Pytanie na które odpowiedź, jest na miarę naszej przyszłosci.Przekleństwo rosyjskiego ekspansjonizmu. Dlaczego Rosja przez stulecia prowadzi nieskończoną wojnę hybrydową przeciwko Zachodowi?


Prezes Zarządu Centrum Badań Strategicznych Pawło Żownirenko, kijowski ekspert, który w latach 90. uczestniczył z Brzezińskim w pracach Ukraińsko-Amerykańskiego Komitetu Doradczego, opublikowałna łamach portalu Wschodnik.pl bardzo ciekawy artykuł o niezmiennej barbarzyńskiej istocie rosyjskiego imperializmu i ekspansjonizmu. Publikujemy ten tekst w całości, zachowując styl autora. 

http://jagiellonia.org/dlaczego-rosja-przez-stulecia-prowadzi-nieskonczona-wojne-hybrydowa-przeciwko-zachodowi/

Urodziłem się na terenach Donbasu. Nasza wioska – Trojićko-Charcyźk – leży nieopodal Iłowajska, pomiędzy dwoma wioskami kopalnianymi, w których mieszkali przesiedleńcy z Rosji. I jak praktycznie zawsze wśród nastolatków – były bójki pomiędzy „swoimi” i „obcymi”. Wśród naszych na wieść o starciu pomiędzy „wiejskimi” a „kopalnianymi” zawsze, jako pierwsze, padało pytanie: „Kto zaczął pierwszy?” – by określić, kto miał rację, a kto nie. A u „nich” w tej samej sytuacji nie było żadnych pytań, tylko okrzyk: „Naszych biją!”. I kiedy próbowaliśmy u chłopaka-przesiedleńca dowiedzieć się, dlaczego zaatakował i uderzył, to standardową i wszechogarniającą, jego zdaniem, była odpowiedź: „A czemu mnie pytacie? Czemu właśnie mnie się czepiacie?”!

Tak z młodych lat, przez zdziwienie i ból po uderzeniach w praktyce zetknąłem się z innym rodzajem światopoglądu, który o 180 stopni różnił się od mojego, oraz od przyjmowania świata przez moich bliskich i znajomych. Już wtedy zacząłem poznawać to, co się nazywa „etnopsychologia”, mentalnością.

Właśnie wniosków wynikających z tej nauki, jak również z historii, Ukraińcy, Polacy, a i w ogóle Europejczycy często nie biorą pod uwagę, analizując tryb postępowania Rosji, jej politykę zewnętrzną i wewnętrzna – tak w przeszłości, jak i dziś. A niebranie pod uwagę wszystkich czynników w trakcie przeprowadzania analizy doprowadza do błędnych wniosków i przewidywań, jak ot przykładowo „wszystko jest powiązane i zależy od Putina, wystarczy go usunąć w sposób prawny czy jakoś inaczej – i Rosja stanie się demokratycznym krajem”, czy „wzmocnienie sankcji samo z siebie zmusi Rosjan do postępowania w granicach prawa międzynarodowego”.

Więc proponuję Polskim Czytelnikom tekst dotyczący natury rosyjskiego ekspansjonizmu oraz sposobom przeciwdziałania owemu ekspansjonizmowi.

CO UKRYWA SIĘ POD TERMINEM „WOJNA HYBRYDOWA”

Konflikt, w którego trakcie Rosja okupowała Krym i część Donbasu, od lutego 2014 roku w środkach masowego przekazu określa się, jako „wojna hybrydowa”. Od tego czasu ukazało się sporo prac naukowych i publicystycznych, w których autorzy udowadniają, że jest to absolutnie nowy sposób prowadzenia wojny, z którym ludzkość zetknęła się chyba po raz pierwszy w dziejach.

Spróbujmy dojść do sedna tej kwestii, ale najpierw – zadajmy sobie kilka pytań.

Po co Rosji ta wojna? W ogóle – po co Rosji nieustające wojny ze wszystkimi sąsiadami i nie tylko z nimi? Dlaczego w czasach Putina Moskwa ponownie stała się agresywna? Czy rzecz polega tylko w Putinie i sprawa zostanie rozwiązana sama z siebie, gdy tylko on odejdzie czy zostanie usunięty od władzy? I wreszcie: dlaczego Moskwa priorytetowo zajmuje się wyłącznie zewnętrznymi sprawami, odpuszczając sobie, a nawet ignorując, problemy wewnętrzne? I dlaczego właśnie sama Moskwa w większości wypadków jest źródłem i generatorem tych wszystkich problemów?

Nie znajdując odpowiedzi na te pytania, czy na inne pytania tego rodzaju, obcokrajowcy wszystko zrzucają na karb „zagadkowej duszy rosyjskiej”. Którą, według klasyka literatury rosyjskiej, „nie da się ogarnąć rozumem”.

A w rzeczywistości odpowiedź leży na wierzchu. I polega ona na tym, że Rosja w rzeczywistości należy do zupełnie innej cywilizacji, i pomimo pozornych zmian w swych podstawach – a właściwie w mentalności mieszkańców i systemie państwowym – pozostaje taka sama, niezmienna już od wieków.

Rosja pragnie ponownie zostać światowym, decydującym graczem. Z tym że nie drogą konstruktywną – poprzez wzrost poziomu gospodarki czy standardów życia Rosjan, a szlakiem destrukcji – poprzez zrujnowanie światowego ładu prawnego, systemu stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa w Europie. Poprzez aneksję Krymu, wojnę z Ukrainą, bombardowanie ludności cywilnej w Syrii, kłamstwa polityków, dyplomatów i dziennikarzy, prowokacje militarne w Europie, Moskwa demonstruje swe pragnienie wywołania globalnego chaosu, zasiania wśród Europejczyków poczucia niepewności, trwogi i strachu.

Przykrywając się płaszczykiem wspierania swobody słowa, wykorzystując liberalizm Zachodu, Kreml przez ostatnie lata rozkręca i rozwija system „wolności dezinformacji”, którego narzędziami są praktycznie wszystkie rosyjskie środki masowego przekazu, wspierane poprzez rzesze „żołnierzy wojny informacyjnej”, trolli internetowych mnożących informacje – fejki i wpisujących prowokacyjne treści w komentarzach do informacji opublikowanych przez wydania i portale internetowe.

Lawina uchodźców syryjskich, która jest wynikiem bombardowania ludności cywilnej przez wojska Asada i jego sojuszników – rosyjskiego kontyngentu wojskowego, sprowokowała kryzys wewnętrzny w Europie, reanimowała dyskurs na temat wewnętrznych granic w UE, zrodziła dylematy: kto przyjmuje uchodźców, co z nimi dalej robić. Oraz postawiła Europe przed wyborem: spójność UE czy izolacjonizm.

Obiektywna analiza sytuacji, spojrzenie (bez uprzedzeń) na wspomniane zagadnienia pokazują, że nie da się rozpatrywać je w sposób odizolowany od siebie, ponieważ są one elementami spójnego, ogólnego problemu. Wojna w Syrii, wojna na Ukrainie, wojna w przestrzeni informacyjnej czy w przestrzeni cybernetycznej – są w rzeczywistości elementami jednej i tej samej wojny Rosji z Zachodem, jednym z epizodów wielowiecznej, nieprzerwanej, stałej i systematycznej walki despotyzmu wschodniego z Europą i jej wartościami.

HORDA NIE ZNIKNĘŁA – ŚWIAT PONOWNIE SIĘ Z NIĄ ZETKNĄŁ

„Mówić o tym, że polityka rosyjska zmienia się na przestrzeni lat, jest bezsensowne: nie zmieniają się ani ona, ani łatwowierność Rosjan, ani metody, którymi Rosja stara się osiągnąć marzenie wszystkich swoich przywódców – panowanie nad światem… Rzucającą się w oczy charakterystyczną osobliwością polityki rosyjskiej jest zadziwiająca stałość nie tylko samych idei i pragnień, ale i sposobów oraz narzędzi, absolutnie niezależących od tego, jaki rząd jest obecnie przy władzy. W obserwowanym dziś kryzysie nie ma żadnej charakterystycznej cechy, żadnego procesu, żadnego dokumentu, których byśmy nie znaleźli we wszystkich poprzednich międzynarodowych kryzysach powiązanych z Rosją. I jeżeli skuteczność tej dziedzicznej polityki mówi o słabości państw zachodnich, to marudna jednolitość jej zasad jest wskaźnikiem wewnętrznego barbarzyństwa Rosji”. Ten cytat z zakazanej w ZSRR i nadal nieprzetłumaczonego na język ukraiński dzieła Karola Marksa „Rewelacje z dziejów dyplomacji XVIII wieku” ma prawie dwieście lat.

Jak nie zmieniałaby się nazwa państwa leżącego pomiędzy Europą a Pacyfikiem – Horda, Carstwo Moskiewskie, Imperium Rosyjskie, Związek Radziecki, Federacja Rosyjska – celem tego tworu zawsze była i pozostaje ekspansja zewnętrzna i dławienie wolności.

Przy tym wszystkim Moskwa nigdy oficjalnie na nikogo nie napada, a jedynie „broni się przed szykowaną napaścią na nią”. Propaganda rosyjska, która przez wieki obsługuje swego chana – cara – sekretarza generalnego – prezydenta, osiągnęła najwyższy poziom wirtuozerii pod względem zastraszania i ogłupiania własnej ludności, w tym w wykorzystaniu chwytu nazywanego w psychologii „projekcją”. Czyli oskarżanie przeciwnika o to, czego on w ogóle nie planuje i nie ma zamiaru uczynić; a dokładnie o to, co zamierza zrobić sama Moskwa: o zamiary agresywne, łamanie prawa narodowego i międzynarodowego, ingerencje w wewnętrzne sprawy innych krajów.

Od stycznia 2014 roku Kreml przeprowadził potężną kampanię informacyjną na temat: „tysiące banderowców jadą, aby przejąć organa władzy na wschodzie i południu Ukrainy”. W rzeczywistości te organa władzy zostały zajęte i przejęte, tylko że przez rosyjskich wojskowych bez naramienników i znaków rozpoznawczych na mundurach. Równolegle trwała kampania dezinformacyjna na temat planów kijowskiej nowej władzy odłączyć i blokować rosyjskie stacje telewizyjne i radiowe. W rzeczywistości pierwsze, co zrobili rosyjscy okupanci na Krymie i na Donbasie – to odłączyli i zablokowali media ukraińskie.

To samo można powiedzieć i na temat kłamstw o „uciskaniu języka rosyjskiego” na Ukrainie – z setkami szkół rosyjskich, dziesiątkami stacji telewizyjnych i radiowych, nadających w języku rosyjskim, setkami periodyków, wydawanych w języku rosyjskim. Przy tym, że w Rosji, gdzie mieszka kilka milionów Ukraińców, praktycznie nie ma gazet ukraińskich, programów telewizyjnych i radiowych, a jedyna biblioteka ukraińska została zamknięta 4 lata temu, a jej dyrektor zarządzająca – mieszkanka Moskwy i etniczna Rosjanka – została uwięziona „za nacjonalizm ukraiński”.

Dla Kremla charakterystyczną i tradycyjną cechą jest ignorowanie realnie istniejących wewnętrznych i zewnętrznych problemów, tworzenie takich problemów według swej potrzeby, twarde i ostre przeciwdziałanie jakimkolwiek przejawom innego myślenia wewnątrz samej Rosji – zaczynając od zorganizowanych protestów przeciwko zubożeniu ludności i monopolizacji gospodarki aż po jednoosobowe pikiety polityczne.

Występując w swych słowach i deklaracjach przeciwko do niedawna jeszcze mitycznej „rusofobii”, Kreml stał się faktycznie jej generatorem. I w ciągu ostatnich lat udowodnił, że właśnie on, Kreml, jest największym rusofobem na świecie, ponieważ swoimi kłamstwami i bezwzględnością sprowadził wizerunek Rosji do niespotykanego jeszcze od czasów „zimnej wojny” poziomu, a miliony etnicznych Rosjan mieszkających poza granicami Federacji Rosyjskiej zmusił raptownie do poczucia niebezpieczeństwa ze względu na używanie języka rosyjskiego – „a nóż i nas, jako mówiących w języku rosyjskim, Putin przyjdzie »bronić«?!?”.

Stałe (w ciągu długich stuleci) przeciwstawianie się światowi zewnętrznemu wypracowało u Kremla i jego poddanych swoiste rozumienie i traktowanie sprawiedliwości i moralności. Świadome kłamstwo stało się „sprawą normalną” nie tylko dla wodza, ale i dla milionów jego poddanych. Każdy, kto w ciągu ostatnich lat miał możliwość obcowania z Rosjanami (od politologów i polityków zaczynając, na zwykłych obywatelach kończąc), nie mógł nie zwrócić uwagi na rzucający się w oczy brak obiektywności ich ocen zachowań rządzących Rosją, na totalne ignorowanie oczywistych faktów (niezgodnych z ich postulatami), na pełną identyczność tych postulatów i sloganów z tym, co głoszą rosyjskie władze. Na dodatek, tego rodzaju oceny i postulaty wypowiadają oni absolutnie szczerze, w sposób zacięty i pozbawiony jakichkolwiek wątpliwości we własną rację. Ponieważ z ich punktu widzenia „trwa wojna z całym otaczającym światem, a w trakcie wojny kłamanie wrogom nie jest kłamstwem, a jedynie zmyleniem przeciwnika”.

W tym samym czasie oprócz kierownictwa Federacji Rosyjskiej, jego apologetów spośród klasy politycznej i szerokiego ogółu społeczeństwa, nie da się nie zauważyć setki tysięcy, miliony obywateli, których cele, moralności i działania kolidują z propagandą oficjalną i „pozycją” poddanych.

Określający siebie w Rosji „Rosjanami” są faktycznie dwiema antagonistycznymi narodowościami, których przedstawiciele rozmawiają w jednym wspólnym języku, lecz totalnie się różnią pod względem mentalności i wyznawanych wartości, – czyli względnie niewielka ilość właśnie Rosjan i przytłaczająca masa Ordyńców. Rosjan, którzy kochają swoją ojczyznę i pragną, aby została ona normalnym demokratycznym krajem oraz nie widzą perspektyw w „gospodarce rurociągu”. Rosjan, których już mdli od militaryzacji i ekspansji zewnętrznej, którzy nie przyjmują oklaskami ograniczenia swych swobód. Rosjan, którzy ze względu na to wszystko są przez władze i kremlowskie środki masowego przekazu poddawani ostracyzmowi, nazywani „piątą kolumną” i w rzeczywistości w swym własnym kraju są zniewolonym narodem. I Ordyńców, którzy absolutnie nie martwią się o swój poziom życia, a posiadają jedyny cel – aby Rosji „bali się, a więc darzyli ją szacunkiem”. Tych, dla kogo nie są straszne ani sankcje, ani spadek poziomu życia, ani ograniczenie ich swobód, ani nawet to, że ich współobywatele giną gdzieś tam w obcej ziemi. Odwrotnie, to wszystko jeszcze bardziej konsoliduje ich dookoła wodza. Swego czasu rosyjski poeta Nikołaj Niekrasow powiedział o nich: „Ludzie godności bydlęcej – są czasem prawdziwymi psami: im cięższa im wypadnie kara, tym radośniej płaszczą się przed swymi panami”.

Jeżeli rewolucje w innych krajach były i są wynikiem bezmiernego nasilenia presji władzy monarchy czy uzurpatora i skierowane są przeciwko narastającemu uciskowi i niesprawiedliwości, przeciwko ucinaniu praw dołów społecznych – to w Rosji, na odwrót, rewolucyjne zrywy zdarzały się i zdarzają właśnie w okresach zmniejszenia presji władzy, z powodu strachu, który narasta u ludu ze względu na widmo nadchodzącej wolności.

Powstania i rewolucje w Rosji, jakimi demokratycznymi nie byłyby hasła i slogany ich przywódców, na poziomie masowej podświadomości zawsze miały na celu wzmocnienie władzy centralnej. Przy czym poziom popularności tego czy innego polityka bądź dowódcy wojskowego, skala i poziom przypadania mu do stóp, były zależne nie od skuteczności jego rządzenia krajem czy dowodzenia wojskiem, a od poziomu jego samowoli i ilości położonych przez niego „na ołtarzu” żyć i istnień ludzkich. Masy nie osądzały ani możnowładców ani generałów za nic, oprócz zbyt niskiego poziomu okrucieństwa – przy czym nieważne, czy wobec swoich, czy wobec obcych postępowano bezwzględnie i okrutnie.

Horda zawsze praktykowała i praktykuje „wojnę hybrydową”, jako wojnę bez zasad: z ignorowaniem jakiekolwiek prawa i zasad prowadzenia wojny, określonych przez konwencje międzynarodowe; z rozmieszczaniem uzbrojonych wojskowych wśród cywili i wykorzystaniem ostatnich jako „żywej tarczy”, z bombardowaniem dzielnic i budynków mieszkalnych, z bestialskim stosunkiem wobec jeńców etc.

Horda nigdy nie produkowała nic jakościowego dla życia i bytu – zawsze odbierała to innym. Tylko broń horda produkowała i produkuje dobrej jakości – jako narzędzie, by odbierać innym to, co się potrzebuje oraz jako zasób i środek niesienia śmierci.

Kult śmierci – oddzielny temat, zwłaszcza dla państwa, w czyjej stolicy, w samym centrum miasta znajduje się piramidalny grobowiec i cmentarz.

Jednym z powodów tego, że Rosja nigdy nie miała i nadal nie ma „dobrych sąsiadów”, jest fakt, że horda zawsze szuka konfrontacji i wojny. Została stworzona w celu prowadzenia wojny i nie może istnieć bez wojny. Rosja, według ukraińskiego autora i blogera Dmytra Czekałkina „stała się unikatowym obozem koncentracyjnym, w którym więźniowie sami dla siebie są «klawiszami», nienawidzą wszystkich, kto pozostaje na wolności i są gotowi umierać dla rozszerzenia i powiększenia łagru”.

Swego czasu mówiąc o sąsiadach Izraelu, Golda Meir powiedziała tak, jakby była Ukrainką i miała na myśli północno-wschodniego sąsiada Ukrainy: „My chcemy żyć. Nasi sąsiedzi chcą nas widzieć martwymi. Pozostawia to nam bardzo mało miejsca dla kompromisu”.

Własność – to wolność. I dla tego głównym przeciwnikiem dla hordy zawsze byli i pozostają właściciele – „kramarze” i bardziej zamożni rolnicy –„średniacy”, którzy zaczęli masowo pojawiać się w wyniku reformy Stołypina na początku XX wieku. Najpierw uśpiono ich czujność hasłem „Ziemia – chłopom”, później obdarto do ostatniej nitki i albo złamano na zawsze, albo zgładzono podczas Wielkiego Głodu na Ukrainie, albo zniszczono w obozach. Lumpenproletariat triumfował, ponieważ przekonał się w rzeczywistym działaniu zasady „nie wychylać się”. A intelektualiści masowo wsparli nowego „chana”, ponieważ również zrozumieli, że odróżniać się od podstawowej „masy” w Rosji nie jest sprawą bezpieczną i że rosyjskie słowa «выделяться» („wyróżniać się”, „wyodrębniać się”) i «выделение» ( „łajno”, „wydzielina”) nie tylko posiadają wspólny rdzeń, a są, wcale nie przypadkowo, semantycznie powiązane.

A cóż Zachód? Zachód albo wstydliwie milczał, albo „wyrażał zaniepokojenie”, przez lata i wieki bezskutecznie żywiąc nadzieję, że Rosja i tak zostanie krajem cywilizowanym, bez radykalnych zmian systemu jej podstawowych „wartości”.

I tu warto ponownie przytoczyć słowa Karola Marksa z wyżej wspomnianego dzieła: „Rosyjski niedźwiedź jest gotów na wszystko, jeżeli uważa, że reszty zwierząt w lesie nie stać na nic więcej… Zachód nie może zebrać się z odwagą, aby prowadzić tę jedynie możliwą politykę, która jednocześnie pomogłaby osiągnąć dwa cele: zapewnienie pokoju i zachowanie własnej godności… Na zarozumiałość i zadufanie samodzierżcy Zachód odpowiada sygnałami, które tam są odbierane, jako przejaw strachu. Gdyby państwa zachodnie od samego początku przemawiałyby w sposób męski, odpowiadający ich rzeczywistej militarnej i gospodarczej potędze i ich odpowiedzialności przed światem, gdyby te państwa od razu pokazały, że przechwalanie się i próby zaimponowania nie sprawiają na nie żadnego wrażenia, to car nie tylko odstawiłby wszystkie swe agresywne zamiary, lecz zaczął żywić wobec tych państw zupełnie inne uczucia, aniżeli ta pogarda, która teraz tli się w jego sercu”.

Z taką opinią harmonizują i współbrzmią również współczesne wspomnienia byłego premiera Litwy Andriusa Kubiliusa: „W stolicach zachodnich państw mówi się, że jeżeli przekazać im (Ukrainie) broń, to w ten sposób tylko sprowokuje się armię rosyjską. A ja mówię, że jeżeli nie nadamy Ukrainie dostatecznego wsparcia militarnego, to właśnie to jeszcze bardziej sprowokuje rosyjskich wojskowych. Nazywam to bandycką mentalnością: jeszcze w 2010 roku, będąc premierem rządu, w ciągu godziny miałem nieformalne spotkanie z Putinem. Po rozmowie odniosłem wrażenie, że znam tego człowieka już od bardzo dawna. Przypominał mi młodego łobuza, „gopnika”, dresiarza z przedmieść Wilna, w których mieszka rosyjskojęzyczna ludność. Jak tylko taki człowiek zrozumie, że chcesz rozmawiać, negocjować, to w sposób prymitywny odbiera to, jako przejaw twej słabości i nanosi cios”.

I dla tego tak zwane „partie pokoju” tak na Ukrainie, jak i w Europie są w rzeczywistości „partiami wojny”, ponieważ ich nawoływania do pokoju i kompromisów z agresorem jedynie przekonują go w tym, że ma on rację, ignorując istniejące zasady i stymulują go ku pogłębieniu i rozszerzeniu agresji.

WIĘC JAKIM POWINIEN BYĆ ALGORYTM ZACHOWYWANIA SIĘ WOBEC MOSKWY?

Ponieważ Rosja prowadzi wojnę ze światem cywilizowanym bez przerwy i systemowo, to ten cywilizowany świat powinien, wreszcie, stworzyć i przeciwstawić jej swój precyzyjny i skuteczny system.

Elementem podstawowym tego systemu tak dla Ukrainy, jak i dla Zachodu powinna stać się zmiana dzisiejszego pasywnego reagowania na aktywną i ofensywną strategię. I Zachód już ma pod tym względem pozytywne doświadczenie – imperium sowieckie rozpadło się, jak tylko zamiast doktryny powstrzymywania komunizmu Stany Zjednoczone opracowały i urzeczywistniły strategie odrzucania. Celem nowej (właśnie aktywnej) strategii ma być nawrócenie Rosji, przywrócenie jej do cywilizowanego sposobu zachowywania się, do polityki odpowiedzialności tak wobec swych własnych obywateli, jak i krajów sąsiednich. Czyli, mówiąc w skrócie, strategicznym celem wobec Rosji powinna być jej „dehordyzacja”. „bolszewizm” i „sowieckość” – to tylko maski, makijaż przykrywający to, co istnieje już od wieków i jest w rzeczywistości hordą. I dlatego „dekomunizacja” czy „desowietyzacja” Rosji nie doprowadzi do żadnego praktycznego skutku, póki nie zostanie pokonana „dewastacja w głowach”, póki Rosja i Rosjanie nie uwolnią się od ordyńskiej mentalności i nomadzkiej matrycy postępowania. Horda zniknie sama z siebie, „jak rosa na słońcu”, jak tylko zostanie ustawiona w sztywnych granicach terytorialnych, jak tylko wyraźnie zrozumie, że rozszerzenie terenu w jakimkolwiek kierunku jest niemożliwe. Tylko w tym wypadku Rosja zapomni o ekspansji i wreszcie zajmie się urządzaniem się „w swoim domu”. Historia – w tym również i ta z ubiegłego wieku – pokazuje, że postawieni przez społeczność międzynarodową właśnie w takie warunki agresywne kiedyś nacje stawały się pokojowo nastawionymi i dobrymi sąsiadami. Politycznego drapieżcę można szybko zmienić na wegetarianina, spiłowując mu kły, jak to miało miejsce w wypadku denazyfikacji Niemiec czy demilitaryzacji Japonii.

Optymalnym krokiem w przeprowadzaniu „dehordyzacji” byłoby przystąpienie Ukrainy i innych krajów do NATO, których niezaangażowanie w alianse wojskowe i neutralność (a z punktu widzenia Moskwy są to w takim wypadku kraje „niczyje”) po prostu prowokuje Kreml do agresywnych działań. A póki Ukraina nie jest krajem członkowskim Sojuszu Północnoatlantyckiego, jej rola w deordyzacji północno-wschodniego sąsiada może być realizowana w postaci inicjatora i współzałożyciela nowego, lecz od dawna już będącego „na czasie” zrzeszenia narodów, które stały się obiektem ekspansjonizmu ordyńskiego. Wzorem dla takiego zrzeszenia może być zmodernizowany wariant Międzymorza, zaproponowany przez niemieckiego politologa Andreasa Umlanda: wojskowo-polityczne zrzeszenie krajów-obiektów presji z boku Moskwy i potencjalnych celów jej agresji. Taki blok, w którym znalazłyby się i kraje członkowskie NATO, i kraje niezrzeszone w Sojuszu Północnoatlantyckim, mógłby „miękko” wykorzystywać możliwości Paktu Północnoatlantyckiego w celu oporu działaniom Rosji, nie wciągając przy tym samo NATO do bezpośredniej konfrontacji. Dodam, że w wypadku dalszego wzrostu apetytów Moskwy takie zrzeszenie mogłoby przerosnąć w coś podobnego do stworzonego swego czasu przez Jarosława Stećka ABN-u (Antybolszewickiego Bloku Narodów). Powiedzmy w „Antyimperialny Blok Narodów”, do którego oprócz sąsiadujących z hordą krajów mogłyby dołączyć i te ludy, które są przez nią zniewolone – Tatarzy, Czeczeni, Ingusze, Dagestańczycy, Czerkiesi i inni, z Rosjanami bezpośrednio włącznie.

W wypadku odraczania się realizacji obu wariantów z niezależnych od Ukrainy powodów może ona i samodzielnie (przy czym dość szybko i bez znaczących wydatków finansowych) zrobić niemożliwą zakrojoną na szeroką skalę agresję przeciwko sobie. Kreml nie będzie planować napaści na Ukrainę tylko w tym wypadku, kiedy Ukraina będzie dostatecznie silna, aby odeprzeć nie tylko sam atak, ale i skutecznie zniechęcić do niego. Dlatego trzeba rekonstruować państwo, uwalniając go od oligarchokracji, przeprowadzić gospodarczą, prawną i administracyjną reformy, i – co najważniejsze – wzmocnić obronność kraju. Lecz wzmocnienie obronności Ukrainy polega nie tylko na uzbrojeniu w nową i skuteczną broń i stworzeniu potężnych sił zbrojnych. Polega ono również na opracowaniu i realizacji programu aktywnych wojskowych, gospodarczych, informacyjnych oraz innych działań, łączących następujące ewentualne elementy:

– utworzenie w całym kraju, w każdej miejscowości stale działających oddziałów obrony terytorialnej, zorganizowanych z przedstawicieli lokalnych mieszkańców w ramach ogólnopaństwowego systemu typu modelu szwajcarskiego czy estońskiego „Kaitseliit”,

– utworzenie Sztabu Ruchu Partyzanckiego i zorganizowanie takiego ruchu na terenach okupowanych,

– zrzeszenie etnicznych Rosjan oraz rosyjskojęzycznych obywateli Ukrainy w inicjatywie obywatelskiej, wspierającej dążenia Ukrainy do stania się krajem członkowskim NATO z powiedzmy bardzo rzutką nazwą i odpowiednim skrótem: URA – „Ukraińscy Rosyjskojęzyczni za Alians”,

– zwrócić się z apelem do Ukraińców i ludzi sympatyzujących z Ukrainą w Rosji, prosząc o dyskretne wspieranie Ukrainy w sprawie obrony swej suwerenności i integralności terytorialnej, zbieranie dowodów na temat wojennych i urzędowych przestępstw rosyjskich polityków, pracowników rządu i administracji wobec Ukrainy i jej obywateli,

– zamiast zamykać rosyjski biznes na Ukrainie odwrotnie – wprowadzić dla niego dodatkowy podatek wysokości, powiedzmy, 20,0314%* na rzecz Funduszu Obrony Ukrainy (* – 20 marca 2014 r. – data rozpoczęcia rosyjskiej agresji i okupacji Krymu),

– wycofanie przez Ukrainę swego podpisu pod decyzją przywódców części państw postsowieckich z dnia 21.12.1991 o przejęciu przez Rosję miejsca ZSRR w ONZ, a tym samym – rozpocząć proces uznania nieprawomocności członkostwa Rosji w ONZ, ponieważ to członkostwo zostało otrzymane z naruszeniem regulaminu ONZ.

