
   i nie po to, zeby sie nia zabawic w piaskownicy…
   …czasami obrzucac sie z chichotem-piachem, bawic foremkami, i cieszyc sie,ze mam to wszystko co najwazniwjsze w zyciu:wiaderko,lopatke i grabelki.
   TYLKO PO TO , ZEBY SIE Z NIA ZMIERZYC I POKAZAC INNYM , JAK TO SIE NAJLEPIEJ ROBI!!

   Oprucz tego,ze zmarnowala cenny czas dany czlowiekowi chociazby na dowiedzeniu sie CZEGOKOLWIEK BARDZIEJ WARTOSCIOWEGO- przynajmniej tego,,KIM JESTEM ?
   Nie mowiac juz o tym , zeby zrobic z tym cos wiecej…COKOLWIEK !
   …Nie tylko zajmowaly sie bazgrolami o sobie przez cale lata piszac te bzdety i glupoty -zabawiajac sie 6-lat w uniesienia i pieszczoty niewiadomo :na co I PO CO ?
   Ale tez ten czas , ktory sami bezpowrotnie zmarnowaly i stracily zbalamucily rowniez tym wszystkim,ktorzy te PIERDULY I BZDETY czytali…tak jak ja…szukajac tam jakiegos sensu…?
   A POLSKA GINIE BEZPOWROTNIE ! ! !

   Kradnac drogocenny czas i zajmujac uwage czytaniem ich GLUPOT Z POGRANICZA
   jazni i jawy wyzszycz sferr w przestworzach:pelnych skowronkow i kwiatow z motylami we wlasach…obietnic sylfidy,obgryzanych fiolkowych paznokci…
   …przykladow pozyskanych lagodnosci,energii i wielkich emocji …poprzez ucieczke od zlych emocji…i uwaga…!TWORZENIEM SIEBIE! bo to tak sie nazywa…

   NASTEPNIE >T A K A< OSOBA ,
   MA CZELNOSC PISAC , CO SIE POLSCE OD OPATRZNOSCI NALEZY ! ? !
   ,,jako ta taryfa ulgowa…ktora bylaby calkiem wskazana”
   Natomiast to, ze jej wysokosci „WIZJI” trudno uwierzyc w – WYBRANSTWO POLSKI –
   poniewaz oprucz wlasnych „wizji ” nie zna zadnych innych – to mnie nie dziwi.

   To wlasnie Polska jest krajem,w ktorym najwiecej bylo PRAWDZIWYCH WIZJONEROW , ktorych za malo – albo wcale , nie traktuje sie POWAZNIE !
   Przed II-Wojna Swiatowa,
   wizjonerka WANDA MALCZEWSKA – jako jedna z wielu,ktorej objawiala sie Matka Boza
   OSTRZEGALA POLSKE !
   ,,Jezeli Polska sie nie nawroci , to jako KARA BOZA ,bedzie jeszcze jedna wojna-gorsza od pierwszej ,ktora w Polsce sie rozpocznie !”
   Tymczasem POLACY PARSKLI NA TO SMIECHEM – I UZNALI TO ZA CIEMNODROD i
   SAME -G L U P O T Y – !
   Nie tylko sie nie nawrocili,ale z wdziecznosci Bogu za ODZYSKANE WYZWOLENIE ,
   uczyniono z Polski SEKSUALNE-ELDORADO DLA SWIATA.
   W samej Warszawie otworzono ponad 20-Domow Publicznych, ktorych Polskie prostytutki byly najtansze – zaden kraj nie mogl im dorownac.
   To Polska byla tez tym krajem wtedy ,gdzie dokonano najwiecej aborcji w stosunku do calego swiata…miedzy wojnami ponad 6mln.

   Niemniej wazna wizjonerka jest rowniez ROZALIA CELAKOWNA , nie tylko ze wzgl.na sama Polske,ale nawet Europe i caly Swiat !

   Ale chyby najwazniejsza dla Polski i swiata jest wizjonerka ,
   SWIETA FAUSTYNA KOWALSKA,ktora swiecil osobiscie i rozslawil w swiecie papiez Polak sw.Jan Pawel II-nawolujac niezmordowanie Polakow do nawracania Europy.
   To Sw.Faustynie Kowalskiej ukazywal sie Jezus Chrystus osobiscie z przeslaniem dla Polski:
   ,,Polske szczegolnie umilowalem,a jezeli POSLUSZNA BEDZIE WOLI MOJEJ , WYWYZSZE JA W POTEDZE I SWIETOSCI! Z NIEJ WYJDZIE ISKRA , KTORA PRZYGOTUJE SWIAT NA OSTATECZNE PRZYJSCIE MOJE.”

   Tymczasem Polacy ,nie tylko SMIEJA SIE Z TEGO DO ROZPUCHU – ZARYWAJAC BOKI-
   ZE TO TEN – C I E M N O G R O D –
   ale rowniez to wszystko co juz dawno na zachodzie sie nie sprawdzilo i zbrzydlo , ze odbija sie tutaj kazdemu jak po starym zjelczalym masle…
   To wszystko zepsuty zachod wyrzuca i pozbywaja jak tylko moze wracajac do prawdziwych wartosci.
   Polska nie tylko przyjmuje z wielkim entuzjazmem i z otwartymi ramionami:drzwiami i oknami , ale tez czesto na kolanach – robiac sobie z tego nowa religie.

   MOZE SOBIE ZATEM WIZJA DZIWIC SIE DALEJ…

   Polubienie

   • Wizja pisze:

    …” PANI „W I Z J A „———
    sama stala sie TYM PANEM BOGIEM …” i.t.d
    Nie nazwę cię ” cegłą z rozbiórki ” bo nie lubię ciężkich słów., natomiast przekazuję ci mojego ” fioła” bo zdecydowanie słuszniej ci się należy
    Moich wpisów na indywidualnym blogu było średnio > dwa w miesiącu , potem coraz rzadziej ,ostatnio wcale. Mówi ci to coś ? Wątpię .
    Niemniej dziękuję za krytykę bo w każdej można znaleźć ziarenko – motyw na zastanowienie. No, jednak pracowicie dowodzisz mi mojej…hm…ulotności , niedoskonałości oraz swojej/ gośkowej prawości . Gratulacje.
    Gośka , dzisiaj stosowna pogoda , powieś pranie zamiast człowieka.

    Polubienie

 2. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 3. Pingback: armi laser USA Russia – cecchino spadaccino

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s