Reasumując, chciałbym zaznaczyć, że „wypinanie piersi”, „stroszenie piórek” i „granie mięśniami” przez Rosję przed krajami Zachodu jest zwykłym blefem. Wystarczy tylko porównać poziomy PKB Rosji oraz UE i USA, aby zrozumieć, że na „wielką wojnę” Kreml się nie zdecyduje. Przynajmniej, póki nadal jest słabszy i mniej rozwinięty gospodarczo. A dla wzrostu gospodarczego Rosja „natychmiast” potrzebuje zakrojonej na wielką skalę modernizacji gospodarczej i technologicznej. Lecz historia pokazuje w sposób jednoznaczny – a było tak i w czasach Piotra I, a i w późniejszych okresach carskiej Rosji, czy również przy industrializacji stalinowskiej – żaden cywilizacyjny krok do przodu, żadna gospodarcza i technologiczna rekonstrukcja nie mogła mieć w Rosji miejsca bez wsparcia i głębokiego udziału Zachodu. Przy okazji odpowiem na możliwe stwierdzenie: „Ale przecież nowe technologie to nie tylko Zachód!”. Wariant oparcia się na Chinach czy Japonii nie zadziała. Żaden z tych krajów ze względu na zainteresowanie pewnymi terytoriami, znajdującymi się obecnie we władaniu Federacji Rosyjskiej, nie potrzebuje silnej i rozwiniętej Rosji.

W związku z tym dla skutecznego przeciwstawienia się ekspansjonizmowi Moskwy niezbędnym jest:

– wzmocnienie obronności NATO, krajów członkowskich oraz jego sojuszników do tego poziomu, na którym agresja ze strony Moskwy będzie w sposób zagwarantowany niemożliwa;

– wprowadzanie i wzmacnianie sankcje wobec Rosji włącznie z wprowadzeniem jej pełnej blokady;

– nie dać zniszczyć istniejący system bezpieczeństwa międzynarodowego. Dać Rosji w sposób czytelny do zrozumienia – jeżeli system trzeba będzie zastąpić nowym, to nie będzie w nim, jak dotychczas, kluczowego miejsca dla Moskwy.

„Wielkiej wojny” w widocznej perspektywie nie będzie. Stanie się tak jednak przy istnieniu trzech warunków.

Po pierwsze, Zachód powinien poważnie podejść do kwestii wzmocnienia swej solidarności i możliwości obronnych, odbierając wojnę na wschodzie Ukrainy jako początek wojny przeciwko sobie.

Po drugie, Zachód powinien przeciwstawić Rosji swą podstawową broń „niemilitarną” – gospodarczą, technologiczną i finansową przewagę, i w ten sposób „wyjaśnić” Kremlowi, że nie będzie żadnej współpracy, a tym bardziej wsparcia technologicznego do tej pory, póki Moskwa nie wycofa się z Ukrainy i nie wróci do międzynarodowego pola prawnego.

I po trzecie, Zachód powinien wreszcie się obudzić i kierować się słowami Jana Pawła II: „Nie lękajcie się!”

Tylko w tym wypadku możemy liczyć na to, że Rosja przy pomocy cywilizowanego świata pozbędzie się niewoli w jakiej trwa od wieków, a swych sąsiadów uwolni od stałego poczucia trwogi. Tylko przy spełnieniu takich warunków na miejscu Hordy ma szanse powstać nowa, cywilizowana, rozwinięta Rosja, z której będą dumni (w sposób uzasadniony) jej obywatele, a przestrzeń pomiędzy Atlantykiem a Pacyfikiem zostanie terenem pokoju i stosunków dobrosąsiedzkich.

Pawło Żownirenko, Prezes Zarządu Centrum Badań Strategicznych

Tekst ukazał się pierwotnie na łamach portalu Wschodnik.pl

ZOBACZ TAKŻE:

http://jagiellonia.org/aleksandr-dugin-rosyjski-car-powinien-stac-sie-carem-ogolnoeuropejskim-wideo/embed/#?secret=d1yZNvsyT8

http://jagiellonia.org/rosyjskie-zagrozenie-2/embed/#?secret=CBLuyawuhd

http://jagiellonia.org/antypolonizm-zwyczajny-rosyjski-faszyzm/embed/#?secret=rF0LxxAzyB

http://jagiellonia.org/od-czyngischana-wladimira-putina-dluga-historia-podboju-europy/embed/#?secret=5OvlUn1Qvu

http://jagiellonia.org/nato-ostrzega-polska-najbardziej-zagrozonym-rejonem-po-donbasie/embed/#?secret=6uLEN6RlO7

http://jagiellonia.org/128299-2/embed/#?secret=cOIwHgkMVp

http://jagiellonia.org/polska-zagrozona-amerykanski-think-tank-ostrzega-o-miazdzacej-przewagie-rosji-na-wschodniej-flance-nato/embed/#?secret=DixoeVrE0L

http://jagiellonia.org/zlote-mysli-kremlowskiego-szamana/embed/#?secret=t2r4ljk8a5

http://jagiellonia.org/ruskie-ida-2/embed/#?secret=qECotwb4fo

http://jagiellonia.org/imperium-zla-po-ukrainie-putin-moze-zaatakowac-kraje-baltyckie-polske/embed/#?secret=Ih9jkMohG0

http://jagiellonia.org/wojna-rosji-z-zachodem-trwa-od-10-lat/embed/#?secret=nrcSRXSQny

http://jagiellonia.org/nato-przyznalo-ze-rosja-prowadzi-hybrydowa-wojne-przeciwko-zachodowi/embed/#?secret=uiHsZaUe1X

http://jagiellonia.org/rosja-glownym-zagrozeniem-dla-europy/embed/#?secret=Qg0MlO1Fmb

http://jagiellonia.org/rosja-testuje-nowa-bron-w-syrii-przygotowuje-sie-do-wojny-z-nato-w-europie/embed/#?secret=fhqeK1QDlz

http://jagiellonia.org/swiat-stoi-na-krawedzi-globalnych-konfliktow-wnioski-konferencji-monachijskiej/embed/#?secret=knt49kwehY

http://jagiellonia.org/rosja-jest-gotowa-szybkiej-interwencji-na-ukrainie/embed/#?secret=wlu9CRgjo8

http://jagiellonia.org/brytyjski-general-rosja-szykuje-sie-ataku-na-europe/embed/#?secret=OkYYbNOTVX

http://jagiellonia.org/amerykanski-general-mam-nadzieje-ze-sie-myle-ale-wybuchnie-wojna-z-rosja/embed/#?secret=OpfelMXFVD

http://jagiellonia.org/rosnie-prawdopodobienstwo-rosyjskiej-agresji-na-europe-raport-konferencji-w-monachium/embed/#?secret=JrE0Awwx58

http://jagiellonia.org/iskandery-w-kaliningradzie-prawie-cala-europa-pod-zagrozeniem/embed/#?secret=gnTCF64VGa

http://jagiellonia.org/podczas-manewrow-zapad-2017-rosja-cwiczyla-zmasowany-atak-na-europe/embed/#?secret=mcf0mrhnbi

http://jagiellonia.org/national-interest-w-roku-2018-rosja-moze-zaatakowac-panstwa-baltyckie/embed/#?secret=oNWarLxqi7

http://jagiellonia.org/idzie-wojna-szwecja-przygotowuje-obywateli/embed/#?secret=Djj1z6Qw8S

http://jagiellonia.org/rosja-jest-wyzwaniem-dla-calego-swiata-amerykanski-general-opowiedzial-o-scenariuszu-wojny-z-rosja/embed/#?secret=FGwo3GEF4W

http://jagiellonia.org/w-szachowej-grze-z-putinem-polskie-miasto-gdansk-bedzie-nasza-krolowa/embed/#?secret=qyqUva57jc

http://jagiellonia.org/rosja-przygotowuje-sie-wojny-na-duza-skale-rada-bezpieczenstwa-narodowego-obrony-ukrainy-2/embed/#?secret=2KX7BWxMbs

http://jagiellonia.org/rosja-jest-glownym-zagrozeniem-dla-europy-pentagon/embed/#?secret=Fe9e9nE5sw

Reklama
Opublikowano Uncategorized | 3 Komentarze

W Rosji postanowiono nie gasić pożarów,a obserwować je. Dalsza destabilizacja klimatu i tektoniki, zwiazana z zakłóceniem osi Ziemi uznana została, za ostatnia szansę w kremlowskich planach


Opublikowano imperium zła | 7 Komentarzy

Walka, która rozpoczęła się 30 lat temu..Po szczycie w Singapurze, spojrzenie na powrót Kim Jong-un i Korei Północnej z międzynarodowej izolacji


Opisując to jako swoją „misję pokoju”, prezydent USA Donald Trump rozpoczął najcięższą drogę, jeśli chodzi o politykę zagraniczną swojego narodu, jak dotąd jego kadencji. Trump osobiście spróbuje pośredniczyć w zakończeniu programu nuklearnego Korei Północnej w rozmowach z Kim Dzong-un w Singapurze we wtorek.

Jakie media opisują jako „technicznie wciąż walczące narody” , Trump, podczas tego historycznego pierwszego spotkania, stawia priorytet nad planowaniem. W przeciwieństwie do tradycyjnych szczytów między głowami państw, gdzie większość prac jest wykonywana z wyprzedzeniem, urzędnicy USA mówią, że jedyną rzeczą, która wyprzedza te rozmowy, będzie ich nieprzewidywalność.

Spotkanie w Singapurze spełnia długo oczekiwaną międzynarodową rodzinę rządzącej północnokoreańską prawicą, biorąc pod uwagę fakt, że kraj ten uważał, że było to znaczne ustępstwo po ponad rocznym staraniu Ameryki o wyizolowanie go na arenie światowej.

Kiedy czekamy na to spotkanie w Singapurze pomiędzy dwoma przywódcami, staramy się śledzić trajektorię, którą podążyła Korea Północna, co oznaczało jej ponowne wejście (rodzaj) w dialog geopolityczny jako agresor.

Wojna, która rozpoczęła się 30 lat temu

Howard, Australijczyk-Chińczyk podszywający się pod przywódcę Korei Północnej Kim Jong-un, oraz Dennis Alan, podszywający się pod prezydenta USA Donalda Trumpa, spotykają się w Merlion Park w Singapurze przed szczytem 12 czerwca. Reuters

Howard, Australijczyk-Chińczyk podszywający się pod przywódcę Korei Północnej Kim Jong-un, i Dennis Alan, podszywający się pod prezydenta USA Donalda Trumpa, spotykają się w Merlion Park w Singapurze przed szczytem 12 czerwca. Reuters

Aby zrozumieć, dlaczego Korea Północna „nagle” zaczęła budować głowice nuklearne i przetestować serię udanych testów rakietowych i jądrowych w 2017 roku, trzeba cofnąć się o 30 lat wstecz. Pierwotny członek Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej od 1985 r., Korea Północna odmówiła śledczym i audytorom Międzynarodowego Stowarzyszenia Agencji Energii Atomowej (IAEA) dostępu do obiektów jądrowych w 1992 r. Inspektorzy odkryli nielegalne działania i niespójności w wysokości Odpady nuklearne Korea Północna stwierdziła, że ​​wyprodukowała. Pjongjang wycofał się z traktatu latem 1993 roku.

Żądając rozmów, aby rozwiązać „wszystkie kwestie ich podziału”, Korea Północna spotkała się z administracją Clintona, która w 1994 r.  Wydała „Uzgodnione ramy”  (PDF). Zgodnie z ramami były to cztery najważniejsze postanowienia. Zgodnie z porozumieniem podpisanym w październiku 1994 r. Z administracją Clintona i nazwanym Uzgodnionymi Ramami, Północ zgodził się zamrozić i ostatecznie zlikwidować istniejące elektrownie jądrowe, które mogłyby z łatwością produkować pluton, ale które Pjongjang rzekomo miały produkować energię elektryczną.

USA w zamian obiecały alternatywną energię w postaci 500 000 ton oleju opałowego rocznie, a także budowę do roku 2003 dwóch opornych na proliferację reaktorów do wody lekkiej. Kilka przesyłek naftowych zostało dostarczonych późno z powodu wrogości do porozumienia między Republikanami w Kongresie, a prace nad reaktorami były opóźnione o lata. Pakt ostatecznie załamał się w 2002 r., Kiedy USA oskarżyły Północ na prowadzenie tajnego programu wzbogacania uranu.

Ostatnią kroplą był fakt, że rząd USA nie dostarczył informacji na temat stopniowego wycofywania sankcji gospodarczych nałożonych na Koreę Północną od czasu zakończenia wojny koreańskiej. W artykule na temat ” The Diplomat” napisano: „To w końcu doprowadziło do potajemnego wznowienia północnokoreańskiej działalności nuklearnej w 1998 roku …” Kolejne amerykańskie rządy tylko pogorszyły sytuację. Rząd Busha nadał sprawom bolesny impet,kiedy nazwał północną oś zła, likwidując wszelkie próby dobrej woli dokonane przez jego poprzedników.

Trajektoria Northa 

Nigdy wcześniej siedzący prezydent USA nie prowadził rozmów z przywódcą Korei Północnej, która technicznie walczyła ze Stanami Zjednoczonymi dłużej niż jakikolwiek inny kraj w historii Ameryki – wojna koreańska 1950-53 zakończyła się tym, co miało być tymczasowe zawieszenie broni.

Jednak po niezwykle prowokacyjnym roku 2017, podczas którego Korea Północna przetestowała rzekomo termojądrową głowicę i trzy międzykontynentalne pociski balistyczne, Kim próbował zainicjować dyplomację w swoim rocznym przemówieniu noworocznym na początku 2018 roku. Wezwał do poprawy stosunków i zaangażowania w Korei Południowej, choć dodał, że ma na pulpicie nuklearny guzik. Trump odpowiedział na Twitterze, że ma większy i potężniejszy przycisk nuklearny, dodając „i mój przycisk działa!”

Jednak Korea Północna, jak wspomniano wcześniej w tym utworze, zaczęła testować rakiety dalekiego zasięgu i ICBM przed 2017. Oto linia czasu, która będzie próbować śledzić trajektorię północy powracającej z tak zwanej dziczy.

Początki, lata 70

Korea Północna rozpoczęła pracę pod koniec lat siedemdziesiątych w wersji sowieckiej rakiety Scud-B o zasięgu około 300 kilometrów (około 200 mil), przeprowadzając pierwszy test w 1984 roku. W latach 1987-1992 zaczęła rozwijać się w większym zakresie pociski, w tym Taepodong-1 (2500 km) i Taepodong-2 (6700 km).

Taepodong-1 został poddany próbie nad Japonią w 1998 r., Ale w następnym roku Phenian ogłosił moratorium na takie testy, jak poprawiają się więzi ze Stanami Zjednoczonymi .

Pierwszy test jądrowy w 2006 roku

Zakończyło to moratorium w 2005 r., Obwiniając „wrogą” politykę administracji Busha i przeprowadziło pierwszy test jądrowy w dniu 9 października 2006 r. W maju 2009 r. Miała miejsce druga podziemna próba nuklearna, kilkakrotnie silniejsza niż pierwsza. Kim Jong-un zastąpił swojego ojca Kim Dzong Ila – zmarłego w grudniu 2011 roku – i nadzoruje trzeci test jądrowy w 2013 roku.

2016, japońskie wody osiągnęły

W styczniu 2016 r. Odbył się czwarty test jądrowy pod ziemią, który zdaniem Pyongyanga był bombą wodorową . Komunikat został szybko skrytykowany przez przywódców światowych z Koreą Południową, nazywając go „poważną prowokacją dla naszego bezpieczeństwa narodowego”. W marcu Kim Dzong-un twierdził, że Północ z powodzeniem zminiaturyzował głowicę termonuklearną, aw kwietniu przetestował wystrzeloną z łodzi podwodnej rakietę balistyczną. 3 sierpnia po raz pierwszy wystrzelił pocisk balistyczny bezpośrednio na wody kontrolowane przez Japonię. Później w tym miesiącu z powodzeniem przetestowano wystrzeloną pocisk balistyczny z okrętów podwodnych.

Od groźby wojny po braterskie uściski, Kim pojawił się jako utalentowany dyplomata z nieoczekiwaną pomocą nowego gracza w grze: Trumpa. Reuters

Wśród Howarda i Dennisa „bonhomie” scena weszła na rynek we wtorek. Reuters

W dniu 9 września odbył się piąty test jądrowy.

2017, Japonia i Guam pod zagrożeniem

Od lutego do maja Północ badała serię pocisków balistycznych, które wpadły do ​​Morza Japońskiego. Pjongjang twierdził, że były to ćwiczenia, które uderzyły w amerykańskie bazy w Japonii. Test w dniu 14 maja 2017 r. Dotyczył „nowo opracowanej strategicznej rakiety balistycznej średniego / dalekiego zasięgu, Hwasong-12”, powiedział Pjongjang. Latał 700 kilometrów przed lądowaniem w Morzu Japońskim.

Dwa miesiące później Korea Północna ogłosiła, że ​​pomyślnie przeszła testy w dniu 4 lipca – dzień niepodległości Stanów Zjednoczonych – ICBM zdolny do dotarcia na Alaskę, prezent dla„amerykańskich drani” . W dniu 28 lipca odbył się drugi udany test ICBM. Kilka godzin po Trumpie zagroził Phenianowi 8 sierpnia „ogniem i furią” nad swoim programem rakietowym,Północ powiedział, że rozważa strajki w pobliżu amerykańskich strategicznych instalacji wojskowych w Guam .

Największy test jądrowy

3 września 2017 r. Korea Północna przeprowadziła szósty i największy test jądrowy. Grupy monitorujące oszacowały wydajność 250 kiloton, czyli 16 razy więcej niż 15-kilotonowa amerykańska bomba, która zniszczyła Hiroszimę w 1945 roku. W dniu 15 września, w mniej niż tydzień po tym, jak ONZ przyjęła ósmą serię sankcji, Korea Północna wystrzeliła pocisk średniego zasięgu nad Japonią.

20 listopada Waszyngton ogłosił Koreę Północną państwowym sponsorem terroryzmu , dzień przed dodaniem presji na izolowane państwo z nowymi sankcjami. Oznaczenie nadano tydzień po tym, jak Trump wrócił z 12-dniowej, pięciokrajowej podróży do Azji, w której uczynił z nuklearnych ambicji Korei Północnej centralny punkt swoich dyskusji. 29 listopada Korea Północna wprowadziła nowy ICBM Hwasong-15 , który według niego mógłby dostarczać „super-dużą ciężką głowicę” w dowolnym miejscu na kontynencie amerykańskim.

Analitycy zgodzili się, że rakieta jest w stanie dotrzeć do USA, ale sceptycyzm głosowy, że Pjongjang opanował zaawansowaną technologię potrzebną, aby rakieta mogła przetrwać ponowne wejście w atmosferę ziemską. Kilka tygodni później, 13 grudnia, Kim złożył śluby, aby uczynić z Korei Północnej „najsilniejszą energię nuklearną na świecie”.

Spowolnienie olimpijskie wyzwala odwilż, 2018 r

W swoim przemówieniu noworocznym Kim stwierdził, że rozwój nuklearnej Korei Północnej został zakończony. Po tygodniach negocjacji Stany Zjednoczone i Korea Południowa zgodziły się wstrzymać wspólne ćwiczenia wojskowe w regionie po tym, jak Korea Północna zgodziła się wziąć udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pyeongchang w Korei Południowej.Katalizowany przez Zimowe Igrzyska Olimpijskie na Południu, w lutym rozpoczęła się gwałtowna odwilża dyplomatyczna. Sportowcy z obu stron przemaszerowali razem pod flagą Stanów Zjednoczonych na ceremonii otwarcia – znak „polityki słonecznej” lepszych stosunków, zalecanej przez południowokoreańskiego prezydenta Moon Jae-in.

21 kwietnia Phenian ogłosił, że wybuchy jądrowe i ICBM rozpoczną się natychmiast, a miejsce badań jądrowych w Punggye-ri zostanie zdemontowane, aby „w przejrzysty sposób zagwarantować” zakończenie testów. Kim dodał również, że posiadanie broni jądrowej było „mocną gwarancją, dzięki której nasi potomkowie mogą cieszyć się najbardziej godnym i najszczęśliwszym życiem na świecie”.

W maju 2018 r. Kim zaatakował „zaplanowane ćwiczenia wojskowe USA-Korea Południowa”, nazywając je „prowokacją” i uderzeniem w twarz po podpisaniu porozumienia z Koreą Południową. Pentagon powiedział, że ćwiczenia były jedynie „obronne”. Pjongjang zareagował jednak, anulując zaplanowane dalsze negocjacje pokojowe z Księżycem. Sekretarz stanu Mike Pompeo spotkał się z Kimem w celu rozpoczęcia negocjacji w celu omówienia podstaw szczytu w dniu 12 czerwca w Singapurze i ewentualnej denuklearyzacji. Po spotkaniu Trump obwiniał „wrogość” Korei Północnej za odwołanie szczytu.

Od zagrożeń po uściski: Długa droga dla Kima 

W zeszłym roku Kim nazwał Trumpa „psychicznie obłąkanym amerykańskim”, ale teraz wydaje się, że przyjął nowe podejście dyplomatyczne, które jest uprzejme, a nawet urzekające w dwóch spotkaniach z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem i Księżycem.

Od groźby wojny po braterskie uściski, Kim pojawił się jako utalentowany dyplomata z nieoczekiwaną pomocą nowego gracza w grze: Trumpa. Nagły zwrot Kima do służby wojskowej w szczytowym momencie napięć pochodzi prosto z północnokoreańskiego playbooka, który sięga dekad, twierdzą analitycy, ale spontaniczność Trumpa pozwoliła mu mieć bezprecedensowy wpływ na dyplomację.

Po roku wielokrotnych wystrzeleń rakiet, które doprowadziły do ​​lądowania Stanów Zjednoczonych w zasięgu jego rakiet i największego do tej pory testu atomowego na Północ, Kim ogłosiła, że ​​misja nuklearna Pyongyanga zakończyła się i rozpoczęła negocjacje.

Kim zbliżył się do Księżyca na czas Zimowych Igrzysk Olimpijskich, a następnie zadebiutował na arenie międzynarodowej niespodziewaną wycieczką do tradycyjnych chińskich sojuszników, by w końcu złożyć ubolewanie prezydentowi Xi Jinpingowi, naprawiając relację, która przetoczyła się w ostatnich latach.

Podczas spotkań z przywódcami południowokoreańskimi i chińskimi, w tym spacerami nad brzegiem morza i herbatą z lasu na świeżym powietrzu, Kim wyglądał na uprzejmego i przyjemnego, stanowiąc wyraźny kontrast w porównaniu do wcześniejszego uderzenia Phenianu w klatkę piersiową. Przywódca Korei Północnej rozszerzył także gesty dobrej woli na Stany Zjednoczone, uwalniając trzech amerykańskich więźniów i demontując swoje miejsce badań jądrowych, jednocześnie wstrzymując uruchomienie rakiet przez ponad sześć miesięcy.

„Kim nie jest po prostu dobry w maksymalnej presji, jest też całkiem dobry w maksymalnym zaangażowaniu”, powiedział AFP Jung Pak, były ekspert w Korei Północnej w CIA, który jest teraz naukowcem w Brookings Institution . Udowodnił, że jest „dość wprawny w graniu regionalnych graczy przeciwko innym”, powiedziała i „widzi Pekin jako kluczową przeciwwagę (i prawdopodobnie polisę ubezpieczeniową) przeciwko Stanom Zjednoczonym”.

Dla lidera, który spędził sześć lat w odosobnieniu, było to zaskakujące przejście, szczególnie ktoś, kto nigdy nie opuścił kraju ani nie spotkał się z zagranicznymi głowami państw od momentu objęcia władzy w 2011 roku. Teraz dyplomacja Kima jest w pełnym biegu, wymieniając wysłanników z Waszyngtonem i powtarzające się szczyty ze swoimi odpowiednikami z Chin i Korei Południowej. Jego podejście do Pekinu jest „klasycznym przykładem zrównoważonej dyplomacji”, powiedział Koo Kab-woo, profesor na University of North Korean Studies w Seulu.

Dzięki wejściom od agencji

Data aktualizacji: 11 czerwca 2018 14:37

Opublikowano Fałszywe orędzia, imperium zła, Nawrócenie | Możliwość komentowania Walka, która rozpoczęła się 30 lat temu..Po szczycie w Singapurze, spojrzenie na powrót Kim Jong-un i Korei Północnej z międzynarodowej izolacji została wyłączona

Monitor -Polski-Podlecki pro memoria.


  •  

 • Jaroslav Illuminat Osbäch Bydloszewsky von Kefirro

  Hmm czyli źle z nim. Mogę tylko podejrzewać, że po ucieczce z domu i skłóceniem z całą rodziną bliższą i dalszą, stał się bezdomnym. Tudzież tuła się gdzieś po melinach tych sojuszników / czytelników, którzy go jeszcze nie opuścili.

  • zwidy i omamy

   Grubo się mylisz .CwanyCzubek pojechał na wczasy np.do Francji.Jego działalność jest sowicie wynagradzana . Wróci z nowym zadaniem,bądź kontynuacją obecnego . On ma ochronę,ale nie taką,którą tu się zasłania. Stary TW ,użyteczny TW. Proste?

Zmiana administracyjna

Moi drodzy , nie jestem w stanie dalej administrować serwerem MP – dzieje się tu za dużo rzeczy które mi się nie podobają, rozumiem wolność słowa itd – ale jednak , pewne granice zostały przekroczone . A ja nie nie chcę mieć z tym nic wspólnego .

Informacja dla Marka ,

Nic nie zostało usunięte, ostatnie artykuły schowałem w szkicach . Bardzo proszę skontaktuj się ze mną , to dostaniesz pełny zrzut bazy danych razem z plikami do wordpressa. Trzeba to gdzieś przenieść ,bo ja nie jestem w stanie prowadzić już twojego serwera .

 

18 komentarzy Zmiana administracyjna

 • Ika

  Do admina. Nie odpowiadaj na zaczepki, za dużo się tłumaczysz i ujawniasz. Po prostu, cisza.

 • Jaroslav Illuminat Osbäch Bydloszewsky von Kefirro

  A więc nie „operation disclosure”, ale „operacja siostro zastrzyk” tudzież „operacja lobotomia”. 😀

  • AdminOdSerwera

   Schowałem ostatnie wpisy z kilku ostatnich miesięcy. Marek ma telefon poza zasięgiem bo próbowałem się z nim skontaktować ,przed tym zapewnie totalnie haniebnym czynem . Za dużo tu grożenia ,wyzywania – a ja ostatnie na co mam ochotę to być w to wciągniętym .

   • Gaius Mohiam

    Jest gdzieś w trasie. Widziałam, jak szedł na centralny w Warszawie, potem pisał, że jedzie do Otwocka. Nie wyglądał za dobrze. Brudny, koszulka podarta i poplamiona czymś zielonym. Dziwnie się czaił w tramwaju. …No i biletu nie skasował. 😛

    • łatwy_podszyw_666

     Nikt nie jedzie do Otwocka. Tamten komentarz to podszyw, mój. Nazwiska użyte w groźbie to nazwiska moje i mojego kolegi. Wpis był dla żartu z MP, zarówno ja, jak i kolega o tym wiemy. Proszę sprawdzić IP, jeżeli jest taka potrzeba. Niech nikt nie szuka Marka w Otwocku – tam go nie ma.

    • AdminOdSerwera

     Nie róbcie tak, możecie komuś narobić syfu, bo ktoś poczuje realne zagrożenie i może się z tego wywiązać masa nieprzyjemności.

    • łatwy_podszyw_666

     Wiem, dlatego w porę skończyłem tę zabawę. Szkoda czasu służb, które by go tam szukały, a potem oskarżały o rzeczy, których nie napisał.

   • Jaroslav Illuminat Osbäch Bydloszewsky von Kefirro

    Hmm czyli źle z nim. Mogę tylko podejrzewać, że po ucieczce z domu i skłóceniem z całą rodziną bliższą i dalszą, stał się bezdomnym. Tudzież tuła się gdzieś po melinach tych sojuszników / czytelników, którzy go jeszcze nie opuścili.

 • NIX REGINA LUCCILLA

  Niezła ściema TW Janusz ale nie z Królową Śniegu takie numery.

  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░███░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░███░░░░░░░░
  ░░░░░█░█░░░█░░░█░░░░░█░░░█░░░█░█░░░░░░░░
  ░░░░░█░█░░█░█░█░█░█░█░█░█░█░░█░█░░░░░░░░
  ░░░░░█░███░░░█░░░█░█░░░█░░░███░█░░░░░░░░
  ░░░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░░░░░
  ░░░░░█░▄▄░░▒░░░░░▄▄▄░░░░░▒░░▄▄░█░░░░░░░░
  ░░░░░█▐██░▒░▒░▒░█░▒░█░▒░▒░▒░██▌█░░░░░░░░
  ░░░░░█░░░▒░▒░▒░▒░▀█▀░▒░▒░▒░▒░░░█░░░░░░░░
  ░░░░░█─────────────────────────█░░░░░░░░
  ░░░░▄▄░▌░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░█▀█▄▄░░░
  ░░░█░██░░░░█▀▀░░░░░░░░░▀▀▄░░░██░▀█▄░░█░░
  ░░█░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▐█░░░█░░░░
  ░░█░█▌░░░░░░▐█░░░░░░░░░█▌░░░░░░██░░▐█░░░
  ░░█░█▌░░░░░░░░░░░▐▌░░░░░░░░░░░░░██░▐░▀█░
  ▐▀░██▌░░░░░░░░░░░░█░░░░░░░░░░░░░█░█░█░░░
  ░░█░█░░░░░░░░░░░░░█░░░░░░░░░░░░░█░░▌░█░░
  ░░▌░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█▄░▄░░▌░
  ░░░▌▐▌░░░░░██░░░░░░░░░░░▄██░░░░▐▌▄░░█░░░
  ░░░▌░██░░░░░░██▄░░░░░░▄██░░░░░░█░░█░▐░░░
  ░▐░░░░█░░░░░░░░▀▀███▀▀▀░░░░░░▄█░░░░█░█░░
  ░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░░▀██░
  ░░░░░░░░▀█▄░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░▀██▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄██▀░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░▐░▀▀▀▀▀▀▀█░░░░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░▐░░░░░░░░▐░░░░░▄▄▄▄▄░░░░░░░░
  ░░▄▄▄█▀▀▀▀▀▀▀░░░░░░░░░▀▀▀▀▀░░░░░▀█▄░░░░░
  ░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░█░░█░█░██░██░█░█░░█░░░█░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░█░░█░█░█░░█░░█░█░░█░░█░█░░░░░░░░░░░░░
  ░░░█░░█░█░█░░█░░█░█░░█░░███░░░░░░░░░░░░░
  ░░░██░███░██░██░█░██░██░█░█░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

  • AdminOdSerwera

   To nie Marek . Już nie popadajcie w schizy w drugą stronę –

   • NIX REGINA LUCCILLA

    Właściwie to wierzę że to nie TW Janusz, bo TW Janusz ojciec Jezusa chociaż głupi i psychicznie chory ale jednak wie że przed kropką na końcu zdania nie daje się spacji i że przed przecinkiem też nie daje się spacji. Niech plazma będzie z wami hehe.

    Bez odbioru.

    Generał Major Lea Laura Luccilla.
    ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
    ░░░░░███░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░███░░░░░░░░
    ░░░░░█░█░░░█░░░█░░░░░█░░░█░░░█░█░░░░░░░░
    ░░░░░█░█░░█░█░█░█░█░█░█░█░█░░█░█░░░░░░░░
    ░░░░░█░███░░░█░░░█░█░░░█░░░███░█░░░░░░░░
    ░░░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░░░░░
    ░░░░░█░▄▄░░▒░░░░░▄▄▄░░░░░▒░░▄▄░█░░░░░░░░
    ░░░░░█▐██░▒░▒░▒░█░▒░█░▒░▒░▒░██▌█░░░░░░░░
    ░░░░░█░░░▒░▒░▒░▒░▀█▀░▒░▒░▒░▒░░░█░░░░░░░░
    ░░░░░█─────────────────────────█░░░░░░░░
    ░░░░▄▄░▌░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░█▀█▄▄░░░
    ░░░█░██░░░░█▀▀░░░░░░░░░▀▀▄░░░██░▀█▄░░█░░
    ░░█░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▐█░░░█░░░░
    ░░█░█▌░░░░░░▐█░░░░░░░░░█▌░░░░░░██░░▐█░░░
    ░░█░█▌░░░░░░░░░░░▐▌░░░░░░░░░░░░░██░▐░▀█░
    ▐▀░██▌░░░░░░░░░░░░█░░░░░░░░░░░░░█░█░█░░░
    ░░█░█░░░░░░░░░░░░░█░░░░░░░░░░░░░█░░▌░█░░
    ░░▌░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█▄░▄░░▌░
    ░░░▌▐▌░░░░░██░░░░░░░░░░░▄██░░░░▐▌▄░░█░░░
    ░░░▌░██░░░░░░██▄░░░░░░▄██░░░░░░█░░█░▐░░░
    ░▐░░░░█░░░░░░░░▀▀███▀▀▀░░░░░░▄█░░░░█░█░░
    ░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░░▀██░
    ░░░░░░░░▀█▄░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░
    ░░░░░░░░░░▀██▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄██▀░░░░░░░░░░░░░░
    ░░░░░░░░░░░░▐░▀▀▀▀▀▀▀█░░░░░░░░░░░░░░░░░░
    ░░░░░░░░░░░░▐░░░░░░░░▐░░░░░▄▄▄▄▄░░░░░░░░
    ░░▄▄▄█▀▀▀▀▀▀▀░░░░░░░░░▀▀▀▀▀░░░░░▀█▄░░░░░
    ░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░
    ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
    ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
    ░░░░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
    ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
    ░█░░█░████░████░█░░░░████░█░░░░░█░░░█░░░
    ░█░█░░█░░█░█░░█░█░░░░█░░█░█░░░░░█░░█░█░░
    ░██░░░████░█░░█░█░░░░█░░█░█░░░░░█░█░░░█░
    ░██░░░██░░░█░░█░█░░░░█░░█░█░░█░░█░█████░
    ░█░█░░█░█░░█░░█░█░░░░█░░█░█░█░█░█░█░░░█░
    ░█░░█░█░░█░████░████░████░░█░░░█░░█░░░█░
    ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
    ░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
    ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
    ░█░░░█░░█░███░███░█░█░░░█░░░░░█░░░░░░░░░
    ░█░░░█░░█░█░░░█░░░█░█░░░█░░░░█░█░░░░░░░░
    ░█░░░█░░█░█░░░█░░░█░█░░░█░░░█░░░█░░░░░░░
    ░█░░░█░░█░█░░░█░░░█░█░░░█░░░█████░░░░░░░
    ░█░░░█░░█░█░░░█░░░█░█░░░█░░░█░░░█░░░░░░░
    ░███░████░███░███░█░███░███░█░░░█░░░░░░░
    ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
    ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

    • AdminOdSerwera

     Wybacz 🙂 niestety nie piszę nic poza kodem i plikami konfiguracyjnymi. I proste zasady interpunkcji, są już przeze mnie zapomniane .

    • NIX REGINA LUCCILLA

     Hehe ja też piszę głównie kod, ale może czas sobie te zasady przypomnieć, zwłaszcza że sama Królowa Konstelacji Lodu, wspaniała Luccilla zwróciła uwagę na nikczemność twojej interpunkcji.

    • AdminOdSerwera

     jak będzie czas, to nad tym popracuję, póki co tego czasu mi brakuje 🙂 – ale właśnie mi wypadło kilka godzin miesięcznie, więc może akurat ?

    • Korniszon

     Czemu pomagasz MP w jego psychozie? Lepiej byłoby jakby ta strona w ogóle przestała istnieć.

    • AdminOdSerwera

     Wyobraź sobie ,że można zarządzać serwerem i nie zaglądać do treści – dla mnie serwer to serwer, to co jest na nim jest czyjeś nie moje. Zajrzałem tu bo dostałem sygnał, że dzieją się tu brzydkie rzeczy. I padła decyzja taka a nie inna, zapewne będę ukrzyżowany za to.

    • Korniszon

     Dobrze robisz. MP stał się niebezpieczny i dla siebie i dla otoczenia. Możliwe, że skończy w wariatkowie.

    • PMZS

     Sporo tu brzydkich rzeczy, bo większość wpisów spokojnie kwalifikuje się pod paragrafy o szerzenie nienawiści, a w wielu bez problemu znaleźć można groźby karalne. Rozumiem, że schowałeś te wpisy, żeby jako administrator serwera nie odpowiadać karnie za to, co wypisywał Podlecki?

     • Za samo to, że MP chciał zabić sąsiada powinien trafić za kratki.

     • Jaroslav Illuminat Osbäch Bydloszewsky von Kefirro

      @Admin – może powinieneś ukryć jego wpisy przynajmniej od połowy października 2017 roku. Wtedy zaczęła się jego choroba, a wraz z nią pogróżki i obrażanie.

Opublikowano imperium zła | 13 Komentarzy

The Kremlin trolls provide evidence that #Qanon is a Russian psychological warfare op


Just a peasant w/a message whose learning 2bake better bread. *ALL* Voices Welcome! “La Pucelle d’Orléans”

my photos here acquaintance with him lastautumn,

Opublikowano Fałszywe orędzia, imperium zła | 10 Komentarzy

#Qanon is a Russian psychological warfare op, as is #ISIS.Now Pope and the Catholic Church in the crosshairs.


 

„Jeśli sataniści przejęliby Watykan, czy byście to zauważyli?”

https://krystal28.wordpress.com/2018/04/11/ujawnienia-q-wyspa-epsteina-watykan-i-papiez/

 

Symbolika będzie ich upadkiem.
PIENIĄDZE
WŁADZA
WPŁYWY
UGRYZIENIE, na które nie ma LEKARSTWA ->  NSA.

Q

# 997,  03 kwietnia 2018, 20:45:50

[Papież] będzie miał straszny maj.
Ci, którzy go popierali, zostaną wypchnięci na światło.
Ciemność do ŚWIATŁA.
PRAWDA.
Q

Źródło: https://qanonposts.com/

Opublikowano Fałszywe orędzia, imperium zła | 9 Komentarzy

Sorry Lubianka but..Gravitational „bumper cars” could put Planet Nine hypothesis on ice


W ciągu ostatnich kilku lat pojawił się coraz więcej dowodów na istnienie wielkiej, dziewiątej planety czającej się na samym brzegu Układu Słonecznego. Planety karłowate i inne lodowe ciała poruszają się w tajemniczy sposób, który sugeruje, że niewidzialny świat je przyciąga, ale nowe obliczenia sugerują, że nie ma planety dziewiątej – te odległe obiekty mogą po prostu przepychać się jak zderzaki.

Dziesięć lat po tym, jak Pluton został zdegradowany do planety karłowatej, w styczniu 2016 roku została zaproponowana przez zespół Caltech możliwość stworzenia nowej Planety Dziewiątki . Kluczowym dowodem były wysoce ekscentryczne orbity niektórych obiektów Pasa Kuipera, które są przechylone o 30 stopni w dół od reszty planet. Poza tym ich odległość od Słońca i ośmiu znanych planet nie ma jeszcze większego sensu.

W następnych latach więcej dowodów na dziewiątą planetę pojawiło się na orbitach obiektów trans-Neptunian i chybotania Słońca , podczas gdy inni astronomowie wymodelowali jej skład, a nawet zainspirowali ideę 10. planety wielkości Marsa . Ale ponieważ Planet Nine musi być bezpośrednio obserwowana, niektórzy naukowcy naturalnie kwestionują jej istnienie. Czy dziwactwa tych odległych obiektów można wytłumaczyć w inny sposób?

Naukowcy z University of Colorado Boulder rozpoczęli od opracowania komputerowych symulacji orbit „oderwanych obiektów” – odległych planet karłowatych, takich jak Sedna, a także lodowych komet, księżyców i innych ciał, które wydają się być oddzielone od reszty Układu Słonecznego . Ich interakcje mogą po prostu zawierać odpowiedzi.

„Jest tak wiele takich ciał” – mówi Anne-Marie Madigan, współautorka nowego badania. „Co robi ich zbiorowa grawitacja? Możemy rozwiązać wiele z tych problemów, biorąc pod uwagę to pytanie.”

Symulacje wykazały, że orbity tych obiektów wpływałyby na siebie grawitacyjnie, tworząc dziwne ruchy, które widzimy w prawdziwym życiu. Zespół porównał ruchy do rąk zegara – mniejsze obiekty, takie jak asteroidy, poruszają się szybko jak drobne ręce, podczas gdy większe przedmioty, takie jak Sedna, poruszają się względnie wolniej, jak ręce godzinne. W pewnych punktach te „ręce” ustawiają się w linii, a ich grawitacja popycha obiekty w niezwykłe ścieżki orbitalne.

„Widzisz kupę orbit mniejszych obiektów po jednej stronie słońca” – mówi Jacob Fleisig, główny autor badań. „Te orbity zderzają się z większym ciałem, a co się dzieje, te interakcje zmienią jego orbitę z owalnego kształtu na bardziej okrągły kształt”.

Te zderzne, podobne do samochodu interakcje mogą wyjaśnić wiele anomalii, bez konieczności wymyślania ogromnej Planety Dziewiątki. Oczywiście dyskusja jest daleki od rozstrzygnięcia, a te nowe badania zostaną prawdopodobnie obalone innymi dowodami. Pytanie prawdopodobnie nie zostanie udzielone, dopóki nie zobaczymy samej planety.

Badanie zostało zaprezentowane na spotkaniu American Astronomical Society w tym tygodniu.

Źródło: University of Colorado Boulder
https://newatlas.com/simulation-no-planet-nine/54906/

An artist’s rendition of Sedna, a dwarf planet that lurks on the edge of the Solar System(Credit: NASA/JPL-Caltech)
Over the last few years, there’s been growing evidence for a huge, ninth planet lurking on the very edges of the Solar System. The dwarf planets and other icy bodies out there move in mysterious ways that suggest an unseen world is pulling on them, but new calculations suggest that there is no Planet Nine – these distant objects might just be jostling each other like bumper cars.

Ten years after Pluto was demoted to dwarf planet, the possibility of a new Planet Nine was put forward by a Caltech team in January 2016. The key evidence was the highly eccentric orbits of some Kuiper Belt objects, which are tilted 30 degrees off-kilter from the rest of the planets. Plus, their sheer distance from the Sun and the eight known planets doesn’t really make sense yet.

In the years since, more evidence of a ninth planet has turned up in the orbits of trans-Neptunian objects and the wobble of the Sun, while other astronomers have modeled its composition and even floated the idea of a Mars-sized 10th planet. But since Planet Nine has yet to be directly observed, some scientists are naturally questioning its existence. Can the quirks of these distant objects be explained some other way?

Researchers at the University of Colorado Boulder started by developing computer simulations of the orbits of „detached objects” – distant dwarf planets like Sedna, as well as icy comets, moons and other bodies, that seem to be separated from the rest of the Solar System. Their interactions may just hold the answers.

„There are so many of these bodies out there,” says Anne-Marie Madigan, co-author of the new study. „What does their collective gravity do? We can solve a lot of these problems by just taking into account that question.”

The simulations revealed that the orbits of these objects would influence each other gravitationally, producing the weird motions we see in real life. The team compared the movements to the hands of a clock – smaller objects like asteroids move fast like minute hands, while the larger objects like Sedna move relatively slower, like hour hands. At certain points these „hands” line up, and their gravity pushes the objects into unusual orbital paths.

„You see a pileup of the orbits of smaller objects to one side of the sun,” says Jacob Fleisig, lead author of the study. „These orbits crash into the bigger body, and what happens is those interactions will change its orbit from an oval shape to a more circular shape.”

These bumper car-like interactions can explain many of the anomalies out there, without needing to invent a huge Planet Nine. Of course, the discussion is far from settled, and this new research will probably be rebutted with other evidence. The question likely won’t be answered until we actually see the planet for ourselves.

The research was presented at the meeting of the American Astronomical Society this week.

Source: University of Colorado Boulder

Opublikowano Uncategorized | 2 Komentarze

Płaczący Kim.Kim Jong Un zapłakał po obejrzeniu koreańskiej nędzy.CRYING KIM: Kim Jong Un Reportedly Wept After Viewing Korean Poverty


North Korean dictator Kim Jong Un reportedly cried during a recent tour of his communist country’s widespread poverty this week, signaling the leader may finally be ready to strike a deal that opens the Hermit Kingdom to the global economy.

In a stark departure from protocol, Kim publicly wept after viewing his country’s “terrible economy” during a recent trip to the coastal region; with experts saying the display of emotion shocked those familiar with his regime.

“In North Korea, Kim is essentially worshipped as a god-like figure with an impossible mythology surrounding his bloodline. Kim is meant to be all powerful, so footage showing him crying at his own inability to improve his country’s economics would be a shock,” writes Business Insider.

If true, the public emotion could signal Kim’s willingness to abandon his nuclear program should the United States guarantee his safety and allow North Korea to enter the global marketplace without sanctions.

Read the full story here.

Opublikowano imperium zła | 9 Komentarzy

Energy From Space | The Shift Has Not Begun


 

Opublikowano Fałszywe orędzia, imperium zła | 3 Komentarze

Twitter blokuje zwoleninków Zjednoczonej Prawicy,jak Trumpa w USA. Próba przełamania


Opublikowano Uncategorized | Możliwość komentowania Twitter blokuje zwoleninków Zjednoczonej Prawicy,jak Trumpa w USA. Próba przełamania została wyłączona

Przypadek Jacka Międlara,czyli ,czy istnieje broń psychotroniczna.


Tekst poniżej jest zapewne fake newsem,niemniej może to być testowanie podatności społeczeństwa na tego typu prowokacje.Przybliżam teoretyczne możliwości oddziaływania na społeczeństwa ze strony Federacji Rosyjskiej,która nawet kontakt z bytami demonicznymi podniosła do ragi nauki zwanej psychotroniką.

Wrocław. Mężczyźnie po zażyciu dopalaczy rzekomo objawił się Chrystus i zlecił mu misję zreformowania Kościoła w Polsce. Teraz 29-letni Jacek Miedlar domaga się od Episkopatu ustąpienia i przekazania mu całej władzy nad strukturami.

Zdarzenie miało mieć miejsce w zeszłym tygodniu. Po zażyciu kilku zmieszanych dopalaczy mężczyzna miał wpaść w trans, podczas którego dostąpił zaszczytu rozmowy z samym Bogiem. Ten miał mu przekazał swoje oczekiwania co do przyszłości chrześcijaństwa w naszym kraju.

– To nie było tak, że Jezus mi coś powiedział. On po prostu patrzył mi w oczy, a wszystko nagle zaczęło do mnie docierać. Czułem jak jego moc zmienia strukturę mojego mózgu, czyniąc mnie odpowiednim naczyniem do przenoszenia jego słowa – relacjonuje Jacek.

Znajomi mężczyzny przyznają, że zaszła w nim ogromna zmiana, której nie potrafią wytłumaczyć. Część z nich, chociaż wcześniej nie była blisko Boga zaczęła mu wierzyć i pomagać w misji ewangelizacyjnej. Jednym z pierwszych ich działań było wystosowanie listu do przedstawicieli Episkopatu z żądaniem natychmiastowego ustąpienia i oficjalnego przekazania wiernych pod opiekę ich przywódcy.

Poproszony o komentarz abp Stanisław Gąstecki odpowiedział, że nie zamierza odnosić się do tego listu, ponieważ „(…) podstawa tego rzekomego objawienia nie spełnia podstawowych norm wydanych przez Kongregacje Nauki Wiary”.

– Normy Kongregacji nie mają dla Boga żadnego znaczenia – odpiera Jacek – chyba nie wyobrażacie sobie Państwo, że nasz Pan będzie objawiał się zgodnie z zasadami wymyślonymi przez człowieka? Ktoś kto jest tego zdania całkowicie nie pojmuje istoty ducha, który przeze mnie przemawia. Być może Episkopat służy innym Bogom?

Episkopat@episkopatnews

Pan Jacek Miedlar i jego wyznawcy to sprawa dla psychiatry, być może egzorcysty. Nasz komentarz w tej sprawie jest zbędny.

Tymczasem służby bacznie obserwują formującą się wspólnotę. Jak twierdzi policyjny psycholog tego typu „ojawienia” były bardzo częste, kiedy ludzie zaczynali eksperymentować z LSD, które miało rozszerzać ich świadomość – Obecne na rynku dopalacze są nowością, nie wiemy jak działają na umysł i jakie wizje mogą powodować. Od jakiegoś czasu przewidywaliśmy, że w końcu wśród zażywających mogą zacząć powstawać grupy o charakterze duchowym.

W przyszłym tygodniu ma pojawić się nowy spot telewizyjny przestrzegający przez niebezpieczeństwami związanymi z przyjmowaniem dopalaczy.

Opublikowano Uncategorized | 10 Komentarzy

Chiny uderzą..niebawem…Вероятность агрессии Китая против России 99% Китай готовится к войне с Россией


Słuchać.Piękny akcent chiński w rosyjskiej mowie.Nie prorokuje.Uprzedza. Patrz Sun-Tzu.

Opublikowano imperium zła | 4 Komentarze

Czy Bóg odpowiada kpiącycm z Niego ??? Is This 12-Year-Old Kim Clement Prophecy Coming to Pass Before Our Very Eyes?


Kim Clement’s daughter Donne Petruska recently posted 12-year-old video footage of her father releasing a powerful prophetic word about the Jezebel spirit falling to its knees while America experiences a four-year period of grace.

Petruska believes the prophecy is applicable for this day, and titled the video, „Kim Clement Prophecy—Trump, U.N., Russia, Europe.”

Clement, who died last year, says:

„The people of Zion say, ‚No, you shall not come and rape us as you have in the past. Babylon, you will not exist in our schools or in our legal system.’ The Babylonian spirit shall be brought to nothing, and Jezebel herself shall be down on her knees says the Lord … ‚For I have tolerated enough,’ and now God says ‚Allow me to give you a four-year period of an extension of grace.'”

Watch the video to see more.

Is This Kim Clement Prophecy About Iran, Israel and Putin Coming to Pass This Week?

8:00AM 5/10/2018

Prophetic musician Kim Clement’s words from 2014 seem eerily accurate in recent days, as President Donald Trump announced the United States would pull out of the Iran deal created by former U.S. President Barack Obama.

„Today I speak to the leaders that are standing in My way. I will send a spirit upon those who are standing against My plan and My will. Russia. Iran. Hamas,” Clement says the Lord says.

„The nations are raging,” Clement says. „Not against a nation or even nations, but against the Lord God of Israel.”

Watch the video to see more.

Opublikowano Fałszywe orędzia, imperium zła, Nawrócenie | 5 Komentarzy

Ważne !!! President of Belarus was not afraid and openly declared Putin the truth about what will happen with the Russian Air Force in the event of a collision with NATO


Lukashenko told Putin in the eye after the NATO attack on your air force and no trace left!

According to Lukashenko, after the NATO attack on the Russian air force, and not a trace remains ..

It is worth noting that it speaks not only Lukashenko, but also many other experts with an international name.

https://proua.com.ua/lukashenko-zayavil-putinu-pryamo-v-glaza-posle-ataki-nato-ot-tvoih-vvs-i-sleda-ne-ostanetsya.html

Opublikowano imperium zła | 1 komentarz

By all indications, the Donbas is preparing a major war. По всем признакам на Донбассе готовится большая война


На фронте начинается активизация боевых действий. Я сужу об этом не только по количеству обстрелов, раненных или убитых. Что бы вы понимали, все стороны стараются видоизменить или скрыть информации о потерях.

Мы, даем однозначно реальную оценку наших потерь, но видоизменяем ее во временном промежутке, разбавляем, потому, что у нас, хоть и кривая, но демократия, пишет Мирослав Гай на своей странице facebook.

Мы не хотим давать противнику точных данных, где и когда у нас были потери, но при этом не можем их скрыть. У нас нет такой возможности – скрыть много и надолго. Это наше счастье и наша проблема. Это после военных конфликтов СССР в Афгане, Анголе, Вьетнаме, Кореи – до сих пор не знают четких цифр потерь.

А сколько военных операций, вообще, остались в забвении. Это после Чечни, Грузии, Сирии, Украины, Нигерии, а это даже не все за время существования РФ, никто не знает сколько потерь у россиян. Всех списывают, кремируют, хоронят с табличкой НМ (неизвестный мужчина).

То есть, потери всегда скрывают все стороны, но мы, как открытое государство, можем делать это в меньшем масштабе. Если в РФ – просто человека не стало, то у нас о его смерти сообщают в другой день. Поэтому количество обстрелов, которое тоже уменьшается обоими сторонами, в силу невозможности все документировать, тоже является лишь одним из индикаторов эскалации. Ведь бывало, что под прикрытием обстрелов провозили Контрабанду.

Теперь же мы видим помимо увеличения обстрелов, множества раненных, еще и другую составляющую. В инфополе опять начались массовые вбросы. То в «сектор М» не подвозят боеприпасов. То, начались нагнетания про суть ООС, что это введение военного положения, то про неработающие джавелины…..

Теперь же, идут множественные сообщения о заходе военной техники противника, что делают или для создания паники, для сокрытия мест захода, для сокрытия количества. Что это все значит? Обострение началось и в инфополе. Вот это и есть плохие знаки.

Множественные индикаторы: информационные вбросы, активизация на фронте, потоки раненых и при этом политическая тишина. При этом мы вводим новые санкции против РФ, выходим из договоров СНГ, что не может не радовать. В эти же дни в Черное море заходит очередная группировка НАТО, а Британия официально оповещает о том, что их авиация будет патрулировать ЧМ акваторию. В регионе идет наращивание военных группировок.

 

Все стараются создать условия сдерживания методом накапливания сил. И тут НАТО и США в проигрышном положении тактически. Стратегически они выиграют, а вот Украину интересует именно оперативно-тактическая победа Объеденных Сил.

А, кстати, кто не знает – в Европе есть тоже Штаб Объединенных Сил. Так что наш ООС – это правильное название операций для стран НАТО.

Идет подготовка к войне. Большой. Все накапливают средства и силы и уверяют, что это единственный способ предотвращения войны – ввести побольше военных средств. Начинается военная ООС в Сирии. Израиль наносит удары по базам Ирана. Идет мощнейший обмен санкциями и компроматом.

Спецслужбы всех стран тоннами вывозят документации, убивают предателей, ведут кибер войну. Ребята, да у нас тут полномасштабная или региональная – судя по накоплению средств.

Открывайте военные словари и смотрите, что это значит.

https://proua.com.ua/po-vsem-priznakam-na-donbasse-gotovitsya-bolshaya-vojna.html

 

 

At the front begins intensification of fighting. I speak about it not only in the number of attacks, injured or killed. What would you understand all sides try to modify or to conceal information about the losses.

We definitely give a realistic assessment of our losses, but modifies it in a time interval, diluted, because we have, even though the curve, but democracy, writes Miroslav Guy on his page on facebook .

We do not want to give the enemy of accurate data, where and when we were losing, but we can not hide them. We do not have such an opportunity – to hide a lot and for a long time. It is our good fortune and our problem. This is after the USSR military conflicts in Afghanistan, Angola, Vietnam, Korea – still do not know the precise casualty figures.

And how many military operations, in general, remained in oblivion. This is after Chechnya, Georgia, Syria, Ukraine, Nigeria, and it’s not even all of the existence of the Russian Federation, no one knows how many losses the Russians. All written off, cremate, bury with HM sign (unidentified man).

That is, the loss is always hiding all the parties, but we, as an open state, can do it on a smaller scale. If the Russian Federation – a person is not, then we have to report his death the other day. Therefore, the number of attacks, which also reduced by both parties, since it is impossible to document everything, too, is just one of the indicators of escalation. After all, it happened that under the cover of firing smuggled.

Now we see in addition to the increase in attacks, many wounded, still another component. In the information field mass stuffing began again. In the „sector M” is not the delivery of ammunition. What began injecting about the essence of environmental protection, that is the introduction of martial law, something about Javelina broken … ..

Now, however, are multiple reports of entering the military equipment of the enemy, they do, or to create panic, to hide the approach of places to hide the amount. What does it all mean? Aggravation began in information field. That is a bad sign.

Multiple indicators: Information stuffing, activating the front, wounded and flows with the political silence. At the same time we introduce new sanctions against Russia, CIS withdrawal from the Treaty that can not but rejoice. In those days in the Black Sea comes next group of NATO and Britain officially notifies that their aircraft will patrol the waters of the World Cup. The region is building up military groups.

 

Everybody is trying to create conditions for containment by the accumulation of forces.And then, NATO and the United States at a disadvantage tactically. Strategically, they will win, but Ukraine is interested in operational and tactical victory to unite forces.

And, by the way, who do not know – in Europe there is also the Headquarters of the United Forces. So our HSE – this is the correct name for the operations of the NATO countries.

There is a preparation for war. Big. All accumulate money and power, and claim that this is the only way to prevent war – to introduce more military means. CCA begins military in Syria. Israel strikes at Iranian bases. Is a powerful exchange of sanctions and compromising.

The special services of all countries are trafficked tons of documentation, kill traitors are cyber war. Guys, yes we’ve got a full-scale or regional – according to the accumulation of funds.

Open military dictionary and see what it means.

Opublikowano imperium zła | 25 Komentarzy

Minister Gliński na celowniku Olgino.


  1. Nowa rozmowa
   1. 1 odpowiedź więcej
  2. Nowa rozmowa
   1. 1 odpowiedź więcej
Więcej odpowiedzi
Opublikowano Uncategorized | Możliwość komentowania Minister Gliński na celowniku Olgino. została wyłączona

Kim Un Jest że zniweczył plany Kremla.N. Korea’s Kim promises not to repeat ‚unfortunate history’


Opublikowano Uncategorized | 6 Komentarzy

Polska dla Alfie Evans apel.


http://alfieevans.com. Ja nie znajduję w sieci tej strony.

Opublikowano Uncategorized | 18 Komentarzy

Climate change or a special operation of the Kremlin?


Earth does not always spin on an axis running through its poles. Instead, it wobbles irregularly over time, drifting toward North America throughout most of the 20th Century (green arrow). That direction has changed drastically due to changes in water mass on Earth.
Credits: NASA/JPL-Caltech
Artist's concept of Earth's rotation
Before about 2000, Earth’s spin axis was drifting toward Canada (green arrow, left globe). JPL scientists calculated the effect of changes in water mass in different regions (center globe) in pulling the direction of drift eastward and speeding the rate (right globe).
Credits: NASA/JPL-Caltech
The relationship between continental water mass and the east-west wobble in Earth's spin axis
The relationship between continental water mass and the east-west wobble in Earth’s spin axis. Losses of water from Eurasia correspond to eastward swings in the general direction of the spin axis (top), and Eurasian gains push the spin axis westward (bottom).
Credits: NASA/JPL-Caltech

Using satellite data on how water moves around Earth, NASA scientists have solved two mysteries about wobbles in the planet’s rotation — one new and one more than a century old. The research may help improve our knowledge of past and future climate.

Although a desktop globe always spins smoothly around the axis running through its north and south poles, a real planet wobbles. Earth’s spin axis drifts slowly around the poles; the farthest away it has wobbled since observations began is 37 feet (12 meters). These wobbles don’t affect our daily life, but they must be taken into account to get accurate results from GPS, Earth-observing satellites and observatories on the ground.

In a paper published today in Science Advances, Surendra Adhikari and Erik Ivins of NASA’s Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, California, researched how the movement of water around the world contributes to Earth’s rotational wobbles. Earlier studies have pinpointed many connections between processes on Earth’s surface or interior and our planet’s wandering ways. For example, Earth’s mantle is still readjusting to the loss of ice on North America after the last ice age, and the reduced mass  beneath that continent pulls the spin axis toward Canada at the rate of a few inches each year. But some motions are still puzzling.

A Sharp Turn to the East

Around the year 2000, Earth’s spin axis took an abrupt turn toward the east and is now drifting almost twice as fast as before, at a rate of almost 7 inches (17 centimeters) a year. „It’s no longer moving toward Hudson Bay, but instead toward the British Isles,” said Adhikari. „That’s a massive swing.” Adhikari and Ivins set out to explain this unexpected change.

Scientists have suggested that the loss of mass from Greenland and Antarctica’s rapidly melting ice sheet could be causing the eastward shift of the spin axis. The JPL scientists assessed this idea using observations from the NASA/German Aerospace Center Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) satellites, which provide a monthly record of changes in mass around Earth. Those changes are largely caused by movements of water through everyday processes such as accumulating snowpack and groundwater depletion. They calculated how much mass was involved in water cycling between Earth’s land areas and its oceans from 2003 to 2015, and the extent to which the mass losses and gains pulled and pushed on the spin axis.

Adhikari and Ivins’ calculations showed that the changes in Greenland alone do not generate the gigantic amount of energy needed to pull the spin axis as far as it has shifted. In the Southern Hemisphere, ice mass loss from West Antarctica is pulling, and ice mass gain in East Antarctica is pushing, Earth’s spin axis in the same direction that Greenland is pulling it from the north, but the combined effect is still not enough to explain the speedup and new direction. Something east of Greenland has to be exerting an additional pull.

The researchers found the answer in Eurasia. „The bulk of the answer is a deficit of water in Eurasia: the Indian subcontinent and the Caspian Sea area,” Adhikari said.

The finding was a surprise. This region has lost water mass due to depletion of aquifers and drought, but the loss is nowhere near as great as the change in the ice sheets.

So why did the smaller loss have such a strong effect? The researchers say it’s because the spin axis is very sensitive to changes occurring around 45 degrees latitude, both north and south. „This is well explained in the theory of rotating objects,” Adhikari explained. „That’s why changes in the Indian subcontinent, for example, are so important.”

New Insight on an Old Wobble

In the process of solving this recent mystery, the researchers unexpectedly came up with a promising new solution to a very old problem, as well. One particular wobble in Earth’s rotation has perplexed scientists since observations began in 1899. Every six to 14 years, the spin axis wobbles about 20 to 60 inches (0.5 to 1.5 meters) either east or west of its general direction of drift. „Despite tremendous theoretical and modeling efforts, no plausible mechanism has been put forward that could explain this enigmatic oscillation,” Adhikari said.

Lining up a graph of the east-west wobble during the period when GRACE data were available against a graph of changes in continental water storage for the same period, the JPL scientists spotted a startling similarity between the two. Changes in polar ice appeared to have no relationship to the wobble — only changes in water on land. Dry years in Eurasia, for example, corresponded to eastward swings, while wet years corresponded to westward swings.

When the researchers input the GRACE observations on changes in land water mass from April 2002 to March 2015 into classic physics equations that predict pole positions, they found that the results matched the observed east-west wobble very closely. „This is much more than a simple correlation,” coauthor Ivins said. „We have isolated the cause.”

The discovery raises the possibility that the 115-year record of east-west wobbles in Earth’s spin axis may, in fact, be a remarkably good record of changes in land water storage. „That could tell us something about past climate — whether the intensity of drought or wetness has amplified over time, and in which locations,” said Adhikari.

„Historical records of polar motion are both globally comprehensive in their sensitivity and extraordinarily accurate,” said Ivins. „Our study shows that this legacy data set can be used to leverage vital information about changes in continental water storage and ice sheets over time.”

GRACE is a joint NASA mission with the German Aerospace Center (DLR) and the German Research Center for Geosciences (GFZ), in partnership with the University of Texas at Austin. For more information on the mission, visit:

http://grace.jpl.nasa.gov

http://www.csr.utexas.edu/grace

NASA uses the vantage point of space to increase our understanding of our home planet, improve lives and safeguard our future. NASA develops new ways to observe and study Earth’s interconnected natural systems with long-term data records. The agency freely shares this unique knowledge and works with institutions around the world to gain new insights into how our planet is changing.

For more information about NASA’s Earth science activities, visit:

http://www.nasa.gov/earth

Alan Buis
Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, California
818-354-0474
Alan.buis@jpl.nasa.gov

Written by Carol Rasmussen
NASA Earth Science News Team

 

Opublikowano imperium zła | 20 Komentarzy

Koniec świata nie dziś…


Opublikowany 23 kwi 2018
Daily Sun, Earth and Space Science

Must-Watch:
1) Energy from Space | The Shift Has Begun: https://youtu.be/nsqZJP54shg
2) When Volcanoes Almost Killed a Continent: https://youtu.be/RtkSHii8Af4
3) Electroquake | Amazing Story: https://youtu.be/hWEn5JZ22dk

http://www.Suspicious0bservers.org
http://www.SpaceWeatherNews.com
http://www.QuakeWatch.net
http://www.ObservatoryProject.com
http://www.EarthChanges.org
http://www.MagneticReversal.org

For a ton of great videos, click our name and find the playlists at the bottom of the page! http://www.youtube.com/user/suspiciou…

Facebook: https://www.facebook.com/observatoryp…
Alerts on Twitter: https://twitter.com/TheRealS0s

The Disaster Prediction App:
Android: https://play.google.com/store/apps/de…
Apple: https://itunes.apple.com/us/app/disas…

How to Use the App: https://youtu.be/ZhYjGQFMJ1M

Wanted- Earthquake Forecasters: https://youtu.be/l1iGTd84oys
Earthquake Forecasting Contest: https://youtu.be/Fsa_4jAyQsI
Contest Information: http://www.quakewatch.net/contest

Today’s Featured Links:
NEO Missed: https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sst…
Planet X… or 9/10: https://arxiv.org/pdf/1804.07713.pdf

Music by NEMES1S

Links for the News:
TY WindMap: https://www.windy.com
Earth WindMap: http://earth.nullschool.net
GOES Satellites: https://goes.gsfc.nasa.gov
SDO: http://sdo.gsfc.nasa.gov/data/
Helioviewer: http://www.helioviewer.org/
SOHO: http://sohodata.nascom.nasa.gov/cgi-b…
STEREO: http://stereo.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/i…
BARTOL Cosmic Rays: http://neutronm.bartol.udel.edu//spac…
GONG: http://gong2.nso.edu/dailyimages/
GONG Magnetic Maps: http://gong.nso.edu/data/magmap/ondem…
Kiruna SWx Station: http://www2.irf.se//Observatory/?link…
Earthquakes: https://earthquake.usgs.gov/earthquak…
RSOE: http://hisz.rsoe.hu/alertmap/index2.php
Moon: http://www.fourmilab.ch/earthview/pac…

Opublikowano Uncategorized | 8 Komentarzy

Wypowiedzi Kościoła na temat prywatnych orędzi


Ojcowie Synodu Watykańskiego II zachęcają wiernych do spotykania się z działaniem Ducha świętego z trzeźwym i otwartym sercem. Również i dzisiaj Duch Boży prowadzi Kościół nie tylko poprzez oficjalne wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, ale i poprzez nowe charyzmaty i objawienia prywatne:
KONSTYTUCJA DOGMATYCZNA O KOŚCIELE
LUMEN GENTIUM
Sobór Watykański II
Rozdział II 12
„Ponadto ten sam Duch Święty nie tylko przez sakramenty i posługi uświęca i prowadzi Lud Boży oraz cnotami go przyozdabia, ale „udzielając każdemu, jako chce” (1 Kor 12,11) darów swoich, rozdziela między wiernych wszelakiego stanu także szczególne łaski, przez które czyni ich zdatnymi i gotowymi do podejmowania rozmaitych dzieł lub funkcji mających na celu odnowę i dalszą pożyteczną rozbudowę Kościoła, zgodnie ze słowami: „Każdemu dostaje się objaw Ducha dla ogólnego pożytku” (1 Kor 12,7). A ponieważ te charyzmaty, zarówno najznamienitsze, jak i te bardziej pospolite a szerzej rozpowszechnione, są nader stosowne i pożyteczne dla potrzeb Kościoła, przyjmować je należy z dziękczynieniem i ku pociesze. O dary zaś nadzwyczajne nie należy się ubiegać lekkomyślnie ani spodziewać się zarozumiale po nich owoców apostolskiej działalności, sąd o ich autentyczności i o właściwym wprowadzeniu ich w czyn należy do tych, którzy są w Kościele przełożonymi i którzy szczególnie powołani są, by nie gasić Ducha, lecz doświadczać wszystkiego i zachowywać to, co dobre (por. 1 Tes 5,12 i 19- 21). „
Papież Benedykt XVI
poruszył sprawę prywatnych objawień w ogłoszonej posynodalnej adhortacji apostolskiej Verbum Domini.
„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”

Dekret papieża Pawła VI

Na mocy Dekretu Kongregacji Doktryny Wiary z 15 listopada 1966 r., podpisanego przez papieża Pawła VI, zostały zniesione kanony 1399 i 2318 w obowiązującym dotychczas prawie kanonicznym, tym samym zezwalając na drukowanie i publikację nowych pism i książek dotyczących prywatnych objawień, wizji, proroctw, cudów bez imprimatur władz kościelnych.
Papież Urban VIII o objawieniach „prywatnych”
„W podobnych przypadkach lepiej jest wierzyć niż nie wierzyć, gdyż jeżeli wierzymy i zostanie udowodnione jako prawdziwe – będziemy szczęśliwi, że uwierzyliśmy, gdyż o to prosiła Matka Najświętsza. Natomiast jeśli wierzycie i to okaże się fałszywe, otrzymacie wszystkie łaski, jakby to było prawdziwe, gdyż uwierzyliście, że to było prawdziwe”. Sanctissimum Dominus Noster 13 marzec 1625


Papież Benedykt XIV o objawieniach „prywatnych”
„Kto odrzuca całkowicie objawienia prywatne, ten nie grzeszy przeciw wierze, ale postępuje nierozważnie”.

Fragmenty dokumentów o doktrynie katolickiej
„święci i aniołowie zgodnie z wolą Bożą otrzymują od Niego liczne łaski i chwałę, i należy oddawać im cześć, gdyż sprowadza się to do wielbienia i dziękczynienia samemu Bogu. Wśród świętych szczególne uwielbienie przypada Maryi Dziewicy. Nie jest Ona bowiem tylko Matką Zbawiciela, który jest Bogiem, ale także Matką nas wszystkich i jako Matka oręduje za nami, przepełniona łaską Boską bardziej niż wszyscy święci i aniołowie” (Artykuł 72).

JE Rudolf Graber biskup Regensburg

„Odrzucamy z całą stanowczością mylną tezę, jakoby Bóg zakończył swoje Objawienie wraz ze śmiercią ostatniego z Apostołów w taki sposób, że w następnym historycznym okresie nie stałaby MU – prawie że na deistyczny sposób – żadna możliwość do bezpośredniej ingerencji… Musimy liczyć się z wkraczaniem Ducha świętego i nie wolno nam oczeki-wać wszystkiego tylko od naszego rozumu. Ta ingerencja DUCHA odbywa się na wiele sposobów, także poprzez anio-łów i świętych, a przede wszystkim poprzez objawienia Matki Bożej, która, używając słów Synodu: ‚dla pielgrzymują-cego Ludu Bożego jest znakiem pewnej nadziei i pocieszenia, poprzedzającym nadejście Dnia Pańskiego’”.
Opublikowano Uncategorized | 1 komentarz

Stare rakiety na wabia dla opl. i porażająco skuteczne nowe.Nad wojennymi bębnami Rosji, zapadła cisza pełna trwogi.


https://othervision.info/za-rubezhom/koaliciya-obnarodovala-sputnikovye-snimki-sdelannye-posle-raketnyx-udarov-po-sirii-foto/

Снимки DigitalGlobe указывают, что два объекта в Хомсе понесли серьезный урон (первые снимки сделаны до удара, вторые – после, – ред.)

Одной из целей был исследовательский центр в Дамаске. Новые снимки Planet.com демонстрируют, что здания центра также были уничтожены.

1523777274-8759.JPG (766×445)

1523777273-2338.JPG (770×445)

1523777312-3210.JPG (770×448)

1523777309-8200.JPG (772×441)

1523777310-4995.JPG (907×517)

1523777311-9783.JPG (898×516)

Присоединяйтесь к группе Другой Взгляд на Facebook и следите за обновлениям 

Opublikowano Uncategorized | 10 Komentarzy

А где Путин? Почему не высказался об ударе по Сирии?Gdzie jest Putin.


 

 

 

 

 

Opublikowano imperium zła | 15 Komentarzy

„Otwietki” w celu.Kompromitacja obrony przeciwrakietowej rosjan w Syrii.


https://twitter.com/realDonaldTrump/status/985130802668294144

Ответка прилетела: появилось жуткое видео, как ракеты ударяют в цели

Otvetka przybyła: pojawił się  straszny film, jak pociski udają w cele

747

Wielka Brytania wyjaśniła, dla jakich celów w Syrii, żołnierze zachodnich aliantów

Brytyjski rząd powiedział, że naloty w Syrii osiągnął swój cel. Target brytyjskich nalotów były magazyny broni chemicznej, pisze mediów .

„Wkład Zjednoczonego Królestwa w ściśle skoordynowane wspólne działania zostały podjęte przez cztery siły powietrzne Tornado GR4. Ruszyli pociskami Storm Shadow w obiekt wojskowy (dawna baza rakietowa), położony 15 mil na zachód od miasta Homs.Według naszych szacunków, tamtejszy reżim trzymał broń chemiczną z naruszeniem zobowiązań Syrii wynikających z Konwencji o zakazie broni chemicznej „, powiedział rząd w oświadczeniu.

W Wielkiej Brytanii zauważono, że wstępne dane wskazują, że pociski Storm Shadow i staranny dobór celów doprowadziły do ​​udanej operacji. Rząd podkreślił również, że starają się zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia okolicznych terenów.

Według zachodnich doniesień medialnych amerykańskie okręty wojenne uruchomiły także 59 pocisków samosterujących Tomahawk, uderzając w bazę lotniczą syryjskiego rządu.Prawdopodobnie były to samoloty bojowe, które przeprowadzały ataki chemiczne.

W tym samym czasie Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej poinformowało, że Stany Zjednoczone i ich sojusznicy rzekomo uwolnili ponad 100 pocisków w Syrii.

Wiadomo również, że syryjska obrona powietrzna przechwyciła ponad 20 rakiet wystrzelonych w sobotę przez zachodnią koalicję kierowaną przez Stany Zjednoczone.

NATO wspierało ataki bombowe Stanów Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Brytanii na obiekty w Syrii. Tak więc sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że strajki „ograniczą zdolność przywódców Syrii do używania broni chemicznej”.

Przypomnijmy, że armia amerykańska, Wielka Brytania i Francja przeprowadziły serię ataków lotniczych w Syrii.

14 kwietnia zachodnie siły zbrojne zrzuciły pociski samosterujące do centrum badawczego w Damaszku, składu broni chemicznej w pobliżu Homs i pobliskiego posterunku dowodzenia.

 

Zostało to zgłoszone przez prezydenta USA Donalda Trumpa, który wydał oświadczenie kryzysowe.

„Niedawno nakazałem Siłom Zbrojnym Stanów Zjednoczonych precyzyjne uderzenie w cele związane z bronią chemiczną syryjskiego dyktatora Baszara Assada” – powiedział.

Trump podkreślił, że USA będą nadal działać, dopóki Syria przestanie używać broni chemicznej. Prezydent USA również zauważył, że Stany Zjednoczone nie zamierzają starać się o stałą obecność w Syrii.

Nieco później Trump powiedział, że Wielka Brytania i Francja również są zaangażowane w tę operację.

„Teraz jest wspólna operacja z siłami zbrojnymi Francji i Wielkiej Brytanii. Dziękujemy im obydwu – dodał.

Sekretarz obrony USA James Mattis w specjalnym apelu zapewnił, że ciosy zostały zastosowane punktowo, aby uniknąć ofiar cywilnych.

„O godzinie 21.00 Stany Zjednoczone, Francja i Zjednoczone Królestwo wspólnie uderzyły na syryjskie strony związane z produkcją broni chemicznej, a pierwszym celem było laboratorium broni chemicznej” – powiedział.

Mattis wyjaśnił również, że ten strajk powietrzny był dwa razy silniejszy niż ubiegłoroczny strajk przeciwko syryjskiej bazie lotniczej. Wtedy przyczyną nalotu było również hemataca ludności cywilnej w Syrii.

 

Opublikowano Uncategorized | 19 Komentarzy

Co by to miało znaczyć?Armia Chin ćwiczy obronę miasta siłami pancernymi,tuż przy granicy z Rosją,donosi agencja Xinhua.


Opublikowano Uncategorized | 2 Komentarze

Russian Trolls Denied Syrian Gas Attack—Before It Happened.Rosyjskie trolle negują atak bronią chemiczną w Syrii ,nim atak ten nastąpił.


DEZINFORMACJA RZEMIEŚLNICZA

Rosyjskie trolle zanegowały atak gazem bojowym w Syrii – zanim to się stało

Konspiracjoniści przedstawili twierdzenia o rebeliantach używających broni chemicznej, tak jak frustracja administracji Trumpa rosła w związku z używaniem chloru gazowego przez Assada.

Rosyjska zapowiedź spisku pod fałszywą flagą nastąpiła pod koniec lutego przez administrację Trumpa, aby rozważyć potencjalną reakcję militarną na ciągłe używanie broni chemicznej przez Syrię , jak podaje The Washington Post .

Rosyjscy dyplomaci wykorzystali konspiracje wypuszczone w marcu, aby spróbować i potwierdzić swoje roszczenia do fałszywej flagi, ale Moskwa wciąż nie może przedstawić swojej historii wprost na temat tego, czy spisek wywołany w marcu dotyczył fałszywego ataku chemicznego czy prawdziwego.W marcu twierdzi się, że wszyscy zaangażowali broń chemiczną używaną przez rebeliantów. Ambasador ONZ od tego czasu dowodził , że „nie znaleziono żadnych substancji chemicznych na ziemi, nie znaleziono martwych ciał, nie zatruto ludzi w szpitalach”.

Po ataku, prorosyjscy, pro-Assadowi i entuzjastom ogólnospołecznych trollów przyłączyli się do walki o sprawę Moskwy – z niewielką pomocą rosyjskich państwowych mediów. „[Trump] powiedział, że wyrwijmy się z Syrii, jako ugięcie, Aby tydzień później mógł wypowiedzieć wojnę”, zawołał słynny pro-Assad troll Partisangirl . „Wiedział, że zaplanowano chemiczną fałszywą flagę.”

Placówki takie jak Sputnik powielają powieści szpiegowskie o kilku brytyjskich komandach uchwyconych w pobliżu miejsca ataku w Douma, podobno działającego w imieniu międzynarodowego sojuszu Super Friends USA, Izraela, Jordanii i Wielkiej Brytanii, zmierzającego do udaremnienia odzyskania rebelii -tyły terytorium.

„Dlatego Stany Zjednoczone nakazały Jaysh al-Islam, Faylaq al-Rahman i innym grupom terrorystycznym zezwolenie na ewakuację ludności cywilnej ze Wschodniej Ghouty do regionów wojskowych w celu zapewnienia ziemi dla tych zagranicznych agentów, aby również opuścili Ghoutę. przebranie i umożliwienie tureckim służbom wywiadowczym wysłania ich do określonych regionów w At-Tanf i północnej Syrii „, zgodnie z zawiłym twierdzeniem.

Towarzysze mediów społecznościowych od czasu incydentu z Doumą snują własne dezinformacje na temat rzemieślników, biorąc pod uwagę nagranie z2013 r. Dzieci o broni chemicznej nakładanej na dzieci w East Ghouta iedytując film, w którym twierdzą, że cywile na terenach zamieszkanych przez rebeliantów uczą dzieci fałszywe ataki broni chemicznej. Sztuka, którą włożyli ochotnicy krótko po ataku sarin w East Ghouta w 2013 r., Miała miejscowe dzieci leżące na ziemi, oddziałujące na część zatrutych ofiar, podczas gdy zgromadzone dzieci oglądały i bili brawo. Trolle z Twittera chwyciły materiał z YouTube’a, zredagowały go i rozesłały go „Zabawne przyjęcie dla dzieci LET’S PLAY FAKE SYRIAN CHEMICAL ATTACK!”

W zasadzie jednak propaganda w mediach społecznościowych po rzekomym ataku chemicznym Douma bardzo przypominała tę, którą widziano po ataku gazu nerwowego Khan Sheikhoun.”Główne rzeczy, które widzieliśmy to ataki na białe hełmy, nazywając je terrorystami i nazywając je fałszywą flagą” – powiedział Nimmo. „Tym razem zobaczyliśmy ataki na Białe Hełmy, nazywając ich terrorystami i nazywając je fałszywą flagą”.

Teorie spiskowe o białych hełmach i piggybackach Doumy na dobrze rozwiniętej infrastrukturze dezinformacyjnej mającej na celu zdyskredytowanie grupy obrony cywilnej. Badanie opublikowane przezKampanię Syrii , pozarządową organizację zajmującą się prawami człowieka, przeprowadzone przez firmę Graphika zajmującą się analizą mediów społecznościowych, obejrzało tweety 2,65 miliona kont omawiających Białe Hełmy w okresie od czerwca 2016 do października 2017 r. I znalazło „solidne wskazanie skoordynowanej kampanii dezinformacyjnej „przeciwko grupie.

Dyskusje dotyczyły szeregu wspólnych tematów oskarżających wolontariuszy White Helmets o członkostwo w Al-Kaidzie i organizowanie śmierci cywili w atakach po rosyjskich zamachach bombowych lub użyciu broni chemicznej przez syryjskie wojsko.

„[Broń chemiczna] Używany przez #AlQaeda nie przez #Assad #Khansheikun był false flag z alqaeda związane fałszywe #whitehelmets organizacji pomocy”, zawołał jeden klaster tweets, wypchnięty w tym samym czasie przez rachunków rzekomo znajdujących się na różnych kontynentach.

Jak wynika z raportu, aktywność w mediach społecznościowych umożliwiła teoretykom spisku-krytyki Syryjskiej Obrony Cywilnej zdominować dyskusje grupy w mediach społecznościowych, „niektóre z najbardziej połączonych i wpływowych kont na Twitterze na temat Białych Hełmów są takie same jednostki celujące w Białe Hełmy fałszywymi oskarżeniami i gwałtownymi zagrożeniami. ”

https://www.thedailybeast.com/russian-trolls-denied-syrian-gas-attackbefore-it-happened

Opublikowano imperium zła | 2 Komentarze

Putin nie popełnia ludobójstwa,on walczy z kosmitami.


http://planetxnews.com/2018/03/22/fighting-the-anunnaki-in-syria-and-elsewhere/

Fighting the Anunnaki in Syria and elsewhere

Christian deBlanc
bio and articles

In the most bizarre, and if true, frightening claims I have ever heard about battlefield atrocities, it is being reported by the website, Someone’s Bones, that Anunnaki alien/demons are harvesting the bodies of women and children in the eastern Damascus province of Ghouta.Strange Things channel on YouTube has also done several videos on the reported Anunnaki presence in war-torn Syria. This video by Strange Things is titled, “Russian Sources—Annunaki in Syria.”

In this article titled, “Russia Pounds Anunnaki Encampment,” Someone’s Bones is claiming Russian Air Force personnel have been responsible for destroying Anunnaki encampments before, but have covered up such operations because of the amount of disbelief surrounding the Anunnaki. However, Putin is not backing down militarily. According to a legitimate source, after a Russian fighter pilot was shot down by an energy weapon (and, reportedly, torn limb from limb):

“Sorties of SU-30s and SU-34s slammed the Anunnaki stronghold with a combination of standoff and close-range munitions, bombarding the villainous extraterrestrials using a mixture of conventional weapons and a proprietary technology known to be effective in killing the Anunnaki scourge. The facility was reduced to rubble and a post battlefield damage assessment revealed no survivors. The blast incinerated everything and everyone.”

Purportedly, the source is former KGB agent Strelnikov Isaac Stepanovic. According to Stepanovic, the Russian Orthodox Church has convinced Putin not to speak out about the alien/demonic presence in Syria for fear it will have a shattering influence on the Christian faith in Russia and around the world. I personally feel it would do the opposite. Muhammad said that Jesus Christ would descend upon a white minaret in Syria. If this information is true, then this would be a good time for Him to make His return to end this war.

This 2013 article from the Washington Post collects and disseminates the various Biblical and Muhammadan statements about the end times, Damascus and the return of Jesus. I will quote several short paragraphs here to give the reader a sense of the potential, indeed, prophesied destruction of Damascus:

“The Judeo-Christian and Muslim texts mention Damascus as an important landmark in the geography of the Second Coming. To some Christian and Muslim scholars it was only a matter of time before the conflict would reach Damascus. So keen are they to share their analysis that the moment you say, ‘Damascus,’ they say, ‘Ask us!’

“Ask my Christian friends and they quote Isaiah 17:1: ‘Behold, Damascus will cease to be a city and will become a heap of ruins.’ Note the language. It does not talk about destruction. It suggests annihilation after which Damascus will cease to exist as a city.

“Isaiah 17 then ends with a vision of Armageddon, which brings Jesus Christ on the scene. Jeremiah 49 and Zechariah 9 make similar violent references regarding the fate of Damascus.

“Ask my Muslim friends and they quote Chapter 4 verse 159 of the Quran which indicates the Second Coming of Jesus. Prophet Muhammad prophesized ‘Allah would send Christ, son of Mary, and he will descend with the white minaret, east of Damascus, wearing two garments lightly dyed with saffron and placing his hands on the wings of two Angels,’ thus directly linking Damascus with the Second Coming. Surprised?

“While a majority of Muslims and Christians agree with the idea of a physical Second Coming of Jesus, they disagree on his job description and the exact sequence of events.

“The Christian version requires Damascus to be annihilated before Jesus could return to establish the glory of Lord on Earth. The Muslim version requires it to be a flourishing city with enough infrastructure for Jesus to land on the minaret, lead prayers, gather people and then break the cross and kill the swine. The Christian version promises destruction first, peace later. The Muslim version promises peace first, destruction later.”

Thanks to a rare Russian documentary found on YouTube under the handle, “Anunnaki Found in Antarctica—Russian Alien Documentary,” we are finding additional evidence that Anunnaki have been residing in Antarctica. Under-sea bases, as well as in some of the (at least) 151 Deep Underground Military Bases (going back to the whistle-blowing testimony of the late, great, Phil Schneider) are also suggested to be potential hiding spots for Anunnaki.

Thanks to testimony from Laura Eisenhower, the great-granddaughter of President Dwight D. Eisenhower, we know that the United States government has allegedly made a treaty with aliens allowing them the capacity to use humans for experimentation purposes in exchange for advanced technology. This treaty, reportedly signed by President Eisenhower, is called the Greada Treaty.

Regrettably, the Americans were warned by Pleiadians not to sign this treaty; but, we were tempted by the technological superiority we could gain and the military supremacy that the technology would give us—so the United States signed over its soul to negatively-oriented extraterrestrials and, in so doing, created the military-industrial-complex in the process. The military-industrial-complex back-engineered the UFOs and the chair from the crashed Roswell UFO later became transmogrified into the alleged Montauk Chair. The Chair is a psychic amplifier that allowed human users to project their consciousness outside of their bodies into future locations. Of course, the extraterrestrials did not give us the technology for free.

From A Strange Harvest, we have heard that the Grays need human or cow blood to be imbibed (as it were) through their skin in order to gain nutrients. Since the 1970s, the American Southwest is replete with cases of cows emptied of blood and missing tongues, hearts and their colons. Other scavengers refuse to touch the body and there are never any tire tracks. Moreover, the surgeries performed are conducted with laser precision. Indeed, A Strange Harvest is how reporter Linda Moulton Howe first cut her teeth.

There are many cattle ranchers who can speak out on this problem. John Edmonds has given several interviews to Project Camelot and Kerry Cassidy where he has gone into detail about having to defend his cattle against Gray aliens. Here is a video of the first one. Here is the much longer second one.

In the American Southwest, if we searched the underground bases near Dulce, New Mexico, we might find, as we traverse the underground highway system, both Reptilians, Grays and the Men in Black.

We know less about the Reptilians than the Grays; but, what we do know is not good. Phil Schneider claimedto have killed one underground New Mexico in 1979.

Grays have to clone themselves using human females to grow (forgive me for not finding a better word) their offspring (or their own cloned bodies) for the first trimester, but then they harvest the alien baby before it comes to term. It all sounds crazy, I know. The point I am making is that these negatively-oriented extraterrestrials, or fallen angels, whatever you wish to call them, need human beings to harvest our life-force energy, or our blood. While cattle blood is sufficient to satiate the Grays, adrenochrome from scared children’s adrenal glands is apparently the delicacy of the Reptilians.

War is the perfect cover story for human harvesting. Homelessness also makes for innocent victims who can never be identified because no one ever goes looking for them. Syria is a war zone and many of its citizens are now homeless. Iraq, Afghanistan and Libya are now places where innocent people can have their organs harvested and their children abducted under the fog of war.

The alliance between Saudi Arabia, Great Britain, France, the United States and Israel in the so-called ongoing War on Terror is a cover for an Anunnaki takeover of the world. Christianity is being decimated and Islam is being perverted so that the two religious groups cannot unite against a common extraterrestrial/demonic threat.

The New World Order will have one King-Despot (to use the term given in the Protocols of the Learned Elders of Zion) and he will be related to the Winged Draco-Reptilian faction of the Anunnaki. I submit that Prince William of the House of Windsor is the Anti-Christ / King-Despot.

I have been researching this topic and I just can’t seem to drop it. Montauk brought it back up for me. Mind control is of paramount importance to the Anunnaki. They know that we want to be loved by an omnipotent God; but, because free will is the law of this universe, it seems as if God has abandoned us. They use our feeling of separation to control us.

We have truly never been separated from the love of God. Jesus died on the cross. He resurrected and later ascended. The Judgment of Lucifer and the fallen angels is still yet to be handed down. It is just a matter of time until everyone chooses which side they are on.

It’s really a matter of being service-to-self or service-to-others.

The Anunnaki are waiting until we are apathetic to our very core before making their presence known; and, even then, they will try to use artificial intelligence to deal with us rather than dealing with us directly. They allowed the military and the Grays to do the primary abducting and testing. The first noted example of this phenomenon was the story of Betty and Barney Hill; and, their strange abduction still rivets me.

Currently, Google’s move to China to create Artificial Intelligence, which will monitor everything we do, is stimulating. AI is our false savior. Of course, AI and vaccinations will save mankind. I feel that the plan is for vaccinations to dumb us down and sicken us. Autism, Asperger’s, auto-immune disorders, asthma and cancer all seem to stem from mass vaccinations. Our brain and gut health are also being harmed by GMOs and fluoride, along with the ubiquitous distribution of aluminum, barium and strontium in the form of stratospheric aerosolized injections. Moreover, thanks to the relentless geoengineering, the atmosphere is becoming more and more methane, just as humans seek to move away from our carbon base and toward a silicon-based existence that is known as transhumanism.

Weather modification and manipulation is occurring and strangely, large aerosol injections are beginning in Antarctica and going all the way up the Eastern seaboard of South and North America. We are simply in the last days of Earth. Don’t forget that the North Polar Vortex is split in two.

I submit that the male psyche is similarly split in two over religion and good versus evil. Indeed, the male psyche is so confused because the left hemisphere of the brain is losing its grip over the right hemisphere. The female aspect of us must use the heart awareness to determine what feels right and wrong. We must pray!


The views expressed in this article are the writer’s own and do not necessarily represent those of PlanetXnews.com nor its parent company, XmediaX.

Walka z Anunnaki w Syrii i gdzie indziej

sty 9 2013
<h1> </h1>
<h1></h1>
<h1> </h1>
<h1>Prelekcja o Greenbaumie: Program kontroli umysłu</h1>
<p><a href="http://radtrap.wordpress.com/2013/01/09/prelekcja-o-greenbaumie-program-kontroli-umyslu/#more-10830">http://radtrap.wordpress.com/2013/01/09/prelekcja-o-greenbaumie-program-kontroli-umyslu/#more-10830</a></p&gt;
</header>
<p><!– .entry-header –></p>

Poniższy transkrypt nadesłany został przez pragnącego zachować anonimowość czytelnika z USA, znanego z publikowanego już na Loży tekstu “Konspiracja Zimnej Wojny“. Chciałbym mu serdecznie podziękować za kawał dobrej roboty – Radtrap

_____________________________________________________________________________________

Wstęp od tłumaczącego

Wszystkie moje komentarze mają inną czcionkę i kolor – dla odróżnienia od oryginalnego, przetłumaczonego tekstu. Doradzam przeczytanie wszystkich moich komentarzy (większość jest umieszczona pod tekstem) przed lekturą “Prelekcji o Greenbaumie”. Wierzę ze moje komentarze pomogą Wam poprawnie zrozumieć i docenić to historyczne przemówienie. Respektując Waszą wolność wyboru umieściłem je pod tekstem aby nikogo nie zmuszać do sugerowanej kolejności czytania.

 

Ten monumentalny wykład jednego z najlepszych i najsławniejszych psychologów świata jest po raz pierwszy w historii dostępny po polsku. Nie jestem psychologiem z zawodu. Ta prelekcja jest naukowym wywodem jednego specjalisty dla innych specjalistów i słownictwo jest bardzo specyficzne. Proszę mi wybaczyć jeśli czasami nie użyłem poprawnej zawodowej nazwy tylko zastąpiłem ją opisowym tłumaczeniem.

Zacznę od tego kto to jest Doktor Hammond. Lista jego tytułów – tłumaczona ze wstępu do “Prelekcji o Greenbaumie” (Jest to dokument z początku lat 90-tych więc niektóre rzeczy mogły się już zdezaktualizować):

 • Tytuł Doktora Nauk z Uniwersytetu Stanu Utah.

 • Dyplomowany Psycholog.

 • Profesor Medycyny Fizycznej i Rehabilitacji w Akademii Medycznej Stanu Utah.

 • Dyrektor i założyciel Kliniki Terapii Seksualnej i Małżeńskiej w Uniwersytecie Stanu Utah.

 • Adiunkt Psychologi Naukowej na Uniwersytecie Stanu Utah.

 • Redaktor “The American Journal of Clinical Hypnosis”.

 • Redaktor/Doradca i jeden z założycieli “The Ericsonian Monograf Referee, The Journal of Abnormal Psychology”.

 • Dyplomowany Hipnotysta Kliniczny (Amerykańska Rada Hipnotystow Psychologicznych).

 • Dyplomowany Terapeuta Seksualny (Amerykańska Rada Seksuologi).

 • Kierownik Zajęć Klinicznych i Inspektor Kontroli, Amerykańska Rada Seksuologii.

 • Dyplomowany Terapeuta w Problemach Małżeńskich i Seksualnych (Amerykańska Rada Psychologi Rodziny).

 • Dyplomowany Terapeuta Problemów Rodzinnych (Stan Utah).

 • W 1989 otrzymał prezydencką nagrodę za zasługi od Amerykańskiego Towarzystwa Hipnozy Klinicznej.

 • Obecny Prezydent Amerykańskiego Towarzystwa Hipnozy Klinicznej.

Wkrótce po tym wykładzie Doktor Hammond, z pewnością zastraszony, wszystko co powiedział 25 Czerwca 1992 roku publicznie odwołał. Jedyną przyczyną może być tylko i wyłącznie chęć ocalenia kariery i….prawdopodobnie życia. Serdecznie doradzam wszystkim skopiowanie całego wykładu na własny komputer – nie wiadomo jak długo jeszcze będzie dostępny w Internecie…..

—————————————————————————

WSTĘP

Poniżej zamieszczony jest wykład D.C. Hammonda, oryginalnie zatytułowany “Hipnoza a zaburzenia dysocjacyjne tożsamości: Tortury Rytualne” ale dziś powszechnie znany jest jako “Prelekcja o Greenbaumie”. Był wygłoszony podczas Czwartej Dorocznej Konferencji Wschodnioregionalnej dotyczacej zagadnień Tortur i Rozdwojenia Osobowości w Psychologi, w Czwartek, 25 Czerwca 1992 roku w Mark Center, Radisson Plaza Hotel w Alexandrii, Stan Virginia, U.S.A. Konferencja była sponsorowana przez Centrum Rekuperacji Ofiar Tortur i Odzyskiwania przez nich Samokontroli przy Waszyngtońskim Instytucie Psychiatrii. Nagrania i Transkrypty z Konferencji były wczesniej dostępne odpłatnie z firmy Audio Transcripts, Alexandria, Virginia (telefon: 800-338-2111). Nagrania i Transkrypty innych prelekcji są nadal w sprzedaży, ale ten, ze zrozumiałych względów, juz nie! Poniższy Transkrypt był zrobiony z prywatnego nagrania wykładu.

——————————————————————————————

PRELEKCJA O GREENBAUMIE

Mamy dzisiaj rozległy temat do dyskusji. Pozwólcie mi wpierw przedstawić z grubsza zarys tego w co będziemy się zagłębiać. Po pierwsze, ilu z was miało juz zajęcia z hipnozy? Proszę podnieść rękę. Świetnie. To ułatwi moją pracę. Okej. Chcę zacząć od omówienia treningu wchodzenia w trans i używania fenomenu hipnozy dla pacjentów cierpiących na rozdwojenie jaźni. Także trochę o bezświadomej eksploracji, o metodach jej przeprowadzania, o użyciu wyobraźni i techniki wyobrażonych symboli dla kontrolowania fizycznych symptomów schorzenia, o przeciążeniu informacją – wszystkich rzeczach tego typu. Pod koniec wykładu chce przeznaczyć trochę czasu na dyskusję o czymś ważnym, lecz ciągle pomijanym w temacie chorób dysocjacyjnych. Chodzi o metody uspokajania i kontrolowania automatycznych (i niekontrolowanych) emocjonalnych wybuchów pacjentów, które były w ich osobowość “wszczepione”. Spędzimy dużo czasu mówiąc o cofaniu się w czasie do dzieciństwa pacjenta (regresja) i o rozładowywaniu (oczyszczaniu i gojeniu) nagromadzonych, ukrytych emocji. Pokażę wam jak ja pracuję na przykładzie sesji z nie-dysocjacyjnym pacjentem i omówię różnice i podobieństwa z pacjentami dysocjacyjnymi. Przyczyną tego jest to, że przez lata stalem sie bardzo wrażliwy na punkcie używania dysocjacyjnych pacjentów do jakiejkolwiek prezentacji – oni juz wycierpieli wystarczająco. Teraz wiecie dlaczego prawie nigdy świadomie nie filmuję mojej pracy z pacjentami.

Pomówimy także sporo o współczesnej strategii użycia hipnozy w prewencji nawrotów choroby i o terapii po-integracyjnej. I wreszcie, mam nadzieję znaleźć dzisiaj około godziny czasu aby porozmawiać wyłącznie o torturach rytualnych, programach kontroli umysłu i praniu mózgu – jak jest to robione i jak to zgłębić. Jest to temat na który nie chciałem publicznie rozmawiać w przeszłości (robiłem to tylko w małych grupach i podczas konsultacji) ale ostatnio zdecydowałem, że już najwyższa pora aby to zrobić. Omówimy to dzisiaj szczegółowo.

OKLASKI

Podczas pierwszego międzynarodowego kongresu w Chicago, gdy dyskutowano na temat tortur rytualnych, pamiętam, że myślałem: “Jakie to wszystko dziwne a zarazem interesujące…”. Przypadek tego typu był omawiany; pomyślałbyś: “Jaki niepowtarzalny, rzadki przypadek” a tu wszyscy potem podchodzą i mówią: “Co, ty też masz takiego pacjenta? Ty jesteś z Seattle….a ja z Toronto, a ja z Florydy, a ja z Cincinnati“. Stanąłem jak wryty.

Niedługo potem znalazłem ofiarę tortur rytualnych w moim “starym” pacjencie – po prostu do tej pory jeszcze nie zagłębiliśmy sie wystarczająco w jego psychikę. Ten przypadek skierował moja uwagę na to jak są używane techniki kontroli umysłu, hipnozy i prania mózgu. Zacząłem więc zgłębiać problem prania mózgu, czytać naukową literaturę i nawet zaznajomiłem sie z autorem jednej z lepszych książek na ten temat.

Wtedy zdecydowałem się na eksperyment (czy raczej badanie statystyczne). Wybrałem spośród członków Międzynarodowego Towarzystwa do Badań Rozszczepienia Osobowości i Dysasocjacji około półtora tuzina terapeutów mających największą ilość tego typu pacjentów i zacząłem wywiady. Pytania które zadawałem wywolały u wszystkich bez wyjątku tą samą reakcję. Odparli: “Nie znamy odpowiedzi na twoje pytania. Zadajesz pytania bardziej specyficzne niż my kiedykolwiek zadawaliśmy naszym pacjentom“. Wielu dodało: “Zadam te pytania pacjentom i wrócę z odpowiedziami“. Wielu nie tylko wróciło z odpowiedziami ale też dodało: “Musisz sam z tym czy z tamtym pacjentem porozmawiać“. Skończyło się na setkach dolarów wydanych na rozmowy telefoniczne z tymi pacjentami.

Owocem tej pracy było zrozumienie różnych metod prania mózgu używanych na ofiarach w całym kraju. Zacząłem wyłapywać podobieństwa. Mimo ze początkowo nie zdawałem sobie sprawy jak powszechne to jest, to przynajmniej zrozumiałem, ze skoro tak wielu ludzi podaje tak zbliżone do siebie informacje, to musi być pomiędzy nimi jakiś związek.

Jakieś dwa i pół roku temu w moje ręce wpadł całkiem nowy materiał. Ktoś podał mi nowe informacje o technikach prania mózgu. Większość już znałem, ale kilka było absolutnie nowych. Szukałem potwierdzenia u trzech moich ówczesnych pacjentów a zarazem ofiar tortur rytualnych. Dwie osoby z trzech potwierdziły ich prawdziwość, a były przecież pytane bardzo ostrożnie – bez sugerowania o co mi naprawdę chodzi. Co jest fascynujące – podczas kolejnej rozmowy telefonicznej z terapeutką z innego stanu której udzielałem konsultacji już od paru miesięcy, poprosiłem ją aby zrobiła wywiad wśród swoich pacjentów. Chciała wiedzieć dlaczego wypytuję o pewne detale ale powiedziałem że jest to niemożliwe – nie chcę żeby odpowiedzi od pacjentów były w jakikolwiek sposób zasugerowane. Zadzwoniła po dwóch godzinach mówiąc: “Właśnie skończyłam podwójną sesje z pacjentem i jedna z jego osobowości powiedziała: “To wspaniale, jesteśmy tacy szczęśliwi – teraz wiesz jak kultowi programiści dostają sie do środka. Terapia będzie teraz znacznie przyśpieszona.”

Wielu innych pacjentów słysząc jej pytania chciało raczej zmoczyć majtki ze strachu niż myśleć, że moje odkrycie to dobra rzecz.

No i wtedy terapeutka spytała mnie o to czego nie chciałem powiedzieć jej wcześnie. Co do słowa zgadzało to się z jej odpowiedziami od pacjentów. Od tego czasu powtórzyłem ten sam manewr podczas konsultacji w całym kraju. Udzieliłem konsultacji w 11 stanach USA i raz za granicą, czasami przez telefon, czasami personalnie, czasami mówiąc koledze terapeucie o co chodzi (prosząc tylko, żeby nie sugerował odpowiedzi pacjentom), czasami nie mówiąc nic.

Gdy zaczniesz odkrywać ten sam, okryty głęboką tajemnicą wzór po całych Stanach Zjednoczonych, od Florydy do Kalifornii, a także za granicą – zaczynasz rozumieć, że cos ogromnego i skoordynowanego dzieje się bez naszej wiedzy. Tak to przekształciłem się z osoby obojętnej i nie wiedzącej co na ten temat myśleć w osobę przekonaną, że rytualne tortury istnieją. Osoby twierdzące że nie istnieją, są albo bardzo naiwne (jak ludzie, którzy nie chcieli wierzyć w Holocaust), albo….sami są częścią spisku.

OKLASKI

Od tego momentu, przez długi czas, mówiłem o tym wybranym grupom terapeutów których znałem i ufałem prosząc: “Rozpropagujcie to bez używania mojego nazwiska. Tutaj są szczegóły. Podzielcie sie nimi z innymiterapeutami jeśli uważacie że mam rację. Będę wdzięczny za odzew i komentarze“. Ludzie zaczęli dyskutować, dociekać prawdy – wyraźnie głodni wiedzy. Ja i kilku moich zaufanych kolegów pozostaliśmy w cieniu z obawy o karierę i w związku z pogróżkami. Wreszcie zdecydowałem: “W cholerę z nimi“. Jeśli mnie mają zabić to i tak zabiją. Pora podzielić sie informacją z terapeutami. Częściową przyczyną jest też to, że posuwamy sie zbyt ostrożnie i pomału mimo że wciąż znajdujemy wszędzie to samo. Więc teraz wytłumaczę wam na czym polega programowanie poprzez tortury rytualne. Oczywiście nie mogę w 45 czy 50 minut powiedzieć wszystkiego, ale dam wam narzędzia do zgłębienia problemu i rozpoczęcia pracy na nowym, wyższym poziomie.

Szczerze mówiąc nie wiem jaki procent pacjentów na to cierpi. Zaryzykuję stwierdzenie że ponad połowa, może nawet trzy-czwarte ofiar tortur rytualnych może to mieć. Jaka jest typowa charakterystyka? Jeśli byli wychowani od urodzenia w typowym kulcie lub (jeśli żaden z rodziców nie był w kulcie) kult miał dostęp do nich we wczesnym dzieciństwie – mogą to mieć. Widziałem więcej niż jednego pacjenta który miał praktycznie wszystkie znane mi symptomy ofiary rytualnej. Są wiarygodni. Mówią o wszystkich tych rzeczach które usłyszysz w rozmowie pomiędzy członkami tej grupy, ale nie widać w nich żadnego działającego programu nawet po długim testowaniu. Wierzę że w jednym przypadku którym sie zajmowałem, pewna kobieta była buntowniczką która sie odłamała, uciekła i nie miała więcej kontaktu z grupą.

PAUZA

Oto jak wygląda historia tego wszystkiego. Pod koniec drugiej wojny światowej Allen Dulles i ludzie z wywiadu byli już w Szwajcarii i kontaktowali się z nazistowskimi naukowcami. Gdy wojna dobiegała końca, wyciągneli nie tylko specjalistów od rakiet ale też nazistowskich lekarzy którzy przeprowadzali w obozach koncentracyjnych doświadczenia nad kontrolą umysłu.

Sprowadzili ich do U.S.A. Przybył z nimi młody chłopiec, nastolatek, wychowany w żydowskiej tradycji Chasydów. Miał on wykształcenie w kabalistycznym mistycyzmie. To się bardzo podobało ludziom z kultu – Aleister Crowley wprowadził kabalizm do nauk satanizmu na przełomie wieków (a prawdopodobnie było to robione nawet wcześniej). Podejrzewam że ten fakt był przyczyną rodzącej się między nimi nići porozumienia. Chłopiec uratował swoją skórę dzięki kolaboracji i byciu asystentem przy eksperymentach w obozach koncentracyjnych. Przyjechał z nimi do U.S.A.

Zaczęli chodzić po amerykańskich szpitalach wojskowych I przeprowadzać eksperymenty kontroli umysłu dla wywiadu wojskowego. Ludzie którzy przybyli, nazistowscy doktorzy, byli satanistami. Z czasem chłopiec zmienił nazwisko, trochę go zamerykanizował, zdobył dyplom lekarza medycyny i kontynuował pracę która jest dzisiaj podstawą kultowego programowania ofiar. Jego nazwisko jest znane pacjentom w całym kraju.

PAUZA

Zaczynają pracę bardzo wcześnie. Wybierają dziecko. Dziecko ma rozszczepioną osobowość już w wieku 2,5 lat. Czynią je dysocjacyjnym nie tylko poprzez tortury, w tym gwałt, ale również poprzez praktyki typu wkładanie paluszków dziecka w pułapkę na myszy. Instruują rodziców: “Nie zbliżaj sie do dziecka dopóki samo nie przestanie płakać. Dopiero wtedy możesz iść i zdjąć to z palców“.

Zaczynają z podstawowymi formami w wieku mniej więcej dwa i pół roku i kiedy dziecko ma 6-7 lat, wtedy zaczynają już na całego, kontynuując przez cały okres dojrzewania a potem robiąc już tylko “okresowe przeglądy” w wieku dorosłym.

Praktycznie do programowania dziecko leży na łóżku i ma podłączona kroplówkę. Jest nagie i przywiązane. Ma czujniki przymocowane do głowy i podłączone do monitora aby obserwować aktywność mózgu. Światło w pokoju będzie pulsowało, najczęściej jest czerwonego koloru ale czasami też białe lub niebieskie. Dzieci dostają dawki DEMEROLU (PETYDYNA po polsku.Preparat, od którego przedawkowania zmarł Michael Jackson – co za “zbieg okoliczności”). Czasami używają innych preparatów – zależy od typu programowania. Oczywiście wszystko jest naukowo opracowane – wiedzą dokładnie jaka dawkę dawać co 25 minut aż programowanie będzie skończone.

Pacjenci mówią o uczuciu bólu w jednym uchu (zwykle prawym), gdzie została włożona igła; wtedy słyszą w tym uchu dziwne dezorientujące dźwięki, jednocześnie będąc poddawani wzrokowej stymulacji światła pulsującego w częstotliwości wymaganej do wprowadzenia mózgu ofiary w pożądaną częstotliwość fal mózgowych. Jest to trochę podobne do efektów wywoływanych przez specjalne gogle dostępne teraz w sklepach “Sharper Image” i innych. Wtedy, gdy częstotliwość fal mózgowych ofiary jest w pożądanym zakresie – zaczynają programowanie w kierunku samounicestwienia się ofiary i złamania jej osobowości (upodlenia).

Na ofiarze która wtedy miała około 8 lat (i doświadczyła dużej ilości programowania wcześniej) robiono to w obiekcie wojskowym. To jest często spotykane. Leczyłem i uczestniczyłem w leczeniu przypadków, które ocalały z oryginalnych programów kontroli umysłu prowadzonych często w bazach wojskowych. Znajdujemy też dużo powiązań z C.I.A. Wspomniana pacjentka jest teraz w szkole należącej do kultu, szkole prywatnej gdzie jest poddawana kilku sesjom tortur na tydzień.

Ona będzie wchodziła do pokoju i będzie podłączona. Będą też robić różne inne rzeczy. Gdy będzie w odpowiednim stanie, nie ma już potrzeby kontrolowania jej encefalografem. Ma już podłączone elektrody. Jedna w pochwie, na przykład, i cztery na głowie. Czasami w innych miejscach. Zaczną ją pytać: “Czy jesteś zła na kogoś w tej grupie?” Ona odpowie: “Nie” i oni porażą ją prądem. Będą kontynuować aż ona przestanie dawać negatywne odpowiedzi.

Będą dalej pytać: “Ponieważ jesteś zła na kogoś w grupie – zrobisz sobie krzywdę?“. Ona odpowie:”Nie” i zostanie znowu porażona. Powtórzą: “Czy zrozumiałaś?“. “Tak, ale nie chcę tego zrobić” – znowu porażenie prądem aż do momentu gdy przestanie zaprzeczać. Wtedy dodają: “I wtedy zrobisz sobie krzywdę kalecząc sie nożem. Zrozumiałaś?“. Załóżmy odpowiedziała: “Tak” ale oni znowu porażą ja prądem mówiąc: “Nie wierzymy ci – zacznij od początku“. To jest typowy scenariusz tortur. Pacjentka mówiła, że po około pół godzinie robią przerwę na papierosa i zaczynają od nowa. Mogą powtarzać to samo albo iść do przodu z programem. Sesje trwają od minimum pół godziny do trzech godzin, przeciętnie trzy razy w tygodniu.

Programowanie pod wpływem leków psychotropowych i przy określonej częstotliwości fal mózgowych, ze specyficznymi dźwiękami w prawym uchu i programatorem mówiącym do lewego ucha (połączonego z prawą pokulą mózgową) wymaga nieludzkiej koncentracji aby słowo w słowo powtarzać instrukcje programatora i uniknąć dodatkowego bólu. Tak wygląda większość programowania.

Czasami używają też typowych technik prania mózgu. Czasami też będą to standardowe techniki hipnozy. Będzie też deprywacja sensoryczna, która jak wiemy ułatwia uleganie sugestiom. Moje badania wykazały: “Całkowita deprywacja sensoryczna = łatwiejsze uleganie sugestiom”. Nierzadko używają tego, włącznie z komorami deprywacyjnymi, przed pewnymi rodzajami programowania.

PAUZA

Pozwólcie że teraz, ponieważ nie mamy zbyt dużo czasu, dam wam maksimum praktycznych informacji.

Metodą której używam do pytania pacjenta czy przeszedł opisane wcześniej programowanie, jest sprawdzanie jego odruchowych (bezwiednych?) sygnałów nadawanych czubkami palców (fachowa nazwa: “ideo-motor”?). Kiedy przygotujecie pacjenta do rozmowy, wtedy ja bym zaczął w ten sposób: “Chcę aby wasz Trzon Centralny objął kontrolę nad czubkami palców“. Nie próbujcie rozmawiać z osobą w transie. Gdy macie do czynienia z kontrolą umysłu to musicie komunikować sie z Trzonem Centralnym. Ten trzon został stworzony przez kult. I dalej: “I chcę aby Trzon Centralny objął kontrolę nad czubkami palców u tej ręki i nad sygnałami – aby na “Tak” czubki palców unosiły się do góry. Chce zapytać Trzon Centralny czy jest tam część was, część Marii (imię pacjentki), która wie cos na temat Alfa, Beta, Delta lub Theta”.

Jeśli otrzymacie potwierdzenie, to niech to będzie alarmem dla was że macie pacjenta po intensywnym programowaniu. Wtedy bym powiedział: “Chcę tą część, która cos wie o Alfa, Beta, Delta czy Theta abyprzyszła na poziom gdzie możemy porozmawiać i kiedy przybędzie niech powie “Jestem tutaj“. Nie pytałbym czy ta część chciałaby rozmawiać – oczywiście nikt nie jest chętny do rozmowy o nieprzyjemnych sprawach. Zażądajcie: “Chcę tą część, która może mi o tym powiedzieć, aby sie zbliżyła“. Wtedy, bez sugerowania niczego, pytajcie ich czym są te rzeczy. Miałem konsultację w której udało mi sie dostać do środka. Czasami otrzymywałem odpowiedz “Tak” ale po dłuższej rozmowie wiedziałem, że osoba tylko z grzeczności potakiwała a w rzeczywistości nic tam nie było lub (w 2-3 przypadkach) były oznaki wstępnego etapu tortur rytualnych ale nic więcej.

A więc tak -wyobraźcie sobie że cały pierwszy rząd widowni to ofiary rozszczepienia jaźni. Ta pani tutaj ma drugą osobowość o imieniu Maria, ta pani o imieniu Monika, ta Gertruda, ta Elżbieta itd. Wszystkie te drugie osobowości mogą być zaprogramowane dokładnie tak samo – gdy osoba z kultu na przykład powie “Alfa zero, zero dziewięć” lub wykona jakiś umowny znak – ze wszystkich tych osobowości siedzących w pierwszym rzędzie wyjdzie na wierzch dokładnie taka sama cześć.

Litera Alfa jest oznaczeniem wstępnego, ogólnego programowania. Bety to programy seksualne. Na przykład programują jak odbywać stosunki oralne, jak uprawiać seks w rytuałach kultu, rzeczy związane z pornografią dziecięcą, reżyserię pornografii dziecięcej i prostytucję. Delta to mordercy trenujący podczas ceremonii kultowych. Jest to wymieszane z programowaniem samobójczym, zamachami i morderstwami. Theta to telepatyczni mordercy.

Uwierzcie mi, nigdy przedtem w życiu nie słyszałem o takich rzeczach. Nigdy nie przyszło mi do głowy “Telepatyczni mordercy” ale kiedy po całym kraju terapeuci pytają “Co to jest Theta?” i dostają tą samą odpowiedź “Telepatyczni mordercy” – zaczynasz podejrzewać, że coś realnego, systematycznego i bardzo rozpowszechnionego ma miejsce.

Myślę że kult wierzy w telepatyczne możliwości, włączając w to telepatyczne porozumienie z “Matką” a także możliwość spowodowania wylewu krwi do mózgu i uśmiercania. Theta ma tez bardziej futurystyczne części programowania.

No i jeszcze jest Omega. Zwykle na początku nie pytam pacjenta o Omegę, bo to może ich jeszcze bardziej przerazić. Omega to ostatnia litera greckiego alfabetu, czyli “Koniec” – to jest programowanie samobójcze i samookaleczeniowe.

Gamma wygląda na program bezpieczeństwa sytemu (czyli dezinformacja, dywersja, półprawdy itd).

Mogą też być inne litery greckiego alfabetu. Radzę wziąć ze sobą cały grecki alfabet i pytać Trzon Centralny po kolei. Błagam tylko – NIC PACJENTOM NIE SUGEROWAĆ! Na przykład nigdy nie pytajcie: “CzyDelta to zabójcy?“. Czekać na odpowiedzi od nich samych. Po prostu kiedy macie potwierdzenie o Alfa, Beta, Delta i Theta, wtedy weźcie grecki alfabet i pytajcie (na przykład): “Czy jest tam w srodku program o nazwie Epsilon?“. Może coś być związane z innymi literami, jakiś system, czego ja nie wiem. W jednej osobie na przykład znalazłem, że Zeta byla do produkcji filmów pornograficznych gdzie tę osobę używano. U innej osoby Omikron znaczył kontakty z mafią, wielkim biznesem, politykami i szmuglem narkotyków. Więc myślę, jest w tym wszystkim trochę indywidualizmu.

Niektóre programy są to typowe “Wróć do nas”, “Wróć do domu”, “Wróć do kultu“.

Cały system ma jeden słaby punkt. W programy są wbudowane kody do wyłączania programu i do jego wymazywania – na przypadek gdyby zaszła taka potrzeba. Te kody to niepowtarzalne zwroty, rymowanki, powiedzonka czy banalne przyśpiewki. Czasami będą to numery zakończone wyrazem. Ta część jest bardzo indywidualna. Początkowo miałem nadzieje, że gdy znalazłem jeden to będzie on działał na innych ofiarach – oho, nie tak prędko! Jest bardzo nieprawdopodobnym, żeby ten sam kod działał na dwóch osobach, chyba, ze należeli do tej samej małej grupy i przechodzili programowanie razem. Z tego co sie dowiedziałem, programatorzy mają laptopy gdzie trzymają kompletną informację o każdej osobie którą programowali: wspomniane kody, imiona osobowości w środku, typy programów “zainstalowanych” itd. Trzymają tą calą informację, nawet sprzed 20-30 lat.

Więc co możecie zrobić, to zdobyć kod wymazujący dany program; i zawsze wpierw pytajcie: “Jeśli podam ten czy tamten kod – co się stanie?”. Lepiej nawet sprawdzić podwójnie pytając: “Czy jest w środku cześć, która mainną informację na ten temat?”. Obserwujcie ruchy czubkami palców! Z mojego doświadczenia wiem że jest możliwym wymazać programy przez podawanie odpowiednich kodów, ale potem musicie z pacjentem przetrawić całą sprawę i rozładować jego zakumulowane napięcie emocjonalne. Szczególnie jest to ważne przy wymazywaniu programu Omega, a od tego ja zwykle zaczynam bo Omega jest najniebezpieczniejsza dla ofiary. Po tym jak usunę Omegę, czy raczej osobowości typu Omega wszystkie razem, aby móc potem rozładować nagromadzone napięcie i zwrócić pacjentowi pamięć związaną z programowaniem Omega (i wszystkimi jego częściami) przez segmentowe przetrawianie doświadczeń i rozładowywanie nagromadzonych napięć.

Często programatorzy używają metafory – metafory Robota. Wmawiają ofiarze, że skorupa robota pokrywa całkowicie jedną z osobowości dziecka i czyni go robotem. Czasami w waszej pracy z pacjentami będziecie konfrontowac roboty w środku. Co doświadczyłem bardzo często i zrozumiałem że pomaga przyspieszyć cały proces, to polecenie Trzonowi Centralnemu: “Trzon, chcę abyś się rozejrzał wkoło. Mamy robota blokującego naszą pracę. Obejdź go od tyłu i przyjrzyj sie tyłowi jego głowy i szyi – co widzisz?”. Jak zwykle, pytam bez sugerowania. Często otrzymuję odpowiedz, że trzon widzi druty czy jakiś wyłącznik. Wtedy mowię: “Wyciągnij druty czypstryknij wyłącznik i to powinno unieruchomić robota – daj znać gdy tak sie stanie”. Wkrótce potem dostaję sygnał: “Tak”. “Świetnie! Teraz kiedy robot jest wyłączony, zajrzyj do środka i powiedz co widzisz”. Zwykle znajdują jedno lub więcej dzieci. Polecam wypuścić dzieci a potem wziąć laser i “wyparować” robota. Pacjenci są zwykle mile zaskoczeni, że było to takie łatwe, wielu terapeutów też!

PAUZA

Największym problemem jest to, że mamy do czynienia z tak wieloma warstwami programowania. Przejdę do projektora i pokażę – co my tu mamy to niezliczone ilości osobowości (wcieleń).

Powiem wam jedną z najbardziej fascynujących historii, której byłem świadkiem. Jakiś rok temu odwiedzałem gabinety dwóch być może najlepszych terapeutów w kraju, aby spotkać sie z najcięższymi przypadkami rozdwojenia jaźni. Pracowaliśmy i ja obserwowałem niektórych pacjentów. Pamiętam jedną kobietę – była już zamknięta w klinice przez trzy lata i ciągle brak postępu. Kolejna była zamknięta przez rok i próbowano wszystkich najlepszych metod: rozładowywanie nagromadzonego napięcia emocjonalnego, integrację, wsparcie kooperacji, terapię przez sztukę, pisanie dziennika itd. Potem była kolejny rok pacjentka dochodząca i mająca 2-3 godziny terapii tygodniowo. Wykryliśmy, że w obu przypadkach probowaliśmy leczyć jedną ze stworzonych osobowości i nawet nie dotknęliśmy programów kontroli umysłu! Aktualnie wykryliśmy że ta dochodząca pacjentka była cały czas kontrolowana przez matkę telefonującą do niej z innego stanu i…. miała w sobie instrukcje zabicia terapeuty w przyszłości.

Więc radzę dokładnie sprawdzić, spytać Trzon Centralny: “Czy jest tam jakaś część mająca kontakt z kimś z kultu? Czy jest tam jakaś część chodząca na spotkania czy rytuały? Czy jest urządzenie nagrywające w środku Marii (jeśli to imię pacjentki)? Czy jest ktoś kto przesłuchuje którąś z części na temat tego co sie dzieje podczas terapii?“. Mam przykre doświadczenia z przeszłości – duża porcja ofiar w tym kraju ma swoje terapie monitorowane.

Pamiętam kobietę, około 24 lat, która przyszła twierdząc że jej ojciec jest satanistą. Jej rodzice rozwiedli sie gdy miała sześć lat. Od rozwodu do lat piętnastu była przez ojca brana na rytuały kiedykolwiek go odwiedzała. “Od piętnastego roku życia juz więcej tam nie chodziłam” powiedziała terapeucie i on uwierzył. Usiedliśmy w moim gabinecie. Zrobiliśmy dwugodzinne badanie z użyciem hipnozy. Odkryliśmy zainstalowane programowanie. Znaleźliśmy także potwierdzenie, że wszystkie poprzednie sesje były monitorowane i aktualnie powiedziano jej aby byla chora i nie przyszła na spotkanie ze mną.

Inna ofiara była poinformowana, że ja jestem z kultu i jeśli spotka sie ze mną wbrew zakazowi, to ja ja ukażę. Jaki pożytek dla monitorowanego pacjenta? Z tego co wiem dostają wstrząsy elektryczne – co możesz zrobić poza byciem dobrym, rozumiejącym i współczującym? Ja bym nawet nie próbował z poważnym odprogramowywaniem, bo będą tylko bardziej torturowani. Jedyne rozwiązanie to zamknięcie pacjenta na długi okres czasu w bezpiecznym miejscu gdzie można zacząć terapię.

Mam przeczucie że jeśli to zbadamy, to okaże się że ponad 50% pacjentów gdzie przynajmniej jedno z rodziców jest w kulcie, będzie non-stop monitorowanych. Teraz, jeśli pójdziemy głębiej niż w istniejące osobowości, znajdziemy Alfa, Beta, Delta itd, a potem dojdziemy do awaryjnych programów. Zwykle będzie istniał kod wymazania dla nich. Często programy awaryjne są spakowane razem i mają jeden kod do ich wymazania. Dlatego gdy dostanę kod do wymazania Omegi zadziała on i na awaryjne wersje Omegi. Po tym gdy spytam: “Co sie stanie gdy podam taki a taki kod?” – podaję ten kod i pytam: “Co czujesz?“. Często opowiadają, ze słychać buczący komputer, eksplozje, bardzo interesujące rzeczy. Miałem terapeutów wracających do mnie z komentarzem: ” Mój Boże, nic nie wspomniałem pacjentowi o robotach a on mówi coś o wyparowywujących robotach!“.

Pamiętam terapeutkę która skontaktowała się ze mną mając problem z jednym przypadkiem. Powiedziałem aby dowiedziała sie na temat Alfa, Beta, Delta itd. Zrobiła to i dostała potwierdzenie. “Co to jest?” spytała. Odpowiedziałem, że jej nie powiem – niech sie wpierw dowie od pacjenta. Po dwóch tygodniach mówi: “Spytałam co to Theta i odpowiedział, że to telepatyczni zabójcy. Spytałam o Delta i mówi, że to mordercy“.

Wtedy zgodziłem sie z nią spotkać na konsultację i więcej wytłumaczyć.

Później dzwoni i mówi: “To brzmi zbyt fantastycznie. Słuchałam ciebie myśląc, że coś z tobą mentalnie nie w porządku. Gdybym cię nie znala profesjonalnie pomyślałabym, że zwariowałeś. Dokładnie według twoich instrukcji pytałam pacjenta. Spytałam też jedną z moich pacjentek ale ona tego nie miała“. Opowiedziała jak z nim pracowała, jak udało sie jej wymazać programy, jak slyszała opowieści pacjenta o robotach wyparowujących itd. W tym jest caly problem. Stworzono wiele rożnych warstw programowania myśląc, że my będziemy na zawsze krążyć wkoło bez postępu. Myśleli, że w większości przypadków nigdy nie dostaniemy sie głębiej, poniżej tych osobowości oni dla nas “do znalezienia” umyślnie stworzyli.

Sposób w jaki kreujesz “Manchurian Candidate”(po polsku będzie “śpioch” a nawet “matrioszka”) to rozdwajanie osobowości. To jest to co wywiad chciał rozpracować. Jeśli chcesz mieć zabójcę, chcesz znaleźć kogoś kto by to zrobił bez wahania – rozdwajasz osobowość. Fascynują mnie sprawy takie jak zabójstwo Roberta Kennedyego, gdzie Bernard Diamond badający Sirhana Sirhana wykrył, że on ma totalną amnezję i nie pamięta zabijania, chyba że pod hipnozą. Po seansie hipnozy znowu nie pamiętał co zrobił. Bardzo bym chciał zbadać go osobiście.

Wygląda na to, że pod tym mamy następne warstwy. Wygląda na to że jedna nazywa sie “Programowanie Greena”. Interesujące, że nazwisko doktora jest Green (po polsku Zielony). Tak więc, po tym jak odkryję że pacjent to ma, zadaję pytanie, bez sugerowania niczego: “Czy jest jakiś doktor związany z tym programem? Czy jego nazwisko ma zwiazek z jakimś kolorem? Jeśli tak to z jakim?”

Od czasu do czasu mam pacjentów (może 3-4 total), którzy próbowali zgadywać (tak myślę) ale nie dałem się nabrać. W jednym przypadku znalazłem doktora o nazwisku związanym z innym kolorem. Ta pacjentka mówiła prawdę – doktor ten bral udział w jej programowaniu i okazało sie, że 30 lat wcześniej byl studentem Dr. Greena. Inna pacjentka nie mogla sobie skojarzyć żadnego nazwiska więc kontynuowaliśmy z innymi tematami. Nagle, po paru minutach, podskoczyła i mówi: “Green! Czy miałeś na myśli Dr. Greena?” Znajdujemy jego nazwisko w pacjentach z całych Stanów Zjednoczonych.

Wygląda na to że jeszcze głębiej jest Programowanie Greena i podejrzewam, że szukając głębiej znajdziemy mniejszą, ale bardziej scentralizowaną grupę programów. Wszystkie programy Greena: Ultra Green (Ultra Zielony) i Green Tree (Zielone Drzewo). Kabalistyczny mistycyzm jest w to wszystko wmieszany. Jeśli ktoś planuje pracować nad takimi przypadkami, musi zdobyć kilka książek o Kabale. Jedna napisana przez Pana Diona Fortune ma tytuł “Qabala” z litera “q”, Dion Fortune. Kolejna, przez Ann Huffer-Heller i nazywa sie “The Kabbalah“. Nic nie wiedziałem o Kabale. Bylo to interesujące. Dwa lata temu pacjent siedział u mnie w poczekalni, przyszedł dużo wcześniej, i narysował w pełnych kolorach Drzewo Kabały. Zajęło mi 2 miesiące aby zrozumieć co to było.

Pewnego dnia pokazałem ten rysunek komuś, kto odparł: “Wiesz co? Wygląda jak Drzewo Kabały”. To mi przypomniało ezoteryczne rzeczy w jednej starej książce i ją odszukałem. To była własnie specjalność Dr. Greena. Green Tree (Zielone Drzewo) to Greenbaum po niemiecku – oryginalne nazwisko Dr. Greena. Miałem pacjentów którzy wyraźnie nie wiedzieli, że oryginalne nazwisko doktora bylo Greenbaum, ale sami z siebie przyznali posiadanie części zwanych Pan Greenbaum. Dam wam informacje co do części, co może być pomocne jeśli chcecie dowiadywać sie na temat tych rzeczy – ponieważ z mojego doświadczenia wiem że istnieje jedna część dająca informacje i albo całkiem się opróżni, albo zacznie się bronić, lub też wystraszy się i zamilknie. Wtedy musicie nacierać do przodu, podejść z innej strony i znajdziecie kolejna część. Podam kilka części, o które powinniście spytać czy istnieją. Aha, i kiedy badam pacjentów, dorzucam garść pytań “zmyłkowych” – na przykład: “Czy jest w środku cześć o nazwisku Iksiński?” po to aby zobaczyć czy nie tworzą bajek. Na przykład pytam: “Czy poza Trzonem Centralnym jest część pod nazwą Mądrość?” Mądrość jest częścią Drzewa Kabały – gdy znaleziona w pacjencie, będzie źródłem wielu informacji. Pytam: “Jest tam w środku Diana? Jest tam Zelda?” itd., itp. aby zobaczyć jakie odpowiedzi dostanę. Aktualnie z Dianą musimy być ostrożni. Diana jest częścią Drzewa Kabały i jest związana z częścią zwaną Foundation (Fundament lub Baza po polsku). To was pewnie zainteresuje. Pamiętacie Process Church? Rodzina Mansona, która zamordowała żonę Polańskiego i wiele innych osób, była związana z Process Church. Kupę osobistości Hollywoodu było związanych z Process Church. Książki mówią, że około 1978 ukryli się i ślad po nich zaginął. Nie prawda. Żyją szczęśliwie i bezpiecznie na południu stanu Utah. Mamy w Departamencie Bezpieczeństwa Stanu Utah grubą teczkę z aktami mówiącymi, że kupili na północ od Monument Valley rancho do robienia filmów; wyremontowali, znacznie rozbudowali, pozmieniali nazwiska i żyją. Rancho jest pod ścisła ochroną – niewiele osób wychodzi na zewnątrz i nikt obcy nie ma prawa wstępu.

Kluczowym słowem jest “Foundation” (Fundament lub Baza po polsku). Foundation jest częścią Drzewa Kabały. Więc spytajcie: “Czy jest w środku coś o nazwie Foundation?” ale też wrzućcie trochę “zasłony dymnej” w postaci pytań: “Czy jest tam coś zwane Piwnicą?” czy “Czy jest tam w środku coś zwane Ścianami?” itp. Często też znajduję część zwaną “Black Master” i drugą “Master Programer” – i w środku tej ostatniej będą operatorzy komputerów. Ilu z was już znalazło komputerowe rzeczy w osobowościach pacjentów? Typowym jest znalezienie operatorów komputerów: Computer Operator Black, Computer Operator Green, Computer Operator Purple. Czasami mają numery zamiast nazw, czasami są nazywani System Information Directors. Wtedy możecie szukać ich szefa. On będzie źródłem informacji. Jeśli spytacie: “Czy jest tam cześć Dr. Green?” to prawie zawsze znajdziecie – wiem z doświadczenia. Zwykle, z odrobiną wysiłku, możecie pomóc im zrozumieć, że są tylko częścią dziecka i teraz, skoro są w pełni bezpieczni, mogą przestać grać tę rolę.

Spytajcie: “Jeśli Kult by się dowiedział, że ty sie dzielisz tymi tajemnicami ze mną – co by się stalo?”. Podkreślajcie, że jedyna droga ucieczki w bezpieczne miejsce wiedzie przez was, przez co oni muszą z wami kooperować i pomóc wam w pomaganiu im samym. W ten sposób możecie dostać więcej informacji.

Oczywiście Kult próbował zabezpieczyć programowanie bardzo dokładnie. Oto przykład z Ultra Green. Myślałem, że jest ten program zarezerwowany tylko dla dzieci rodzin z kultu ale, wpierw, z pewnymi zmianami, znalazłem go w dzieciach z rodzin nie należących do kultu. Zwykle nie znajdziecie tak głębokiego programowania jak Ultra Green czy nawet Green Programing w ludziach spoza kultu. Niemniej pozwólcie że opowiem co znalazłem najpierw w ofiarach spoza kultu, a dopiero potem w ofiarach z rodzin należących do kultu.

Terapia pacjentki szła bardzo dobrze, zbliżaliśmy sie do końcowej, pełnej integracji, gdy raptem zaczeła mieć halucynacje, jej palce tłukły w stoł jak młotki itd. Użyłem “affect-bridge”(po polsku chyba Łącznik Emocjonalny) i cofnęliśmy sie w czasie. Okazało sie, że gdy miala 8 lat ulegla sugestii, że gdy kiedykolwiek sie jej stan psychiczny polepszy, to….automatycznie straci zmysły. Dali jej LSD, przywiązali i wypytywali co czuje. Gdy opowiedziała, potem użyli jej własnych komentarzy i w stylu hipnozy Miltona Ericsona połączyli efekty stanu narkotycznego z silną sugestią: “Jeśli kiedykolwiek osiągniesz ten stan, to zwariujesz. Jeśli kiedykolwiek będziesz zintegrowana i polepszy sie twój stan, wtedy zwariujesz i będziesz zamkniętą w klinice psychiatrycznej do śmierci”. Powtarzali tę sugestię wielokrotnie. W końcu też zasugerowali: “Ażeby czemuś takiemu zapobiec lepiej popełnić samobójstwo”. Później, robiąc to samo z pacjentką z rodziny należącej do kultu, spotkałem się z tymi samymi symptomami i z tym samym programem.

Nazywa się to “Green Bomb” (Zielona Bomba). Tyle różnych wariacji od nazwiska Pana Greenbauma. Różnicą było tylko to, ze było to jej zrobione w wieku 9 lat i sugestią była amnezja: “Jeśli będziesz cos pamiętać o Ultra-Green i o Green Tree to zwariujesz. Staniesz sie jak roślinka i będziesz zamknięta na zawsze”. I oczywiście końcowa sugestia: “Będzie łatwiej dla ciebie jeśli sie zabijesz, niż masz tak cierpieć z powodu pamiętania”.

Trzy lata później, gdy miała 12 lat, użyli coś podobnego do Amytalu (Amobarbital – lek psychotropowy)aby spróbować przełamać jej “wbudowaną” amnezję lecz bez powodzenia. Została znowu związana, sparaliżowana jakimś preparatem, dali jej znowu LSD (więcej niż za pierwszym razem) aby umocnić “wbudowaną” sugestię. Powtórzyli w wieku lat szesnastu. A więc to jest przykład pułapki którą możecie napotkać po drodze.

Jest wiele przypadków gdzie użyto mocnych medykamentów tego typu, plus sugestię aby zabezpieczyć tego typu głęboko ukryte rzeczy.

I gdzie jest dno? Tyle wiem co i wy. Miałem wielu terapeutów zniechęconych przypadkami, których nie byli w stanie rozwiązać. Aktualnie jedna osoba z tej sali dostała dwa miesiące temu podstawowe informacje i była w stanie otworzyć przeróżne rzeczy w pacjencie z Ohio, z którym nie było żadnego progresu wcześniej. To się zdaża często. Myślę, że gdy wejdziemy głębiej, na niższe poziomy, to zlikwiduje problemy powyżej. Nie wiemy tego jeszcze w 100%. W kilku pacjentach mieliśmy do czynienia z programowaniem najwyższego kalibru. Chcę powiedzieć jak to bylo zrobione. Bierzemy i wymazujemy jeden system typu Omega. Wtedy mamy potężne rozładowanie emocjonalne związane z pamiętanymi wydarzeniami i odczuciami – w segmentowym rozładowywaniu dla części mających do czynienia z wymazaniem.

Zazwyczaj powiem wtedy: “Teraz, kiedy skończyliśmy, czy ciągle jest jakaś część pamięci czy uczuć, które są częścią Omega?”. Odpowiedz jest zwykle: “Nie”. Wtedy mówie: “W tym momencie widze większość a może wszystkieczęści, które były Omega, nie maja chęci ani potrzeby być inne i chcą wrócić do Marii i połączyć sie z nią”. “Iść z powrotem skąd przyszły” to inne stwierdzenie używane. “Czy są tam jakieś części Omegi, które nie są pewne i mają wątpliwości co do tego?”. Jeśli tak jest to musimy z nimi rozmawiać, przekonać. Niektóre mogą odmówić integracji. Z mojego doświadczenia prawie zawsze wszystkie będą zintegrowane i możemy zintegrować nawet 25 części naraz w skomplikowanym, wielorozszczepionym pacjencie.

Myślę że jest niezwykle ważne aby rozładować emocje pacjenta zanim przejdziemy do następnego etapu. W większości pacjentów kolejność wymazywania nie gra roli ale są wyjątki. Jeśli wybór należy do mnie, to zaczynam z Omegą i Deltą ponieważ obie niosą potencjalne fizyczne niebezpieczeństwo; potem Gamma aby pozbyć się samozaklamania. Co bym zrobił zaraz po wymazaniu Omegi i pokazaniu ofiarze, że pomoc i ulga jest możliwa, to spytałbym ją: “Pytam Trzon Centralny, przez odpowiedz czubkami palców, czy istnieje specjalna kolejność do wymazywania programów?” W większości przypadków odpowiedz jest: “Nie” ale w kilku przypadkach było: “Tak”. Polecam robić to często bo wzmaga to optymizm i ulgę w pacjencie. Ale także proponowałbym zacząć zagłębianie sie na niższe poziomy znowu pytając o kolejność wymazywania i porady. Pytania?

Pytanie: Jaki jest typowy wiek i płeć ofiar?

Dr. Hammond: Spotkacie mężczyzn i kobiety. Ja spotykałem I leczyłem w większości kobiety. Znam przypadki kilku mężczyzn. Dawno temu rozmawiałem gdzieś z grupą terapeutów opowiadając im to co mówię wam teraz. Obserwowałem jedna kobietę która zawodowo opiekuje się trudnymi i opóźnionymi dziećmi – zrobiła się blada jak ściana. Spytałem co się stalo. Odpowiedziała, że pracuje z 5 letnim chłopcem i niedawno cos jej mowil o Dr. Greenie. Kontynuowałem mój wykład i ta kobieta znowu trzęsie glowa. “Co się dzieje?” pytam. Mówi: “To dziecko samo z siebie opowiadało mi o robotach i o Omega”. Oczywiście od czasu do czasu oni zmieniają parę detali ale fundamentalnie to jest ciągle to samo. Widziałem pacjentów po czterdziestce włącznie z dziećmi ludzi postawionych bardzo wysoko w C.I.A. itp. Kilku pacjentów bylo ofiarami oryginalnego programu Monarch – programu prowadzonego przez wywiad.

Pytanie? Osoba na tyle?

P: Ja ciągle nie mogę pojąc jak zacząć, jak znaleźć metodę na wymazywanie. Jak Pan zdobywa te informacje?

Dr.H: Powiedziałbym: ” Chcę Trzon Centralny, jeśli jest to konieczne; aby użył swoich telepatycznych umiejętności”, ponieważ oni wierzą w te rzeczy i trzeba tego użyć, uczyłem sie technik Ericsona, “do zdobycia kodów dowymazania wszystkich programów Omega. Gdy zdobędziesz daj znak palcami”. Gdy przyjdzie potwierdzenie wtedy polecam aby mi powiedzieli: “Czy są też programy awaryjne Omegi?”. “Tak”. “Okej, ile?”. “Sześć” pada odpowiedź (powiedzmy – bywają rożne ilości). “Czy są kody wymazywania dla nich?” “Nie”. “Czy jest kod wymazania dla wszystkich programów awaryjnych połączonych razem?”. “Tak”. “Zdobądź ten kod i daj mi znać”. Mogę iść do przodu nawet tak szybko jeśli nie ma oporów czy pułapek. Pytanie?

P: Tak, może Pan powiedzieć co Pan wie o ryzyku dla terapeuty? (śmiech na sali)

Dr.H: Jakie dokładnie jest Pana pytanie?

P: Taaak, chciałbym wiedzieć. Jaka jest statystyka z Pana doświadczenia z tak wieloma pacjentami? Chodzi nie tylko o pogróżki ale także o obrażenia fizyczne, problemy dla rodziny terapeuty itp. To jedno pytanie. Drugie – czy zna Pan kogokolwiek leczonego z takiego poziomu dysasocjacji i przeżyć, kto został wyleczony? Zintegrowany? Cały i szczęśliwy?

Dr.H: Okej, mam jedną ofiarę – z rodziny nie należącej do kultu ale sąsiedzi i lekarz (wielu lekarzy jest w tym) mieli do niej dostęp. Oni wysyłają swoich na studia medyczne, żeby mieć zabezpieczoną flankę – ofiary są widziane przez “swoich” lekarzy, którzy przepisują leki i nigdy “nie widzą niczego podejrzanego”. Wszystko oficjalnie wygląda świetnie.

Aktualnie dwóch było złapanych w Utah. Teraz mamy dwóch detektywów w biurze Prokuratora Generalnego Stanu Utah, którzy pracują wyłącznie nad sprawami tortur rytualnych.

OKLASKI

Okej? W wywiadzie opinii publicznej przeprowadzonym w stanie Utah w styczniu przez poważną gazetę i jedną stację TV udowodniono, że 90% obywateli Utah uważa tortury rytualne za bardzo realne i istniejące. Nie wszyscy wierzą, ze jest to bardzo rozpowszechnione, ale częściowo ma to źródło w dwóch latach pracy Gubernatorskiej Komisji do Badania Tortur Rytualnych – wywiadów, rozmów, spotkań, zbierania danych.

Teraz gdy ludzie mowią: “Nie ma żadnych dowodów. Nie znaleziono ciała” odpowiadam ze to bzdura. W stanie Idaho znaleziono ciało dziecka. Ostatniego lata w Detroit była sprawa gdzie skazano dwójkę ludzi za morderstwo po znalezieniu rok wcześniej palca i głowy nastoletniej dziewczyny w ich lodowce. Były ciała i były sprawy.

Wracając do ryzyka dla nas. Nie znam terapeuty, który byłby zraniony. Ale pacjenci informują nas, że w przyszłości mogą być niektórzy zaprogramowani aby zabić w pewnym momencie wskazaną osobę, nawet członka własnej rodziny. Możemy tylko spekulować czy to się kiedyś stanie. Kto wie na pewno? Być może, nie myślę jest to bez absolutnie żadnego ryzyka dla nas. Pytanie z tyłu sali?

P: Wygląda na to że jest wiele podobieństw między tymi rodzajami programowania i tym co opowiadają ludzie twierdzący, że byli porwani przez istoty pozaziemskie – badani, przeprogramowani itp. Cape Canaveral jest ode mnie po drugiej stronie Florydy i nie myślę, że ostatnio mówiono o wizytach latających spodków. Po prostu jestem ciekawy czy jest jakieś powiązanie.

Dr.H: Podzielę się spekulacją, która aktualnie pochodzi od osób trzecich. Nie mialem do czynienie z takimi przypadkami. Niemniej, znam terapeutę, któremu mogę ufać i którego jakieś dwa lata temu poinformowałem o moich odkryciach. Ta osoba wierzy, że to tylko kolejny program “wbudowany” w niektóre ofiary tortur rytualnych – w ten sposób ofiary opowiadające o latających spodkach same sie zdyskredytują w oczach otoczenia. Kto by wierzył w opowieści takiej osoby w przyszłości? Tak to typowa niedorzeczność może powodować, że ludzie będą wytykać palcami prawdziwe osoby tortur na równi z opowiadaczami bajek o spodkach.

Ostatnio dawałem konsultacje telefoniczne jednej terapeutce. Podczas piątej czy szóstej rozmowy pyta: “Czy wiesz cos na temat spodków i porwań?” Mówię, że nie. Okazuje się, że ona ma takiego pacjenta. Poradziłem jej po prostu rozmawiać z Trzonem Centralnym tak jak u każdej ofiary tortur rytualnych, pytać o Alfa, Beta, Theta itd., i zobaczyć co się stanie. Po jakimś czasie dzwoni: “Trafione w dziesiątkę. Jest w środku cześć o nazwieDr. Green. To jest ten program. Tak?”

P: Jaka jest różnica między tym programowaniem, kultowymi torturami i satanistycznymi torturami w kultach gdzie palą świece i…………..

Dr. H: Ten typ programowania jest robiony w kultach ze świecami itd. Według mnie robią to wszystkim do kogo mają dostęp i dzieciom z własnych rodzin. Własne dzieci to generacja wybrańców. Inni są przeznaczeni na stracenie – będą użyci i umrą bez polepszenia swojej sytuacji. Znajdziecie w nich zainstalowane pułapki – kiedy poczują sie lepiej to popełnią samobójstwo. Wierzę że niektóre osoby były torturowane w kulcie ale nie byly programowane, ale to mniejszość nie należąca do głównego nurtu. Satanizm jest w calej tej filozofii i panuje nad wszystkim.

Ludzie pytają: “Jaki jest cel tego wszystkiego?”. Domyślam się że chcą mieć armię Manchurian Candidates – Mandżurskich kandydatów (“Śpiochy” lub “Matrioszki”), dziesiątki tysięcy mentalnych robotów do pracy w prostytucji, dziecięcej pornografii, szmuglu narkotyków, międzynarodowym szmuglu broni – przeróżnych lukratywnych rzeczach. Ewentualnie megalomaniacy na szczycie myślą, że stworzą Satanistyczny Porządek, który zawładnie światem. Ostatnie pytanie. Potem dam wam kilka detali i musimy przyspieszyć.

P: Pan zasugerował, że było w pewnym momencie poparcie na szczycie rządu amerykańskiego dla rzeczy tego typu. Ja wiem, że mamy mało czasu ale może Pan powiedzieć kilka słów na temat jakie dowody mamy na poparcie takiej teorii?

Dr.H: Nie mamy wiele. Mamy głównie zeznania świadków, którzy narażali życie. Co jest interesujące to fakt, że wszyscy ludzie mówią dokładnie o tym samym scenariuszu (zeznania sie pokrywają), i że wiele ofiar ma członków rodziny w N.A.S.A., C.I.A. i wojsku, nawet na samym szczycie.

Mam kolegę po fachu, który zastawił pół stołu w swym gabinecie pudłami z odtajoną dokumentacją dotycząca doświadczeń z kontrolą umysłu. Wzięło mu jakieś 20 lat aby to dostać od rządu i przeczytać. Dwa tygodnie temu właśnie wysłał podanie o odtajnienie dokumentów z Projektu Monarch abyśmy się dowiedzieli więcej.

Chce powiedzieć że z doświadczenia z kilkoma pacjentami wiem – czasami może być za późno na pomoc. Zdaje sobie sprawę, że wpycham w was tyle wiadomości tak szybko. Niektóre rzeczy mogą być dla was tak obce, że możecie pomyśleć: “Boże, czy to może być prawda?”. Proszę pytać jeśli macie wątpliwości. Szukajcie tego w swoich pacjentach; może będziecie mieć szczęście i nic nie znajdziecie. Gdzieś głębiej, na niższych poziomach możecie wpaść na rzeczy tego typu – pokaże wam…..jeśli znajdę mój marker,….system w jednym pacjencie. To jest mój pacjent od dłuższego czasu i pochodzi z rodziny nie należącej do kultu.

Wygląda że z nią odnieśliśmy sukces i skończyliśmy integrację. Przyszła sama do mnie na początku zeszłego roku mówiąc, że ma kilka symptomów dysocjacji. Zacząłem badanie. Znalazłem część, którą zintegrowałem ale część mówi: “Są inne rzeczy ja nie mogłam ci powiedzieć a ty nas zintegrowałeś i jamusze się znowu odłączyć”. Zacząłem od nowa – pytając teraz rutynowo o Alfa, Beta itd. Znalazłem je. Więc pytam tą od nowa odłaczoną część: “Dlaczego nie powiedziałyście mi tego wcześniej?”. Odpowiada: “Próbowałyśmy ci podpowiedzieć ale nie słuchałeś. Przepraszamy, widziałyśmy, że ty nie wiesz wystarczająco aby nam pomoc ale teraz widzimy, ze możesz”. Wtedy poszliśmy do przodu z terapia. Interesujące.

Wytłumaczyła mi cały system. O ile pamiętam wygląda tak. Ten krąg reprezentuje systemy robienia sobie krzywdy. Jest to zbiór osobowości, których zadaniem jest robienie krzywdy ofiarze: Zespół Münchhausena, samookaleczenia itp. Każdy z tych trójkątów reprezentuje całkiem inny system. Ta cześć skomentowała: “Z wyjątkiem mnie, tej jednej części, ty pracowałeś tylko z tym co jest w kręgu bez dotykania całej reszty”.

Okej. W centrum tego wszystkiego jest ciągle kolejny system w formie Drzewa Kabały, o którym wiecie – wygląda jakoś tak, z liniami pomiędzy. W przybliżeniu. To reprezentuje następny system. Kiedy przejdziemy przez ten system, ona mówiła o kolejnym, który jakoś obejmuje wszystko – obejmuje i przypomina klepsydrę. Za każdym razem myślałem, że dochodzimy do finałowej integracji i…..znajdowałem kolejna cześć. Jej mąż ma dar do obserwacji i pomógł szybko wykrywać symptomy nawrotów i kolejnych dysocjacji. Więc za każdym razem w kilka dni wiedzieliśmy o następnym problemie, korygowaliśmy i szliśmy do przodu. Wreszcie będąc ciągle oszukiwany przez jedną część pytam: “Dlaczego kłamiecie?” Odpowiedziała: “Ponieważ nie rozumiesz. Ty spowodowałbyś naszą śmierć”. Przedyskutowaliśmy ten temat i usłyszałem: “Jest zaprogramowane, że jeśli ci się uda i myślisz, że się udalo, to przegrasz. Jest to tak skonstruowane aby się bawić z tobą w kotka i myszkę. Jeśli naprawdę kiedyś nas zintegrujesz to my umrzemy”.

Ta część kontynuowała: “Jestem jedną z 12 apostołów i widziałam to samo w nich wszystkich, 12 apostołów w klepsydrze, którzy pamiętają swoją lekcję bazowaną na Satanizmie – filozofię jak “bądź dobra dla ludzi krzywdzących cię i nienawidź ludzi będących dla ciebie dobrymi” itp. Istnieją 2-3 zdania o każdym aspekcie, które musimy znać na pamięć”.

Mówi: “Jesteśmy jak ziarna piasku w klepsydrze i kiedy ostatnie ziarno spadnie, przyjdzie Śmierć”. Pytam: “Czy Śmierć jest odrębną częścią?”. “Tak. Kiedy ostatnie ziarnko spadnie obudzi się Śpiący Gigant”. Śpiący Gigant to śmierć, która ich zabierze pierwszego lub szóstego dnia jeśli pewne rzeczy nie będą zrobione, ale myśmy niektóre zrobili.

Także znaleźliśmy siostrę Śmierci istniejącą jako program awaryjny, używany z lustrzanym odbiciem aby wykreować siostrzaną część… Śmierć, jako część, wymaga specjalnych tricków do integracji. Powiedziałem: “Bez przesady, oni cię okłamali”. Odpowiedziała: “Poczekaj – to jest dokładnie co oni mi powiedzieli, że ty powiesz. Powiedzieli, że żaden doktor nigdy nie uwierzy, że to może być tak ekstremalnie skomplikowane i dlatego nigdy niczego nie znajdą”. “Hmm,…. powtórz zatem jeszcze raz” odparłem.

“Musze być ubrana na czerwono. Muszę mieć ze sobą Demerol, muszę zażyć Demerol. Muszę otrzymać kod w kompletnie ciemnym pomieszczeniu. To musi się stać w pierwszym lub szóstym dniu po obudzeniu tej części”.

Co miałem do stracenia? Poprosiłem psychiatrę aby dał jej trochę Demerolu. Użyliśmy Kod. Mój gabinet nie ma okien – to było łatwe. O, i były cztery świece zapalone. Świetnie. Wszystko poszło dobrze. Być może byłoby tak samo dobrze bez robienia tego wszystkiego ale chciałem podejmowac zerowe ryzyko i po prostu ufać co ona mówi. Więc, kontynuujemy i znajdujemy kolejną część. To jest Śmierć i Zniszczenie – kolejny program awaryjny z kolejnym siostrzanym odbiciem, którymi trzeba było się zając. O ile pamiętam były jeszcze dwa programy awaryjne. Interesujące, że ostatnia znaleziona część była ekstremalnie przyjazna, stworzona pewnie jako przynęta aby jej nie likwidować i zostawić w pacjentce. Wtedy, po zintegrowaniu tej części odkryliśmy, że emocje i uczucie ciemności (czarności) pozostają dalej. Co odkryliśmy? Kurtynę.

Powiedziała: “Oni przewidywali, że możesz dojść do tego punktu”. I po drodze znaleźliśmy LSD, programowanie Green Bomb. Mówi: “Jest tutaj kurtyna i wszystkie zebrane emocje i przeżycia są za nią. Nie możesz odsunąć tej kurtyny na środku, musisz tak jak kurtynę teatralną ale to bylo niemożliwe aż integracja będzie skończona”. Oni myśleli, że my nigdy nie osiągniemy tego etapu. Póki co wygląda na to że integracja podzialala. A więc znalazłem Śmierć i Zniszczenie a także Klepsydrę w osobie nie z rodziny w kulcie.

“Drzewo i Klepsydra” poinformowała mnie, “byly zrobione z piachu ponieważ my powinniśmy umrzeć. My jesteśmy przeznaczeni do stracenia – generacja odrzuconych”.

Słyszałem rożne rzeczy: kryształy albo krew w klepsydrze dla potomków rodzin z kultu, “wybrańców”. Aktualnie można zrobić bardzo prostą rzecz, położyć klepsydrę na boku i “zatrzymać czas” aby bez nerwów kontynuować pracę z pacjentem. Kolejne to rozsypać ziarna na plaży aby nie można było ich zliczyć. To pomysł od jednego pacjenta widzianego przez innego terapeutę.

Podsuwam kilka dodatkowych pomysłów, które mogą być pomocne. Rozmawiamy o bardzo trudnych rzeczach i tak w głębi, wydaje mi się, że daje to nam dwa zyski. Po pierwsze daje mi nadzieję ponieważ dowiadujemy się czegoś i to pozwala na postęp w leczeniu jak nic do tej pory. Po drugie, powoli demoralizuje to mnie, przez co pozwala mi widzieć i rozumieć do jakiego stopnia to programowanie przez tortury posunęło się.

Chcę wrócić do tamtego pytania. Ile z ofiar ma szansę na wyleczenie?

Nie wiemy. My pracujący z problemami umysłowymi, akceptujemy, że w najlepszym wypadku dwie trzecie, maximum 70% pacjentów poprawi swój stan umysłowy. My mamy bardzo mało do dyspozycji jeśli chodzi o takie problemy. Tragiczne jest to, że wielu pacjentów nigdy nie polepszy swojego stanu. Osobiście wierzę, że oni muszą zerwać kontakt z grupą która ich torturowała.

Znam pacjentów którzy wyjechali do innych stanów ale pewnego dnia jedna z głęboko schowanych osobowości zatelefonowała do kultu aby ją odebrali. To się nadaje tylko do leczenia w zamknięciu i to na długo. Jeśli oni pozostają w tej samej okolicy i mają kontakt z kultem, my nie mamy szans ich leczenia poza humanitarną opieką i wsparciem.

Wiele terapeutów nie chce tego słyszeć. To jest moja opinia. Wierzę, że jeśli oni mają szczęcie i są bogaci to mogą mieć ochronę, mogą uciec w inne miejsce i wtedy możemy z nimi pracować bez przeszkód – wtedy mają szansę wrócić do prawie normalnego życie po intensywnej terapii. Myślę, że w tym kraju nie ma jeszcze jednej ofiary po takim programowaniu, która bylaby w 100% zdrowa. Kilka osób jest na dobrej drodze. Ja mam dwójkę, która bardzo sie stara i zrobiła ogromne postępy ale wyraźnie nie są oni jeszcze zdrowi.

P: Co Pan myśli o relacji pomiędzy tymi rzeczami a zdobywającymi popularność grami jak “Dungeons and Dragons” itp?

Dr.H: Mamy wiele rzeczy dających publiczności do zrozumienia. Chcecie obejrzeć dobry, interesujący film, który dużo sugeruje? Obejrzyjcie “Trancers II”. Można pożyczyć w sklepie video. Pojawił sie ostatniej jesieni. Pewnego wieczoru, piątek, dziewiąta godzina, szukam czegoś ciekawego w sklepie video. Wszystkie dobre filmy juz wypożyczone. Z desperacji biorę dwa z brzegu i jednym był ten własnie film. Fascynujące. Mówią o Green World Order (Zielony Pożądek Swiata). Tak – “Trancers II”. I kto jest producentem? Full Moon Productions (Produkcje Księżyca w Pełni). Nie zauważyłem za dużo sugestii w “Trancers I” ale kto był producentem? Alter Productions (Produkcje Innych Osobowości). Mamy wiele rzeczy wkoło nas dających do myślenia.

Była w latach sześćdziesiątych jedna interesująca osoba mówiąca o Iluminatach. Czy ktoś z was słyszał o Iluminatach w związku z Kultem? Pacjent wspominał mi o tym dwa lata temu. Mamy teraz więcej takich informacji od innych pacjentów. Wygląda na to że jest to nazwa grupy rządzącej światem. Wygląda na to, że oni mają swoje rady w kilku krajach świata i jedną na cały świat. To nazwa kierownictwa Kultu. Czy to prawda? Nie wiem. Interesujące, że mamy ludzi którzy probują nigdy nie ulegać sugestiom (plotkom?) ale też mówią podobne rzeczy. W późnych latach sześćdziesiątych był sobie jeden starszy pan mówiący o infiltracji Hollywoodu przez Iluminatów.

Z pewnością to, co niektórzy pacjenci mówią brzmi jak rzeczy o upiorach , horrorach, opętaniu i wszystkim innym co przez ostatnie 20 lat bylo popularyzowane przez Hollywood w celu odwrażliwienia społeczeństwa aby, gdy Satanistyczny Porządek obejmie kontrolę, ludzie przyjęli to bez szoku. Czy to prawda?

Nie mogę w 100% stwierdzić że tak. Co mogę na pewno stwierdzić to to, że programowanie przez tortury rytualne, które spotkaliśmy w tym kraju i w jednym poza granicami U.S.A, jest rozpowszechnione, systematyczne, bardzo dobrze zorganizowane i bazowane na tajnych informacjach nigdzie nie publikowanych, i nikt o tym nigdy nie wspomniał ani w literaturze ani w TV.

Jeszcze dwa pytania i musze iść dalej z materiałem. Tak?

P: Czy ma Pan jakiś sposób na upewnienie sie czy pacjent jest dalej kontrolowany?

Dr. H: Pytałbym kilka części, z którymi rozmawiam – Trzon, Diana, Mądrość, Master Programer na ten temat i powtarzał bym to co jakiś czas. Jeśli posuniecie się do przodu, znowu spytać. Pytanie z tylu sali?

P: Ciekaw jestem czy Pan słyszał o pochodzeniu rodziny Marcina Lutra.

Dr. H: Czy co?

P: Czy oni byli w Kulcie?

Dr. H: Nic na ten temat nie wiem. Dobra rada. Proszę spytać go o kod identyfikacyjny. Ludzie ci mają kod identyfikacyjny. Jest w tym data urodzenia. Także może być miejsce gdzie był programowany, numer pokazujący, którym z kolei dzieckiem był, jak “02″ gdy był drugim. Także będzie numer pokazujący ile pokoleń przed nim bylo w kulcie. Juz widziałem nawet do 12 pokoleń.

P: Zaobserwowałem w moich pacjentach wiele z tych rzeczy co Pan opisał. Chciałbym spytać o Siedem Systemów. Wspominał Pan o systemach. Czy to są te Siedem Systemów?

Dr.H: To było w kilku pacjentach, tak, Siedem Systemów.

P: Może Pan powiedzieć o tym albo narysować?

Dr.H: Uczciwie rzecz biorąc nie wiem wystarczająco. Myślę, że to może być od Siedmiu Drzew Kabały.

P: Czy ma Pan jakieś dowody że te ofiary były znaczone, jakieś znaki na ciele, szczególnie na narządach płciowych?

Dr.H: Niektórzy mają tatuaże czy cos tego typu, nawet niektóre rzeczy są w dokumentacji danego przypadku, ale nie wyciągałbym daleko idących wniosków – być może zrobili to sami sobie. Ostatnie pytanie i musimy zacząć nowy materiał, bo nigdy przez to nie przebrniemy. Proszę was zachowajcie resztę pytań na następna okazję.

P: To nie pytanie ale chcę w imieniu swoim i być może innych też, chcę serdecznie podziękować za podzielenie sie z nami pańskimi odkryciami.

OKLASKI

P: Czy chcecie państwo powstać aby dać owację na stojąco za ten materiał? To było wspaniałe.

DŁUGOTRWALE OKLASKI

Dr.H: Mój drogi przyjaciel, który był na szczycie w naszej profesji, któremu jak wiem grożono śmiercią, i który walczył aby utrzymać zawodową reputację a jednocześnie nie przestać wierzyć w to że rozszczepienie osobowości istnieje, który był okrutnie krytykowany za nawet podejrzewanie tego 10-15 lat temu, walczył o to ryzykując karierę. Wiem, że w głębi serca on wiedział, że to prawda ale zawsze mawiał: “Nie byłbym zaskoczony jeśli bym odkrył jutro, że to międzynarodowa konspiracja ale też nie byłbym zaskoczony gdyby wszystko okazało sie plotką i bajką”.

On próbuje być ekstremalnie bezstronnym. To dlatego że sprawa jest kontrowersyjna i z powodu zaczętej już kampanii dyskredytującej, która głosi, że wszystko co pacjenci pamiętają jest fałszywe (nawet kazirodztwo itp) i wywołane przez “Oprah”(program TV) i książki typu “The Courage to Heal”(Odwaga Wyzdrowieć) oraz przez naiwnych terapeutów używających hipnozy. Bardzo kontrowersyjne.

Moja własna opinia została uformowana, że jeśli mają mnie zabić to mnie zabiją. Ogromna ilość informacji zobaczy światło dzienne i będzie rozesłana do dziennikarzy i agencji detektywistycznych, jeśli coś by mi się stało, i mam nadzieję że ogromna ilość ludzi takich jak wy, gdybym kiedykolwiek miał wypadek, będzie naciskało żądając poważnego dochodzenia.

Myślę że musimy sie obudzić i stanąć przeciwko temu w formie zbiorowego poczucia sumienia, i ja próbowałem czekać aż będę miał wystarczająco potwierdzenia z niezależnych źródeł aby mieć 100% pewność, że to jest szeroko rozpowszechniony problem. Wiem, gnaliśmy jak by sie paliło próbując wepchać ile tylko mogłem materiału. Mam nadzieję, że dałem wam cos do myślenia, trochę nowych idei i jestem wdzięczny za wasze przybycie.

DŁUGIE OKLASKI

————————————————-

KOMENTARZ TŁUMACZĄCEGO

1) Dr. Hammond użył słowo “Kult” z braku lepszego. Możemy spędzić wieczność dyskutując to czy powinniśmy użyć słowa “Kult”, “Iluminaci”, “Masoni”, “Żydzi”, “Mafia” itd., itp. On użył słowa “Kult” i musimy to zaakceptować. Proszę nie mylić tego z powszechnie używaną poniżająca “etykietą”: “Ach, ten Kult!”. Granica pomiędzy kultem i religią jest bardzo niewyraźna. Często uczciwi ludzie są nazywani “kultem” dokładnie tak jak najlepsi polscy patrioci byli w czasach stalinowskich nazywani “zaplutymi karłami reakcji” – rozumiemy się? W tym samym momencie wiele grup oficjalne uznanych za religie jest niczym innym tylko wprost diabolicznymi organizacjami.

2) Ten tekst nie może być dla każdego. Wiele osób odbierze go jako “kompletny bełkot pseudonaukowy”. Rozumiem to i respektuję. Proszę tylko nie atakować tego artykułu z prostej przyczyny, że Pan czy Pani nie może go w 100% zrozumieć. Był to wykład wygłoszony przez jednego z najlepszych i najsławniejszych psychologów świata, więc chyba wiedział co mówi……(?) Fakt, że został “uciszony” i sprawa tortur rytualnych zatuszowana tylko potwierdza historyczną wartość jego wystąpienia. Z pewnością każdy może zrozumieć z tej prelekcji, że bazą do tortur rytualnych i rozszczepiania osobowości jest i była żydowska Kabała.

Skoro nauki kabalistyczne istnieją od setek jeśli nie tysięcy lat, czy oznacza to że torturowanie dzieci i rozszczepianie ich osobowości jest też praktykowane od niepamiętnych czasów? Jeśli tak, czy znajomość tego faktu pomoże nam zrozumieć lepiej niektóre wydażenia z historii?…… Aha – proszę pamiętać, ze “kabała” znaczy podanie z ust do ucha, nigdy do zapisania. Książki o Kabale są napisane przez ludzi z zewnątrz, którzy odkryli kilka szczegółów, to wszystko. Uczeni w Kabale są to starsi, sprawdzeni i wtajemniczeni członkowie grupy, którzy będą wyłącznie ustnie przekazywać swoją wiedzę następnemu pokoleniu. Młody Greenbaum, jako nastolatek, mogł znać tylko podstawy całej tajemnej nauki i proszę ile diabolicznego zła z tym zrobił! Czy mamy prawo podejrzewać, że to co widzimy to tylko czubek góry lodowej?

3) Biorąc pod uwagę, że niektóre osoby mogą widzieć przedstawione zagadnienia jako cos absolutnie podobnego do opowiadań o “zielonych ludkach” – daję link do znanej (i respektowanej) polskiej strony “ABC Zdrowie”(http://portal.abczdrowie.pl/rozdwojenie-jazni)

gdzie znajdziecie poniższy cytat:

Przyczyny osobowości wielorakiej

Mechanizm powstawania zaburzeń dysocjacyjnych nie jest do końca znany. Zakłada się, że rozszczepienie osobowości wynika z traumatycznych przeżyć, kryzysów i głębokich urazów w okresie wczesnego dzieciństwa, np. molestowania seksualnego lub permanentnie doświadczanej przemocy domowej. Sposobem radzenia sobie dziecka może być zepchnięcie do nieświadomości uczuć i zachowań, z których z czasem rozwijają się alternatywne osobowości.

4) Z trochę lżejszej nuty. Znamy jeden przykład rozszczepienia osobowości przedstawiony w literaturze – Doktor Jekyll i pan Hyde. Prosze przeczytac: http://pl.wikipedia.org/wiki/Doktor_Jekyll_i_pan_Hyde_%28nowela%29

5) Przygotowując się do bycia zaatakowanym przez ludzi, którzy są opłacani aby zniszczyć każde źródło prawdy, chcę Państwu polecić przeczytanie bardzo popularnej pracy “25 rules of Disinformation”(25 Zasad Dezinformacji). Niestety jest tylko po angielsku. Być może pewnego dnia znajdę czas aby to przetłumaczyć. Ta praca to lista wszystkich chwytów używanych przez wspomnianych delikwentów – bardzo pouczająca lektura! Gdy oni zaatakują ten artykul (czy jego tłumacza) – z pewnością użyją coś z tej listy. Podaje 3 linki (na wypadek jeśli zaczną znikać z Internetu):

http://newworldordersurvival.yolasite.com/25-rules-of-disinformation.php http://www.911review.org/Wiki/RulesOfDisinformation.shtml http://vigilantcitizen.com/latestnews/the-25-rules-of-disinformation/

6) Najsmutniejszym faktem jest to jak niewiele wiemy o tej prelekcji w ponad 20 lat po jej wygłoszeniu. Aktualnie wiemy coraz mniej. Oczywiście, Dr. Hammond ryzykował karierę i życie mając nadzieję, że jego “wychylenie się” spowoduje eksplozję – inni pójdą jego drogą odkrywając więcej dowodów i ewentualnie przestępcy będą schwytani i ukarani za swoje zbrodnie. Dr. Hammond się mylił. Ludzie, którzy mają nas za niewolników, mieli rację: jesteśmy gojami – tymi prymitywnymi bydlakami z ludzką twarzą. Gojów nie można obudzić, nauczyć o prawdzie, skłonić do akcji. Dla gojów musi być tylko codzienna rutyna: “jedzonko, kupka, seks, spanie, powtórzyć!

_____________________________________________________________________________________

Zobacz także:

Wywiad ze Svali

Świat kontroli umysłu widziany oczyma artystki o 13-tu osobowościach

Jullian Assange i nazistowska sekta

Więcej tekstów o praniu mózgu

Co wspólnego mają słynne amerykańskie strzelaniny w szkołach z programowaniem umysłu? (materiały po angielsku)

http://aangirfan.blogspot.com/2013/01/sandy-hook-operation-sunflower.html

http://aangirfan.blogspot.com/2012/12/newtown-connecticut-shootings.html

http://aangirfan.blogspot.com/2012/07/denver-shootings-mk-ultra-gladio.html

http://aangirfan.blogspot.com/2012/12/columbine-school-shooting.html

” data-medium-file=”” data-large-file=”” />

Christian deBlanc
bio i artykuły

W najdziwaczniejszych, a nawet prawdziwych, przerażających stwierdzeniach, jakie kiedykolwiek słyszałem o okrucieństwach na polu bitwy, jest tozgłaszane przez stronę internetową ” Someone’s Bones” , że Anunnaki alien / demony zbierają ciała kobiet i dzieci we wschodniej prowincji Damascus w Ghouta . Kanał Strange Things na YouTubie zrobił także kilka filmów na temat zgłoszonej obecności Anunnaki w rozdartej wojną Syrii. Ten film o dziwnych rzeczy jest zatytułowana „Źródła rosyjskie-Annunaki w Syrii.”

W tym artykule zatytułowanym „Obozowisko Anunnaki w Rosji”, ” Ktoś Bones”  twierdzi, że personel Sił Powietrznych Rosji był odpowiedzialny za niszczenie obozowisk Anunnaki, ale zatuszował takie operacje ze względu na ilość niewiary wokół Anunnaki. Jednak Putin nie wycofuje się militarnie. Według legalnego źródła, po tym, jak rosyjski pilot myśliwski został zestrzelony przez broń energetyczną (i, podobno, rozdarta kończyna z kończyny):

„Gatunki SU-30 i SU-34 uderzyły w twierdzę Anunnaki w kombinację amunicji z dystansu i bliskiego zasięgu, bombardując nikczemnych istot pozaziemskich za pomocą mieszanki broni konwencjonalnej i zastrzeżonej technologii, o której wiadomo, że skutecznie zabija plagę Anunnaki. Obiekt został zredukowany do gruzu, a ocena obrażeń na polu bitwy nie ujawniła żadnych ocalałych. Podmuch spalił wszystko i wszystkich.

Podobno źródłem jest były agent KGB Strelnikov Isaac Stepanovic. Według Stepanovica, rosyjski Kościół Prawosławny przekonał Putina, aby nie mówił o obecności obcych / demonicznych w Syrii z obawy, że będzie miał wstrząsający wpływ na wiarę chrześcijańską w Rosji i na całym świecie. Osobiście uważam, że byłoby odwrotnie. Mahomet powiedział, że Jezus Chrystus zstąpi na biały minaret w Syrii. Jeśli ta informacja jest prawdziwa, to byłby to dobry czas, aby mógł powrócić do końca tej wojny.

Artykuł z Washington Post2013 roku gromadzi i rozpowszechnia różne wypowiedzi biblijne i Mahometa na temat czasów ostatecznych, Damaszku i powrotu Jezusa. Zacytuję tutaj kilka krótkich akapitów, aby dać czytelnikowi poczucie potencjału, zapowiedziane zniszczenie Damaszku:

„Teksty judeo-chrześcijańskie i muzułmańskie wspominają o Damaszku jako ważnym punkcie orientacyjnym w geografii Drugiego Przyjścia. Dla niektórych chrześcijańskich i muzułmańskich uczonych było tylko kwestią czasu, zanim konflikt dotrze do Damaszku. Tak chętnie dzielą się swoją analizą, że w chwili, gdy mówisz ” Damaszek „, mówią: ” Zapytaj nas !”

„Zapytajcie moich chrześcijańskich przyjaciół, którzy cytują Izajasza 17: 1:”Oto, Damaszek przestanie być miastem i stanie się kupą ruin „. Zwróć uwagę na język. Nie mówi o zniszczeniu. Sugeruje zniszczenie, po którym Damaszek przestanie istnieć jako miasto.

„Izajasz 17 kończy się wizją Armagedonu, która sprowadza Jezusa Chrystusa na scenę. Jeremiasz 49 i Zachariasz 9 dokonują podobnych gwałtownych odniesień dotyczących losu Damaszku.

„Zapytajcie moich muzułmańskich przyjaciół i oni cytują rozdział 4 werset 159 Koranu, który wskazuje na Drugie Przyjście Jezusa. Prorok Muhammad przepowiedział: ” Bóg posłał Chrystusa, syna Maryi, a on zstąpi z białym minaretem, na wschód od Damaszku, mając na sobie dwie szaty lekko zabarwione szafranem i kładąc ręce na skrzydłach dwóch Aniołów „, co bezpośrednio łączy Damaszek z Drugie Przyjście. Zaskoczony?

„Podczas gdy większość muzułmanów i chrześcijan zgadza się z ideą fizycznego powtórnego przyjścia Jezusa, nie zgadzają się co do opisu stanowiska i dokładnej sekwencji wydarzeń.

„Wersja chrześcijańska wymaga, aby Damaszek został unicestwiony, zanim Jezus mógł powrócić, aby ustanowić chwałę Pana na ziemi. Wersja muzułmańska wymaga, aby było to kwitnące miasto z wystarczającą infrastrukturą, aby Jezus mógł wylądować na minarecie, prowadzić modlitwy, gromadzić ludzi, a następnie przełamać krzyż i zabić świnie.Wersja chrześcijańska obiecuje najpierw zniszczenie, pokój później. Wersja muzułmańska obiecuje najpierw pokój, a później zniszczenie. „

Dzięki rzadkiemu rosyjskiemu dokumentowi znalezionemu na YouTube pod filmem „Anunnaki Found in Antarctica-Russian Alien Documentary” znajdujemy dodatkowe dowody na to, że Anunnaki przebywają na Antarktydzie. Zasadzone w morzu bazy , jak również niektóre (przynajmniej) 151 podziemnych baz wojskowych (wracając do doniesień o gwizdaniu późnego, wspaniałego Phila Schneidera) są również sugerowane jako potencjalne miejsca ukrycia dla Anunnaki.

Dzięki zeznaniom Laury Eisenhower , prawnuczki prezydenta Dwighta D. Eisenhowera, wiemy, że rząd Stanów Zjednoczonych rzekomo zawarł traktat z obcymi, umożliwiając im wykorzystanie ludzi do eksperymentów w zamian za zaawansowaną technologię. Traktat ten, podobno podpisany przez prezydenta Eisenhowera, nazywa się traktatem z Gready .

Niestety, Amerykanie zostali ostrzeżeni przez Plejadan, aby nie podpisali tego traktatu; ale kusiło nas technologiczna wyższość, jaką mogliśmy zdobyć i przewagę militarną, jaką ta technologia nam dała – tak więc Stany Zjednoczone podpisały swoją duszę wobec zorientowanych negatywnie istot pozaziemskich i, w ten sposób, stworzyły kompleks militarno-przemysłowy w proces. Kompleks militarno-industrialny ponownie skonstruował UFO i krzesło z rozbitego UFO Roswell później przekształcono w rzekome krzesło Montauk. Krzesło jest psychicznym wzmacniaczem, który pozwala użytkownikom ludzkim wyświetlać swoją świadomość poza ciałem w przyszłych lokalizacjach. Oczywiście, istoty pozaziemskie nie przekazały nam technologii za darmo.

Z „Dziwnego żniwa” słyszeliśmy, że Szarzy potrzebują krwi ludzkiej lub krowiego, aby można ją było wchłonąć (przez skórę) w celu uzyskania składników odżywczych. Od lat siedemdziesiątych amerykański południowo-zachodni kontynent pełen jest krowy pozbawionej krwi i brakujących języków, serc i ich dwukropków. Inne padlinożerne odmawiają dotykania ciała i nigdy nie ma śladów opon. Co więcej, zabiegi wykonywane są z dokładnością laserową. Rzeczywiście, Dziwne żniwo  to jak reporterka Linda Moulton Howe najpierw przecięła zęby.

Jest wielu hodowców bydła, którzy mogą mówić o tym problemie. John Edmonds przeprowadził kilka wywiadów z Project Camelot i Kerry Cassidy, gdzie szczegółowo omówił kwestię obrony swojego bydła przed szarymi kosmitami. Oto wideo z pierwszego.Oto znacznie dłuższy drugi .

Na południowym zachodzie Stanów Zjednoczonych, jeśli przeszukujemy podziemne bazy w pobliżu Dulce w stanie Nowy Meksyk, podczas przemierzania podziemnego systemu autostrad możemy znaleźć zarówno Reptilian, Szaraki, jak i Mężczyzn w Czerni.

Wiemy mniej o Reptilianie niż Szaraki; ale to, co wiemy, nie jest dobre. Phil Schneider twierdził, że zabił jeden podziemny Nowy Meksyk w 1979 roku.

Szarzy muszą klonować się za pomocą ludzkich samic, aby rosnąć (wybacz mi, że nie znalazłem lepszego słowa) ich potomstwa (lub ich własnych sklonowanych ciał) w pierwszym trymestrze, ale potem zbierają potomstwo, zanim dojdzie do terminu. Wiem, że to wszystko brzmi szaleńczo. Chodzi mi o to, że te negatywnie zorientowane istoty pozaziemskie, czyli upadłe anioły, jakkolwiek by je nazwać, potrzebują istot ludzkich, aby zebrać energię życiową lub naszą krew. Podczas gdy krew bydła wystarcza do nasycenia Szaraków, adrenochrom z nadpobudliwych dzieci nadnerczy jest najwyraźniej delikatnością gadów.

Wojna jest idealną historią okładki do zbioru ludzi. Bezdomność sprawia również, że niewinne ofiary nigdy nie zostaną zidentyfikowane, ponieważ nikt ich nie szuka. Syria jest strefą działań wojennych, a wielu jej obywateli jest teraz bezdomnych. Irak, Afganistan i Libia są teraz miejscami, w których niewinni ludzie mogą zbierać swoje narządy, a ich dzieci uprowadzane pod mgłą wojny.

Przymierze między Arabią Saudyjską, Wielką Brytanią, Francją, Stanami Zjednoczonymi i Izraelem w tak zwanej trwającej wojnie z terrorem jest przykrywką dla przejęcia świata przez Anunnaki. Chrześcijaństwo jest dziesiątkowane, a islam jest wypaczany, aby dwie grupy religijne nie mogły zjednoczyć się przeciwko powszechnemu pozaziemskiemu / demonicznemu zagrożeniu.

Nowy porządek świata będzie miał jednego Króla-Despota (aby użyć terminu podanego w Protokołach Wyższych Mędrców Syjonu) i będzie powiązany z Winged Draco-Reptilian frakcji Anunnaki. Twierdzę, że książę William z domu Windsoru to Anty-Chrystus / Król-Despot.

Badałem ten temat i po prostu nie mogę tego porzucić. Montauk przyniósł mi go z powrotem. Kontrola umysłu ma ogromne znaczenie dla Anunnaki. Wiedzą, że chcemy być kochani przez wszechmocnego Boga; ale ponieważ wolna wola jest prawem tego wszechświata, wydaje się, jakby Bóg nas porzucił. Wykorzystują nasze poczucie separacji, aby nas kontrolować.

Naprawdę nigdy nie byliśmy oddzieleni od miłości Bożej. Jezus umarł na krzyżu. Wskrzesił i później wstąpił. Wyrok Lucyfera i upadłych aniołów jeszcze nie został wydany. To tylko kwestia czasu, dopóki wszyscy nie zdecydują, po której stronie się znajdują.

To naprawdę kwestia bycia usługą samą sobie lub usługą dla innych.

Anunnaki czekają, aż będziemy apatyczni do samego rdzenia, zanim ujawnimy ich obecność; i nawet wtedy będą próbowali używać sztucznej inteligencji, aby poradzić sobie z nami, zamiast zajmować się nami bezpośrednio. Pozwolili wojsku i Szarakom na podstawowe uprowadzanie i testowanie. Pierwszym odnotowanym przykładem tego zjawiska była historia Betty i Barney Hill ; i ich dziwne uprowadzenie wciąż mnie niweczy.

Obecnie ruch Google do Chin w celu stworzenia sztucznej inteligencji , która będzie monitorować wszystko, co robimy, jest stymulujący. AI jest naszym fałszywym zbawicielem. Oczywiście sztuczna inteligencja i szczepienia ocalą ludzkość. Czuję, że plan zakłada szczepienia, które nas głupią i nasiąkają. Autyzm, zaburzenia Aspergera, zaburzenia autoimmunologiczne, astma i rak wydają się wynikać z masowych szczepień.Nasz mózg i zdrowie jelit są również uszkadzane przez GMO i fluorek, a także wszechobecny rozkład glinu, baru i strontu w postaci aerosolizowanych zastrzyków stratosferycznych. Ponadto, dzięki nieustannej geoinżynierii , atmosfera staje się coraz bardziej metanem, tak jak ludzie starają się odejść od naszej bazy węglowej i do opartego na krzemie istnienia, znanego jako transhumanizm.

Modyfikacje i manipulacje pogodowe występują i dziwnie, duże iniekcje aerozolowe zaczynają się na Antarktydzie  i docierają aż do wschodniego wybrzeża Ameryki Południowej i Północnej. Jesteśmy po prostu w ostatnich dniach Ziemi. Nie zapominaj, żeVortex Północny Polar jest podzielony na dwie części .

Twierdzę, że męska psyche jest podobnie podzielona na dwie religie i dobro kontra zło. W rzeczywistości męska psychika jest tak zdezorientowana, ponieważ lewa półkula mózgu traci przyczepność nad prawą półkulą. Kobiecy aspekt nas musi wykorzystywać świadomość serca, aby określić, co jest dobre, a co złe. Musimy się modlić!


Poglądy wyrażone w tym artykule są poglądami autora i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy firmy PlanetXnews.com ani jej firmy macierzystej, XmediaX.

Reklamy

Co jakiś czas w tym miejscu mogą pojawiać się reklamy.

Opublikowano Uncategorized | 5 Komentarzy

Dowód na nieistnienie planety X-ścieżka #NibiRU wokół jej dwóch Słońc i przejścia w pobliżu Słońca.


 

Ostateczna wersja moich slajdów pokazujących ścieżkę Planety X wokół jej dwóch Słońc i Przejścia w pobliżu naszego Słońca.

całkiem dużo zdjęć do przewinięcia, przepraszam 🙂

(te slajdy zostaną włączone do ZetaMovie-2.) Animacja GIF jest zablokowana, może uda mi się to zrobić)

Liczba wyświetleń: 36672

Opublikowano Uncategorized | 2 Komentarze

#NibiRU kremlins special operations.


Opublikowano Uncategorized | 14 Komentarzy

Powiązanie koncepcji ataku na cywilizację zachodnią z kataklizmami ,nie wzięło się znikąd.To efekt wniosków jakie Kreml wyciągnął z historii.


Słabo znana na Zachodzie historia kataklizmów w Rosji jest jednoznaczna.Przybycie Moskali prowadziło do potężnych pożarów syberyjskich lasów,w efekcie czego następowały zjawiska klimatyczne i tektoniczne mające wpływ na historię całej planety.”Radziecka „nauka wyciągnęła z tego wnioski,wprzęgając je do doktryny wojennej planowanego ataku,który ma dać Kremlowi władzę nad światem.Wulkan na Islandii i mamy XVII w mała epoka lodowcowa paralizuje EuropęKrakatau XIX wiek paraliż Chin .Teraz dążą świadomie do kumulacji efektów.

 • Powódź z XVII wieku w Rosji Tatarzy.21:00

  Powódź z XVII wieku w Rosji Tatarzy.

  🎬 victor maksimenkov📅 4 miesiące.

 • Wielka powódź z XVIII wieku16:30

  Wielka powódź z XVIII wieku

  🎬 siergiej ignatienko📅 2 lata.

 • Wzmianka o potopie XVIII wieku w książkach09:50

  Wzmianka o potopie XVIII wieku w książkach

  🎬 mark rooshin📅 10 miesięcy.

 • Mechanizm i przyczyny powodzi z XVII wieku. Na Terytoriach Północnych.37:00

  Mechanizm i przyczyny powodzi z XVII wieku. Na Terytoriach Północnych.

  🎬 victor maksimenkov📅 4 miesiące.

 • Znaki potopu z XIX wieku (PEŁNA WERSJA)1:05:31

  Znaki potopu z XIX wieku (PEŁNA WERSJA)

  🎬 jewgienij makarow📅 1 rok.

 • Powódź z XVII i XIX wieku na zdjęciach i zdjęciach42:24

  Powódź z XVII i XIX wieku na zdjęciach i zdjęciach

  🎬 laik vedagor📅 6 miesięcy.

 • 1630-1686, Powódź i Kierunek fali na Ziemi08:13

  1630-1686, Powódź i Kierunek fali na Ziemi

  🎬 art art📅 8 miesięcy.

 • Europa powodziowa w obrazach artystów XVIII wieku. Analiza szczegółów41:33

  Europa powodziowa w obrazach artystów XVIII wieku. Analiza szczegółów

  🎬 valery📅 1 rok.

 • Dowód katastrofy planetarnej 1630 ... 1686 lat18:57

  Dowód katastrofy planetarnej 1630 … 1686 lat

  🎬 valery📅 8 miesięcy.

 • Powódź z 1645 roku i jej konsekwencje w Ameryce Północnej.18:54

  Powódź z 1645 roku i jej konsekwencje w Ameryce Północnej.

  🎬 victor maksimenkov📅 4 miesiące.

 • O tym, co ruiny milczą. Co się stało w 1700 roku?45:02

  O tym, co ruiny milczą. Co się stało w 1700 roku?

  🎬 web story📅 1 rok.

 • Znaki potopu z XIX wieku 3 część DODATKOWA22:52

  Znaki potopu z XIX wieku 3 część DODATKOWA

  🎬 jewgienij makarow📅 1 rok.

 • Przyczyna powodzi w połowie XVIII wieku05:38

  Przyczyna powodzi w połowie XVIII wieku

  🎬 darmowe gry📅 2 rok.

 • Kierunki przepływu wody podczas Powodzi XVIII wieku09:56

  Kierunki przepływu wody podczas Powodzi XVIII wieku

  🎬 inżynier📅 9 miesięcy.

 • Śmierć Tatary. Część 2. Powódź z XVII wieku.27:35

  Śmierć Tatary. Część 2. Powódź z XVII wieku.

  🎬 alternatywna historia morza czarnego i kaukazu📅 9 miesięcy.

 • Powódź z XVII wieku w Rosji Tatarów21:00

  Powódź z XVII wieku w Rosji Tatarów

  🎬 sergeyzunin📅 4 miesiące

 • OZNAKI MĄKI CZĘŚCI XIX WIEKU 120:36

  OZNAKI MĄKI CZĘŚCI XIX WIEKU 1

  🎬 jewgienij makarow📅 1 rok.

 • Powódź i bombardowanie XVII i XIX wieku Hinevich 20181:56:10

  Powódź i bombardowanie XVII i XIX wieku Hinevich 2018

  🎬 laik vedagor📅 2 ND.

 • Gdzie był biegun północny przed potopem z XIX wieku? Rekonstrukcja ze starożytnej mapy - Taurica Chersonesus15:01

  Gdzie był biegun północny przed potopem z XIX wieku? Rekonstrukcja ze starożytnej mapy – Taurica Chersonesus

  🎬 alternatywna historia morza czarnego i kaukazu📅 10 miesięcy.

 • Powódź XVIII wieku. Ruiny!16:12

  Powódź XVIII wieku. Ruiny!

  🎬 historyczny freethinker📅 4 miesiące.

 • Wielka powódź z XVIII wieku - udowodniono! Półwysep Krymski11:45

  Wielka powódź z XVIII wieku – udowodniono! Półwysep Krymski

  🎬 nowa chronologia📅 9 miesięcy.

 • W którym roku od Jezusa? Twierdza Star Riga. Powódź 17, 19 wieków. Piranesi1:43:23

  W którym roku od Jezusa? Twierdza Star Riga. Powódź 17, 19 wieków. Piranesi

  🎬 layman vedagog📅 7 dni

 • potop20:46

  potop

  🎬 ilizium📅 9 miesięcy

 • Rozproszone miasta - powódź40:40

  Rozproszone miasta – powódź

  🎬 nordland📅 1 rok.

Opublikowano Uncategorized | 10 Komentarzy

O tym jak Ksawery MetaKowalski‏ wypłakał się w klapy innych trolli.


Opublikowano Uncategorized | 4 Komentarze

Rosyjskie strony niechcący potwierdzają kontakt władz Rosji z demonami.


generał-lejtnant Aleksiej Sawin:... Ogólnie rzecz biorąc  mogą przyjmować dowolną formę, postać.. są podobni do nas, a z drugiej strony jakby nie my. Po oczach można było zauważyć, że to nie my. Prawie całkowity brak emocji, chociaż bardzo życzliwie prowadzili rozmowy z uśmiechem, ale emocje były nieobecne. Pokazaliśmy im, że nie są tak fizyczni jak my.

Nie próbowaliśmy rozwijać tego kierunku. Obawialiśmy się, że dotrze to do naszych władz i zmuszą wszystkich do rzucenia tego czym się zajmujemy i zajęcia się tylko obcymi. Zachcą się z nimi skontaktować, itp … I jak oni na tę sprawę wszyscy spojrzą?

 

Opublikowano Uncategorized | 2 Komentarze

Jak skandynawska „blondynka” wraz z „kientelą” na Prezydenta RP pluła,czyli wszystkie ręce na pokład.